Verkwikt en geschoren in Café De Vriendschap

Deze advertentie uit het Nieuwsblad van het Noorden van 15 februari 1930 kwam vanavond voorbij in een causerie van Sieb Eldering voor de Historische Vereniging Hoogkerk:

Dat het café diende als wachtkamer voor de bus, komt wellicht vreemd voor, evenals de melding dat het bedrijf voorzien is van elektrisch licht (wat toen kennelijk nog bijzonder was). Maar dat het tevens fungeerde als barbierszaak, is helemaal curieus. Hoewel? De VVD wil nu een dergelijke combinatie van neringen weer toestaan. Eigenlijk grijpt de ondernemerspartij daarbij dus terug op een heel oud concept. Niets nieuws onder de zon!

Of het verstandig is dat concept weer uit de motteballen te halen? Van menige caféhouder heet het, dat hij zijn beste klant is, maar tussen een dergelijke taakopvatting en de nevenfunctie lijkt wel enige spanning te bestaan. De vraag dringt zich dan ook op of de bar-bier zijn klanten altijd wel met een even vaste hand schoor.

Advertenties

Een tewaterlating bij Vierverlaten

Eerst maar ’s overleggen – hoe kan het ’t beste?

Voorzichtig, voorzichtig…

The Point of No Return:

Lijntje rustig laten vieren:


Opkomende bui

Door de hitte had ik al weinig puf om te fietsen, maar toen ik die zeer donkere lucht zag, besloot ik met de bus te gaan. Vanuit de bus is dit de parkeerplaats bij de Hoogkerker suikerfabriek. Het loopt tegen half vijf en de wijkmarkt wordt al opgedoekt:

Iets lichter was het bij de brug:

In de stad op weg naar een afscheidsreceptie – bij de Westerhaven waaide het even fors en vloog er van alles door de lucht, maar bij het museum stond er nauwelijks wind:

Boven de Herestraat was het weer lichter:

De hoosbui bleef uit, ook in Hoogkerk. Terwijl onze gaanderiij eerder deze week volledig blank stond, staan er nu enkele plasjes.


Hooiwagens laden bij het Hegepad

Bij het Hegepad vanochtend even voor negenen:

De grote pakken hooi worden met twee tegelijk op de wagen gezet::

Dat gaat dus puur op klemvastheid van de grijper – er zit niets onder de pakken als de grijper de pakken verplaatst:

De volgende twee:


Heiig avondrondje Lagemeeden – Leegkerk

Eenzame fietser aan de Roderwolderdijk:

Lagemeeden – de hooiwagen staat opeens op een heel andere plek:

Rood blaarkop stierkalf, Leegkerk:

Grazende paarden, Leegkerk:


Buurkat in de ochtendzon


Lekker droog, lekker warm op het platte dak.


Populaire baas

In het Viooltjesland aan de Roderwolderdijk, tussen de boerderij van Landschapsbeheer en Vierverlaten, grazen de laatste jaren vaak vijf of zes jonge Blondes d’Aquitaine . Gistermiddag fietste ik richting Vierverlaten, toen de kleine kudde het op haar heupen kreeg en in een steeds snellere draf naar een achter mijn rug liggende hoek van het weiland holde. Daar kwam hun baas tevoorschijn met een schrikdraadapparaat. Ze dansten om hem heen alsof ze voor het eerst van hun leven in een weiland kwamen en begeleidden hem helemaal naar het hek aan de andere kant van het perceel: