Mariska Veres in de Badstratenbuurt

(Kleine Badstraat.)

Advertenties

Filmpje met drone-opnamen geeft mooi zicht op nieuwbouw suikerfabriek

De Hoogkerker suikerfabriek, waar vandaag de campagne weer begonnen is, slokt steeds meer ruimte op aan de noord- of overkant van het Hoendiep. Waar eerst grazige weiden lagen, ligt nu een industrieel landaschap rond enkele allesvergisters, die je af en toe goed kunt ruiken als je er langskomt. Maar ook aan de zuidkant van het Hoendiep, waar zich de oudste delen van de fabriek bevinden, is de afgelopen tijd het een en ander gebeurd. Zo verrezen daar in de nabijheid van de vloeivelden langs het Koningsdiep enkele nieuwe blikken kokers en een soort van glijbaan. Zowel aan de noordkant als aan de zuidkant is Friso-betonbouw betrokken bij de ontwikkelingen. Een wervend filmpje van Friso geeft met zijn drone-opnamen een mooi overzicht over het gebied:

Helaas mag embedden kennelijk niet, maar het filmpje staat hier.


Gruno

Een goede kennis van me noemt een inwoner van Groningen gewoonlijk een Gruno. Dat komt weliswaar een beetje merkwaardig over, maar geheel en al onbegrijpelijk is dit niet. Groningers gebruiken de naam Gruno immers voor van alles en nog wat. In de handelsregisterdossiers van de beide Kamers van Koophandel hier komt de naam Gruno maar liefst 79 maal voor. En al zitten er vast wel wat doublures tussen, dat de naam voor zeker 60, 70 ondernemingen, verenigingen etc. gebruikt werd (en wordt) zegt toch veel over de aloude verknochtheid van de Groningers met die naam. Hier een staalkaartje.

Gymnastiek- en schermvereniging:

Pruimtabak:

Postharmonie:

Woningbouwvereniging:

Woonwijk gesticht door die vereniging:

Fietsen:

Garage:

Pudding:

Wegenbouw:

Recycling:


Rollator uit de plomp

Deze rollator stond vanavond op de Eendrachtsbrug, samen met een aantal fietsen dat overduidelijk ook net uit de plomp gehaald was, ik denk door magneetvissers. En aangezien de milieudienst ze niet ophaalt en het eerstejaarsweek is, zal alles wel weer snel in de plomp liggen:

Overigens – wie doet zoiets, een rollator in het diep gooien?


Tankstation aan Peizerweg maakt fietspad nog onveiliger

Tot mijn grote verbazing komt er een tankstation van Tamoil op de tuinstrook naast de Tuinland aan de Peizerweg:

Het terrein ligt onmiddellijk aan het fietspad langs de Peizerweg, waarover ik hier al meermalen geschreven heb. Zo te zien komt hier net zo min als bij de andere bedrijfsuitritten (Tuinland, Gamma, Nijdam) een uitritconstructie, en van haaientanden zal de gemeente ook dit keer wel weer vies zijn, hoewel ze die – de willekeur ten top gedreven – bij het woonwagenwijkje verderop wel steeds opnieuw aanbrengt. Je kunt dus zien aankomen dat bij het gloednieuwe benzinestation passerende fietsers aangereden zullen worden.  Als hier ongelukken gebeuren, is de gemeente Groningen medeschuldig.


Grunnens Laid op ’t Martinicarillon

Beiaardier Auke de Boer speelt ’t Grunnens Laid op ’t carillon van de Martinitoren:


Kalmeren met de bolero

Filmpje over het project ‘Resonans’ in het UMCG, waar oudere patiënten die van een operatie bijkomen, op hun persoon toegesneden muziek voorgeschoteld krijgen:

Wat zouden ze spelen bij een ouwe rocker of punk?