Rondje Noorddijk – Noordwolde – Ezinge

Bij het Hegepad, Hoogkerk – de vier Daltons:

In de kerk van Noorddijk – gebrandschilderde kat?

Die gebrandschilderde ramen hebben een datering van 1944 en vormen dus waarschijnlijk een remake. De kerk van Noorddijk is zelf mede geportretteerd:

Leeuw met balans:

Oplichtend kastanjeblad bij het koor van de kerk in Noordwolde:

Bij Adorp – trekker met lekke band:

Windwijzer op schuur voorbij Sauwerd:

Daar bij de ijsbaan nog even gekeken naar de opgraving van de slotgracht van de Onstaborg, die een vrij omvangrijk terrein bleek te omgeven:;

Boerderij op De Raken, tussen Wetsinge en Garnwerd:

Een perceel aldaar van stichting het Groninger Landschap is vrijwel egaal geel van de boterbloemen:

Blauwe irissen in een tuintje te Garnwerd:

Tulpen in een bak op de rand van Garnwerd:

Weg tussen Ezinge en Hardeweer, afgeperkt met fluitekruid en hagedoornen heggen:

Hier en dara was al gras gemaaid. Wiersen bij Fransum:

Witte koe bij Aduuarder Voorwerk:

Grazend zwart paard bij Steentil:


Rondje Ezinge

Tulpen in voortuintje Zuiderweg, Hoogkerk:

Leegkerk – links de kosterij met erachter de kerk, rechts de voormalige pastorie:

Pas geploegd land en boerderij bij de Gaaikemadijk:

Voederbietenversnipperaar op achtererf, Beswerd:

Sluitsteen met stier, Beswerd – stond hier destijds de buurtbolle ter dekking?

Plaisterploats, bed and breakfast in Beswerd

’t Kerkje van Fransum (1):

’t Kerkje van Fransum (2):

In de kerk op een lessenaar dit gebed voor Oekraïne:

De melkfabriek van Ezinge heeft zijn langste tijd gehad. Onder de ramen metselwerk in Noors kettingverband, als ik het wel heb:

De breimachine van Reinie was kaduuk. Heeft iemand van dit vrij algemene type misschien nog een werkend exemplaar, dat toch niet gebruikt wordt?

Belgen bij Dorkwerd:


Rondje Ezinge

Berken bij het viaduct over de A7 ter hoogte van Matsloot:

Zwanen bij de Nieuwbrug:

Den Horn tegenover de gewezen Vermaning en doopsgezinde pastorie:

Van het overwegwachtershuisje resteren alleen nog de bomen:

Fransumer Voorwerk:

De kat van Reinies buren (de dierenartspraktijk van Ezinge):

“Met vorst is het beste er vanaf”:

Tussen Hardeweer en Fransum:


Rondje Wierdenland, Ezinge

Bij de hoek Zijlvesterweg-Hoogeweg, Dorkwerd:

Vanaf het Lucaspad tussen Feerwerd en Ezinge zicht op de weg naar de Allersmaborg:

Museum Wierdenland, Ezinge: een kort tabakspijpje en gipsen afgietsels van kopjes, aangetroffen in de kerk van Ezinge. Die kopjes komen volgens mij uit de Franse Tijd en ik vraag me af van wat voor voorstelling ze deel uitmaakten:

Museum Het Wierrdenland heeft een doorlopende, zich steeds vernieuwende kleine expositie met vondsten, gedaan bij de opgraving in Adorp. De meest spectaculaire is deze grote pot, die een paar weken geleden in zijn geheel in een waterput aangetroffen werd, en die waarschijnlijk diende voor het warmhouden van voedsel:

De tentoonstelling over hout liep deze week ook nog – vergrote doorsnede van een lindeboom:

Emmer van taxushout uit de Romeinse Tijd, gevonden in Winsum-Bruggeburen. Taxus, ook wel venijnhout geheten, is giftig, maar van het water uit zo’n emmer ga je niet dood, terwijl het wel ontsmet is. De duigen zijn overigens gereconstrueerd van plastic:

Henk Helmantel is bekend om zijn stillevens, maar hij maakte ook dit winterlandschap, dat geïnspireerd lijkt door barre winterlandschappen uit de Bataafs-Franse periode. Het komt uit de collectie van de provincie Groningen:

In de vaste opstelling dit bronzen romeinse godenbeeldje dat ik nog niet kende:

De beroemde opgraving door Van Giffen en hoe dicht die de kerk van Ezinge naderde (de kerk had hij er graag bij genomen, maar dat ging niet door):

Na nog een korte visite terug langs de Oldijk:

En langs Fransum, waar de toren op de kerk in de steigers stond:

Nog voor het donker thuis – met de groeten uit Hoogkerk:


Retour Ezinge

Vanmorgen om een uur of half tien: mamelluswolken, als ik het wel heb:

Het was ook heiig en het werd wat benauwd. Later stak er een lekker briesje uit het noordoosten op. Maar dat duurde ook weer niet zo lang, helaas. Gezicht op de Gaaikemadijk:

Steentil:

Bij de ree van Harkema’s kerkje, achter Aduard:

Museum Wierdenland, collectie van de oprichter:

Ik kwam er om foto’s voor Stad & Lande te maken van de tentoonstelling over Het Oude Riet. Oaltoek (of oalgeer of elger) – hiermee ving men paling:

Weefsel op een primitief weefgetouw:

De molen van Feerwerd:

Drie kraaien – waar zijn de dode ridder en de jonkvrouw?

Bij de brug van Garnwerd – de sleepboot Willem uit Zoutkamp, die je kunt huren als bed-and-breakfast:

Onderonsje op de Reitdiepdijk bij Wetsingerzijl:

Het hele dameskransje:

Aandachtig luisterende en begripvolle mevrouw:

Grazige weiden, de kant van Adorp op:

Einstein op Zernike:

Een wijze uil pakt altijd de fiets:


Rondje Ezinge

Leegkerk – de nieuwsgierigste van het stel blaarkopjes:

Grazige weiden iets ten noorden van Aduard:

Bij Fransumer Voorwerk in de buurt, deze blackfaced sheeple:

Mooie beesten, toch:

In Ezinge kreeg de voormalige gereformeerde kerk een nieuw dak:

Mijn beide achterneven, toen ze nog leefden en in Feerwerd woonden:

Landschap tussen Ezinge en Allersma:

Tarweveld bij Aduarderzijl:

Antumerweg – ieder zijn meug, de een vreet topgras, de ander vreet riet:

Bij Garnwerd, op het nieuwe fietspad richting Winsum aan de binnenkant van de Reitdiepdijk. Ik verbaas me dus over de populariteit in deze periode van ’t skaten, dat veel meer ruimte inneemt dan fietsen, zodat je er op zulke paden heel gemakkelijk mee in andermans cirkel komt:

Wat die bloem hier in haar uppie moet aan de binnenkant van de dijk? Is ze natuurlijk of gaat het om een restante tuinplant?

Landschap bij Hekkum:

Het haventje van Sauwerd, dat ik nog nooit had gezien:

Boerderijdak, Sauwerd:

Melkenstijd bij de Walfridusbrug:

Graffiti op de Walfridusbrug – de molen in de verte, de Wilhelmina van Noorderhogebrug, heeft geen optimale molenbiotoop:


Rondje Ezinge

Het gemaalhuisje aan het Aduarderdiep dat ca. 1886 de plaats innam van poldermolen De Oude Held:
DSC04328
Zuidwending bij Nieuwbrug:
DSC04329
Baltsende fuut op het Aduarderdiep:
DSC04338
Bij Fransum:
DSC04347
Ezinge – schroefjes te koop bij de voormalige smederij in de Torenstraat:
DSC04378
Gezicht op Garnwerd vanaf de noordkant van Feerwerd:
DSC04386
De Feerwerdermeeden – hier had mijn oudoom Klaas veel land liggen:
DSC04388
Scholekster waakt bij het pad naar het Aduarderdiep:
DSC04395
Pelotonnetje soepganzen op de oever van het Aduarderdiep:
DSC04396
De kerk van Dorkwerd:
DSC04404
Grazende paarden bij de Gaaikemadijk:
DSC04408
De Gaaikemadijk gezien vanaf Kleiwerd:
DSC04410


Rondje Ezinge

Met de wind van gistermiddag (5) ging het heen dubbel zo snel als terug, maar per saldo blijft de duur van het tochtje gelijk.

– Kerkstraat Hoogkerk:

Zijlvesterweg tussen Sleperstil en Dorkwerd – dit varken stond daarnet nog lekker binnen uit de deur te kijken, wat de betere foto zou hebben opgeleverd:

– Voorbij de Dorkwerderbrug – pompoenendumping:

– Bij het Aduarderdiep – gans en meerkoet mengen zich niet:

– De Brillerij:

– De asbak van mijn achterneef (perspex met zeegezicht):

– Sloop deel zuivelfabriek Ezinge legt oude bouwsporen bloot:

– Vrachtwagen voor veevervoer bij Het Grote Leger tussen Den Ham en Aduard:


Rondje Ezinge

Slootschonen was (met mestinjecteren)het boerenwerk van de dag, zoals hier bij Den Horn:

Aduard – Hallo meneer de Uil, wat staat u hier te koop:

De oude brug ligt inmiddels ontramponeerd op de wal – ben benieuwd wat ze met dat prachtige brugwachtershuisje gaan doen:

En wat zou er gebeuren met de brughoofden?

Op de terugweg was dit het beeld van de Dorkwerderbrug naar de Dorkwerdersluis. Zelden staat hier een auto langs het Van Starkenborghkanaal, of hooguit eentje van een visser – nu vele tientallen:

Bij de sluis honderden mensen. Tientallen bootjes liepen binnen vanaf het Reitdiep en ik begreep van een omstander dat er een zwemestafette Zoutkamp-Groningen aan de gang was; met de bootjes overbrugden de zwemmers het linke kruispunt Reitdiep – Van Starkenborghkanaal:

Zo’n twintig minuten gewacht voor de brug. Eindelijk, hij daalde:

Het beeld van de gevulde sluis:


Rondje Ezinge

Dorstige koe aan de Zijlvesterweg bij Dorkwerd:

Bij de Platvoetsbrug – waakzame scholekster:

Op de Wierumerschouw staat tegenwoordig ’s zondags een busje waarin twee dames yoghurtijs verkopen. Het smaakte best:

Er een beetje rondgelopen met dat ijs. Op de diepswal stond dit voor mij nieuwe bordje. Het verwijst naar een website over oorlogsslachtoffers in het Westerkwartier:

Swaalfke bij het dijkpad naar Hekkum:

Dijkpad voorbij de Wetsingersluis:

Idem, er naderde een bui:

Deze kwam los bij het Feerwerder kerkhof, waar ik schuilde onder een boom:

Gezicht op dezelfde bomenrij vanaf het Lucaspad naar Ezinge:

Altijd mooi – volle zon met een afdrijvende bui:

Bij de begraafplaats van Ezinge wemelde het van havikskruid:

De tuin van mijn achterneef Johannes:


Rondje Ezinge

Leegkerk vanaf het Aduarderdiep:

Bij Nieuwbrug:

In veel sloten staat het water weer bedenkelijk laag – pink steekt over naar belendend weiland (Hogemeeden):

Fluitje van een cent. Dat weiland waar hij inklom. had geen hek bij de dam, dus hij kon ze de weg op. Daarom heb ik nog een poging gedaan hem terug te drijven naar het weiland links, wat helaas niet lukte:

Craquelé slootwal van klei:

Antiracistisch stockplaatje:

Franssum:

Saaksum:

Tussen Rodehaan en Schouwerzijl

Eindje verder:

In Klein-Garnwerd (overkant Reitdiep Garnwerd) bleek een nieuw fietspad aangelegd achter twee boerderijen langs en parallel aan de dijk. Het geeft een nieuw gezicht op de kerk van Garnwerd:

Links het nieuwe fietspad, het gedeelte langs de dijk – rechts het Reitdiep met de brug van Garnwerd:


Rondje Garnwerd – Ezinge

Kleiwerd, tussen Slaperstil en Dorkwerd:

Moest uiteraard even langs de Burgemeester Brouwersstraat in Garnwerd:

Nog steeds staat daar een pastorie, zij het dat deze gezien de architectuur dateert uit de jaren 1860-1870:

Even de kerk ingelopen, waar ik een hele tijd niet geweest ben – barok avondmaalstafeltje:

Herenbank met fantasiewapen:

De jonkersfamilie Lewe van Aduard had het hier voor het zeggen:

Langs het Waarhuis in Aduarderzijl. Volgens grote gele borden zou de boel er over 150 meter openliggen – niets van gemerkt. Mijn achterneef in Ezinge vertelde dat die borden er al een half jaar staan zonder dat er iets gebeurt. Een gevolg van de gemeentelijke herindeling?:

De ‘hut’ (bijschuur) bij de voormalige boerderij van mijn achterneef in Feerwerd is ingestort, zo lijkt het. Dat gebintenstel kwam ca. 1950 van de diaconie van Mensingeweer (of was het nou Baflo?) en zou best eens vrij oud kunnen zijn:


Rondje Ezinge

Leegkerk, bij het Tichelwerkpad:

Forse zwavelzwam of boskip (dank, Frans van Woerkom) op populier die al eerder een stevige tak liet vallen:

Geiten op slootwal bij de Zijlvesterweg, Leegkerk:

De jonge Held:

Bij Dorkwerd:

Langs het Reitdiep:

De wandelroute Om de Noord liep langs Wierumerschouw, waar plein-air schilders in de trant van de Ploeg hun werk vertoonden:

Links een dorpsgezicht dat aan Garnwerd doet denken, maar het niet is. De schilder rechts negeerde opzichtig de hier liggende schepen:

Joeswerd, Feerwerd:

Ook daar begon de herfst:

Boerderij bij Ezinge:

Entree met ginkgo, Ezinge:

Wegje dat het land invoert, Ezinge:

Dorpsgezicht vanaf dat landweggetje:

Op de terugweg over de Walfridusbrug met deze stencilgraffiti op de boog. De adelaar is naar een Amerikaans model en eenkoppig, anders dan de Groninger arend. De naam van het clubje is Italiaans. Feitelijk vormen logo en naam dus een manifestatie van zelfhaat:

Feestvarken in de fietstunnel tussen de Smirnoffstraat en de Curacaostraat:


Rondje Ezinge

Bessentsunami, Roderwolderdijk, Hoogkerk:

Blaarkoppenfile, Aduarderdiep Leegkerk:

Zonnebloemen tegen schuur, Zijlvesterweg Leegkerk:

Bij boerderij Gravenburg staat de gracht nog steeds droog:

Op zo’n septemberavond kan het best fris zijn. Dan lopen stoere Galliërs met hun blote armen zo een verkoudheid op. Vandaar hun verwarmde feesttent:

Oldijk tussen Hardeweer en Ezinge – appelboompje buigt door onder de vruchtenlast en wordt gestut – kat ligt op de loer:

Entree vogelhotel, eindje verderop:

Gezicht op Ezinge:

Ram op de Reitdiepdijk bij Oostum:

Grazende stier bij Hekkum:

Droge gracht van boerderij tussen Adorp en Wierumerschouw:

Non-descript bouwsel op Zernike:


Rondje Ezinge

Bij de Aduarderweg overal liggende groepjes blaarkoppen. Deze hebben net een eetbare divan gekregen van hun baas:

Kraaien hadden meestal hun snavel openstaan, zoals hier aan de Zijlvesterweg:

Kleiwerd:

Meerkoet bij Reitdiepdijk begint aan tweede leg:

In de buurt van Bolshuizen bij een sloot – guldenroede (ook wel te zien in tuinen):

Snijwerk in het bovenlicht van havencafé Ezinge:

In de buurt van de Allersmaborg – drie zwaluwen op een draadje:

Achter het Waarhuis zag ik kanonnen staan, waaronder schapen schaduw zochten:

Vogelverschrikker bij Antum:

Hij bewaakt de wierde met graan – in de boom rechts nestelen duiven:

Tussen Hekkum en Adorp. Zitten ze zich een beetje uit te sloven met dit weer:

Rawhide in Wierum – op naar de melkstal: