Lupke Mulder uit Rasquert deed er haar best op

Een verzamelaar plaatste van de week een Groninger merklap uit 1814 op Flickr. Voila


Te ruil

Boerderijenboeken van

  • Het Halfambt (Baflo, Rasquert, Tinallinge, Saaxumhuizen, Den Andel, Westernieland, Pieternburen, Eenrum, Mensingeweer, Maarslag, Maarhuizen, Obergum, Ranum, Menkerweer) met kaartenmap;
  • en Middelstum-Kantens

tegen

  • die van Beerta (drie delen);
  • en/of het Wold-Oldambt (Midwolda e.o).

Hunsingoër boderoute, 1652

kerspelen-1769-rondgang-hunsingo

In februari 1652 moest de bode Roeleff Philips vanuit de stad een placcaat van Gedeputeerde Staten rondbrengen en aanslaan bij de rechthuizen in  Hunsingo. Waar hij dat gedaan had, tekende de wedman ter plaatse zijn naam op een lijst, die Philips had genoteerd op de achterkant van een placcaat. Doordat dit stuk bewaard is, weten we welke route Philips volgde: vanuit de stad eerst naar het noorden tot Baflo-Rasquert, daarna zwenkte hij naar het westen,  om vanuit Vierhuizen zo’n beetje de kustlijn te gaan volgen tot Uithuizen. Vanaf die plaats volgde hij tot slot een wat kronkelige weg naar het zuiden, terug richting stad.

Willem G. Doornbos vond het stuk en vertelt erover in de jongste aflevering van GroninGen, het orgaan van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Groningen. Doornbos vindt de route na Kantens een minder logische, maar zouden de kronkels daarna niet ingegeven kunnen zijn door de aanwezigheid van met puin verharde trekpaden? In februari met een paard over gewone kleiwagen trekken, moet bepaald niet vlot gegaan zijn.

Dat de reis meerdere dagen moet hebben geduurd, blijkt uit de beloning van de bode. Hij ontving er een pond groot voor, 6 gulden. Voor een vakbekwame ambachtsman in loondienst vertegenwoordigde dat een à twee weken loon. Ik denk niet dat de bode zo lang onderweg was, in de som zullen ook de kosten voor logies onderweg verdisconteerd zijn,.


Indian Summer in de Ommelanden

– Aalscholvers op poldermolen De Zilvermeeuw achter Onderdendam:

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

– Het kerkje van Breede:

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

– Arbeidershuisjes op de wierde van Rasquert, het tweelingdorp van Baflo:

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

– Gele boom in Rasquert (weet iemand de soort?):

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

– Vervallen kop-hals-rompboerderij bij Ranum:

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Er liepen twee paarden in het weilandje ernaast, dat compleet kaalgevreten was. Die paarden heb ik maar wat bermgras gegeven, maar dat is natuurlijk geen structurele oplossing. Morgen A. maar eens bellen, die daar dichtbij woont.

–  Gezicht op Garnwerd vanaf Alinghuizen:

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

– Melkvee dat op springen stond, Klein Garnwerd:

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

– Er hing iets boven Park Selwerd:

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Route: Noorderhogebrug, de Wolddijk, rechtsaf naar Bedum, Onderdendam (stop bij C.), Warffum, Breede, Rasquert, Baflo, Ranum, Winsum, Garnwerd, Hekkum, Wierumerschouw. Paddepoelsterweg etc. In totaal 58 kilometer.