Zuidbroek – Schildwolde – Slochteren – Woudbloem enz.

Was gisteravond even te druk bezig met een onderzoekje, zodat het niet kwam van foto’s posten. Had ’s middags in Zuidbroek een afspraak, vandaar ben ik tegen de wind in terug naar de stad gefietst via Slochteren en Woudbloem.

Dit billboard met pictogrammen voor zaken als molen, tompoes, koe, waterijsje, hipsterbakfiets, windturbine en joint, hing op een veenkoloniaal station, hetzij Hoogezand, hetzij Sappemeer-Oost. Kennelijk gaat het eerder om kunst dan reclame – iemand die weet wie de maker is?


Loerend gevaar op het kerkhof van Zuidbroek:

Grafzerk met muzikale engelen, van Yke Oomkes, wed. Waldrick Eppes (1666):

Nog meer muziek, maar dan op een recente grafsteen:

De toren van Zuidbroek blijkt aan de buitenkant opgeknapt – nu maar hopen dat ze de binnenkant hebben gelaten zoals die was:

Halfweg Noordbroek en Siddeburen – een rechtgeaarde Groninger vlag mist altijd een reep, want het waait hier altied ja:

Ridder te paard met lans, als windwijzer op een villa die Schattersum heet, naar een voormalige borg in Schildwolde:

In Slochteren eerst wezen kijken bij de expositie van kinderportretten in de Fraeylemaborg. Zonder meer een aanrader! Een hoogtepunt vond ik dit portret van de eenjarige, zeer levendige Edzard Lewe van Middelstum, dat in 1784 gemaakt werd door de stad-Groninger schilder Hindrik Lofvers. ’t jochie is ook gehuld in stad-Groninger kleuren – in zijn ene hand heeft hij een rinkelbel:

Een aandoenlijke tegenhanger is dit portret van een overleden kind door Jan Jans de Stomme uit 1654. Het meisje (?) draagt een takje rozemarijn in d’r gevouwen handjes. Op het doodskleed het anagram van Christus en mogelijk haar eigen initialen:

Ook nog even in de borg zelf gekeken. De hazewindhond als schildhouder boven het front blijkt duidelijk een reu:

Nieuw voor me – deze rariteitenkast met opgezette vogels, zoals een wielewaal, een vlaamse gaai, ijsvogel en hop. Onderin zit nog een wezel:

Blokkendoos met klassieke zuilen:

Het bureau van meneer:

De keuken:

Met de nog redelijk goed gevulde waterkelder – bij droogte kreeg de elite niet zo gauw last van dorst:

Balsemienen met hommels bij de Scharmer Ae:

Woudbloem – achterzijde schuur voormalige scheepswerf:

De meest mefistolische geitebok van heel Groningerland vindt men zonder meer in Woudbloem:

Op een slootwal bij Harkstede:

Waarschuwingsbord langs de hoofdweg in Engelbert:

Advertenties

Naar het vernieuwde MuzeeAquarium

Vanmiddag even rondgekeken in het vernieuwde MuzeeAquarium in Delfzijl, waar het niet zo koel was als me werd voorspeld.

Bij een expositie over het dijkwezen – shovel van hout, kinderspeelgoed, ik denk uit de jaren zestig:

Op de foto: man met kraite of slikslee op het wad, met ervoor het echte werk. De mand diende om garnalen en/of platvis in te bergen. Op deze manier verdienden voorouders van me, de Bottinga’s (van bot) uit Finsterwolde en Termunten, de kost:.

De Wagenborgzaal is nog mooier geworden dan hij al was. Spoelenlijstje van Radio-Holland, 1927:

Model van het smakschip of de smak, Groningens belangrijkste zeewaardige schip in de tweede helft van de achttiende eeuw. Voer langs alle kusten tussen Bordeaux en Petersburg zowel met stukgoed als bulkladingen hout, graan en wijn:

Meen dat dit een schoenergaljoot is, maar hou me ten goede – het model was midden negentiende eeuw courant:

Maquette van een scheepswerf, type dwarshelling:

De afdeling archeologie is er aanzienlijk op vooruit gegaan, qua ruimte en vormgeving. Zo staat er de middeleeuwse waterput van Heveskesklooster die gemaakt is van stukken Bentheimer zandsteen:

Die ut was nieuw voor me. Het hunebed van Heveskeresklooster staat er natuurlijk weer, nu met evocaties van het dagelijks leven in het Neolithicum op de achtergrond:

Bij de afdeling geologie fraaie stukken gesteente:

En de onderkaak van een wolharige mammoet:

Buiten viel de warmte ontzettend tegen. Nog even bij dijk en zee gekeken. De Delfzijlster middenstand is maar wat blij met de nieuwe parkeergelegenheid:

Het paviljoentje staat er nog steeds, maar mocht niet beklommen worden:

De hele strook langs de zee is ontoegankelijk zolang het dijkwerk duurt. Overal staan hekken. De associatie die het museum met de Atlantikwall maakte, is zo gek nog niet. De Delfzijlsters moeten zich aan die kant opgesloten voelen. Het “lekker leven aan zee” is hier even opgeschort, en dat met deze warmte.


Naar Usquert en Warffum

De achterkant van het Forum, gezien vanaf het Schuitendiep oostzijde:

De Wolddijk bij Noorderhoogebrug:

Stookhut of zomerkeuken van boerderij De Poel, Wolddijk:

De bijbehorende boerderij staat te koop voor een half miljoen:

Bij de Wolddijk vrij veel koren, ook hier met vogelverschrikkers:

Tarwestro:

Tarwe-aren – de oogst moet vrij goed zijn, de prijs is dat helemaal:

De afgemaaidorste wierde van Eelswerd, tussen Kantens en Rottum:

Rozetraam, Havenstraat Usquert:

Het Usquerdermaar ten zuidwesten van Usquert, met in de verte de Kruissteeklap:

Het vooreind van boerderij de Kruisstee, volgens een gevelsteentje uit 1607:

Ten zuidoosten van Warffum – regen op til?:


Delfzijl – Stad

Dijkverzwaring, Delfzijl bij de Kustweg:

Dorpsgezicht Uitwierde:

Kerkhof Uitwierde:

Put met putemmer, kerkhof Uitwierde:

Portretzerk terzijde van ingang kerk, Uitwierde:

Bij Nansum – koeien en dijkverzwaring:

Nansum:

Bij Oosterwijtwerd – boerenerf met Zweedse bus:

In de kerk van Oosterwijtwerd, die zo gerestaureerd is dat je zo min mogelijk van de restauratie ziet:

De kroonluchter van onderop:

Bij Eenum in de buurt – oude tractor in strook gerst:

Boerderij bij Eenum (Oosterwijtwerderweg):

Detail droogschuur steenfabriek Winneweer:

Damsterdiep bij Winneweer:

Garmerwolde – ernstige waarschuwing voor oma en haar hond:

Oosterhaven met brug I, Stad:


Westerwoldambtster toertje

Melancholieke duivel op dampaal voor boerderij tussen Scheemda en Midwolda. Vraag me af of hij uit een tuincentrum komt, of dat het een origineel maaksel is:

Eindelijk de Nortonpomp van de Oostwoldiger Mozes gevonden:

Boerderij aan de Finsterwolder kant van de Goldhoorn krijgt een nieuw dak – zouden dat nou zonnecollectoren in de vorm van dakpannen zijn? Zoja, dan zit de boer er straks warmpjes bij:

Oud boerenvoorhuis in Finsterwolde:

Ik ging naar Finsterwolde omdat ik een seintje kreeg dat er een Perton in december 1904 zijn handtekening had gezet op een zolderbalk van het nu voormalige gemeentehuis. Helaas betreft het hoogstwaarschijnlijk een Jurrien Jans Perdon (met een d in plaats van een t), destijds een jongeling van veertien jaar en dus pas aan het werk. Maar verder was het bijzonder aardig om daar eens rond te mogen kijken (met dank aan de bewoners!):

Dorpsgezicht van Finsterwolde gezien vanaf natuurgebied De Tjamme. Vrijwel overal staat de tarwe nog op de wortel, hier lijkt ze al aardig rijp, maar bij Oudeschans en Bellingwolde zag ik ze ook nog in diverse tinten groen.:

Aan de rand van een akker:

Tussen Beerta en Ulsda bij de spoorlijn:

Bij Ulsda ligt de grens tussen de gemeente Oldambt en de nieuwe fusiegemeente Westerwolde, en daar staat deze nageltjenieuwe grenspaal – het gemeentewapen werd op 23 oktober vorig jaar goedgekeurd:

Bugatti zonder tomtom bleek de weg kwijt in noord Bellingwolde:

Aan de andere kant van de weg – oude, zeer vervallen boerderij wordt van top tot teen opgeknapt. Het dak is al nieuw en die tympaan met zuilen zit ook al strak in de verf:

Een ander paleisje staat nog steeds te koop. Het tuinonderhoud gaat er onverdroten door – met de tractor:

Object bij Museum de Oude Wolden:

Ezel van oude metalen tussen Bellingwolde en Vriescheloo:

Zelden zie je nog rogge – maar er is een veld bij Wedde:

Waar herberg de Hongerige Wolf herleefde met dit fraaie uithangbord:

Tussen Wedde en Pekela hele stroken met Sint Jacobskruiskruid:

“Doar bluit mien eerappellaand”:

Haver, suikerbieten, tarwe:

Oude aardappelmeelfabriek, Zuidwending:

Schuur, Zuidwending:

Niet meer functionerende boerderij, Zuidwending:

Kapiteinshuis met kunststof kozijnen, Zuidwending.

In deze omgeving staan nogal wat huizen te koop, nog steeds.

De Ommelanderwijk heeft thans een mestkarrenbrigade:


Ommetje Gaaikemadijk – Sprikkenburg

Grazend zwartbont vee bij het Aduarderdiep, met op de achtergrond de Martinitoren:

Paarden op een rijtje aan een kalmoesbuffet

Wat dichterbij gehaald:

Populierenlaan, Gaaikemadijk:

Verbaasde me dat er met deze droogte nog water over dat stuwtje heenkwam, maar dat zal het IJsselmeerwater zijn dat bij Gaarkeuken de provincie binnenkomt:

Tractor van een wat ouder model bij schuur Gaaikemadijk:

Roodbonte schrikt van mij op dam bij de Sprikkenburg (fietspad langs het Van Starkenborghkanaal):

Dobberend op het Reitdiep bij de Dorkwerdersluis:

Relaxte aalscholver:

De oude heer S. en zijn kameraden op het leugenbankje bij de Paddepoelsterbrug:

Agent 327 in tunnel tussen industrieterrein De Hoogte en de Westindische buurt:

Nog even een ijsje gehaald bij de Zuiderhavensluis:


Oldambtster ritje

Vlieger bij Drieborg:

Uitzicht vanaf de oude Stoxterhornsterdijk, Drieborg:

Balen hooi bij de Ganzendijk:

Gronings vlagvertoon op schuur van oud kamerlid Harm Evert Waalkens aan de Kerkeweg in Finsterwolde:

Eindje verder de Kerkeweg op – fraai metselwerk  in topgevel van voorhuis boerderij in Amsterdamse Schoolstijl:

Vanaf de naamloze landweg tussen de Kerkeweg en de Westbaan is wel degelijk een dijk te zien in de verte. Die van de Oostwolderpolder?

Logo op de voorgevel van een bio-industriële varkenshouderij aan de Westbaan:

Er komt nog een nieuwe schuur bij:

Veld met terneergeslagen gerst:

Er zat een rare groene plek in:

Boerenhuis aan de Westbaan:

Arbeidersstraat noordkant Finsterwolde – de achterliggende zoom met bomen links markeert de kustlijn van voor 1769:

De Bernhardlaan, een straat met wat oudere arbeiderswoningen in Oostwold:

Hopelijk blijft zoiets staan:

Boerderij op het westeind van Midwolda, nabij Scheemda:

Station Scheemda: