Honden afkerig van hondenbelasting

Blijkbaar kende men destijds in Engeland nog geen hondenbelasting, want toen het plan voor de invoering ervan in 1791 via de kranten bekend raakte, werd het weldra een mikpunt van spot. Zoals blijkt uit een krantenstukje dat zelfs door de Groninger Courant overgenomen werd. Het was gegoten in de vorm van een verzoekschrift van de honden aan Zijne Majesteit de Engelse Koning en volgde helemaal de conventies die ook in Nederland bij zulke teksten golden. Uiteraard ging het om satire: honden kunnen niet schrijven, laat staan verzoekschriften opstellen. Maar de gekozen vorm gaf de auteur mooi de kans om tegelijkertijd de democratische gezindheid op de hak te nemen die sinds de Franse Revolutie (1789), met haar Rechten van de Mens en Burger, ook in bepaalde Britse kringen bon ton was:

“Wy, Uwer Majesteits honden, brakken, bloedhonden, windhonden, jagthonden, patryshonden, waterhonden, herdershonden, bulhonden, slagershonden, schoothondjes en spitsdraayers (= teckels, HP), in een gemeene troup byeen vergaderd, smeeken ootmoedig verlof om Uwer Majesteits troon te mogen naderen met ons request en [dat] te vertoonen.

Dat uwe supplianten met de uitterste droefheid en angst hebben vernomen dat men van zins is eene belasting op hen te leggen, voor de gevolgen van welke uwe supplianten (= smekelingen, HP) des te meer reden hebben om te vreezen, dewyl zulks oorzaak zal wezen dat er eenige duizenden van hun een geweldigen dood zullen ondergaan.

Dat in deeze vrye en verligte eeuw – waarin zelfs de Lords niet hooger geacht worden dan uwe supplianten – zy nederig van gevoelen zyn, dat zy op dezelfde privilegiën aanspraak hebben en in een gelyk regt staan, en dat zy derhalve niet behoorden belast te worden buiten hunne bewilliging, daartoe gegeven door middel van hunne Representanten; en dat de stelregel, dat alle menschen gelyk zyn volmaakt toepaslyk is op Uwer Majesteits supplianten, die onderdaniglyk begrypen dat volgens dienzelfden regel, alle honden gelyk staan en dat de regten der honden niet gegrond zyn op eenig verdrag, maar dat zy natuurlyk en onverjarig zyn.

Verzoekende dat het Uwe Majesteit behage hen verder te handhaven by het privilegie om de beenen te kluiven en by de vryheid van het eten der klieken en by alle andere voorregten en gunsten die zy van onheuglyke tyden bezeten hebben, wanneer uwe supplianten by aanhoudendheid blyven blaffen enz.”

Bron: Groninger Courant van 24 mei 1791.

 

Advertenties

2 reacties on “Honden afkerig van hondenbelasting”

  1. Wieneke schreef:

    Wat geestig! Ik heb het Lola voorgelezen en ze was het vooral met de laatste alinea erg eens 🙂

  2. spaarolifantje schreef:

    En dus “een geweldigen dood” voor wat we nu “gewelddadige dood” zouden noemen. Het woord “geweldig” is blijkbaar van betekenis veranderd in de loop van de tijd.


Mijn gedachten hierbij zijn:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s