Schipper talmt met vervoer van graan

Op 18 december 1771 deed koopman Menno Sijpkens zijn beklag bij de Oldambtster drost. Hij vertelde hoe hij de schipper Albert Bisschop had ingehuurd om een vracht koren naar Amsterdam te brengen. Bisschop zijn schip was al dik een week eerder met dat graan beladen, maar hij maakte nog niet de minste aanstalten om het weg te brengen. Eerst kon het schip vanwege de lage waterstand niet over ’t Waar komen, zodat koopman Sijpkens een andere schipper erheen had moeten sturen om het te lichten, wat op 11 december gebeurd was. Daarna echter was Bisschop met zijn schip voor het huis van Sijpkens in Zuidbroek gaan liggen, en weigerde hij te varen “voor ’t aanstaande jaar”.

Sijpkens vreesde dat de inactiviteit van de schipper hem zou duperen, want de graanprijzen waren “zeer wisselvallig”. Bovendien kon het koren in het scheepsruim gemakkelijk bederven. Daarom vroeg hij de tussenkomst van de drost – of die de schipper wilde bevelen met zijn lading naar Amsterdam te varen voor het bedongen vrachtloon, “’t welk hem bij ’t ontladen direct zal worden betaalt volgens usance”. Daarbij wilde Sijpkens zich het recht voorbehouden om Bisschop aan te spreken op een schadevergoeding wegens prijsdaling of bederf, veroorzaakt “door des schippers versuim”.

De drost liet er geen gras over groeien en ontbood beide partijen voor de volgende ochtend om negen uur. In deze zitting liet hij ze “breedvoerig” aan het woord. De schipper erkende hier volmondig dat Sijpkens hem had ingehuurd om dat koren naar Amsterdam te brengen, waarvoor hij ook best een goed vrachtloon had bedongen van 7 gulden per last. Opmerkelijk was, wat Bisschop hierbij vertelde over de route – hij was verplicht de lading graan

“ten spoedigsten na Hollandt te vervoeren over Vrieslandt, soo zulx gepermitteert mogte zijn, ofte anders bijlangs de Zoltkamp…”

Waarom het niet over Friesland zou mogen, staat er helaas niet bij – misschien omdat het al wat vroor en stevig ijs voor de Friezen ook weer zo zijn voordelen bood? Of zou het een fiscale belemmering zijn? In elk geval was de route over Friesland preferent. Vanuit Zuidbroek leek die sneller en/of minder gevaarlijk in dit jaargetij, dan die buitenom over de Wadden.

Hoe dan ook, de schipper noemde een voorwaarde die zijn opdrachtgever Sijpkens juist verzweeg. Volgens Bisschop hadden ze afgesproken dat “dat het graan hem binnenboordt zoude worden besorgt op den 5 deser”, dus op Sinterklaasdag, terwijl dat feitelijk pas twee dagen later gebeurde. Daarna kwam dan nog de episode met de lage waterstand bij ‘t Waar en de lichting van het schip. Maar die deed eigenlijk niet ter zake. De late belading van het schip door koopman Sijpkens vormde de èchte oorzaak van de vertraging, althans in de ogen van Bisschop. De schipper stelde zich in postuur en maakte bezwaar de lading nu nog te vervoeren, “gemerkt het geavanceerde saisoen”. Met midwinter, kortom, lag hij liever aan de wal.

De Drost vond dat verweer echter onvoldoende. Hij gelastte Bisschop de lading graan “op het spoedigste” naar Amsterdam te transporteren, en anders zou alle schade voor hem zijn. Ook mocht koopman Sijpkens daar een declaratie voor indienen.

Bron: RHC Groninger Archieven, Toegang 731 (gerechten Oldambt) inv.nr. 6123.

Advertenties


Mijn gedachten hierbij zijn:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.