De verflauwde imegeld-traditie in de Beerta

Bij die Oldambster rekesten zitten er ook wat die over de inning van imegeld gaan. Tot mijn vreugde kwam er eentje uit Beerta, het dorp waar de eerste Nederlandse Pertons woonden.

In hun verzoekschrift legden de diakenen van de hervormde gemeente Beerta er allereerst de nadruk op, dat de inning van imegeld hier een lange traditie kende en dat de regeling hier niet afweek van die in omringende gemeenten:

“hoe conform een zeer oud gebruik, zoo in de Beerta als in andere karspelen van de Oldambte, van die gene bij welken vreemde korven met bijen worden gezet, jaarlijks een stuiver stedegeld van ieder korf voor de gemene armen pleeg te worden gevorderd..”

Maar sommige mensen waren de rechtmatigheid van de inning in twijfel gaan trekken. Ze dachten dat de diaconie hiervoor toestemming van de drost nodig had, immers, van andere kerspelen was dat bekend. Om nu alle problemen voor te wezen, verzochten de Beertster diakenen expliciet de toestemming van het gerecht

“om van degene onder hun carspel bij wien vreemde bijenkorven geplaatst zijn, een stuiver stedegeld van ider korf, ten voordeele der gemene armen te vorderen en daarvan kondiging te laten doen. ”

Die toestemming kregen ze op 2 juni 1807. Dat ze volgens de drost “daarvan nu en jaarlijks behoorlijk kerkenkundiging” moesten doen, toont aan waarin hem de kneep zat. De oorspronkelijke vergunning, die er ongetwijfeld geweest is, was weg, want anders zou de hele exercitie niet nodig zijn geweest. Bij ontstentenis van dat stuk leek de traditie ook niet meer dan een traditie, ze leek zonder enige reële rechtsgrond. Het kondigen lieten de diakenen kennelijk ook maar na, terwijl dat nou juist de imegeldplichtigen in het voorjaar met de neus op de feiten drukte. Geen wonder dat de traditie daarom bevraagd werd en de diakenen een steun in hun rug wilden van de drost.

Advertenties

2 reacties on “De verflauwde imegeld-traditie in de Beerta”

  1. Paul schreef:

    Een aantal voorouders van mij komen ook uit Beerta. Mogelijk hebben zij ook dit geld moeten betalen. Weet je of daarvan namenlijsten/lijsten van betalingsplichtigen bestaan?

    • groninganus schreef:

      Imkers uit Beerta betaalden alleen imegeld als ze hun bijenkorven in andere kerspelen plaatsten, bijv. in augustus op de heide in Westerwolde, Maar meestal zijn het de grondbazen die de belasting betalen en hun namen zie je dus in de diaconieboeken. Zie verder de eerdere stukjes over imegeld.


Mijn gedachten hierbij zijn:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.