Naar de bollen bij de Ennemaborg

Dit is MIDWOLDA, ziet daar gintzen staat de kerk,
En hier de hofstee van den raadsheerlyken HORA,
O cierlyk bloemhof daar de Goddelyke flora!
Godts wysheit meine ik, uit een rei van bloemen straaldt,
O aardsche regenboog, die met meer kleuren praaldt!
Als ’s hemels boog; hoe brandt de gloeyende ranonkel
By Persische Yrias, elk krokus een karbonkel
Vertoont als peers en blauw en wit en helder geel,
Wyl purperen narcis hier sluimerd op zyn steel;
De schoone tulpen ook hun vlammig hooft ontluiken
Terwyl de geurge roos op haare scherpe struiken
Te pronk staat. Ziet hier lis dat ’s hemels booge afmaalt,
Ook bloem van eenen dag ver uit Peru gehaaldt;
Den schoonen hyacinth, en geurige filetten,
En witte lelyen, gezicht en reuk hier wetten,
De bloeme van damast, de roode martagom,
Annemos en fiool, de wondre passiblom,
Den Raadsheer met haar kleur en zoeten reuk verblyden,
Zyn oogen feest aandoen, en ’s Heeren handt belyden;
Ja d’alderkleinste bloem in zynen ryken hof,
Op haare blaadtjes voerdt des grooten Scheppers lof.

Bronnen: Het poeem komt uit Quintyn Pabus, Lof der Stadt Groningen (1741) 14; de tekening van Ennema (1772, door mij bewerkt) uit de collectie van RHC Groninger Archieven: 818-9953.

Advertenties

Retour Stedum – kleur op een grauwe dag

Bloementuin even voor Thesinge:

Het is een behoorlijk grote:

Achterin ligt het accent op de zonnebloemen:

Een impressionist zou zich hier de vingers bij aflikken:

Het voortuintje van Angela in Stedum is wat gelijkmatiger qua kleur met zijn vele Afrikaantjes:

Stoppelveld bij Lellens:

Bij Ten Post:

Wat dichterbij:


Monumentendag 2018 (2) : Sappemeer en Hoogezand

In Sappemeer eerst naar de veenborg Welgelegen. In de hal stond een stoel met snijwerk uit de zeventiende eeuw:

Het pand is tegenwoordig in gebruik als onderkomen van de Odd Fellows, een afsplitsing van de Vrijmetselaars. In de zaal panelen met symboliek, die in veel gevallen verwant is aan astrologische zinnebeelden. Uiteraard sprak de bijenkorf (voor vlijt) mij het meest aan:

Bij de trap hangen nog steeds jachttrofeeën, zoals deze eekhoorn die even vergrijsd lijkt als de Odd Fellows zelf:

Achter het huis een formele tuin:

De koepelkerk van Sappemeer:

Een geschenk van het stadsbestuur namens het volk van Groningen (1655):

“Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden”:

Op een herenbank het alliantiewapen Star (de wildeman) Lichtenvoort (kandelaars) – er liggen ook wat grafstenen bij de kansel met deze wapencombinatie. De ondernemersfamilie Star Lichtenvoort, onder andere eigenaar van houtzaagmolens, bewoonde in de achttiende eeuw Welgelegen::

Er staat een enorm orgel op vrij dunne gietijzeren zuiltjes – eronder bevindt zich de bank voor de heren van de Stad:

De gerestaureerde oude Rijks HBS staat helaas nog steeds leeg. Hier ging in 1870 Aletta Jacobs als eerste meisje naar een HBS, nog wel als toehoorder (ze mocht dus haar mond niet opendoen):

Koor en altaar van de neogotische rooms-katholieke Sint Willibrorduskerk, in 1872-1873 gebouwd naar een ontwerp van Pierre Cuypers:

Een herder met zijn kudde:

De pastorie van de hervormde Damkerk (1669):

Zijpaneel van de stadsherenbank in de Damkerk:

Uiteraard is het baldakijn voorzien van het stadswapen. Doet de dubbelkoppige adelaar wat vreemd aan, de kleur groen is de verkeerde:

De barokke kansel is in 1729 geschonken door de veenborgheren William Butler (op Overwater), Adriaan Jozef Trip (op Vredenborg) en Jan Duirsema (op Stadwijk). Deze sponsors lieten hun logo’s, pardon familiewapens op de kansel zetten – hier het wapen Trip met drie trippen, een soort van houten schoeisel:


Monumentendag 2018 (1): Garmerwolde, Ten Boer, Schildwolde en Slochteren

In een voormalig coöperatief stoomzuivelfabriekje in Garmerwolde kon je verzamelingen zuivelbereidingsgerei en puddingvormen zien:

Er zat wel mooi licht in die ruimte. Foto vanaf de keldertrap:

Op de voorgrond het zuivelgerei, zoals karnen, botervaten en melkbussen, op de achtergrond de puddingvormen met diverse soorten pudding die je kon proeven:

Tussen Garmerwolde en Ten Boer deze populierenlaan:

Kloosterkerk Ten Boer, hoog en smal:

Op de grafsteen uit 1674 van Geertien Jacobs, vrouw van Allert Reynders “in de Bawers” staat dit dubbele wapen, met in het linker exemplaar een dubbel doorschoten hart:

In een verenigingszaaltje naast de kerk hangt dit schilderij van de kerk in vroeger tijden:

Buitenmuur, romanogotisch detail:

In een zijstraat kom je langs dit borstbeeld van de onderwijzer en schoolhervormer Hindrik Wester:

De fraaie vlag van Ten Boer bij de brug over het Damsterdiep:

Ansichtkaartje van de houtzaagmolentje Fram in Woltersum:

Op de werf waren mannen bezig met de bewerking van een natte boomstam:

Aan de Grauwedijk bij Overschild zit een reuzenradbouwer:

Schildwolde – juffertoren in jubelstemming:

Wapen Weiarda (Wiarda?) op grafsteen. De vogel op de helm zal de duif van de zondvloed zijn, hij draagt immers een takje. Het eigenlijke wapen doet denken aan dat van de stad:

Oud gevelsteentje met lichte averij op de smederij naast de kerk: Si Deus pro nobis, quis contra nos?, oftewel: Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn?

Er was Oogstfeest in Schildwolde:

Slochteren, het Politiepettenmuseum van de onlangs overleden Hilbrand Buurma, een geweldig aardige politieman die me in mijn Oosterpoortperiode wel eens met iets heeft geholpen. Dit is de Engelse afdeling:

Helm van de MP (Militaire Politie):

Er liggen politiepetten uit alle hoeken en gaten van de aardkloot. De allerhoogste hoera-pet bleek die van Turkmenistan:

De kerk van Slochteren was vandaag eindelijk eens open:

Binnen was het vrij donker. Rouwbord van Henric Piccardt (1712), waarschijnlijk afkomstig uit de kerk van Harkstede:

De kerk, die al op een bult ligt, heeft een merkwaardig hoge entree:

Muur met patchwork:


Zuidbroek – Schildwolde – Slochteren – Woudbloem enz.

Was gisteravond even te druk bezig met een onderzoekje, zodat het niet kwam van foto’s posten. Had ’s middags in Zuidbroek een afspraak, vandaar ben ik tegen de wind in terug naar de stad gefietst via Slochteren en Woudbloem.

Dit billboard met pictogrammen voor zaken als molen, tompoes, koe, waterijsje, hipsterbakfiets, windturbine en joint, hing op een veenkoloniaal station, hetzij Hoogezand, hetzij Sappemeer-Oost. Kennelijk gaat het eerder om kunst dan reclame – iemand die weet wie de maker is?


Loerend gevaar op het kerkhof van Zuidbroek:

Grafzerk met muzikale engelen, van Yke Oomkes, wed. Waldrick Eppes (1666):

Nog meer muziek, maar dan op een recente grafsteen:

De toren van Zuidbroek blijkt aan de buitenkant opgeknapt – nu maar hopen dat ze de binnenkant hebben gelaten zoals die was:

Halfweg Noordbroek en Siddeburen – een rechtgeaarde Groninger vlag mist altijd een reep, want het waait hier altied ja:

Ridder te paard met lans, als windwijzer op een villa die Schattersum heet, naar een voormalige borg in Schildwolde:

In Slochteren eerst wezen kijken bij de expositie van kinderportretten in de Fraeylemaborg. Zonder meer een aanrader! Een hoogtepunt vond ik dit portret van de eenjarige, zeer levendige Edzard Lewe van Middelstum, dat in 1784 gemaakt werd door de stad-Groninger schilder Hindrik Lofvers. ’t jochie is ook gehuld in stad-Groninger kleuren – in zijn ene hand heeft hij een rinkelbel:

Een aandoenlijke tegenhanger is dit portret van een overleden kind door Jan Jans de Stomme uit 1654. Het meisje (?) draagt een takje rozemarijn in d’r gevouwen handjes. Op het doodskleed het anagram van Christus en mogelijk haar eigen initialen:

Ook nog even in de borg zelf gekeken. De hazewindhond als schildhouder boven het front blijkt duidelijk een reu:

Nieuw voor me – deze rariteitenkast met opgezette vogels, zoals een wielewaal, een vlaamse gaai, ijsvogel en hop. Onderin zit nog een wezel:

Blokkendoos met klassieke zuilen:

Het bureau van meneer:

De keuken:

Met de nog redelijk goed gevulde waterkelder – bij droogte kreeg de elite niet zo gauw last van dorst:

Balsemienen met hommels bij de Scharmer Ae:

Woudbloem – achterzijde schuur voormalige scheepswerf:

De meest mefistolische geitebok van heel Groningerland vindt men zonder meer in Woudbloem:

Op een slootwal bij Harkstede:

Waarschuwingsbord langs de hoofdweg in Engelbert:


Naar het vernieuwde MuzeeAquarium

Vanmiddag even rondgekeken in het vernieuwde MuzeeAquarium in Delfzijl, waar het niet zo koel was als me werd voorspeld.

Bij een expositie over het dijkwezen – shovel van hout, kinderspeelgoed, ik denk uit de jaren zestig:

Op de foto: man met kraite of slikslee op het wad, met ervoor het echte werk. De mand diende om garnalen en/of platvis in te bergen. Op deze manier verdienden voorouders van me, de Bottinga’s (van bot) uit Finsterwolde en Termunten, de kost:.

De Wagenborgzaal is nog mooier geworden dan hij al was. Spoelenlijstje van Radio-Holland, 1927:

Model van het smakschip of de smak, Groningens belangrijkste zeewaardige schip in de tweede helft van de achttiende eeuw. Voer langs alle kusten tussen Bordeaux en Petersburg zowel met stukgoed als bulkladingen hout, graan en wijn:

Meen dat dit een schoenergaljoot is, maar hou me ten goede – het model was midden negentiende eeuw courant:

Maquette van een scheepswerf, type dwarshelling:

De afdeling archeologie is er aanzienlijk op vooruit gegaan, qua ruimte en vormgeving. Zo staat er de middeleeuwse waterput van Heveskesklooster die gemaakt is van stukken Bentheimer zandsteen:

Die ut was nieuw voor me. Het hunebed van Heveskeresklooster staat er natuurlijk weer, nu met evocaties van het dagelijks leven in het Neolithicum op de achtergrond:

Bij de afdeling geologie fraaie stukken gesteente:

En de onderkaak van een wolharige mammoet:

Buiten viel de warmte ontzettend tegen. Nog even bij dijk en zee gekeken. De Delfzijlster middenstand is maar wat blij met de nieuwe parkeergelegenheid:

Het paviljoentje staat er nog steeds, maar mocht niet beklommen worden:

De hele strook langs de zee is ontoegankelijk zolang het dijkwerk duurt. Overal staan hekken. De associatie die het museum met de Atlantikwall maakte, is zo gek nog niet. De Delfzijlsters moeten zich aan die kant opgesloten voelen. Het “lekker leven aan zee” is hier even opgeschort, en dat met deze warmte.


Naar Usquert en Warffum

De achterkant van het Forum, gezien vanaf het Schuitendiep oostzijde:

De Wolddijk bij Noorderhoogebrug:

Stookhut of zomerkeuken van boerderij De Poel, Wolddijk:

De bijbehorende boerderij staat te koop voor een half miljoen:

Bij de Wolddijk vrij veel koren, ook hier met vogelverschrikkers:

Tarwestro:

Tarwe-aren – de oogst moet vrij goed zijn, de prijs is dat helemaal:

De afgemaaidorste wierde van Eelswerd, tussen Kantens en Rottum:

Rozetraam, Havenstraat Usquert:

Het Usquerdermaar ten zuidwesten van Usquert, met in de verte de Kruissteeklap:

Het vooreind van boerderij de Kruisstee, volgens een gevelsteentje uit 1607:

Ten zuidoosten van Warffum – regen op til?: