Omkeerbare ontginningen

natuur

Dit speciale nummer van Natura uit 1935 bevat onder meer een overzicht door G.A. Brouwer van natuurgebieden in en zeer nabij de provincie Groningen. Een paar frapperende citaten:

Uit de paragraaf over laagveenmoerassen:

“Onder de veengraverijen namen tot voor enkele jaren de prachtig begroeide Tolberter Petten (ca, 300 Ha.) in het Westerkwartier de eerste plaats in. Verschillende moerasvogels w.o. Zwarte Stern en Witgesterde Blauwborst, vonden hier een ideaal broedterrein, maar helaas is dit gebied in 1931 en volgende jaren als werkverschaffingsobject drooggelegd en volkomen geëgaliseerd.”

Voor een groot deel is dit gebied al lang en breed weer natuur. Er hebben maar drie generaties op geboerd. Min of meer geldt dat ook voor de Eelder- en Peizermaden;

“Ook de uitgestrekte madelanden (onbemeste hooilanden) die in de zomer een uitverkoren broedgebied voor de verschillende weidevogels vormen en die enige winters geleden, toen zij nog ten deele onder water kwamen, talrijke troepen ganzen (anser albifrons, brachyrhinchus en fabalis) tot zich trokken, komen langzamerhand in cultuur. In het westen werden het Peizer- en Eelder diepje in de laatste jaren genormaliseerd en voor de gelijknamige maden werd een waterschap opgericht. Aan verbetering van de hooiwegen wordt hard gewerkt (werkverschaffing) en met den bouw van boerderijtjes is reeds begonnen, zoodat binnenkort het aantal menschen zal toe en dat der Grutto’s zal afnemen, terwijl aan de baltsvluchten van den Wulp boven de Eeldermade wel heelemaal een einde zal komen.”

Advertenties

One Comment on “Omkeerbare ontginningen”

  1. Ik kwam vandaag op de fiets langs Schelfhorst, waar ik een boer aanvankelijk vroeg naar mogelijke routes richting Vosbergen. We kwamen wat aan de praat over het landschap, en het bleek dat zijn boerderij de oudste middeleeuwse nederzettingsplaats noordelijk op de Schelfhorst rug was. Het was lokaal ook het hoogste punt. Zijn grootvader had de maden in de Onlanden erlangs ontgonnen, en hij had ze terug verkocht als natuur. Zo gaan die dingen zei hij lachend.


Mijn gedachten hierbij zijn:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s