Passagier maakt amok – een hachelijke zeereis tussen de Eems en Oostmahorn

“DOKKUM. Niet ver van hier, onder of omtrent de schans Oostmahorn, is voor eenige weken het volgende geval gebeurd. Een schipper nevens zyn knecht met zyn schuit met hout geladen van Hamburg naer Harlingen zeilende, en één passagier medevoerende, raekte, wanneer hy de Eems wilde invaren, met denzelven in woorden en vervolgens tot daden. De passagier wilde den knecht en schipper dwingen zee te houden; doch zy daer tegen zich verzettende, schoot de passagier met een kleen zakpistool, waerop één kogel stond, den knecht, terwyl dees bezig was met peilen, in de zyde.

De schipper, door deze geweldenarye en boosaertigneit geheel ontzet en verbysterd, begon den dwingeland om lyfsgenade voor zich en zyn knecht te smeeken en bragt den geweldenaer tot bedaren, hoewel slechts voor een korten stond. Want de passagier eenigen tyd daerna merkende dat men nader aen land kwam, begon de horens der balddadigheit weder op te steken en met een spykerhamer den schipper zoo deerlyk te slaen, dat hy negen verscheide kwetsuren bekwam.

De knecht, schoon niet lang te voren door een kogel getroffen, sprong, zoo gekwetst als hy was, den schipper te hulp en weerden zy beiden zich zoo dapperlyk, dat ze den woedenden aenvaller onder kregen, ’t geen echter niet vlotte zonder dat den knecht door den bespringer nog een wonde toegebragt werd met een mes dat op een der ribben afstuitte. Na veel worstelens evenwel ontwrong de knecht den booswicht het mes en bragt, volgens zyne eigen bekentenis, den zelven voorts twee sneden toe, naer best weten, aen den ondersten kinnebak of wat lager in den hals, waerdoor de gekwetste sterk bloedde en eindelyk buiten boord raekte.

De schipper en de knecht, welke laetste zeer gevaerlyk gewond was, vervolgens op de schans aengekomen zynde, heeft het gerecht van Oostdongeradeel kennis van deze zaek genomen, en daervan het bekomen bericht den Heeren Raden des Hofs van Vriesland toegezonden. Waerop de Heer Procureur Generael dezes landschaps, nevens twee chirurgyns, den schipper en deszelfs knecht in persoon ondervraegd, beschouwd, en dus het geval van naby onderzocht hebben. Wat de gevolgen hier van zyn zullen, wil de tyd leeren.”

Bron: Nederlandsche Jaerboeken 1753, deel II, juli, pag. 593-594.

Advertenties

2 reacties on “Passagier maakt amok – een hachelijke zeereis tussen de Eems en Oostmahorn”

 1. Simon schreef:

  Vreemd, doch boeiend verhaal. Hoe zou het verder gegaan zijn?

  • groninganus schreef:

   Heb er verder niets over kunnen vinden. Denk dat het verhaal van de schipper en zijn knecht plausibel gevonden werd.

   In het archief van het gerecht Oostdongeradeel en dat van het Hof van Friesland zouden nog stukken moeten zitten, hoop dart iemand in Friesland dit verhaal oppikt en verder brengt.


Mijn gedachten hierbij zijn:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s