Ommetje Midwolde

Kukelekuconcert met aandachtig gehoor, kinderboerderij Minerva, Hoogkerk:

De Poffert, bij het werfje:

Voorbij de Oostwolder Kerktil – eenzijdige blaarkop:

Bij het Lettelberterdiep naar het westen – grastinten bij een laag staande zon:

De eerste uitgebotte bereklauw:

Weiland bij parallelweg langs de A7 – ponyveulen:

Iets verderop heb je heel even een doorkijkje via de Pasop zuidzijde op de toren van Midwolde:

Het salonbootje Mercedes ligt er weer:

Advertenties

Heiig avondrondje Lagemeeden – Leegkerk

Eenzame fietser aan de Roderwolderdijk:

Lagemeeden – de hooiwagen staat opeens op een heel andere plek:

Rood blaarkop stierkalf, Leegkerk:

Grazende paarden, Leegkerk:


Rondje Leekstermeer

In het Omgelegde Eelderdiep ter hoogte van het Van der Valkhotel zwermt het van de waterlelies:

Bij de Langmadijk, Peizermade:

Onlanden:

Fuut op drijvend nest:

Graspieper?

Gemaaltje bij Roderwolde:

Een boer had schrikdraad door zijn land gespannen, om de koeien op één stuk te houden. En wat doen ze? Ze grazen onder de draad door. Variant op ‘buurmans gras is altijd groener’, zeg maar. Op de achtergrond de kerk van Roderwolde:

De komende anderhalve maand wordt er groot onderhoud gepleegd aan de Roderwolderweg achter Foxwolde. Dat is beslist nodig, de rug in het midden wordt hier en daar te hoog ten opzichte van de weggedrukte zijkanten. Maar hopelijk maken ze er geen asfaltweg van:

Zelfde locatie, andere kant op:

Op de flank van de weg zitten gele klinkertjes, rechttoe rechtaan gelegd, in het midden zijn rode klinkers gebruikt in een visgraatverband:

Weiland onder Leutingewolde:

Leutingewolde – de gevlekte hengst op de voorgrond raakt van de kook als zijn baas de bruine merrie met haar veulen langs hem voert:

Dat veulen had mogelijk voor het eerst een halster om. Zijn baas pakte hem vrij stevig aan:

Het Leekstermeer en de skyline van de Stad vanaf een punt in de hooilanden tussen Leek en Lettelbert:

Bloeiend gras kan erg mooi zijn:

Leegkerk, grazende blaarkoppen met op de achtergrond de suikerfabriek:


Ommetje Lagemeeden

Dat is één (hooi laden bij de A7):

De margrieten zijn de afgelopen week de bermen uitgeschoten:

Als dit zwaluwen zijn, dan is het zomer:

Boerderij op Lagemeeden krijgt een nieuw dak – de dakplaten links vervangen de asbestplaten rechts:


Rondje Ezinge

Klaprozen in een perkje langs de weg in Aduard:

Sleepboot met duwbak in het Van Starkenborghkanaal bij Aduard:

Hooitijd zweeltijd bij Den Ham:

Veulen van Belgische merrie heeft de broek aan van moeder, het jasje is van zijn pa:

Jensemaweg, globaal tussen Den Ham en Oldehove – het bord ‘Ol Vermoaning’ op de gevel van het verder onopvallende woonhuis nr. 5 markeert de locatie waar in de 18e en vroege 19e eeuw de Humsterlandse doopsgezinden hun godsdienstoefeningen hielden:

Hooitijd bij de Barnwerderweg onder Saaksum – de wagen is gehuurd in Marum:

Deze Tochtsloot haaks op het Oldehoofsch Kanaal vormde ooit de kerspelgrens tussen Saaksum en Ezinge. De brede groenstrook waarop de tractor rechts het gras maait, was voor 1826 de weg van Ezinge naar Saaksum:

Klein-Garnwerd:


Rondje Leekstermeer

Gistermiddag scheurde om vier uur het wolkendek open en prompt werd het vijf graden warmer. Nog maar even een eindje fietsen, dacht ik.

Bij Den Horn bleek een stuk groenland gescheurd. Er zal wel nieuw gras op komen, want voor iets anders lijkt het me te laat. Normaal is dit een herfstbeeld, de grond lijkt kleiig en venig tegelijk:

Een heel eind verderop, onder Oostwold, was een boer aan het maaien. Het zuringseizoen is klaarblijkelijk geopend:

Blauwgras en zuring in tegenlicht:

Zuringfantasie à la japonaise op de oever van het Lettelberterdiep:

In het diep ontloken de eerste waterlelies:

Heel erg rustig op het meer – het enige scheepje dat er voer had zuringrode zeilen:

Er staat een uitkijktoren bij de mond van het Lettelberterdiep, waarop je ook mooi de visdiefjes kunt volgen:

Van de week gingen allerwegen de lissen bloeien:

Veenpluis:

Op de rand van hooiland:

Gemaaid wegje dat ik nog eens helemaal moet aflopen:

De tinten van het blauwgras:

Eikenlaan bij Leek, naar ik meen aan de rand van de Leutingerwolderes:

Velden vol zuring en boterbloemen:

Kijk, bij zoiets zouden gemeente-ambtenaren een bankje moeten neerzetten, in plaats van op de uitzichtloze plekken die ze meestal verkiezen:

Slootwal met koekoeksbloemen:

Er was al vrij veel land afgehaald hier tussen Leek en Roderwolde – de sloten zie je dan des te beter:

Enorme zwam op forse wilg:

Een graanachtig gras, zachte dravik (met dank aan Hendrika):

Landschap aan de stadskant van Roderwolde:

Boven de Onlanden betrok het veer, er leek even een bui in de maak:

De volledig met gele lissen opgepropte sloot die ik al vaker kiekte:

De avond valt:

Noar huus tou:


Rondje Westerkwartier

Roderwolderdijk bij oprit A7 Hoogkerk:

Bij de boomgaard van voorheen Kweeklust, Aduarderdiepsterweg Hoogkerk:

Gemaalgebouw van het vroegere waterschap De Oude Held, westkant Aduarderdiep op grens van Hoogkerk en Leegkerk:

Haan in de berm:

Fluitekruidseizoen aan de Zijlvesterweg onder Leegkerk:

Links watermolen De Jonge Held met vlaggetjes aan de wieken vanwege de nationale molendag – rechtsachter de Gaaikemadijk:

De Elisadahoeve bij de nieuwe Bult van Mollema (brug over Aduarderdiep bij Nieuwklap):

Had een fotoklus voor Stad & Lande in het Kloostermuseum te Aduard. Dit is de achterliggende tuin, waar je iets drinken kan:

Ook hier – bakstenen met afdrukken van dierenpoten:

Aduard – fietsenstalling bij de Friesestraatweg met Ploegachtige evocatie van het Groningerland:

Bij Den Horn:

Gekreukte kabelmarkering, een eind verderop:

Er was een toogdag voor Volkswagens, waar vooral kevers en ook wat busjes op afkwamen. Vanaf het Hoendiep bij Enumatil sloegen deze de richting naar Den Horn in. Een kever uit 1972 kreeg hier panne, maar de jonge eigenaar, kennelijk ANWB-lid, had de Wegenwacht gebeld:

Naar de wegenwachter verklaarde, had hij nog nooit zoiets onder handen gehad – hij hoopte maar dat het goed ging:

Het gemaaltje van de Fanerpolder uit 1926 aan het Hoendiep:

Kolonelsdiep tussen Briltil en Faan – de eendekorven waren hier neergezet op wilgetakken die weer uitliepen:

Bij het Faner brugje over het Niekerkster- of Kolonelsdiep:

Gezicht vanaf Oosterzand op de weilanden richting Zuidhorn:

Het voormalige Kolonelsdiep bij het Oosterzand:

Meidoornexplosie bij het Hoendiep tussen Enumatil en de Oostwolderbrug: