Noar Stad tou

Op het stationsplein zijn bij wijze van richtingaanwijzers vignetjes op een gele ondergrond aangebracht. Een ervan staat voor de Martinitoren:

Duizenden knuffels in de glazen doos op het Hereplein:

Remake (plastic) van Rabenhaupt op het Zuiderdiep blikt met puilogen naar boven waar hij de glènde koegels van Bommen Berend verwacht:
Een diertje met een pleziertje – graffiti in de Papengang:

Het stadhuis in een raam aan de Oosterstraat:

In de nieuwe strip op de Grote Markt door Jan-Willem Spakman beklimt KingKong een popcorn etende Martinitoren:

Geen terrasweer (Grote Markt zuidzijde):

In het GRID (voorheen Grafisch Museum) aan de Sint Jansstraat de tentoonstelling ‘Papier ontvouwd‘ bekeken. Er lag nogal wat spul uit de Groninger Archieven, zoals deze drukwerkjes:
Oude archiefzakken:

Een fascinerende vitrine toonde papier dat bij restauraties en verbouwingen tevoorschijn kwam uit balken waarin het als opvulmateriaal was gebruikt. Onder andere ging het om een kindertekening, een Frans modeblad, de tien geboden, een rekening voor de kerk van Termunten en een aanslagbiljet voor de verponding (grondbelasting):

Het modeblad:

De kindertekening

De tentoonstelling is in de ruimte op de eerste verdieping waar zich tot 1997 de historische studiezaal van het Rijksarchief Groningen bevond – deze trap heb ik honderden malen bestegen:

Op de Grote Markt werd de ijsbaan in elkaar gezet:

Ornament in de Ubbo Emmiusstraat dat niet helemaal op zijn plek lijkt te zijn:

Ubbo Emmiussingel:

Advertenties

Groeten uit Groningen

Ansichtkaartje Hoge der A met regenboog:

Portrait in plaats van landscape:

Terwijl ik hiermee doende was, breidde de regenboog zich uit:

Op de terugweg ten westen van De Held ook nog een exemplaar:


Boeiend leesvoer

Vanmiddag gezien bij de boekpresentatie in de Maartenshof: burgemeester Peter den Oudsten verdiept zich zodanig in het (bijna) eerste exemplaar van Caritas in verandering, dat hij zich door niets en niemand laat afleiden. En dat terwijl hij de pdf van Albert Buursma’s boek al had doorgenomen voor zijn praatje, waarin hij het aanprees als “zeer leesbaar”.


Rondje Stad

Schip passeert de Vissersbrug:

De stichtster van het Pieternella-gasthuis, een van de drie hofjes aan de Leliestraat

Bord aan het toegangshek van datzelfde gasthuis:

Het lijkt erop dat er al pannebier is geweest bij het Groninger Forum, hier gezien vanaf de nieuwe rooilijn Grote Markt oostzijde:

De Poelestraatmuur rechts op de vorige foto:

Entree van de Dolhuisgang:

De nieuwe, foeilelijke gevel van het conservatorium aan de Meeuwerderweg:

Fundamenten van de Tabakko, een complex met huurappartementen voor jongeren aan de Koeriersterweg:


A-weg bij herfst


DGG 2017

Archeologenballet bij de inrichting van de muntschattenexpositie:

Geredde kinderboekjes in de stand van de historische vereniging Bedum/Zuidwolde:

Glimlachmuziek uit het Poparchief:

Stokoude glasplatencamera, waarmee daadwerkelijk foto’s genomen werden:

De wat minder bekende muntschat van Sappemeer, 2006:

De glazen bol van waarzegster Samiera:

Pechvogel van de dag breekt kies op gelukskoekje, maar leest desalniettemin aandachtig de ingesloten spreuk:

Rad van Fortuin:

Het begin van de boekenmarkt:

Stel poseert voor de glasplatencamera en houdt gezichten in de vereiste plooi (de sluitertijd duurt twee seconden):

De band van Ralf maakt lol:

Na de lezingen: druk buiten met een sprank zonlicht.

De ruim tweehonderd jaar oude fanfare De Eendracht uit Ezinge:

Sousafoon in ruste (zonder soesa):

Gezin bekijkt muntschat:

Maquette van huiswierde uit het Museum Wierdenland:


Dankbetuiging aan ons stadsbestuur

Vanwege het busvrij maken van het westelijk deel van de Groninger binnenstad heeft ons stadsbestuur gemeend mèt de bushaltes op het Emmaplein ook de bushaltes aan de Emmasingel en de Eeldersingel te moeten verwijderen. Tijdens die storm van gister merkte ik de consequenties.

Als ik met de bus ga, neem ik, bewoner van Hoogkerk-Zuid, gewoonlijk lijn 8 (Hoogkerk- Martiniziekenhuis v.v.). Ik kon dan uit- en later weer instappen op het Emmaplein, hooguit zo’n 250 meter lopen naar en van mijn werkplek op het Cascadeplein. Met lijn 4 lagen de haltes zelfs nog wat dichterbij, op de Eeldersingel bij de Eelderbrug (heen) of aan de overkant van de Emmasingel bij de Zuiderhaven (terug).  Maar lijn 4 gaat sinds een jaar of wat niet meer door Hoogkerk, en dus moet je via lijn 8 overstappen bij het Transferium Hoogkerk, als je die lijn nog  nemen wil, wat extra tijd kost. Bovendien zit die bus van lijn 4 richting stad vaak propvol met Rodenaren en Peizenaren – reden om vanuit Hoogkerk-Zuid de veel minder drukbezette lijn 8 te nemen, hoewel die er iets langer over doet.

Met het wegnemen van de haltes bij de Eelderbrug ligt lijn 4 nu helemaal niet meer in de rede. Tot mijn ongenoegen merkte ik gister echter, dat de naar buiten (o.a. Eeldersingel) verlegde lijn 8 op het laatste stuk voor het station geen halte meer heeft in de onmiddellijke omgeving van het Cascadeplein. Dit betekent voor mij op de heenreis ofwel uitstappen bij de Slingerij aan de Aweg, ofwel uitstappen bij het Hoofdstation, om precies te zijn op een plek voorbij het Groninger Museum. Heb net even gekeken hoeveel extra dat lopen is. In de oude constellatie kon ik op hooguit 250 meter vanaf mijn werk uit- en instappen. Nu is dat zo’n 750 meter, het drievoudige!

Het Groninger gemeentebestuur wordt nog wel bedankt voor deze streek die ze de Hoogkerker en andere west-Groninger werknemers en bezoekers van het Cascadeplein geleverd heeft. Voor mezelf valt het nog wel mee, omdat ik doorgaans op de fiets ga. Maar je zult maar slecht ter been zijn. Zoals ik er nu over denk gaat mijn stem volgend voorjaar bij de raadsverkiezingen dan ook niet naar een collegepartij.