Rondje Roden – Leek – Lettelbert

Onlanden – versleten dagpauwoog op Jacobskruiskruid:

Stenig rommelhoekje met kamille, op de achtergrond de Hooiweg naar Roderwolde:

Ruig slootje in pasgemaaid hooiland, Roderwolde:

De rogge, bijna maairijp:

Aan de andere kant van de Hooiweg zochten de koeien de schaduw al op (ca, 2 uur):

Foxwolde – opgesplitst graasfront:

Bloeiend aardappelveld bij de Drentse Wijk, Terheijl:

Een ontwerper van Jugendstil lampekapjes heeft goed naar deze bloempjens gekeken:

Blauwtje in de tuin van Nienoord, de eerste die ik ooit goed voor de lens kreeg:

On hetzelfde perk deze distels:

Bij de uitgestorven Lettelberterplas:

Ouwe dwars geplaatste paardenstal, te zien vanaf een dijkje bij die plas:

v


Rondje Sandebuur – Leek – Niebert

De eerste zonnebloem van het seizoen is al bijna uitgebloeid (aan het Minervapad in Hoogkerk):

Bij het gemaal in Matsloot:

Het bosje van voorheen de herenvisclub Vischlust:

Het bermmonument aan de Hooiweg ziet er nu toch wat anders uit dan vorig jaar:

De koeien van boer Datema op de grazige weiden van Sandebuur:

Vuurvlinder (?) in de berm:

Ooievaarsnest Sandebuur:

Rodervaart:

Jongvee in Leutingewolde:

De sluis in het Leekster Hoofddiep:

Hooien bij de Carolieweg tussen Leek en Niebert:

Boom bij de Traansterwijk. Meende een uil in het gat te zien. Helaas, die bleek er niet in te zitten.


Rondje Zuidhorn – Leek

Rode meidoorn op Westpoort – de roden bloeien later dan de witte:

Bijenhotel bij speeltuin Den Horn:

Vier meerkoetjes in de sloot bij het Hornpad:

Bij Zuidhorn – dacht eerst dat de koeien aan het drinken waren, maar ze kijken gebiologeerd naar iets, ik denk kikkers of heel misschien een salamander:

In een boerderijgracht langs de Zuiderweg:

Ooievaar op nest, Niekerk:

Ma geit en haar jong, Kuzemer:

Gezien vanaf het viaduct over de A7, Tolbert: boer verweidt vee door verplaatsing van het schrikdraad. Goed te zien is het effect van de beweiding en de voorkeur van de koeien:

Bij Nienoord – bordercolly wordt getraind in het hoeden van schapen:

Ook bij Nienoord – in een rijtuigie:

Koeien bij de Waalborg, Roderwolde:

Onlander berm:


Verbleekte Boeddha

DSC03662 verbleekte boeddha

Was hem al kwijt, deze foto van een week of wat geleden. Hij bleek abusievelijk weggezet als Bieddha.


Rondje Lettelbert – Leek – Leutingewolde

Rund bij de boerderij van het Groninger Landschap, Lettelbert bij de A7:

NIVON-camping bij het Lettelberterdiep:

Nienoord, Leek:

Bord met sluistarieven op de tentoonstelling over Leekster schippers in Museum Nienoord:

Leutingewolde:

Leutingwolde nabij ‘Sweers Anwende’:

Leutingewolde bij de Kring:

Foxwolde:


Rondje Lagemeeden – Leek – Leutingewolde

Kruin van wilg op Westpoort:

Voetbalmoe veulen op De Poffert:

Jugendstil grafhek op het kerkhof van Lagemeeden:

Belendende schuur:

Libelle rust even uit van het jagen op hoek grafmonument:

Dertien muizenholen op dit hele kleine stukje kerkhof:

Krans liet indruk achter op mos:

Schoonveld:

Het bankje staat niet echt in het zicht en er zit dan ook nooit iemand op:

Bloeiende krokussen, o nee pardon herfsttijloos voor de kerk van Oostwold (met dank aan Hendrika):

Vrij druk op het Leekstermeer:

Dorpsgezicht Leutingewolde:

Foxwolde – wilde bloemen bij schuur:

Om de hoek werd er gezweeld:

Masker van MacDonalds op het fietspad:

Thuis opgewacht door een mot in winterjas:


Rondje Sandebuur, Leutingewolde, Leek, Den Horn

Vee bij Sandebuur. Rechts op de achtergrond de Martinitoren, op 8,8 kilometer verwijderd van dit punt:

Berm bij zandpad, Sandebuur:

Bijna drooggevallen dobbe of poel, Leutingewolde:

Op een hek in Leutingewolde:

Koeien achter Nienoord – ze hebben hier een vast ligplekje:

Stiertje met hoorns:

Lelies op een grachtoever bij een boerderij aan de Zuiderweg onder Zuidhorn:

Bloeiend zilverschoon langs de Weersterweg, Den Horn:


Rondje Leekstermeer

Bij de Bruilweering, uiteind Stadspark:

Bij Sandebuur stond een heel stel vogelaars bij auto’s te koekeloeren. In de verte ging boven de Stobbevenne steeds een drom ganzen op de wieken:

Dit paard vond het ook wel een interessant schouwspel:

Tussen Leutingewolde en het Leekstermeer opnieuw een enorm aantal ganzen:

Bij de Meerweg onder Nietap (ooit de Hooilandscheweg, leerde ik vandaag). De boom was uitvalsbasis voor een stel roodborstjes:

Oprijlaan in het  buurtschapje Emmerik:

Gezicht op de Stad vanaf het Lettelberterdiep:

Koe, grazend bij wilg, Lettelbert (waar trouwens een vrouw bezig was met het maaien van haar gazon)::


Al vroeg circus op de Leekster jaarmarkt

Vredewold den 27 May 1794.

Bij het E.E. Gerighte sijnde gelesen het request van N. Lion houdende hoe graag wenschte te obtineren om geduirende de markt sijne diverse konsten, bestaande in koordansen en balanceren, in sijne tent te vertonen, alvorens van UE[del] Gestr[enge] gratieuslijk versoeke: ten einde UEd Gestr goedgunstig gelieve te behagen den suppl[ian]t te permitteren de aanstaande markt alhijr te mogen vertonen.

/was geapostill[eerd]/

Het E.E. Gerighte accordeert aan den supplt het versoek om in de aanstaande kermis van sijn konsten te vertonen in een tent, waartoe de plaats door den gerigtswedman zal worden aangewesen, en recommandeert aan den supplt om van sijn inbeuringe de diakonije op de Leek mildelijk mede te delen.

Commentaar: Van Lion, de indiener van het verzoekschrift, vraag ik me af of hij niet iets te maken had, of te identificeren is met Lion Kinsbergen. Volgens advertenties was die vroege circusdirecteur pas in 1796 actief in Amsterdam en kwam hij pas in 1801 voor het eerst in Groningen met zijn troep koorddansers, acrobaten en ruiters, maar hij kan natuurlijk voor die tijd in kleinere provincieplaatsen hebben opgetreden met een beperktere troep..

De jaarmarkt van Leek vond waarschijnlijk een paar dagen na de indiening en inwilliging van Lions verzoekschrift plaats op Hemelvaartsdag, altijd een belangrijke dag voor het Vredewold. Jaarlijks werden op die dag de buurrichters van de dorpen beëdigd op de kerkhoven van Tolbert (voor die van Vredewold-oost), en Nuis (die van Vredewold-west).

Helaas is er geen diaconierekening over 1794 in het kerkarchief van Midwolde en Leek bewaard gebleven. Of Lion inderdaad iets aan de armen afdroeg, en hoeveel dat dan was, blijft dus onbekend.

Bron: RHC Groninger Archieven, Tg. 735 (gerechten Westerkwartier) inv.nr. 98 (rekestboek).


Rondje Leekstermeer

In het Omgelegde Eelderdiep ter hoogte van het Van der Valkhotel zwermt het van de waterlelies:

Bij de Langmadijk, Peizermade:

Onlanden:

Fuut op drijvend nest:

Graspieper?

Gemaaltje bij Roderwolde:

Een boer had schrikdraad door zijn land gespannen, om de koeien op één stuk te houden. En wat doen ze? Ze grazen onder de draad door. Variant op ‘buurmans gras is altijd groener’, zeg maar. Op de achtergrond de kerk van Roderwolde:

De komende anderhalve maand wordt er groot onderhoud gepleegd aan de Roderwolderweg achter Foxwolde. Dat is beslist nodig, de rug in het midden wordt hier en daar te hoog ten opzichte van de weggedrukte zijkanten. Maar hopelijk maken ze er geen asfaltweg van:

Zelfde locatie, andere kant op:

Op de flank van de weg zitten gele klinkertjes, rechttoe rechtaan gelegd, in het midden zijn rode klinkers gebruikt in een visgraatverband:

Weiland onder Leutingewolde:

Leutingewolde – de gevlekte hengst op de voorgrond raakt van de kook als zijn baas de bruine merrie met haar veulen langs hem voert:

Dat veulen had mogelijk voor het eerst een halster om. Zijn baas pakte hem vrij stevig aan:

Het Leekstermeer en de skyline van de Stad vanaf een punt in de hooilanden tussen Leek en Lettelbert:

Bloeiend gras kan erg mooi zijn:

Leegkerk, grazende blaarkoppen met op de achtergrond de suikerfabriek:


Rondje Leekstermeer

Gistermiddag scheurde om vier uur het wolkendek open en prompt werd het vijf graden warmer. Nog maar even een eindje fietsen, dacht ik.

Bij Den Horn bleek een stuk groenland gescheurd. Er zal wel nieuw gras op komen, want voor iets anders lijkt het me te laat. Normaal is dit een herfstbeeld, de grond lijkt kleiig en venig tegelijk:

Een heel eind verderop, onder Oostwold, was een boer aan het maaien. Het zuringseizoen is klaarblijkelijk geopend:

Blauwgras en zuring in tegenlicht:

Zuringfantasie à la japonaise op de oever van het Lettelberterdiep:

In het diep ontloken de eerste waterlelies:

Heel erg rustig op het meer – het enige scheepje dat er voer had zuringrode zeilen:

Er staat een uitkijktoren bij de mond van het Lettelberterdiep, waarop je ook mooi de visdiefjes kunt volgen:

Van de week gingen allerwegen de lissen bloeien:

Veenpluis:

Op de rand van hooiland:

Gemaaid wegje dat ik nog eens helemaal moet aflopen:

De tinten van het blauwgras:

Eikenlaan bij Leek, naar ik meen aan de rand van de Leutingerwolderes:

Velden vol zuring en boterbloemen:

Kijk, bij zoiets zouden gemeente-ambtenaren een bankje moeten neerzetten, in plaats van op de uitzichtloze plekken die ze meestal verkiezen:

Slootwal met koekoeksbloemen:

Er was al vrij veel land afgehaald hier tussen Leek en Roderwolde – de sloten zie je dan des te beter:

Enorme zwam op forse wilg:

Een graanachtig gras, zachte dravik (met dank aan Hendrika):

Landschap aan de stadskant van Roderwolde:

Boven de Onlanden betrok het veer, er leek even een bui in de maak:

De volledig met gele lissen opgepropte sloot die ik al vaker kiekte:

De avond valt:

Noar huus tou:


Oosterpoort bleek, politiek gezien, weinig kleurecht

“Hebt ge wel eens gehoord van het „roode district”, vrinden ? Dat is de buurt, waar steeds socialen gekozen worden, als er gestemd wordt, de vorige keer wel vier tegelijk. Als ge u thans een wandeling getroost door dat district, dat is buiten de Oosterpoort, dan ontwaard ge straat aan straat, buurtje aan buurtje, behangen niet versiering, bedolven onder oranje. En toen in de geheele stad nog niets bekend was van oranjelolletjes, was de Oosterpoort ’s avonds al in volle glorie. Het rood is er finaal geslagen, en zoo fanatiek is de oranjebende daar, dat ze, naar mij werd medegedeeld, heel gemoedelijk een aspirant „rood” gemeenteraadslid hebben afgedroogd, die meende aan de eer van het „district” verplicht te zijn te protesteeren.”

Bron: De Arbeider 23 augustus 1913.


Rondje Leek

Oostkant Westpoort. Het zou blijken dat ik een van de weinige fietsers was, vanmiddag. Velen lieten zich ten onrechte weerhouden door de wind:

Parallel aan de A7 achter de Poffert. Er staat houtvrij, maar het is van hout:

Oud schuurtje met zwaluw bij Leek:

Tussen Leek, Leutingewolde en Roderwolde zit er een bult in het landschap, die met medewerking van wat pinken aardig in beeld te brengen is:

Oud Drents weerstation bij theeschenkerij in Roderwolde:

Torenvalkje bij het fietspad over de Roderwolderdijk, Onlanden:

Stadssilhouet zonder flat:

Artalanta op leverkruid, onderaan brug Onlanden:


Rondje Matsloot – Sandebuur – Leek – Lettelbert

Nog een metertje of zo omhoog op het afsteekpaadje bij het viaduct in de Roderwolderdijk bij Hoogkerk:

Langs de steenslagweg tussen de baileybrug bij Eiteweert en Matsloot:

Dichtgroeiende sloot:

Het bosje bij Matsloot waar tussen in elk geval 1899 en ca. 1960 Vischlust stond, eerst een onderkomen van de Groninger Vischclub, later naar het schijnt een buitentje:

Witte honingklaver:

Het stukje eigenlijke Matsloot bij het gemaaltje, met weer dat bosje van voorheen Vischlust:

Drie op een rij:

Op de auto van een kanobedrijfje dat hier een ‘natuurbelevingstocht’ aanbood, liep deze ongedefinieerde snuitkever rond:

Kwikstaart:

Slenk die bij de Matsloot uitkomt:

Pony’s met de kolder in de kop, Sandebuur:

Dichtgroeiende sloot bij Foxwolde:

Bij asbestsanering boerderij Leutingewolde komt rieten dak weer tevoorschijn:

Weet niet wat er verder met deze boerderij gebeurt, maar de stookhut lijkt reddeloos:

Deels nogal bleek boerenwormkruid in de berm van de laan tussen Nienoord en de kerk van Midwolde:

Op het eerste gezicht lijkt het of hier ouderwetse hooioppers staan, maar het zijn in werkelijkheid steeds vier pakjes hooi die in een hoek van 45 graden tegen elkaar zijn gezet, waarbij de hoek in top is opgevuld met een vijfde pakje:

Dichtgroeiende sloot bij Lettelbert:

#DTV – Hoe heet deze plant?

Varend erfgoed bij De Poffert. Op de voorgrond het elegant gelijnde en van ‘zwanekont’ voorzien salonbootje Mercedes, op de achtergrond de in 1893 op de werf van Mulder te Vierverlaten gebouwde kaastjalk Courier, die momenteel te koop staat:

Bij de Theresiakapel aan de Zuiderweg in Hoogkerk staat een opblaasbare Sarahpoort, ten teken dat iemand 50 geworden is:


Roofvogels bij het Leekstermeer (1924)

“Zijn we het midden van het meer voorbij, dan ga ik op mijn rug liggen bovenop het roefje om met den kijker op roofvogels te loeren, die vooral in den voorzomer wel eens hoog aan het zeilen zijn. Dit is een prachtig schouwspel. Een enkelen keer krijgt ge een vischarend te zien, maar ik geloof niet dat hij er broedt, daarvoor zijn er te weinig boomen van zijn gading in de buurt. Vaker ziet ge den kiekendief, met name den bruinen of den rietwouw. Op hem let ik vooral, zoodra we uit het meer het kanaal naar Roden invaren. Daar is een zeer moerassig ruig landschap (de Bolmert, HP) met riet en elzen en andere stobben, waar het voor die roovers. een dorado is. Jammer dat er in den verloopen zomer weer een aantal gedood is. Ze hebben wel geen zuiver geweten, maar ze zijn zoo mooi. Men mist ze, als ze in zulk een landschap ontbreken. En ze staan onder bescherming van de wet. Er mogen geen roofvogels geschoten worden dan de sperwer en het smelleken. Wat zou het prachtig zijn, indien die wetsbepaling inderdaad eens werd nageleefd en door alle jachtopzieners. de handhavers van de wet, streng gehandhaafd!”

Uit ‘Een tocht naar Drenthe’, een reportage over enerzijds het Zuidlaardermeer- en anderzijds het Leekstermeergebied, door een kennelijke liefhebber van vogels – Nieuwsblad van het Noorden, 24 maart 1924.