Een goed woordje voor de ontslagen roderoede

Hoe hij precies zijn plicht had verzaakt, wordt nergens duidelijk. Waarschijnlijk trad hij niet op tegen brutale bedelaars of een jachtovertreding, want dat waren zijn hoofdtaken. Mogelijk speelde dronkenschap hierbij ook een rol. Hoe dan ook, Jan Harms Dik werd in het voorjaar van 1758 “wegens onagtsaamheit’ ontslagen als roderoede van de Beerta, en bovendien nog eens acht dagen op water en brood gezet. En dus moesten de plaatselijke predikant en kerkvoogden een voordracht van drie kandidaten maken, waaruit de Oldambtster drost een nieuwe roderoede kiezen kon.

Maar de lokale kerkvoogdij zette Jan Harms Dik weer op die nominatie, omdat hij

“ongeluckig in ‘t geval is gekomen, zijnde anders en gants geschickt en wel oppassende man, gesien bij de meenste caspellieden.”

Ook deed de kerkeraad van Beerta (d.w.z. de ouderlingen en een diaken) in een aparte verklaring een goed woordje voor de ontslagen roderoede, in de “gunstige verwagtinge” dat de drost hierop een voor Dik positief besluit zou willen nemen,

“doordien genoemde persoon exempt dit eene ongeluk of slofheit anders een gantsch geschikt en nugteren man is en wel gesien bij de meeste caspelluiden”.

Naast de populariteit van hun ontslagen veldwachter, was er echter nog een reden voor de kerkeraad om voor Dik op te komen – hij en de zijnen zouden wel eens tot armoe kunnen vervallen en daarmee kwam er dan “een sware last” voor rekening van de diaconie,

“als bestaande sijn familie in een vrouw met 5 kinderen, hebbende de vrouw reets gedurende de hegtenisse eenige onderstant van de diaconie genoten”.

Met zoveel eensgezindheid in de Beertster gemeenschap kwam de Oldambtster drost inderdaad tot een “gunstige reflexie”. Hij benoemde Jan Harms Dik opnieuw tot roderoede van Beerta, maar boekstaafde wel het een en ander, zodat er als het ware een dossier was, mocht Dik opnieuw in de fout gaan.

Uit het hele geval blijkt, hoe dicht de roderoeden, als afkomstig uit een landarbeidersmilieu, zelf op de armoedegrens zaten.

Bron: RHC Groninger Archieven, Toegang 731 (archief drost Oldambt) inv.nr. 6120 (samengevatte verzoekschriften en daarop genomen besluiten).

Advertenties


Mijn gedachten hierbij zijn:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.