Afsluitdijk

Tijd geleden dat ik daar overheen kwam, ik geloof wel 25 jaar:

Volgens enkele informatiepanelen gaat het zaakje er gigantisch op de schop.


Kaasetiketten, 1940

Bij aardrijkskunde, in een van de hoogste klassen van de lagere school, moesten we merken meenemen. Natuurlijk niet lukraak – het moesten merken zijn van producten uit de provincie die meester net aan het behandelen was. Die merken, vaak van huishoudelijke producten, mocht je dan, als ze meesters goedkeuring hadden weggedragen, in je schrift plakken. Zo herinner ik me dat in het mijne een wikkel van Verkadereep naast een ingekleurd kaartje van Noord-Holland belandde.

Blijkbaar gebeurde dat merken meenemen naar school ruim een kwarteeuw eerder, aan het begin van de oorlog, ook al. Deze kaasetiketten zitten in een Fries aardrijkskundeschrift uit 1940, in het kapittel over Friesland en zuivel:

Pegasus:
dsc06501
Dutch Bridge:
dsc06502
Superior Patronage (met kruiwagen!):
dsc06503
Hoogfijne (met twee hoefijzers bij een Alpenlandschap):
dsc06504

Weet niet precies hoe het nu zit, maar destijds hadden de Friezen er geen moeite mee hun kaas Hollands te noemen.


Windmeerit Buitenpost – stad Groningen

Was al bij Nieuwbrug toen ik besloot dat ik niet tegen die wind in wilde. Alsnog naar het station en met de fiets op de trein gestapt voor een ritje met dezelfde wind in de rug.

Graffiti-kunstwerk in de wachtkamer van Station Buitenpost:
DSC08643
Buitenpost bleek een bijzonder slecht bewegwijzerd woonoord met uitermate middelmatige architectuur en ik was blij dat ik er eindelijk aan de zuidkant uit mocht raken:
DSC08644
Weiland met enorme zwerm meeuwen bij de Dijkhuizerweg
DSC08646
Achter me – voorlopig niets onrustbarends:
DSC08651
Dijkhuizerweg – Huisaansluiting op elektrisch net, daterend uit de tijd dat dit net nog bovengronds was (voor 1965):
DSC08655
In de buurt van Gerkesklooster:
DSC08656
Rechtsachter kwam een bui op. Omdat de wind van linksachter kwam, dacht ik dat die bui mij wel voorbij zou drijven:
DSC08661
Minibieb nabij de Fries-Groningse grens met op de bovenste plank louter boeken van vrouwelijke auteurs. De bloemen ervoor zullen omgeblazen zijn door de wind:
DSC08674
Intussen zette de bui de achtervolging in:
DSC08677
Even over de grens, bij een tunneltje onder het spoor door:
DSC08687
Detail Hilmahuister molen:
DSC08691
Nog een bui:
DSC08694
De grandioze dorpsentree van Visvliet herinnert aan de ballingschap hier van de Friese astronoom Eise Eisinga uit Franeker:
DSC08697
Best een leuk dorpje, dat Visvliet – er stonden nogal wat huizen te koop:
DSC08701
Kon de flank van de bui ontwijken in een bushokje. Hier is de bui overgedreven, voorbij Visvliet:
DSC08705
Bij Grijpskerk – in de verte, links van het bos, het affakkelen van aardgas op de NAM-lokatie:
DSC08706
Grijpskerk, langs de Woldweg:
DSC08716
Vreemde effecten
DSC08720
Gezien vanaf de Zandumerbrug:
DSC08723
Paardenkudde op ’t Oosterzand:
DSC08726
Oosterzand, landschap:
DSC08729
Bij Kroonsveld – ik meende altijd dat dit een beek was, maar ’t zou ook een restant van het Casper de Roblesdiepje kunnen zijn:
DSC08739
Ezeltje, Hoendiep zuidzijde bij de Kerkwegsbrug:
DSC08751
Terug in de stad moeten wachten op dezelfde trein die me naar Buitenpost bracht:
DSC08761


Grutto bij Harssens

Was even bang dat er geen grutto’s meer zaten bij Harssens, maar het exemplaar dat ik vanmiddag zag, stelde me gerust. Het was overigens geen verlegen type, want ik kon hem of haar op een paar meter afstand fotograferen.

DSC07425 was 31

DSC07426

DSC07427

DSC07428

DSC07432

DSC07440


Aurich en Ihlow

Voor het eerst eens mee geweest met een excursie van Stad en Lande. Doel van de tocht was Oost-Friesland, om meer precies te zijn Aurich en Ihlow.

Aurich was ooit het machtscentrum van Oost-Friesland. We werden er in de Ständesaal van de Ostfriesischen Landschaft ontvangen met Assamthee en slingerende zandkoekjes:
DSC06247
Boven de zaaldeur een wapen uit de eerste Pruisische overheersingsperiode (1744-1806) met twee wildemannen als schildhouders:
DSC06257Heel interessant zijn die grisailles, verwijzend naar economische zaken. Ze doen me denken aan de voorstellingen die je op Oldambtster boerderijen ziet. Maar daarover graag eens in een apart logje.

Uitleg bij de immense portrettengalerij van (bijna) alle vorsten die het tussen 14zoveel en 1918 voor het zeggen hadden in Oostfriesland:
DSC06263
Boven ons een Pruisische adelaar op een verhoogd stuk plafond:
DSC06265
Der alte Fritz met maarschalkstaf en wandelstokje:
DSC06280
Op een plank in een overdadig versierde zijkamer deze vorstelijke slokjes:
DSC06306
Fraai gebrandschilderd glas met heraldische voorstellingen zit er in de vensters van die zijkamer. Berin met mobieltje wil er eigenlijk wel eens uit:
DSC06315
Gevederde vrouw doet aan bodybuilding (harpij in het wapen van de gravenfamilie Cirksena):
DSC06317
Tot de tanden toe gewapende kerel bij de Upstalsboom? (Dit wapen zag je veel):
DSC06324
Weer buiten de deur – boze krijgsman bovenaan het portaal:
DSC06330
Onderweg – gebeeldhouwd reliëf boven de ingang van gemeentelijke spaarbank wijst op ‘Wie wat bewaart heeft wat’:
DSC06339
In het halletje van deze spaarbank voornamelijk tegels van kinderspelen:
DSC06341
Straatbeeld in Aurich:
DSC06347
Lambertikerk – altaarretabel, waarschijnlijk rond 1500 gemaakt in een Antwerps atelier, afkomstig van het klooster in Ihlow:
DSC06348
Kruisgang. Let even op die soldaat links, die Christus nog even een geniepige schop in zijn dij geeft:
DSC06355
Aan de achterkant van het retabel deze voorstelling van het laatste avondmaal, waarop de Christusfiguur zijn makkers, die meest weinig oog voor hem hebben, tot stilte probeert  te manen:
DSC06369
Exuberant uithangteken met meerdere maanstanden:
DSC06375
Het plaatselijke persbolwerk:
DSC06376
Laan door het langgerekte stadskerkhof:
DSC06382
Ernaast deze Jugendstil?-Fortuna:
DSC06387
De Cirksema’s waren in de vijftiende eeuw de bovenliggende hoofdelingen. Tot ze in 1744 uitstierven wegens iets te veel inteelt, heersten ze als graven over Oostfriesland. In 1880 werden hun graven in de Lambertikerk geruimd, maar kreeg hun gebeente een nieuw onderkomen in een mausoleum dat vormgegeven is als een romaanse kapel. De dames en heren liggen er in rijkversierde tinnen kisten:
DSC06392 was 400
Christusfiguur op zo’n kist
DSC06396
Ooit de vorstelijke paardenstallen, nu een onderkomen van ambtenarij:
DSC06420
Vijftien kilometer van Aurich ligt Ihlow, waar de fundamenten van een cisterciënzer kloosterkerk zijn teruggevonden, en waar een staketsel een beeld oproept van die kerk:
DSC06436
En dit is nog maar een deel:
DSC06446
In een kelder het echte werk, de opgegraven stiepen die de kerkpilaren droegen  en andere, lichtere fundamenten:
DSC06463
Op de bosweg terug een vertaling van passages uit de ’17 Keuren en 24 Landrechten‘, de kern van het gemeenschappelijke Oudfriese recht:
DSC06470
Bij de parkeerplaats met de bus even gekeken hoe de zo’n meiboom er van onderen uitzag – welnu, als een kleurrijk vredesteken:
DSC06474

Ik ga nog wel eens vaker mee met Stad en Lande, dunkt me.


Naar Bunde, terug door het Oldambt

Voor het Groninger Hoofdstation maakte zich een studentengenootschap reisvaardig.
DSC05881
Van Nieuweschans naar Bunde loopt er een fietspad. Dit is het brugje waarover je (bijna) de landsgrens passeert:
DSC05885
Bij het fietspad deze afgedankte ploeg:
DSC05887
Een flink stuk koolzaad bij Bunde:
DSC05893
De boerderijen zijn er minstens even groot als in het Oldambt:
DSC05895
Nabij het station van Bunde stond er een hondje in een open bovenraam:
DSC05897
Hoewel hij vrij onvriendelijk overkwam, kefte hij niet – hij leek wel opgezet:
DSC05898
Het steenhuis van Bunderhee – de toren is uit de veertiende eeuw, het huis ervoor uit de vroege achttiende:
DSC05903
Ingang huis met gevelsteen:
DSC05906
Die gevelsteen:
DSC05907
Ging op bezoek bij iemand die graag meer wil weten over een schilderij dat ze bezit, zo te zien uit het eind van de achttiende eeuw. Het bleek een vrij groot konterfeitsel, groter dan ik had gedacht. Paarden komen natuurlijk nooit zomaar op een schilderij, de man moet er bijzonder mee ingenomen zijn geweest – het zou bijvoorbeeld kunnen dat het dier een prijs bij een harddraverij won. Ook is de eigenaar nieuwsgierig naar de muts van de man – zoiets komt ook voor op een Zwijnejacht van De Hosson, maar waar staat het voor, als het ergens voor staat?
DSC05919
Op de terugweg nog even de gevelsteen aan de voorkant van het steenhuis meegenomen. Het huis blijkt gebouwd door een Johannes van Heteren in 1712:
DSC05923
Tussen de bebouwing door kan je goed zien dat Bunde op een zandhoogte ligt – hier in de laagte ging de zee ooit tekeer:
DSC05926
Oud arbeidershuisje (vooral aan de achterkant oud, gezien de stenen):
DSC05928
Op de terugweg weer langs het koolzaad:
DSC05933
En langs het spoor, dat niet meer gebruikt wordt sinds de spoorbrug over de Eems naar de ratsmodee is gevaren:
DSC05934
Deze gele kwikstaart vindt dat niet erg:
DSC05953
Bij Drieborg:
DSC05957
Magnifiek Jugendstilpand in Nieuw-Beerta wordt opgeknapt:
DSC05960
Dan is dit heel andere koek:
DSC05963
Finsterwolde – krans van kunstzijden klaprozen onder het monument voor twee Belgische parachutisten die hier in april 1945 zijn gesneuveld. De Belgische vlag is goed ingepakt tegen weer en wind:
DSC05982
Verzameling vogelhuisjes aan basisschool op Hardenberg:
DSC05985
Winschoten heeft tegenwoordig ook een stadskudde om bermen kort te houden. Vanmiddag graasde deze bij het Stadspark. Als er één schaap over de sloot is…
DSC05991
Volgen er meer:
DSC05993


Een winterse ontmoeting in Friesland

Schaatser met de krachtigste afzet links:
kgrissjs – krassjss
kgrissjs – krassjss
kgrissjs – krassjss

Schaatser met de krachtigste afzet rechts:
krassjss – kgrissjs
krassjss – kgrissjs
krassjss – kgrissjs

Wanneer deze schaatsers elkander ontmoeten,
steken zij elk een wijsvinger omhoog bij wijze van groet.

Zo gaat dat in Friesland.

(Impromptu n.a.v. een logje van Afanja)