Ook in 1756 aardbeving gevoeld in Groningen

Trouwens, niet alleen in 1640 en 1692 voelde men aardbevingen in Groningerland,  ook op 18 februari 1756 was dat het geval. De Groninger Courant berichtte ruim een week later:

“In deeze provintie van Stad en Lande heeft men op dezelve dag en uur, namentlyk op den 18 deezer, ’s morgens ten 8 op zommige plaatzen van gelyken eenige ligte aardschuddingen gevoeld, als te Delfzyll, in de Wildervang, in Sappemeer, in het karspel Haaren en op andere plaatzen meer, dog niet algemeen zynde ook niet in alle de huvzen van yeder gevoeld, gelyk dan ook van zommige perzoonen in deeze stad betuygt word dat zy insgelyks eenige ligte beweegingen zyn ontwaar geworden.”

De krant bracht destijds niet of nauwelijks plaatselijk nieuws en dat het in dit geval zo laat gemeld werd, kwam – zoals uit de eerste zin van het citaat al blijkt – doordat het een internationaal en geen noordelijk, laat staan een specifiek Gronings fenomeen betrof, terwijl de berichten van elders maar langzaam doorsijpelden:

“Voor het overige verneemd men byna uyt alle hoeken van ons Nederland en het aangrenzende Duytsland, dat men op dien zelven dag, namentlyk den 18 deezer ’s morgens van 7 tot 8 uuren op de eene plaats wat eerder op de andere wat laater eenige ligte schuddingen van aardbeevinge heeft gevoeld, in de eene plaats wat ligter op de andere wat zwaarder, dog alles zonder veel schaade van belang, maar overal groote ontsteltenis te veroorzaaken; te weeten in de Nederlanden te Maastricht, Antwerpen, Oirschot, Boskoop, Bergen op Zoom, Heusden, Gorinchem , ’s Haage, Dordrecht, Delft, Leyden, Amsterdam, Haarlem, Spaarendam, Hoorn, Enkhuyzen, Schiedam, Woerden, Leerdam, Utrecht, Amersfort, Nymegen, Campen, Zwol en op meer andere plaatzen, te lang om alle te noemen. Voorts in Duytsland te Kleef, alwaar de schuddingen zoo zwaar zyn geweest, dat daardoor verscheyde schoorsteenen zyn omgevallen, keukengereedschappen en porceleyn in eenige huyzen door malkanderen geworpen, deuren opengesprongen, klokken vanzelver geluyd, muuren gescheurd enz. Dog Gode zy dank verder geen ongeluk of schaade veroorzaakt. Den 13 deezer ’s nademiddaags ten 4 uuren, had men diergelyke schuddingen van ’t aardryk insgelyks gevoeld te Luyk, Aaken , Dusseldorp, Limburg, Verviers, Spa, tusschen de Maas en Rhyn tot aan Keulen toe en mogelyk wel verder. Zoodat het schynd dat de beweegingen van onzen aardbol op verscheyde plaatzen nog niet opgehouden heeft.“

Zoals Derdeprijs onder aanhaling van Buisman in zijn reacties bij mijn eerdere logje aanvoerde, lag het epicentrum in 1640 in het Duitse Rijnland en in 1692 in datzelfde Rijnland en het Waalse Maasland. In beide gevallen ging het om oude aardbreuken, terwijl de magnitude in 1692 een 6 op de schaal van Richer zou zijn geweest. Getuige het kranteverslag van 1756 lag ook toen het epicentrum in die zuidelijke omgeving, wat niet wegneemt dat de aardbeving dus ook toen tot in Groningen toe gevoeld werd.

Naschrift 18.2:

Het ging om de aardbeving van Düren, met 6,1 op de schaal van Richter de zwaarste van Duitsland ooit. (Met dank aan Derdeprijs.)Mijn gedachten hierbij zijn:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.