Rondje Gaarkeuken – Oldekerk

Eerst maar eens lekker voor de oostenwind over Den Horn en langs het Hoendiep naar het westen. Vervolgens teg de wind in terug over Oosterzand, Oldekerk, Niekerk en de Maarsdijk.

Aan de andere kant van Den Horn waren wat daken van een boerderij en bijbehorende schuur gestript, ik denk voor een asbestsanering, want anders was er wat minder behoedzaam omgegaan met de onderliggende kapstructuur:

Bij de gewezen kerkplaats met klokkestoel van Oldekerk was ik in tijden niet geweest:

Vanaf de achterkant – de contouren van kerk en toren zijn met stenen in het gras gemarkeerd. Ben hier ook eens aangevallen door een ram, maar zo te zien was er geen beweiding meer:

De kap van de klokkestoel:

Mooi stelletje schapen, vlakbij de hoek Kroonsfelderweg – Ekebuursterweg:

Maarsdijk – toen onze trekker nog een trekkertje was, was-ie aardig om te zien:

Herfsttijloos in de berm bij de kerk van Oostwold:

Duellerende dwerggeiten langs de weg, Oostwold:

Schepen tussen Oostwold en De Poffert:

Suikerfabriek Hoogkerk – jongeman bespuit bieten met een soort waterkanon:

Schip bij de loskade van de fabriek:

Het ging me om dit logo – een soort van poema – dat ogenschijnlijk niets te maken heeft met de scheepsnaam:


Monumentendagrondje

Hoewel er een groot Monumentendag-spandoek voor de westelijke gevel hing, bleek de kerk van Hoogkerk, ook in weerwil van diverse aankondigingen, gesloten, Tenminste, om twintig voor twaalf ’s ochtends was dat zo. Daarom de buitenkant maar wat beter bekeken. Dit is het koor, oorspronkelijk uit de dertiende eeuw:

Via de nieuwe brug van Aduard, het pad langs Fransum en de Ezinger Zuiderweg binnendoor naar Ezinge gefietst. Achter het transportbedrijf bij de Medenerweg (daar waar het pad naar Fransum afsplitst), lagen deze schapen in een afgeperkt stukje berm. Na gedane arbeid is het goed rusten:

De kerk van Ezinge. Net als die van Hoogkerk uit de dertiende eeuw. Bij de beroemde opgraving van de dorpswierde wilde Van Giffen hem laten slopen:

Kansel uit 1721 met de vier evangelisten – Lukas:

Angelsaksisch? potje in een vensternis:

Grafsteen van Abeltien (ook wel Abelia) Millema (of Mellema) uit 1679. Van de 12 biografische regels zijn er 3 aan haar gewijd en 9 aan haar man. Samen schonken ze de kerk divers avondmaalsgerei (meerdere schotels en een beker):

De regels van Psalm 27 vers 4, zoals ze eind zestiende, begin zeventiende eeuw op de koormuur zijn geschilderd:

Gesneden leeuw op herenbank, begin achttiende eeuw:

De betrekkelijk lage toren bij de kerk met de vroegere kosterij en school:

Via grazige weiden over de Oldijk terug naar Den Ham:

In de kerk daar – springend paard op grafsteen:

Rococo kerkbanken:

‘Penwerk’, maar dan van een steenhouwer, op de grafsteen van Trijntien Jans Nienhuis, de vrouw van een Ommelander bestuurder, uit 1783:

Snijwerk op de meest bewerkte bank: een mand met bloemen en vruchten:

Wapen op het graf van een Hamster Schepper (waterschapsbestuurder), 1724. Dat dubbel doorschoten hart komt ons weer bekend voor:

Nog een blik achterom – behalve misschien de ondermuren is het kerkje nauwelijks drie eeuwen oud, en daarmee een jonkie onder de Ommelander kerken:


Rondje Zuidhorn – Enumatil

Jarenlang afgedekt, maar recent weer tevoorschijn gekomen reclamebord bij het leegstaande boerderijrestaurant aan de Hoogkerker Zuiderweg:

Op de voorgrond is bebouwing weggebroken voor een nieuw parkeerterrein, waaronder grafstenen bleken te liggen. Voorlopig is er vrij zicht op de noordelijke gevel van de kerk in Hoogkerk, die overigens morgen voor het eerst sinds jaren weer open is met Monumentendag:

Gezicht op de suikerfabriek vanaf de Legeweg, Leegkerk:

Pre-coronakunstwerk bij winkelplein in Zuidhorn:

Bloemenperk bij het cultuurcentrum van Zuidhorn:

Op de achterplaats van Tante Til in Enumatil – portret op zink van een markante Tolberter dorpsgenoot door Anneke Ekhart, die ook het mestbassin bij Fredewalda voorzag van oorlogstaferelen:


Rondje Visvliet

Rondje van bijna 60 kilometer. Heerlijk rustig onderweg, gistermiddag, met zo goed als alle petrol heads aan de buis gekluisterd.

Dorpsgezicht Visvliet:

Wiskundig raadsel, ook daar (vanwege de Friese astronoom Eise Eisinga die er als patriot tussen 1787 en 1795 twee maal een poos in ballingschap vertoefde): zoek het vierkant. Nou, dat is niet zo moeilijk, want het stikt van de vierkanten. 🙂 :

Bij elke toegangsweg heet Visvliet je welkom met smeedwerk:

Ten noorden van Pieterzijl:

Micro-reliëf – een uitgevlakte dijk? Op de achtergrond Munnekezijl, dacht ik:

Bij de Westerwaarddijk:

Bij de Oosterwaarddijk – vooral mooi vanwege die heggen langs de weg:

Koe in de namiddagzon, voorbij Kommerzijl nabij Pama:

Brug over het Niehoofsterdiep, Heereburen – mocht iemand de oude naam van deze til weten, ik hou me aanbevolen:

Niehove in de verte:

En wat dichterbij:

Bij Balmahuizen aan de andere kant van Noordhorn een buizerd op de uitkijk bovenin een boom:


In de rui

Gezien in een weiland langs de Hogeweg nabij Den Horn:


Monumentenwel & -wee in Tolbert en Marum

Gister zijn bij Fredewalda in Tolbert de oorlogsschilderingen op het betonnen mestbassin officieel opgeleverd. Ze vervullen een educatieve functie.

Luchtafweergeschut, in 1940 geplaatst bij de pastorie van Tolbert:

Katrijn Huizinga (1908-1990), die in de oorlog actief was voor de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) en het Nationaal Steunfonds Verzet. Op 30 juni 1944 werd ze bij een huiszoeking door Landwachters opgepakt en belandde via het Scholtenshuis en Kamp Vught in het vrouwenkamp Ravensbrück en het al even beruchte Dachau. De fiets waarmee ze haar illegale werk deed (zoals het verspreiden van buitgemaakte distributiemateriaal en illegale lectuur), was een Fongers:

Een onderduikershol:

Twee joodse kinderen uit het dorp, op weg naar een vernietigingskamp in Polen:

Helaas is enige educatie over de oorlog in het Westerkwartier wel nodig, gezien het feit dat er afgelopen weekend vernielingen zijn aangericht bij het oorlogsmonument dat bij Marum de herinnering aan enige gefusilleerde slachtoffers levend houdt. Zo te zien betreft het een belendend bankje, en niet het monument zelf. Dat het stuk ongeluk, dat hiervoor verantwoordelijk is, maar veroordeeld mag worden tot zoveel rondjes om de Tolberter mestsilo, dat hij levenslang draaierig blijft.


Rondje Foxwolde – Leegkerk

Een ziggurat van hooibalen bij Roderwolde:

Blaarkoppen bij Foxwolde – alle neuzen wijzen dezelfde kant op, behalve natuurlijk een of twee:

Er was een openstelling van diverse bijzondere tuinen in de omgeving. Dit versierde bruggetje gaf toegang tot een tuin in Leutingewolde:

Vraag me af of de waternavel in de Onlanden nog wordt bestreden – er lag in elk geval tamelijk veel in sommige watergangen bij het Leekstermeer:

Bij de Hooiweg onder Matsloot – meneer beweerde dat je hier mag varen:

Paarden met een voorkeur voor het gras op een slootwal, Aduarderdiepsterweg, Leegkerk:

Het overbrengen van een hooivoorraad, eveneens aan de Aduarderdiepsterweg:

Tafereeltje bij de Tichelwerkbrug – op de achtergrond Nieuwklap:


Rondje Adorp

Bij Dorkwerd- zicht op de Platvoetbrug:

Onderaan de Reitdiepdijk bij Wierumerschouw – zonnebadend veulen:

De abelenlaan naar Adorp:

In Adorp is de molen ontdaan van bovenstuk en wieken:

Hoekje wilde bloemen bij de provinciale weg:

Harssens – vooraanzicht van het bekende huisje op de vlakte:

Bij de opgang naar de Walfridusbrug – Ommelander aanhang van de FC:

Onder de opgang van de Walfridusbrug, maar dan aan de andere kant van het spoor was een sleuvengraver doende, waarschijnlijk voor drainage van het daar inderdaad nogal drassige land:


Rondje Roderwolde-Leutingewolde-Lettelbert

Bekroning kunstwerk op rotonde Johan van Zwedenlaan-Zuiderweg, Hoogkerk. Ik zie er iets hersenachtigs in, maar het kan ook een boom zijn:

Een jaar of wat geleden werden in de Onlanden bij Roderwolde deze bomen gekapt. Vraag me af wat de bedoeling nu is:

De kerk stond open. Ik vroeg me af waar ik mijn tabakspruim laten moest:

Het is een vrij eenvoudige kerk, die dateert van, even uit mijn hoofd, ca, 1830, maar die stroken gekleurd glas voor de ramen hebben wel wat. Die aan de ene kant:

En die aan de andere:

Primitieve triptiek:

Leutingewolde:

Hekje bij de Baggelhof, Terheijl:

Op Oostindië achter Leek – daar kwam het al verwachte schip met zure appels aan:

Ik kon de bui nog redelijk voorblijven – zo zag hij er vanaf het Lettelberterdiep uit:

Bij het Smulhuis in Hoogkerk vielen nog wat druppels, maar veel stelde het niet voor:

(Foto’s van gistermiddeg.)


Rondje Haulerwijk

Bij Steenbergen of Een in de buurt:

Doel van het reisje: het graf van mijn jaargenoot Wiebe Bergsma, dat ik laatst niet kon vinden op de onverwacht omvangrijke begraafplaats van Haulerwijk. Met aanwijzingen van de administrateur-beheerder kwam ik er nu wel bij uit. Wiebe, een encyclopedische geest, ging zes jaar geleden definitief ten onder aan de drank. Omdat hij van huis uit gereformeerd was, had ik geen kruis verwacht. Het hout lijkt te verwijzen naar zijn arbeiderskomaf – arbeiders hadden nogal eens houten palen op hun graf staan, voor 1920:

Boomgaard bij Bakkeveen:

Piekfijn opgeknapte boerenschuur, waarschijnlijk een groepsonderkomen van het schuin er tegenover staande Natuurvriendenhuis van de NIVON in Allardsoog:

Dezelfde schuur, maar dan van opzij:

Art déco tuinhekjes in Zevenhuizen. Het achterliggende, vervallen pand zou een koffieshop worden, maar dat zien veel Zevenhuisters niet zitten:

Kleine wijngaard op ’t Blauw tussen Zevenhuizen en Oostindië:

Wakende buizerd, Oostindië:

Hyacintachtig ruikende bloem bij de ingang van de Baggelhof, Terheijl:

Baltsende witjes, ook op de Baggelhof:

En een atalanta – ik denk de eerste die ik dit seizoen zag:

De beeldbepalende veranda in Nietap, die mogelijk verdwijnen gaat:


Rondje Boerakker

Heiwerk voor Distributiecentrum Aldi, Westpoort bij de A7:

Er komt nogal wat bij dat heien kijken, als je die verzameling busjes ziet:

Boerderijtje bij de A7 in de Kleine Oostwolderpolder, met een oud trekkertje ervoor:

Andere kant Munnikkevaart en andere kant A7 – geaderd witje:

Het was niet heel warm, gewoon lekker weer. Toch zochten deze paarden in de Lettelberterpetten het streepje schaduw bij het hek op:

Beukenlaan nabij camping Nienoord:

Boerderij bij Tolbert krijgt nieuw dak:

Hooien met antieke hooipers bij Boerakker. Zo’n machine had mijn oudoom Klaas Nienhuis ook in de jaren zestig:

Zijt gij een vreemdeling in Boerakker, en zonder navigatie-apparatuur, dan hebt gij pech:

De aanleg van de waterberging bij de Dijkweg lijkt voltooid. Curieus dammetje in waterpartij bij brug, mogelijk bedoeld als overstort of zo

Een ergernis bij die Dijkweg is trouwens dat er geen enkele meidoorn is blijven staan. Het oogde en rook er in het voorjaar altijd fantastisch. Ook de boom waarin vaak een buizerdnest zat, is weggehaald.

Ooievaarsnest Niekerk:

Dijkhuisje met witte kip, Vierverlaten:


Rondje Oldehove

Bij Noordhorn (gezien vanaf een landweg haaks op de Spanjaardsdijk-Noord):

Noordhorn – toch jammer dat de rode dakpannen ‘op’ waren:

Dijk met koeien bij Electra in de buurt:

Bekroning herenbank in de kerk van Oldehove. Buiten hangt boven de kerkdeur hetzelfde wapen in steen, maar dan met leeuwen als schilddragers in plaats van griffioenen::

Gesneden dolfijn? op het doophek:

Wapen met springende hond en koetje op de grafsteen van ds. Zytsema onder de kansel. Deze voorganger van Oldehove stierf in 1659:

Eveneens onder de kansel – diaconiekist, waarschijnlijk bestemd voor archivalia aangezien er een gleuf voor muntgeld ontbreekt:

Paneeltje met wapen De Mepsche links:

Bij de orgelbeun hangt een wijzerplaat met een enkele wijzer (ca. 1650):

Weer buiten de kerk wat rondgereden in het dorp. Om het hoekje kijkende blaarkop op een bevoorradingsdeur van de supermarkt. Op de achtergrond het dorpssilhouet van Oldehove:

Gevelsteen met rode leeuw boven deur van een van beide Olhoofster molens. De letters lijken me een eeuw of zo later aangebracht dan de beeltenis:

Afgehooid land met stroken nog overeind staand gras bij Aduard:


Rondje Lettelbert – Roderwolde

Lettelbert – groeizaam weertje:

Bospaadje bij Nienoord:

Grazend vleesvee, Roderwolde. Op de achtergrond begon het te rommelen bij Peize:

Het roggeveld op de Stenhorsten vanaf de Peizerdiepdijk:

Beetje dichterbij:

Vanaf de Weringsedijk viel te zien dat de bui over het zuidoosten van de Stad wegdreef. Helaas geen zon meer achter mijn rug::

Bij Peizermade kwam die nog even terug, de bui vloeide uit en leek deels zelfs even richting Hoogkerk te gaan:

Bij het Van der Valkhotel (naast Transferium Hoogkerk) had ik die zon er ook graag even bij gehad.


Rondje Vierhuizen

Bij Fransum:

Het betrok bij Electra:

Soepgans op dijk:

Tijdens bui bij Ulrum – het uitzicht vanuit ’t bushokje:

Gevelsteen molen ‘De Onderneming’, Vierhuizen:

Dijkcoupure naar de Westpolder:

Vierhuizen achter de dijk:

Markering speeldomein dorpskinderen:

Bij Zoutkamp – niet eerder gezien: oude eilandkaap omgebouwd tot uitkijktoren?:

Bij de weg naar Munnekezijl:

Koeien op het Oosterzand, om melkenstijd, wachtend tot het hek losgaat:

Landweg bij het Oosterzand:


In ’t Westerkwartiers arcadia

Maandagochtend – een balsturig veulen op De Poffert:

Ik wilde foto’s maken van ‘De Vette Koe’, een zwaar vervallen boerderij bij Zuidhorn die in de Middeleeuwen het eigendom was van de abdij van Aduard. In het voorhuis van de kop-hals-romp, heb ik me laten vertellen, zitten nog kloostermoppen verwerkt. De schuur is niet veel soeps qua oudheid:

De oprijlaan of ree erheen was alvast veelbelovend:

Mij was verteld dat je er zo heen kon gaan, maar helaas, er stond inmiddels een hek dwars over de weg, dat was vastgemaakt met een koetouw. Een vrouw uit het huis ernaast maakte zich bekend als eigenares en ontzegde mij de toegang. Ik moest maar naar de makelaar als ik belangstelling had:

Gister bij wat somberder weer de kant van Roderwolde op. De rogge stond er wat ongelijk en is nog lang niet rijp:

Nieuwsgierige pinken bij Foxwolde:

Een kudde vleeskoeien bij Midwolde:

Springende paarden bij Pasop – met een neutraal publiek:

Vanmiddag via Zuidhorn naar Humsterland en Middag. Afgehaald hooiland bij Oldehove – op de wagen in de verte probeert een man die ronde balen vast te sjorren:

Tussen Oldehove en Ezinge een flink stuk tarwe:

Vleeskoe tussen Ezinge en Feerwerd:

Het uitzicht vanaf de Steentil richting Stad: