Zijlker en de armoe

Sprekend over de oorzaken van de armoe onder de “arbeidende volksklasse”, noemt de jong-liberale boer Jan Freerks Zijlker uit Nieuw-Beerta in 1843 allereerst de

“te geringe mate van ontwikkkeling der verstandige vermogens, der zedelijke krachten en van den godsdienstzin, waarvan weder te weinig eergevoel en zucht tot onafhankelijkheid, welke haar anders zoude aansporen om zich zelve te helpen ; eene overgroote mate van dierlijkheid intusschen, en een leven bij den dag, bij gebrek aan verstandig overleg en vooruitzigt de noodwendige vrucht moet zijn. Dit heeft dan ook ten gevolge, dat een groot aantal huwelijken van menschen, die de kinderschoenen nog maar naauwelijks hebben uitgetrokken, alleen uit nood worden aangegaan; terwijl buitendien die verbindtenissen , door nuttelooze geldverspilling in dienstbaren staat, meesttijds worden voltrokken, zonder middelen om zelfs in de eerste levensnoodwendigheden te kunnen voorzien (…)”

Hij wilde de “in het maatschappelijk leven zoo belangrijke volksklasse” zeker niet beschuldigen, veeleer troffen volgens hem de meer gegoeden blaam.

“Deze toch, die volgaarne de vruchten plukken van den zuren, doch karig beloonden arbeid huns armen broeders, deinzen veelal terug, zoodra het eenige moeite en opoffering geldt ter wezenlijke en duurzame verbetering van deszelfs lot.”

Bron: Jan Freerks Zijlker, De Groninger landbouwer en zijn vak (Groningen 1843) pag. 13-14.

Advertenties

One Comment on “Zijlker en de armoe”

  1. h.torenbeek schreef:

    Levensnoodwendigheden, wat een super woord.

    Brengt mij in gedachten als zeer toepasselijk jegens de vele duizenden mensen die onlangs alles hebben moeten achterlaten bij het vluchten uit hun brandende stad, Fort MacMurray, Alberta.

    Een te jong aangegaan huwelijk … niet zo veel.


Mijn gedachten hierbij zijn:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.