Nieuwjaarslopen en de drankduivel in Veendam

“De eenvoudige mededeeling, dat gisteren en vandaag ongeveer 400 groote en kleine bezoekers met meer of minder succes hunnerzijds, hun „veel zegen in ’t Nieuwe jaar” hebben afgekondigd ten huize van uw briefschrijver, mag als voldoende beschouwd worden om de lezers buiten de Veenkoloniën een denkbeeld te geven van den omvang, dien het „Nieuwjaarsloopen” hier nog steeds heeft. Ik voeg er dan ook enkel aan toe, dat uw briefschrijver in een dicht huis woont en laat den belangstellenden lezer zelf begrooten hoeveel bezoeken de winkels ontvangen.

Aangezien het veelal regel is, dat alleen „bekenden” iets tot nieuwjaar krijgen, hebben de nieuwjaarsloopers met bewonderenswaardige vindingrijkheid opgediept, welke relaties er kunnen worden aangewezen waaruit de „bekendheid” blijkt. „Veul zegen in ’t Neie joar” van den schoorsteenveger die bij ons de schoorsteenen veegt; van de vrouw die ons een enkelen keer kool of andere groenten verkocht heeft in den loop van het verstreken jaar; van den snikjongen, die hier een pakje heeft afgegeven; van „buren” die minstens een kwartier ver weg wonen, enz., enz.

’t Ligt voor de hand. dat er zulke dagen héél wat gegeven en ontvangen wordt, maar of de gaven wel altijd aan ’t rechte adres bezorgd worden, staat minstens te betwijfelen. Hoewel betrekkelijk weinig nieuwjaarsloopers in „kennelijken staat” op den openbaren weg verkeerden, mag nog niet worden aangenomen, dat het „spatje” vergeten is. De personen en de gewoonte in aanmerking nemende, moet veeleer het tegendeel gebleken zijn. Als de kracht van alle zegenwenschen samen kon dienstig gemaakt worden aan het „verlos ons van den drankduivel” dan zou 1895 voor honderdduizenden, ja voor ons geheele volk ten zegen zijn!”

Bron: Nieuwsblad van het Noorden 6 januari 1895 – E., ‘Brieven uit de Veenkoloniën’ VI, 2 januari 1895.

Advertenties

3 reacties on “Nieuwjaarslopen en de drankduivel in Veendam”

  1. Martin Hillenga schreef:

    Heb je enig idee wie schuil gaat achter ‘E.’?


Mijn gedachten hierbij zijn:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s