Kaasetiketten, 1940

Bij aardrijkskunde, in een van de hoogste klassen van de lagere school, moesten we merken meenemen. Natuurlijk niet lukraak – het moesten merken zijn van producten uit de provincie die meester net aan het behandelen was. Die merken, vaak van huishoudelijke producten, mocht je dan, als ze meesters goedkeuring hadden weggedragen, in je schrift plakken. Zo herinner ik me dat in het mijne een wikkel van Verkadereep naast een ingekleurd kaartje van Noord-Holland belandde.

Blijkbaar gebeurde dat merken meenemen naar school ruim een kwarteeuw eerder, aan het begin van de oorlog, ook al. Deze kaasetiketten zitten in een Fries aardrijkskundeschrift uit 1940, in het kapittel over Friesland en zuivel:

Pegasus:
dsc06501
Dutch Bridge:
dsc06502
Superior Patronage (met kruiwagen!):
dsc06503
Hoogfijne (met twee hoefijzers bij een Alpenlandschap):
dsc06504

Weet niet precies hoe het nu zit, maar destijds hadden de Friezen er geen moeite mee hun kaas Hollands te noemen.


Windmeerit Buitenpost – stad Groningen

Was al bij Nieuwbrug toen ik besloot dat ik niet tegen die wind in wilde. Alsnog naar het station en met de fiets op de trein gestapt voor een ritje met dezelfde wind in de rug.

Graffiti-kunstwerk in de wachtkamer van Station Buitenpost:
DSC08643
Buitenpost bleek een bijzonder slecht bewegwijzerd woonoord met uitermate middelmatige architectuur en ik was blij dat ik er eindelijk aan de zuidkant uit mocht raken:
DSC08644
Weiland met enorme zwerm meeuwen bij de Dijkhuizerweg
DSC08646
Achter me – voorlopig niets onrustbarends:
DSC08651
Dijkhuizerweg – Huisaansluiting op elektrisch net, daterend uit de tijd dat dit net nog bovengronds was (voor 1965):
DSC08655
In de buurt van Gerkesklooster:
DSC08656
Rechtsachter kwam een bui op. Omdat de wind van linksachter kwam, dacht ik dat die bui mij wel voorbij zou drijven:
DSC08661
Minibieb nabij de Fries-Groningse grens met op de bovenste plank louter boeken van vrouwelijke auteurs. De bloemen ervoor zullen omgeblazen zijn door de wind:
DSC08674
Intussen zette de bui de achtervolging in:
DSC08677
Even over de grens, bij een tunneltje onder het spoor door:
DSC08687
Detail Hilmahuister molen:
DSC08691
Nog een bui:
DSC08694
De grandioze dorpsentree van Visvliet herinnert aan de ballingschap hier van de Friese astronoom Eise Eisinga uit Franeker:
DSC08697
Best een leuk dorpje, dat Visvliet – er stonden nogal wat huizen te koop:
DSC08701
Kon de flank van de bui ontwijken in een bushokje. Hier is de bui overgedreven, voorbij Visvliet:
DSC08705
Bij Grijpskerk – in de verte, links van het bos, het affakkelen van aardgas op de NAM-lokatie:
DSC08706
Grijpskerk, langs de Woldweg:
DSC08716
Vreemde effecten
DSC08720
Gezien vanaf de Zandumerbrug:
DSC08723
Paardenkudde op ’t Oosterzand:
DSC08726
Oosterzand, landschap:
DSC08729
Bij Kroonsveld – ik meende altijd dat dit een beek was, maar ’t zou ook een restant van het Casper de Roblesdiepje kunnen zijn:
DSC08739
Ezeltje, Hoendiep zuidzijde bij de Kerkwegsbrug:
DSC08751
Terug in de stad moeten wachten op dezelfde trein die me naar Buitenpost bracht:
DSC08761


Grutto bij Harssens

Was even bang dat er geen grutto’s meer zaten bij Harssens, maar het exemplaar dat ik vanmiddag zag, stelde me gerust. Het was overigens geen verlegen type, want ik kon hem of haar op een paar meter afstand fotograferen.

DSC07425 was 31

DSC07426

DSC07427

DSC07428

DSC07432

DSC07440


Aurich en Ihlow

Voor het eerst eens mee geweest met een excursie van Stad en Lande. Doel van de tocht was Oost-Friesland, om meer precies te zijn Aurich en Ihlow.

Aurich was ooit het machtscentrum van Oost-Friesland. We werden er in de Ständesaal van de Ostfriesischen Landschaft ontvangen met Assamthee en slingerende zandkoekjes:
DSC06247
Boven de zaaldeur een wapen uit de eerste Pruisische overheersingsperiode (1744-1806) met twee wildemannen als schildhouders:
DSC06257Heel interessant zijn die grisailles, verwijzend naar economische zaken. Ze doen me denken aan de voorstellingen die je op Oldambtster boerderijen ziet. Maar daarover graag eens in een apart logje.

Uitleg bij de immense portrettengalerij van (bijna) alle vorsten die het tussen 14zoveel en 1918 voor het zeggen hadden in Oostfriesland:
DSC06263
Boven ons een Pruisische adelaar op een verhoogd stuk plafond:
DSC06265
Der alte Fritz met maarschalkstaf en wandelstokje:
DSC06280
Op een plank in een overdadig versierde zijkamer deze vorstelijke slokjes:
DSC06306
Fraai gebrandschilderd glas met heraldische voorstellingen zit er in de vensters van die zijkamer. Berin met mobieltje wil er eigenlijk wel eens uit:
DSC06315
Gevederde vrouw doet aan bodybuilding (harpij in het wapen van de gravenfamilie Cirksena):
DSC06317
Tot de tanden toe gewapende kerel bij de Upstalsboom? (Dit wapen zag je veel):
DSC06324
Weer buiten de deur – boze krijgsman bovenaan het portaal:
DSC06330
Onderweg – gebeeldhouwd reliëf boven de ingang van gemeentelijke spaarbank wijst op ‘Wie wat bewaart heeft wat’:
DSC06339
In het halletje van deze spaarbank voornamelijk tegels van kinderspelen:
DSC06341
Straatbeeld in Aurich:
DSC06347
Lambertikerk – altaarretabel, waarschijnlijk rond 1500 gemaakt in een Antwerps atelier, afkomstig van het klooster in Ihlow:
DSC06348
Kruisgang. Let even op die soldaat links, die Christus nog even een geniepige schop in zijn dij geeft:
DSC06355
Aan de achterkant van het retabel deze voorstelling van het laatste avondmaal, waarop de Christusfiguur zijn makkers, die meest weinig oog voor hem hebben, tot stilte probeert  te manen:
DSC06369
Exuberant uithangteken met meerdere maanstanden:
DSC06375
Het plaatselijke persbolwerk:
DSC06376
Laan door het langgerekte stadskerkhof:
DSC06382
Ernaast deze Jugendstil?-Fortuna:
DSC06387
De Cirksema’s waren in de vijftiende eeuw de bovenliggende hoofdelingen. Tot ze in 1744 uitstierven wegens iets te veel inteelt, heersten ze als graven over Oostfriesland. In 1880 werden hun graven in de Lambertikerk geruimd, maar kreeg hun gebeente een nieuw onderkomen in een mausoleum dat vormgegeven is als een romaanse kapel. De dames en heren liggen er in rijkversierde tinnen kisten:
DSC06392 was 400
Christusfiguur op zo’n kist
DSC06396
Ooit de vorstelijke paardenstallen, nu een onderkomen van ambtenarij:
DSC06420
Vijftien kilometer van Aurich ligt Ihlow, waar de fundamenten van een cisterciënzer kloosterkerk zijn teruggevonden, en waar een staketsel een beeld oproept van die kerk:
DSC06436
En dit is nog maar een deel:
DSC06446
In een kelder het echte werk, de opgegraven stiepen die de kerkpilaren droegen  en andere, lichtere fundamenten:
DSC06463
Op de bosweg terug een vertaling van passages uit de ’17 Keuren en 24 Landrechten‘, de kern van het gemeenschappelijke Oudfriese recht:
DSC06470
Bij de parkeerplaats met de bus even gekeken hoe de zo’n meiboom er van onderen uitzag – welnu, als een kleurrijk vredesteken:
DSC06474

Ik ga nog wel eens vaker mee met Stad en Lande, dunkt me.


Naar Bunde, terug door het Oldambt

Voor het Groninger Hoofdstation maakte zich een studentengenootschap reisvaardig.
DSC05881
Van Nieuweschans naar Bunde loopt er een fietspad. Dit is het brugje waarover je (bijna) de landsgrens passeert:
DSC05885
Bij het fietspad deze afgedankte ploeg:
DSC05887
Een flink stuk koolzaad bij Bunde:
DSC05893
De boerderijen zijn er minstens even groot als in het Oldambt:
DSC05895
Nabij het station van Bunde stond er een hondje in een open bovenraam:
DSC05897
Hoewel hij vrij onvriendelijk overkwam, kefte hij niet – hij leek wel opgezet:
DSC05898
Het steenhuis van Bunderhee – de toren is uit de veertiende eeuw, het huis ervoor uit de vroege achttiende:
DSC05903
Ingang huis met gevelsteen:
DSC05906
Die gevelsteen:
DSC05907
Ging op bezoek bij iemand die graag meer wil weten over een schilderij dat ze bezit, zo te zien uit het eind van de achttiende eeuw. Het bleek een vrij groot konterfeitsel, groter dan ik had gedacht. Paarden komen natuurlijk nooit zomaar op een schilderij, de man moet er bijzonder mee ingenomen zijn geweest – het zou bijvoorbeeld kunnen dat het dier een prijs bij een harddraverij won. Ook is de eigenaar nieuwsgierig naar de muts van de man – zoiets komt ook voor op een Zwijnejacht van De Hosson, maar waar staat het voor, als het ergens voor staat?
DSC05919
Op de terugweg nog even de gevelsteen aan de voorkant van het steenhuis meegenomen. Het huis blijkt gebouwd door een Johannes van Heteren in 1712:
DSC05923
Tussen de bebouwing door kan je goed zien dat Bunde op een zandhoogte ligt – hier in de laagte ging de zee ooit tekeer:
DSC05926
Oud arbeidershuisje (vooral aan de achterkant oud, gezien de stenen):
DSC05928
Op de terugweg weer langs het koolzaad:
DSC05933
En langs het spoor, dat niet meer gebruikt wordt sinds de spoorbrug over de Eems naar de ratsmodee is gevaren:
DSC05934
Deze gele kwikstaart vindt dat niet erg:
DSC05953
Bij Drieborg:
DSC05957
Magnifiek Jugendstilpand in Nieuw-Beerta wordt opgeknapt:
DSC05960
Dan is dit heel andere koek:
DSC05963
Finsterwolde – krans van kunstzijden klaprozen onder het monument voor twee Belgische parachutisten die hier in april 1945 zijn gesneuveld. De Belgische vlag is goed ingepakt tegen weer en wind:
DSC05982
Verzameling vogelhuisjes aan basisschool op Hardenberg:
DSC05985
Winschoten heeft tegenwoordig ook een stadskudde om bermen kort te houden. Vanmiddag graasde deze bij het Stadspark. Als er één schaap over de sloot is…
DSC05991
Volgen er meer:
DSC05993


Een winterse ontmoeting in Friesland

Schaatser met de krachtigste afzet links:
kgrissjs – krassjss
kgrissjs – krassjss
kgrissjs – krassjss

Schaatser met de krachtigste afzet rechts:
krassjss – kgrissjs
krassjss – kgrissjs
krassjss – kgrissjs

Wanneer deze schaatsers elkander ontmoeten,
steken zij elk een wijsvinger omhoog bij wijze van groet.

Zo gaat dat in Friesland.

(Impromptu n.a.v. een logje van Afanja)


Onder de bekoring van nat asfalt

De eerste druppen bij Smilde:
2015-11-13 067
Bovensmilde:
2015-11-13 074
Witten:
2015-11-13 085
Assen:
2015-11-13 087
A-28 bij Tynaarlo:
2015-11-13 095
File bij het Julianaplein:
2015-11-13 102
Bij de Gasunie:
2015-11-13 105
Opklaring boven Hoogkerk:
2015-11-13 113


Meppel-Groningen over Steenwijk en de Stellingwerven

Op weg naar het Groninger Hoofdstation. Bij de Peizerweg zijn de populieren gisteravond nogal wat takken kwijtgeraakt en dat bleef de hele reis zo’n beetje het beeld qua bomen:
2015-07-26 001
Mijn ouwe middelbare school is verhuisd naar achter het Meppeler station, waar ze samen ging wonen met diverse andere scholen. De een noemt het campus, voor de ander is het een onderwijsfabriek. De architectuur leidt niet van de lessen af, maar die futuristische muurschildering domineert het hele complex:
2015-07-26 008
Steenwijk vanaf de Nijevener kant:
2015-07-26 011
Zuidveen:
2015-07-26 014
In Steenwijk is men buitengewoon ingenomen met Johan van den Kornput, een held die in 1580/1581 de vesting met succes verdedigde tegen de verraderlijke Rennenberg, die heulde met de Spanjaarden. Overigens ligt Van den Kornput begraven op het koor van de Groninger Martinikerk::
2015-07-26 022
Het marktplein van Steenwijk is ongeveer dubbel zo groot als op onderstaande foto. Aan de overkant een tosti genuttigd. De onderste twee segmenten van de toren zijn van tufsteen, een natuurlijk materiaal uit het Rijnland, dat we gebruikten voordat we bakstenen gingen bakken:
2015-07-26 023
Een arme ouwe drommel boven het Swindermanpoortje:
2015-07-26 119
Stukje vestingwal en -gracht:
2015-07-26 120
Nogmaals de koene Van den Kornput, in overwinnaarspose met vederbos op helm en vliegend vaandel in de knuist:
2015-07-26 123
Tussen Eesveen en Frederiksoord:
2015-07-26 125
Stukje volkskunst bij Elsloo:
2015-07-26 137
In de berm van het fietspad tussen Elsloo en Appelscha deze bloemen – weet iemand hoe je ze noemt?:
2015-07-26 140
De bekende gebogen betonnen palen met prikkeldraad zijn verwerkt in het monument voor werkkamp De Landweer:
2015-07-26 143
Op de diepswal bij Ravenswoud – een van de weinige plekken waar ik deze zomer nog zo’n wilde bloemenstrook zag:
2015-07-26 146
Een ouwe bok krijgt een eindje verder ontbijt op bed, maar mist eigenlijk nog een groen blaadje:
2015-07-26 155
Oud veenkanaaltje tussen Ravenswoud en Fochteloo:
2015-07-26 156
Fochteloërveen:
2015-07-26 159
De heide begint te bloeien – in dit polletje zit een peloton soldaatjes, zoek ze allemaal op:
2015-07-26 161
Bij Veenhuizen weer zo’n constructie dat de ene wegwijzer je een richting opstuurt, waar een andere wegwijzer je weer naar die ene wil hebben. En daar zit dan een paar kilometer tussen – kan iemand de ANWB van de bewegwijzeringstaak ontheffen? Dat zijn gewoonweg fietshaters, daar. Bij voorbaat hartelijk dank.

Waar waren we? In Veenhuizen. Waar het huis met het motto “Werken is Leven” te koop staat voor nagenoeg 2,5 ton:
2015-07-26 165
Tussen Norg en Roden een lekkere plensbui op mijn kop gehad, daarna bleef het zacht maar effectief regenen. Deze buizerd bij Roderwolde vond het ook maar niks, dat weer
2015-07-26 166


De parvenu onder Neerlands gewesten

Ik wil nog even terugkomen op een kaartje dat het CBS een paar  weken geleden op Twitter publiceerde:

In welke NL gemeenten vind je nog gebouwen of woningen van ca. 700 jaar oud CBS 2 april 2015

Het gaat om panden van voor 1350 – ik neem aan op onderdelen en dat een minder oude voorgevel zo’n pand niet diskwalificeert, want dan houden we heel weinig over.

Wat het kaartje dan laat zien: de vier of vijf gebieden waar in de Middeleeuwen al flink veel bouw in (bak)steen bestond. Het oude Friesland valt op (Oostergo, Hunsingo, Fivelingo), evenzo doen dat de boorden van de grote rivieren zoals IJssel en Rijn, en verder Zuid-Limburg en Zeeland.

Holland, daarentegen, is karig bedeeld. Qua beschaving liepen ze daar wat achter. Het is de parvenu onder de Nederlandse gewesten.


Van bloemendal tot moddergat – Groninger plaatsversjes

5 augustus 1939

Bladvulling uit  het Algemeen Nieuws en advertentieblad voor Westerkwartier en Noordenveld van 5 augustus 1939. De verschillende versjes hebben hun weg wel naar het internet gevonden, merk ik al googelend, zo haalden die over de omgeving van bloemendal Zuidhorn en de Feerwerder katten Nederlandsche Volkskunde van Jos Schrijnen (1930, herdruk 1977).


‘Wi zitten hier an ’t voutenende’

“In de twintiger jaren reisde ik vaak van Amsterdam naar de woonplaats van mijn ouders (in het Noorden, HP). En voorwaar, over de Zwolse perrons hing duidelijk….. het gordijn (van kranten waarmee het Noorden dichtgeplakt was, HP).

Men stapte daar over voor de richting Leeuwarden en Groningen. Wij sjokten naar het slecht verlichte, gure, open tweede perron en hesen ons met onze zware koffers met moeite de hoogte in; één opstap, nog een en hoep, daar waren we dan in onze coupé. Eigenlijk een veel te wijdse naam voor die vaak smerige en vunze wagenhokken, die wel zeer ongunstig afstaken bij de voor die tijd reeds weelderige rijtuigen, die we juist verlaten hadden, en die vóór het gordijn bleven staan.

Zo sukkelden we dan noordwaarts. Ja, het was sukkelen, want de railstukken op die trajecten waren korter, met het gevolg, dat de gang van de toch al slecht verende wagons schokkend en onpleizierig was. Afdankertjes, restanten! De resten van die restanten werden op de zijlijntjes gebruikt van Groningen naar Winschoten b.v., een binare tragedie van vervoersellende.

Is het dan niet verklaarbaar, dat de ‘noordeling’ zich wel eens achteruitgezet gevoelde en zijn houding ten opzichte van het andersoortige daardoor soms bepaald werd?

En is het wonder, dat men in die jaren sprak van: ‘Wi zitten hier an ’t voutenende’. Een gezegde, dat met een zekere berusting werd geuit…”

Bron: Johan Koch, ‘Van gene zijde van het krantengordijn’, Neerlandia LXI (1962) 57, 58.


Het stempel Groningen

Het stempel, ooit gebruikt in een Limburgse lagere school:

Het stempel Groningen a

De afdruk (let niet op de Hunze):

Het stempel Groningen b

Degene die dit het mooist weet in te kleuren met de grondsoorten klei (groen), zand (geel) en veen of dalgrond (roze) wacht een leuk prijsje!


Omkeerbare ontginningen

natuur

Dit speciale nummer van Natura uit 1935 bevat onder meer een overzicht door G.A. Brouwer van natuurgebieden in en zeer nabij de provincie Groningen. Een paar frapperende citaten:

Uit de paragraaf over laagveenmoerassen:

“Onder de veengraverijen namen tot voor enkele jaren de prachtig begroeide Tolberter Petten (ca, 300 Ha.) in het Westerkwartier de eerste plaats in. Verschillende moerasvogels w.o. Zwarte Stern en Witgesterde Blauwborst, vonden hier een ideaal broedterrein, maar helaas is dit gebied in 1931 en volgende jaren als werkverschaffingsobject drooggelegd en volkomen geëgaliseerd.”

Voor een groot deel is dit gebied al lang en breed weer natuur. Er hebben maar drie generaties op geboerd. Min of meer geldt dat ook voor de Eelder- en Peizermaden;

“Ook de uitgestrekte madelanden (onbemeste hooilanden) die in de zomer een uitverkoren broedgebied voor de verschillende weidevogels vormen en die enige winters geleden, toen zij nog ten deele onder water kwamen, talrijke troepen ganzen (anser albifrons, brachyrhinchus en fabalis) tot zich trokken, komen langzamerhand in cultuur. In het westen werden het Peizer- en Eelder diepje in de laatste jaren genormaliseerd en voor de gelijknamige maden werd een waterschap opgericht. Aan verbetering van de hooiwegen wordt hard gewerkt (werkverschaffing) en met den bouw van boerderijtjes is reeds begonnen, zoodat binnenkort het aantal menschen zal toe en dat der Grutto’s zal afnemen, terwijl aan de baltsvluchten van den Wulp boven de Eeldermade wel heelemaal een einde zal komen.”


Een hardnekkige hersenspoeling

Als zelfs Groningers, zoals nu onlangs weer bij het WK voetbal, over Hollanders gaan spreken, terwijl het toch duidelijk om Nederlanders gaat, waar Hollanders maar een beperkt deel van uitmaken, dan is er nog steeds veel zendingsarbeid nodig om deze helaas niet onderkende hersenspoeling ongedaan te maken. Inderdaad is dit een kwestie van lange adem, want in 1831 werd de kwaal al gediagnosticeerd:

Aan de Redactie der Groninger Courant.

Waarom roemt men thans in alle tijdschriften, na de scheiding van België, de Noordelijke Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden met den enkelen naam van Holland — ja, waarom gaat men zelfs zoo verre, dat men Zijne Majesteit ook Koning van Holland noemt, daar Hoogstdezelve toch in alle publieke staatsstukken Koning der Nederlanden heet? Dat men in buitenlandsche bladen dus te werk gaat, laat zich begrijpen wegens derzelver onkunde, zoowel in deze als in andere inrigtingen van onzen Staat; doch dat onze inlandsche nieuwstijdingen dit zoo getrouw napraten, komt den schrijver dezes vrij zonderling voor, en gaarne zoude hij hiervan de reden weten of onderrigt worden indien Zijne Majesteit Hoogstdeszelfs titels mogt hebben veranderd; opdat bij hierin meer verlicht worde en zijne dwaling hem in dezen moge blijken. Zoolang dit niet gebeurt, blijf ik onzen Koning te regt Koning der Nederlanden en onze getrouw geblevene Provinciën Nederlanden noemen. Het zoude mij en vele anderen Uwer lezers zeer aangenaam zijn , dat in Uwe geachte Courant dit ook opgevolgd wierd, te meer, daar er tot nog toe geene redenen schijnen te bestaan , om willekeurig eenen naam af te leggen, waaronder ons klein plekje Lands overal bekend is. (…)

Groningen
den 28 Julij 1831

Eenen Uwer Geabonneerden.

Bron: Groninger Courant 29 juli 1831.


Dwars door Domelaland

Met de trein naar Sneek. Teruggefietst langs Joure, Heerenveen en de Opsterlandse Compagnonsvaart.

In Sneek bleek de Solar Race net te beginnen – het eerste wat ik er hoorde omroepen was de Groninger equipe, die na het verbranden van haar boot bij de Blauwe Stad een leenboot had bemachtigd. Het was er vrij druk bij de Waterpoort:

2014-07-02 006
Snel naar Heerenveen. Wim Duisenberg zijn ze hier nog niet vergeten:
2014-07-02 019
In het Museum Willem van Haren was er een met veel merchandise omgeven tentoonstelling van wijlen de rockzanger Herman Brood:
2014-07-02 025
Maar daar kwam ik niet voor. Ik kwam voor de Domela Nieuwenhuisafdeling. Maar die werd nou net opnieuw ingericht, zodat niet alles te zien viel. Wel nog vele portretten van Us Ferlosser, zoals deze:

2014-07-02 030

Zoals bekend ondernam Domela niets tegen de persoonsverheerlijking, wat hem door politieke kameraden ook wel kwalijk genomen is. Ik vroeg me vanmiddag in dat museum af of hij misschien ook aan die portretten verdiende, zoals Hitler later flink  aan de zijne verdiende. Dat zou de lankmoedigheid van Domela dan kunnen verklaren. Het geld kon hij immers goed gebruiken.

Een ouder echtpaar zat in stille contemplatie voor de gereconstrueerde werkkamer van Domela. Met de pingeltjes van mijn camera was ik duidelijk een stoorzender in deze gewijde stilteruimte, waarin het schrijfbureau het hoogaltaar vormde:
2014-07-02 031 herschikt
In een vitrine lag een heel dik album, door zijn vrienden gevuld in 1904, toen Domela zich 25 jaar voor de socialistische beweging had ingezet:
2014-07-02 033

Omdat ik wilde weten of de broer van mijn overgroetmoeder erin voorkwam, vroeg ik in de museumbibliotheek of er een uitgave was met alle namen. Een oudere vrijwilliger met een mooie witte baard keek voor me en kwam op de proppen met de originele albumbladen, die beplakt waren met brieven, onder meer van een Kropotkin, Alexander Cohen en Titia van der Tuuk. Het was dus geen album met handtekeningen, zoals ik meende, maar meer een brievenboek. Helaas kwam de broer van mijn overgrootmoeder er niet in voor.

Verder maar weer – een hybride topgevel in Gorredijk:
2014-07-02 119
De Opsterlandse Compagnonsvaart, ooit de ader voor afvoer van turf:
2014-07-02 124
Sluis en sluiswachterswoning bij Lippenhuizen:
2014-07-02 125
Gevelsteen op een ouwe veenboerderij:
2014-07-02 131
Op afstand dacht ik dat er een antieke trekschuit lag. Maar het was een kleurig beschilderde Engelse canalboat:
2014-07-02 133
Zo beland je nog eens ergens – of: in den vreemde kom je altijd iets bekends tegen. Klein Groningen ligt overigens vlakbij Moskou en Petersburg:
2014-07-02 140
Voor Donkerbroek lag deze sampan jonk uit Hongkong:
2014-07-02 150
Ook Donkerbroek – Jugendstil-topgeveltje met gemankeerde zonnewijzer:
2014-07-02 154
Ernaast deze uitgeholde zandstenen gevel, waarvan de voegen intact zijn – hoe dit gebeurd is? De gevel ligt op het westen, maar dan zouden alle stenen min of meer aangetast moeten zijn:
2014-07-02 156
Haule – het uithangteken van een glas-in-loodboerderij:
2014-07-02 161