Instructie voor de lijkbezorgers van Finsterwolde

069

Instructie voor de lijkbezorgers

Art. 1
Het begraven van lijken in de gemeente Finsterwolde zal geschieden door 6 personen, daartoe door Kerkvoogden der Hervormde gemeente aangesteld.

Art. 2
Zij zijn verplicht bij iedere begrafenis hunne diensten te verrichten, en worden benoemd voor den tijd van vier jaar. Ieder 2 jaar, met den 1en Januari treedt de helft af volgens op te maken rooster.

Art. 3
De diensten in art. 2 bedoeld, bestaan uit het brengen der lijkkist uit het sterfhuis in den lijkkoets, het begeleiden der lijkstatie in zoodanige orde, als zal worden gelast en het dragen van den lijkkist naar – en het neerlaten in de groeve. Van het kerkhof teruggekeerd kunnen zij de stoet verlaten. Bij ontstentenis één hunner zonder geldige redenen, kan op kosten van den teruggeblevenen een plaatsvervanger worden genomen.

Art. 4
De lijkbezorgers moeten voor eigen rekening gekleed zijn in een net zwart pak, lage hoed en gepoetste schoenen. Voor rekening van Kerkvoogden zal hun in bruikleen worden gegeven een sjerp met tressen benevens handschoenen.

Art. 5
Gedurende den dienst is ’t misbruik maken van en ‘t vragen om sterken drank zoowel als rooken verboden en kan ontslag ten gevolge hebben, tot het geven waarvan Kerkvoogden ten allen tijde bevoegd blijven.

Art. 6
De belooning voor iedere begrafenis zal per hoofd ƒ 1,- bedragen. Nadat op ’t einde van elk dienstjaar is vastgesteld, wat ieder heeft te vorderen, zal hun  deze som door het Burgerlijk Armbestuur worden voldaan.

Aldus vastgesteld door Kerkvoogden en notabelen in hunne vergadering gehouden den 6 December 1899.

Namens dezelve:

T. Kremer (voorz.)

A.T. Roelofs (secr.)

Bron: RHC Groninger Archieven, Toegang 232  (archief hervormde gemeente Finsterwolde), inv.nr. 80.

Advertenties

3 reacties on “Instructie voor de lijkbezorgers van Finsterwolde”

 1. Wieneke schreef:

  Ik heb natuurlijk geen idee of 1 gulden erg veel was in die tijd voor dit werk, maar dat ze zelf voor een net pak met hoed en gepoetste schoenen moesten zorgen is apart, want ik denk dat mannen die dit werk deden niet erg rijk waren. Die moesten dus eerst van alles kopen of erven 🙂

  • groninganus schreef:

   Heb het even nagekeken. 75 cent was een laag en 2 gulden een hoog dagloon in 1899. Voor een gulden kocht je een jongensbroek, of huurde je een week lang een kamer. Dat was toch geen oninteressant bedrag, zeker als je bedenkt dat je met zo’n begrafenis niet de hele dag doende was. Ik denk trouwens, dat ze ook niet iedereen voor dit werk wilden hebben.

   • Wieneke schreef:

    Nog steeds zijn dragers bij een uitvaartvereniging nette vaak wat oudere heren van onbesproken gedrag, maar ik zie hun outfit meer als een uniform en dat krijg je dan van de werkgever.
    Een gulden voor een paar uur werk is dus helemaal zo gek nog niet. Leuk om dit te weten, Harry.


Mijn gedachten hierbij zijn:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s