Verloting ‘Panorama van Friesland’ uit 1947

Bij het opruimen van mijn boekenkasten kwam ik deze tegen: de Panorama van Friesland uit 1947. Ik heb hem niet eens zo lang, maar weet niet meer hoe ik eraan gekomen ben – naar ik meen komt het blad niet uit een erfenis, maar heb ik het waarschijnlijk voor een prikkie gekocht in een antiquariaat in Zuidhorn.

Inhoudelijk zet het alle cliché’s over Friesland op een rijtje. Het zijn de vormgeving en de foto’s die er een begerenswaardig ding van maken:


Infographic over de Friese economie:

Reportage Ameland:

Beschouwing over Makkumer aardewerk:

Een stukje folklore:

De Friese boerderij (1):

De Friese boerderij (2):

Het Heerenveen van Abe Lenstra:

Een kaart van Friesland in het mdden:

Stukje over het zeilen:

Friese merkwaardigheden:

Reportage Hindeloopen:

Landbouwcursus van Volkshogeschool Bakkeveen:

Een mystieke schilder in Hurdegeryp:

De koe der koeien ontbreekt uiteraard niet:

En op de achterpagina wat reclame voor het tijdschrift Panorama:

Ik heb besloten dit drukwerkje, hoe fraai het ook is, niet aan te houden. Bij het Tresoar (het Fries Archief) bleken ze het al in de collectie te hebben en dan kan ik er wel mee gaan sjacheren, maar daar word ik meestal niet zo blij van. Daarom verloot ik dit grafische kleinood. Mensen die er graag voor in aanmerking willen komen, gelieve even een reactie te plaatsen, aankomende zondag is de trekking.


De Kerstvloed volgens Engelse krantenBericht uit de Daily Courant van 28 december 1717. Jaren geleden liep er een trial op een databank van zulke kranten bij de Groninger Universiteitsbibliotheek, destijds moet ik deze screenprintjes hebben gemaakt, die ik onlangs weer terugvond.

Terwijl de Haerlemsche Courant, de belangrijkste Nederlandse krant, vrijwel met geen woord schreef over de ramp in het noorden, berichtten Engelse kranten er vrij vlot en uitgebreid over. Zoals wel vaker, waren die berichten echter vrijwel gelijkluidend.

Het bericht uit Groningen in de Engelse kranten blijkt een vertaling van een bericht in het Relaas van (…) de hoogen Watervloed, een los Amsterdams nieuwsvel dat mogelijk meermalen is herdrukt en waarvan zich een exemplaar uit 1718 in het Rijksmuseum bevindt:


“Een echte durfal, die Harry”

Nu bijna 25 jaar geleden haalden Wim Hartman en ik namens de Oosterpoort de finale van de OOG-wijkkwis, destijds gepresenteerd door een piepjonge Wilfred Genée. Op het spel stond een videorecorder en onze tegenstander was Aduard, dat in monnikspijen verscheen. Een en ander speelde zich af het gebouw van de dienst Ruimtelijke Ordening aan het Zuiderdiep, waar ze de goeie trap voor een klassieke opkomst hebben. Let u speciaal ook op het Ruimtelijke Ordeningsspel, de truuk die ik daar uithaalde was ik al helemaal vergeten:

Wat was ik toen nog een jong mager knulletje en wat zat ik daar irritant vaak met open mond. Trekje dat ik herken van mijn vader. Zou me nu niet meer zo gauw overkomen, denk ik, in het zicht van een camera.

Met dank aan René Duursma, GAVA.


Jan S. Niehoff en de Winschoter Courant

Begin jaren 70 ontpopte Jan S, Niehoff, schoolarts te Appingedam, zich als actievoerder tegen het Plan Kikkert dat van een groot deel van Westerwolde een militair oefenterrein wilde maken:

“Dikwijls vielen me ’s avonds laat nieuwe argumenten tegen het oefenterrein in; ik ordende ze dan in een krantenartikel. Hiermee reed ik meermalen tegen middernacht naar Winschoten om het daar in de brievenbus van de Winschoter Courant te deponeren. Dat – progressieve – blad bestaat helaas niet meer, het had toen om en nabij de 30.000 abonné’s. Door zijn felle weerstand tegen het plan-Kikkert en als klankbord heeft het ons veel steun verleend. In dat opzicht is het jammer dat veel kleine maar gezaghebbende bladen als de Winschoter zijn opgegaan in grotere, die in controversen als deze de wederzijdse belangen ontzien, vaak voorzichtig-neutraal reageren of ze uit de weg gaan.”

Uit: Jan S. Niehoff, Memoires (Bedum 2015) 85.


Fijne aanvullingen Delpher

Delpher, de krantendatabank van de KB, kreeg vandaag een aantal fijne aanvullingen, wat het noordoosten van ons land betreft vooral uit het bezit van het Veenkoloniaal Museum in Veendam, maar ook van het Drents Archief en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedernis (IISG):

Veenkoloniën:
Drenthe:
Socialistica:
Blijft natuurlijk altijd nog iets te wensen over:
de Winschoter Courant!

Veendammer abonnees op Haerlemsche Courant betalen hun bezorger niet

roroe zuidbroek bezorgt Haarmesche couranten

Renke Willems was de roderoede, zeg maar de veldwachter van Zuidbroek en Muntendam. Het verjagen van arme schooiers was zijn hoofdtaak, maar die liet blijkbaar nog wel wat tijd over voor een bijbaantje: het van Zuidbroek naar Veendam brengen van een onbekend aantal Haerlemsche Couranten. Deze exemplaren waren bestemd voor zes met name genoemde personen. Een van die zes, de brouwer Marten Pieters, fungeerde voor Willems als breng-adres, waar de andere abonnees hun exemplaren afhaalden. Mogelijk lazen die deels samen, maar dat doet er niet toe – de Haerlemsche had in Veendam minstens zes lezers.

Met die abonnees bestond de mondelinge afspraak dat Renke Willems voor zijn bezorgwerk een rijksdaalder per jaar zou krijgen: dat was iets minder dan een stuiver per week voor de drie loopjes per week want dat was destijds de frequentie van de Haerlemsche. De afspraak ging in op 7 juni 1787, midden in de woelige Patriottentijd. Na de Franse Revolutie, in september 1789, gaf de roderoede er de brui aan, omdat hij nog steeds niet betaald kreeg. Inmiddels had hij dat loopje zo’n 350 maal gemaakt. Van de abonnees eiste hij naderhand voor het Oldambtster gerecht ruim vijf en een halve gulden. Omdat de abonnees hun schuld ruiterlijk toegaven, wees het gerecht de eis toe.

Overigens kwam Veendam in deze periode één maal voor in de kolommen van de Haerlemsche en wel in het nummer van 18 juni 1789:.

“Onder Ostende is verongelukt het schip van Heye Janse Veen van Veendam, van hier (Amsterdam, HP) na Duinkerken moetende; van de equipagie is maar één man behouden.”

RHC Groninger Archieven, Toegang 731 inv.nr. 61: protocol van civiele rechtszaken, 9 februari 1790.


Tante Annie gered dankzij haar bontjas

img353b

img341 blog

Dit is de DAF van tante Annie. Of liever gezegd: wat ervan over was.

Die zaterdag vierde ik thuisthuis mijn verjaardag, want ik was nog een hele brave student, die door de week bij een hospita woonde. Het was vrij helder en koud, maar het vroor niet. Tante Annie, de jongste zuster van mijn grootvader, bleef echter uit. Tussen Dieverbrug en Wittelte bleek ze op de verkeerde weghelft bijna frontaal op een tegenligger gebotst. Haar DAF schoot de Drentse Hoofdvaart in, maar door de opengescheurde kant kon ze eruit komen. Een passant haalde haar uit het ijskoude water, ze was zwaar gewond en ging per ambulance naar het hospitaal. Wonder boven wonder mankeerde de mensen in de tegenligger bijna niets.

Zo ongeveer stond het verhaal in de Meppeler Courant en de Drentse editie van het Nieuwsblad van het Noorden op 17 februari 1975. Geen van beide kranten is op internet te vinden, maar mijn moeder bewaarde de knipsels. Zonder datering, maar door een berichtje op de achterkant is dat geen probleem.

Achteraf vertelde tante Annie dat ze haar leven te danken had aan haar bontjas. Door die jas was ze namelijk op het water blijven drijven.

Dit aspect ontbrak nu juist aan de krantenberichten. Als zoiets vandaag de dag naar buiten zou komen, zou het ten volle door de media zijn uitgebuit.

img342 blog

img344blog


Krantenlezer, ca. 1800

Krantenlezer. Detail centsprent uitgegeven door H,V. Huisingh, boekhandelaar te Winschoten. RHC Groninger Archieven 1536-3069.

Krantenlezer. Detail centsprent uitgegeven door H,V. Huisingh, boekhandelaar te Winschoten. RHC Groninger Archieven 1536-3069.

Zo lazen m’n beide grootvaders ook de krant: bedachtzaam lurkend aan een pijp, dan wel sigaar. Roken en nieuws horen zowat bij elkaar zegt het rijmpje onder het plaatje, beide zijn even vluchtig. (Vandaar dat ze misschien ook wel die bedachtzaamheid oproepen.)

Het prentje is een fragment van een centsprent voor kinderen. Naar de mode te beoordelen, zal de houtsnede met het mannetje van 1780, 1790 dateren. Qua letters zal de prent enkele tientallen jaren jonger zijn, wat ook wel klopt met de levensfeiten van Hinderikus Vechnerus Huisingh, de boekverkoper en drukker die de prent uitgaf. Hij werd in 1785 geboren in Groningen, had een vader die ook al drukker was terwijl zijn tweede voornaam ook duidt op een drukkerskomaf, en hij trouwde in 1809 in Winschoten, waar hij  vanaf 1813 bij de aangifte van kinderen boekverkoper heet. In 1855 stierf hij – ik meen me te herinneren dat hij wel meer centsprenten uitgaf.


Wat betreft ‘de drol’ van Armando

Over smaak valt niet te twisten – neemt niet weg dat ik dat beeld van Armando ook niet mooi vind.

Het beeld behaagt in elk geval niet. Veel mensen zijn van mening dat kunst moet behagen. Wat dat betreft ben ik toch wel een andere mening toegedaan. Kunst mag je ook een knal voor de kop geven. Maar of zo’n omgeving als rond dit beeld daar nu zo geschikt voor is?

Armando zou toch moeten kunnen uitleggen wat hij beoogt met dat beeld op die plek. Dat bedoel ik zowel voor hemzelf als rtv Noord-Holland. Wat het medium valt te verwijten is dat het hem onverhoeds de microfoon voor de neus duwt. Proletenmanieren zijn dat en ze tieren welig in het huidige medialandschap.


Kerkhof-opzichter hekelt dikke duim van de pers

“En toch, hij is lang niet tevreden over de journalisten: “O!, die journalisten! Het zijn aardige menschen, maar met een beetje te veel verbeeldingskracht. Zij verzinnen alles en nog wat om het publiek te vermaken. Zij hebben verscheidene legenden gemaakt omtrent mijn kerkhof, de eene al buitensporiger dan de andere. Daar hebt ge bijvoorbeeld de jacht op de konijnen. Een dagbladschrijver, die stellig kopij tekort kwam, had de aardigheid mede te deelen, dat de hoogten van Père-Lachaise een konijnenberg bevatten en dat die lieve diertjes zich met de hand lieten vangen, als zij het gras om de graven oppeuzelden.

Deze anecdote ging als een loopend vuurtje rond en was daarna onafscheidelijk aan de geschiedenis van het kerkhof verbonden. Vruchteloos zond men tegenberichten aan de kranten, die werden eenvoudig niet opgenomen. Trouwens, de menigte geloofde gaarne aan het bestaan dezer konijnen en als het groote publiek zich eenmaal een denkbeeld heeft eigengemaakt, dan laat het dit niet zoo gemakkelijk weer varen.”

Bron: Interview met de opzichter van het bekende Parijse kerkhof Père Lachaise, Java Bode 12 december 1896.


Over de lokale Friese pers en zijn invloed (1898)

“Of wij in Friesland gebrek aan couranten hebben! In schier elke gemeente van eenig aanbelang is wel eene drukkerij met eene redactie te vinden, die de omstreken afweidt, van plaatselijke nieuwtjes eene mooie verzameling per week aanlegt en voorts de lezeren van alle goede en kwade zaken op de hoogte houdt. In den slapsten tijd verschijnt er somwijlen een half blad. (…)

De kleine of locale pers is soms neutraal, soms partij-orgaan. In het eerste geval is zij in de plaats gekomen om langs burgerlijken stand, familie- en geboorteberichten ellen- en urenlange boerenvisites te rekken, babbelenden ouden vrouwtjes gebogen over „warme stoof en breikous” een nooit eindigende en goedkoope praatstof aan te bieden, want allen kenden den omtrek van ouder tot ouder en de geslachten van tien en meer personen tot in het zesde en zevende lid. Een dorp van duizend zielen, omringd als eene moeder door hare kinderen van kleinere met driehonderd tot vijftig jonge en oude Friezen en Friezinnetjes is de toonaangever (of liever geefster!) van de landstreek. En op die wijze zou men onze provincie gemakkelijk in sferen van invloed kunnen verrdeelen, sferen waarbinnen ieder blaadje promeneert en domineert en als een koninkje (of koninginnetje!) den gouden scepter zwaait.

Het is onbegrijplijk hoe de menschen aan zulke kleine courantjes hangen! Naast den almanak is het dan ook menigmaal het eenigste geestesvoedsel dat de hongerige nieuwtjes-verslindende zieltjes bereikt. Denkt u zich, waarde lezers! op een hoogte een huisje, vanwaar rechts en links modderwegen gaan naar bouw en akkers, maar die b.v. nu met de vooreinden onder water liggen, dan is het in de huisgezinnen, die op de groote ruimte wonen van de mieden of maden, een oogenblik van gewicht als iemand van de naastlegers op groote klompen of in laarzen komt aangebaggerd met de courant. Van stukje tot beetje wordt alles nagelezen en uitgeplozen en naar kennis en bekwaamheid beoordeeld. En geen wonder! De dagen zijn zoo kort en de avonden zoo lang en – lang niet allen hebben nog een kleine bibliotheek in huis. (…)

Doch de pers, de partiidige organen? In verkiezingsdagen kon men eerst met recht bewonderen welk eene uitstekende macht die courantjes vertegenwoordigen en hoeveel gewicht ze in de schaal kunnen leggen als ze door een bekwaam politicus worden geleid. Bijna alle partijen hebben in de acht districten een spreektrompet. Met hoeveel zorg zien wij in die dagen de mobiel-verklaring van het leger kiezers voorbereid! Met welk een ongeëvenaard talent gaan die redacties te werk om over alle plaatselijke hinderpalen en beletselen heen naar het doel te streven! Waarlijk, wie de beteekenis van eene kleine pers wil begrijpen moet in den verkiezingsstrijd eens waarnemen, hoe zij aan den arbeid is.”

Bron: ‘Brieven van een Fries’ CCIX, Nieuwsblad van het Noorden 25 december 1898.


De stille opmars van een archaïsme

Onwelwording”, ik wou het er toch even over hebben.

Enerzijds riekt het naar de taal van het bevoegd gezag zoals ambtenaren in functie haar plegen neder te leggen in politiecommuniqués, anderzijds is het nog zo zeldzaam, dat je oog eraan blijft haken, zodat je het nog weer even overleest. Onwelwording, het is wel een ietsiepietsie eufemistisch als je dodelijk vergiftigd bent – maar als dat laatste wegens premature criminalisering niet gezegd mag worden, kan het ermee door.

Hoe zeldzaam is de term onwelwording eigenlijk?

In de Leeuwarder Courant, met nog steeds het beste leggerfonds op internet voor dit soort onderzoekjes, komt het woord vanaf 1752 slechts 23 maal voor. Nog geen kwart van dat gebruik (5x) was in de twintigste eeuw. Ruim driekwart van alle gevallen (18 x) staat sindsdien in de leggers.

Dit archaïsme van de Hermandad is dus stilletjes aan een opmars bezig. Mogelijk hangt deze samen met ontwikkelingen in het journalistieke bedrijf, waardoor politieberichten nauwelijks geredigeerd worden overgenomen.


Sportjournalistieke emotrutterij

De Bredase voetbalclub NAC heeft net thuis met 1-5 verloren. Huilend loopt een speler het veld af. Die moeten we voor de camera hebben, dachten ze bij Studio Sport. Eerste vraag van de verslaggever tegen het hangende koppie met de nog half-betraande wangen: “Can you explain the feeling you have inside?”

Ten eerste is het Engels ontleend aan popliedjes uit Volendam.

Ten tweede betreft het een vraag naar de bekende weg, welke vraag tevens het narrativistische principe met voeten treedt dat je beter kunt laten zien dan vertellen.

Maar bovenal verraadt de vraag een gebrek aan invoelingsvermogen. Terwijl de verslaggever zich voorneemt om emoties bloot te leggen (alsof we die al niet hebben gezien) verraadt hij juist zijn eigen emotionele gemankeerdheid, zijn onderontwikkelde mededogen, zijn absolute gevoelsarmoe.

Hij is een emotrut. Hij wil uit de ander peuren wat hij zelf tekort komt.

Helaas is er veel emplooi voor emotrutten in de hedendaagse sportjournalistiek.

Het stikt ervan. En ze zijn niet te harden.


Gebouw DvhN staat te koop

Lübeckweg 2, het pand waarin de redactie en voorheen de pers van het Dagblad van het Noorden zijn ondergebracht, en dat een jaar of twintig geleden ook gebouwd is voor de krant, staat te koop. Voor bijna zeven miljoen euro is dit krantenbolwerk van u:

2014-11-08 008

Ben intussen benieuwd wat het nieuwe onderkomen van de redactie wordt. Iemand?


Het nieuws van Donderen wordt gevreten…

In Noord-Drentse dorpen staan vaak van die overkapte publicatiebordjes waar men het zeer lokale nieuws opprikt. In Donderen bleek dat nieuws er zo uit te zien:
2014-10-12 059
Ik vroeg mij af hoe dit effect ontstaan kon zijn, want de papiertjes waren niet of nauwelijks verweerd. Het kon dus niet door de inwerking van zon en regen zijn ontstaan. Het moest iets dierlijks zijn, besloot ik. Maar de gedachte dat het muizen waren, moest ik ook verwerpen – die klimmen toch niet verticaal omhoog om aan papieren te gaan knabbelen. In dit stadium van mijn gedachtegang keek ik omhoog en ontwaarde de verantwoordelijken:
2014-10-12 062
Het nieuws van Donderen wordt gevreten… door slakken.