Een welgesorteerde reukwaterskraam

“Het word geadverteert dat de Koopman MEYER wederom alhier gearriveerd is met zyn wel gesorteerde REUK WATERS KRAAM , Verkoopt allerlei Fyne Franse Reukwaters in zoorten, als mede Eau de la Reine, Eau de Lavande, Eau de Carmes voor Flaauwtens en benauwdheden, Spiritus Citri, Eau de Cologne, Eau d’Arquebuzade, opregte Engelsche of Doctor Stougtons Elixter, Elixter Propitatus, Elixter Magnum Stomathicum, een har[t]sterkende Elixter, het welk met regt mag genoemt worden een Sleutel tot het Menschen Lighaam, reinigt de Maagh en zuiver[t] het Bloed en is zeer dienstig voor verloop van Gal, en neemt weg zwaare binnen Koortzen en versterkt de Eetlust , ook heeft hy een Probatum Tinctuur of Mondspoeling, dienende het gebit te versterken, en de Tanden en Kiezen te verfrissen en de Mond te zuiveren, doet het Tandvlees wederom tegen de Tanden aangroeyen, maakt de losse Tanden en Kiezen vast, dryft de kwaade smaak uit de Mond, haalt de Scheurbuik en Brand uit de Tanden en bewaardze voor alle toevallen, en conserveert ze tot in den hoogsten Ouderdom, ook een ver[i]tabel Middel voor Hoofd-, Kies-, Tandpyn en Zinkens, Parelwassing hetwelke wegneemt alle vuurigheid, Puisten en Sproeten van het aangezigt, ook een Tand Spiritus het welke de Tanden zoo wit maakt als Yvoor, zonder het verglaasel te beschadigen of te benadelen, een opregt Italiaans Oog Water het welke wegneemt alle Vuurigheid en Brand der Oogen, lopende en Tranende Oogen en versterkt het Gezigt, ook heeft hy een Tinctuur het welk een nieuwe uitvinding is, deeze Tinctuur neemt weg alle onzuiverheid en ongemak van het Hoofd , en maakt het hair schielyk aan ’t groeyen, kost het Flesje 1 Gulden, verder Verkoopt hy allerlei fyne welriekende Oliën en Pomaden, harde en weeke in soorten, hy staat met zyn Kraam naast de vier Stuivers Kraam schuins over de Harderinge Straat, en omdat er eenige Lieden zyn die onder zyn Naam Verkoopen, zoo doet hy een yder waarschouwen, dat hy by alle zyne Goederen Biljetten omtrent het gebruik bygeeft, alwaar zyn Naam en Woonplaats op staat, en heeft het Wapen van Holland de Leeuw in het groot voorhangen, alwaar ook zyn bovenstaande Naam en Woonplaats boven staat, alwaar een yder gelieft op te reflecteeren, en alle die van bovengemelde gekogt hebben en niet goed bevonden, kunnen by Bovengemelde haar Geld aan de Kraam wederom krygen, zoodat een yder verzekert kan zyn van een goede en prompte behandeling. NB. Deze Koopman Verkoopt een oprechte Slangen Balsem, deze Balsem geneest alle Oude en Verse Wonden, en is ook zeer probatum voor Oude Lieden of Kinders die zig Branden, het zy met kokend Water, Olie of gesmolten Vet, of hete Melk, geneest hy in een korten tyd, waarvoor de Koopman instaat, kost ’t Potje 12 st., en wie deze Balsem voorgaande Kermis gekogt heeft en niet goed bevonden heeft, kan by bovengemelde zyn Geld wederom krygen, mits bet Papiertje van het Potje mede brengen, alwaar zyn eigenhandige Naam op staat, Recommandeert zig in een yders gunst.”

Bron van deze advertentie: Groninger Courant 23 september 1791.

Advertenties


Mijn gedachten hierbij zijn:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s