Tankstation aan Peizerweg maakt fietspad nog onveiliger

Tot mijn grote verbazing komt er een tankstation van Tamoil op de tuinstrook naast de Tuinland aan de Peizerweg:

Het terrein ligt onmiddellijk aan het fietspad langs de Peizerweg, waarover ik hier al meermalen geschreven heb. Zo te zien komt hier net zo min als bij de andere bedrijfsuitritten (Tuinland, Gamma, Nijdam) een uitritconstructie, en van haaientanden zal de gemeente ook dit keer wel weer vies zijn, hoewel ze die – de willekeur ten top gedreven – bij het woonwagenwijkje verderop wel steeds opnieuw aanbrengt. Je kunt dus zien aankomen dat bij het gloednieuwe benzinestation passerende fietsers aangereden zullen worden.  Als hier ongelukken gebeuren, is de gemeente Groningen medeschuldig.


Avondrondje Eiteweert – Leegkerk

Bij de Langmadijk en Hamersweg:

Even eerder, bij het Transferium Hoogkerk:

Een vingerwijzing bij de Onlander brug over het Peizerdiep: Go West!

Dat deden we dan maar. Er dreef een zeer bescheiden buitje over dat bij Eiteweert drie druppels op mij wierp:

De Hoeve Eiteweert staat te koop, als je er woont heb je elke dag zo’n mooi uitzicht:

Bij de Oude Stokerij, Matsloot:

Gezicht vanaf de Tichelwerkbrug op het Aduarderdiep:

Bij de boerderij op de hoek van de Legeweg en de Kerkweg zat een zanglijster zijn best te doen – een opname:


Eiteweert, Leegkerk en de Onlanden

Vroeg in de middag een rondje Eiteweert, vanavond een rondje Onlanden via Peize:

Bij Eiteweert – citroenvlinder peurt met zijn lange tong de nectar uit een distel:

Stokrozen bij de Aduarderdiepsterweg:

Aalscholver hangt zijn vlerken te drogen bij de Tichelwerkbrug:

Berm Omgelegde Eelderdiepje – soldaatjes op een schermbloem:

Omgelegde Eelderdiep bij Eelde – krabbenscheer van oever tot oever:

Peinzend koebeest in wei bij Peize:

Vanaf het Achterstewold bij Peize – gezicht op de stad Groningen:

Groningerweg, Peize – scholekster:

Zelfde lokatie, haas aan de maaltijd:

Onlanden bij Roderwolde – wederik:

Paardenmeisje op Onlander brug nabij het gehucht Peizermade:

De avondloeister van dienst aan de Hamersweg bij Peizermade heeft een uitgescheurd oor :


Ommetje Eiteweert – Leegkerk

‘Graasfront’ van Haflingers bij de Langmadijk:

Deze zwanenbloem (met dank aan peter) zie je steeds meer aan de rand van sloten, in dit geval te Matsloot:

Martinigezicht vanaf de Aduarderdiepsterweg:

Ook bij de Tichelwerkbrug volop bereklauwen in bloei:

Vanaf die brug – jonge zwaluw kon al wel vliegen, maar bedelde nog steeds om voedsel bij zijn ouders:

Het Leegkerker prachtkalf is een stukkie gegroeid:

Leegkerk – de hazen zijn de laatste tijd een stuk zichtbaarder:

Zag ook nog een uil (logo OBS De Ploeg, Zuiderweg Hoogkerk):


Hoogkerk krijgt muur van groen plastic (2)

De situatie bij het Hegepad was vanavond als volgt:

In plaats van één grote bult hooibalen hebben we er nu drie.

De oude bult bij het zitje is niet verlengd, zoals ik dacht, maar verdikt. Wat erbij gekomen is zit in een plastic van een wat lichter groen:


Hoogkerk krijgt muur van groen plastic

Wat kan men tegen hooi hebben? Helemaal niets! Hooi verspreidt – vooral op de klei – een hoogst aangename geur die ook bij menigeen genoeglijke herinneringen opwekt. Ja, goed beschouwd bevordert hooi het welbevinden der mensheid.

Aan het Hegepad te Hoogkerk, echter, staat er sinds de zomer van vorig jaar een enorm hooiblok. Kennelijk was er het hele winterseizoen fourage genoeg, zodat er geen behoefte aan het hooi hier bestond. Al die tijd mochten passanten dus aankijken tegen de stapel hooipakken in steeds flodderiger groen plastic.

Intussen wordt er opnieuw gehooid en komen er nieuwe pakken in groen plastic aan:

Gister

De vraag is nu of die nieuwe pakken bij de oude worden neergezet. Ik zweer het: dit houdt heel Hoogkerk bezig. Bij een noordooster zit je dan lekker uit de wind op het metalen zitje bij het Hegepad:

Eergister

De gemeente Groningen is hier bij mijn weten de grondeigenaar. Mogelijk verpacht die de grond? Ik hoorde iemand de gemeente al vergelijken met de jeugd op Terschelling. “Zoals die jeugd muren van bierkratten bouwt, bouwt de gemeente Groningen muren van hooibalen. … Ach, het zal wel weer een kunstproject zijn.”


Het klauwregister van Hoogkerk

In 1661 vergaderden de eigenerfden van Hoogkerk meermalen in het Provinciehuis in de stad Groningen om een klauwregister vast te stellen voor de Schepperij (= waterschap) van Hoogkerk. Blijkbaar was daar eerder onenigheid over geweest. Afgesproken werd dat de eigenaars van de twintig grootste heerden land (= boerderijen met een bepaald minimum-areaal aan grond) elk om de beurt, en wel om de twee jaar, de Schepper zouden mogen benoemen, die het zijlschot en de schouwboetes zou innen. Zulke boetes waren grotendeels voor degenen die de Schepper benoemden en dat maakte het benoemingsrecht aantrekkelijk.

De manier waarop de Schepper zijn werk deed, moest blijven zoals die ‘altijd’ was geweest. Alleen werd bij loting de volgorde bepaald, waarin de eigenaars van de twintig heerden die aan de criteria voldeden, een Schepper mochten aanstellen. Het klauwregister legde deze “ommegangen” vast. Hieronder heb ik dat stuk in de eerste vijf kolommen samengevat, terwijl in de laatste twee kolommen de opvolgende eigenaren van de ommegangen uit de achttiende eeuw te vinden zijn:

1661 1701 evj. 1741 evj
Nr. Huisnaam Bij rechtstoel genoemd? Eigenaar Meier Eigenaar

 

Eigenaar

 

1 Lt. Derk van Ballen en Juffer Anna de Sygers Jantien, wed. Melis Geerts Heer van Aduard Heer van Aduard
2 Jr. Jan Dominicus Clant Reinder Peters en Oene Clasens Heer van Aduard Heer van Aduard
3 Wed. en erven Soll. Luitjen Jansen Hoving Grietje, wed, Hajo Arends Heer van Aduard Heer van Aduard
4 De Woltgraft Dr. Simeon Wychel Claas Derks en Frerick Siers Stad Stad
5 De Koningspoort Vrouw van Bierum Riener Crabbes Heer van Aduard Heer van Aduard
6 Geert Lubbers Hindrik Fockes Heer van Aduard Heer van Aduard
7 Het Hol Ja Provincie Pieter Claasen Stad Stad
8 Lt. Huysman Hermen Roelefs Heer van Aduard Heer van Aduard
9 Siccamaheerd Ja Dr. van Swinderen Wessel Hindriks Stad Stad
10 Elderhuisen Wed. en erven Lt. Johan Coenders Hermen Jacobs en Hermen Walichs Wiers Stad
11 Cruisemahuis ja Siabbe Abbringe Siabbe Abbringe Heer van Aduard
12 Jr. Doede Manninga, nu jr. Geert Horenken Jan Hermens Heer van Aduard Heer van Aduard
13 Elmersma ja Jr. Ulrich van Ewsum Gerrit Clasen Heer van Aduard
14 Armhuiszittend Convent Jacob Clasen Armhuiszittend Convent
15 Bangeweer Ja (Popko Jongeringsstede op Bangeweer) Dr. Simeon Wychel en Hermen Clasen Hermen Clasen Stad en Heer van Aduard samen
16 Joost Lewe op Klinkenborg Roelf Peters Heer van Aduard
17 Provincie Jan Clasen Buir Stad
18 De Luisenborgh Ja (eerder ook wel ’t Huis ten Hamrik) Erven Fennetien van Rhenen en co. Willem Jansen Heer van Aduard
19 Erven Johan Coenders + Armhuiszittend Convent Evert Jacobs Stad en het Armhuiszittend Convent samen
20 Godes Ackers Heerd William MacDowell + Jr. Ulrich van Ewsum Loech Onnes Heer van Aduard

In het stuk van 1661 staan 10 huisnamen – de overige heerden worden genoemd naar hun eigenaren. Van die 10 huisnamen zijn er maar 6 terug te vinden bij de 17 edele heerden die een stem in het kapittel hadden bij de benoeming van de rechter in Hoogkerk. Er moet veel meer overlap tussen de lijsten geweest zijn – er waren niet veel meer boerderijen in Hoogkerk. De lijst van de 17 inzake de rechtstoel stamt weliswaar uit 1754, en is daarmee beduidend jonger, maar gaat qua huisnamen waarschijnlijk veel verder terug, ik denk tot de zestiende of vijftiende eeuw. Niet alleen het kleinere aantal heerden doet dat vermoeden, maar ook de aard van de namen op die lijst: deze namen verwijzen veelal naar Friese eigenerfde families.

Hoewel de volgorde van 1661 bij loting is bepaald, lijkt er een route van noord naar zuid in de lijst te zitten. De Woltgraft lag op de hoek van de Kerkweg en het oostelijke deel van de Legeweg, waar nu een grote boerderij met een handel in tuinmachines staat. De Koningspoort lag op de hoek van het Koningsdiep en het Hoendiep, waar nu vloeivelden liggen van de suikerfabriek. Het Cruisemahuis, ooit Drents kloosterbezit, moeten we ook  in die omgeving zoeken. Elmersma, een borg met schathuis, lag op de zuidoostelijke hoek van het Hoendiep met de Zuiderweg. Bangeweer bestaat nog steeds als bult met restaurantboerderij. Maar dit zijn ook de enige heerderijn waarvan me de locatie bekend is, van de rest wil ik die nog zien te achterhalen. (Vooral de Luisenborg en de Godsakkersheerd intrigeren me.)

De eigenaren van 1661 waren voor tweederde deel jonkers, praktisch allemaal verschillende. Een paar heerden waren eigendom van de provincie, een paar andere waren van gewone namen en het Armhuiszittend Convent in de stad bezat ook nog anderhalve heerd. In de achttiende eeuw zijn er nog maar een paar eigenaren over: de Heer van Aduard heeft dan 12,5 ommegangen, de Stad 6 en het Armhuiszittend Convent nog steeds 1,5.

Van zowel de Heer van Aduard, als de stad als het Armhuiszittend Convent bleef een goede boekhouding bewaard, met staatboeken en rekeningen. In principe moet het daarmee mogelijk zijn de latere beklemde meiers van deze heerden te achterhalen, zodat er een verband is te leggen met het kadaster van 1830. En dat levert dan de precieze locatie op van alle genoemde heerden en daarmee van de huisnamen die tot nu toe nog niet thuisgebracht zijn.

Bron: RHC Groninger Archieven, Toegang 1605 (Stadsbestuur 1594-1816) inv.nr.8160 (klauwlijsten Hoogkerk, voorheen rnr 1311 d.)