Rondje Terheijl – Tolbert

Bij de  Gouwe:

Tussen Leutingewolde en Nietap:

Baggelveld, Terheijl:

Aan de andere kant van de weg bij een nieuwbouwproject een stapel rode bakstenen met aTerheijl erin gebakken::

Nat stoppelveld op de Zandhoogte:

Een flinke border met herfsttijloos, Midwolde:

Wat dichterbij:

Vierverlaten tegen vijven:


Rondje Leutingewolde, de Zandhoogte, Enumatil

Leutingewolde:


Op de es daar:

De Zandhoogte:

Traansterwijk:

Kraampje op de Pasop:

Aan de Osseweidekant van de Pasop:

De hond van tante Til te Enumatil heeft een fraai hok met meerdere etages en kijkt desondanks een beetje droevig uit de ogen:

Misschien kwam het door de lucht van de asfalteringswerkzaamheden even verderop bij de brug:


Zondagmiddagrondje Eiteweert – Gaaikemadijk

Stier op de Peizerdiepdijk bij Eiteweert met op de achtergrond het afgeschafte benzinegemaal van de Hamersweg:

Rode blaarkoppen op de dijk van het Aduarderdiep bij de Tichelwerkbrug:

Gaaikemadijk met populierenlaan:

Peloton passeert Steentilbrug. De grote groepen wielrenners zijn weer helemaal terug. Straks is het janken als blijkt dat besmetting in de buitenlucht wel degelijk mogelijk is:

Landschap Gaaiemadijk:

Roeiers van middelbare leeftijd wachtend voor de Dorkwerdersluis:

Terwijl ik fietsend naderde, bleef een reiger ijskoud midden op de Paddepoelsterweg staan. Net toen de camera klaar was, vloog hij op:

Bij de Eendrachtskade:


Rondje Leutingewolde – Den Horn

Jonge stier bij de Langmadijk, Peizermade:

De laatste voorbereidingen voor Open Monumentendag bij de molen van Roderwolde:

Haarveen, beginnende herfst:

De Rodervaart met plakken waternavel:

Weggetje in Leutingewolde:

Bruiloft op Nienoord:

Tussen Oostwolmerdraai en Den Horn – kwekken over het hek:

Ooievaars in de rui bij Den Horn – deze gaan niet meer naar het zuiden:


Het is de locht achter Vinkhoezen en dei buie bie Oldiek

Paar spetjes op de kop bij Aduard; achter de brug daar lag een front:

Bij het kerkje van boer Harkema:

Bij Fransum:

Meulntjes:

Achter Den Ham:

Deze ontfietste ik net:

Oldijk voorbij Suttum:

Zelfde plek, eindje verder:

Bij Ezinge in de buurt:

Tussen Ezinge en Oldehove:

Garnwerd:

De lucht achter Vinkhuizen:


Rondje Gaarkeuken

Het pontje van De Poffert:

Enumatil:

Koeien zoeken massaal het reepje schaduw op bij de Dijkstreek:

Blaarkopkalfjes op het Oosterzand:

Buikstedepad nabij het Westerzand, Lutjegast:

Bij het Buikstedepad:

Verruigd hoekje, Gaarkeuken:

Brug bij Gaarkeuken:

De sluis van Gaarkeuken. Heb je als schipper net je schip vastgezet, moet die schroef er weer uit:

Aan de oostkant van Grijpskerk heb je een gebouwtje in Delftse schoolstijl. Het was ooit van de PTT (nu KPN):

Die Delftse schoolstijl is historiserend – dat kan je ook zien aan deze dam. De muur lijkt sterk op de ‘baren’ die het water van de Groninger stadsgracht scheidden van Hoornse- en Winschoterdiep. Er staat zelfs een ‘munnik’ in deze ‘baar’:

Door deze deur komt weinig volk in de kerk van Niezijl (er is nog een andere, wel gebruikt):

Uit welke hoek je hem ook ziet, die spoorbrug van Zuidhorn blijft fotogeniek:

Dorpsgezicht Noordhorn:

Door grazige weiden. Op de achtergrond ontwaar ik nu een ooievaar,. In totaal heb ik her en der een 15 à 20 stuks gezien, meest in plukjes van 4 of 5:

De nieuwe trein van Arriva:.


Retour Ezinge

Vanmorgen om een uur of half tien: mamelluswolken, als ik het wel heb:

Het was ook heiig en het werd wat benauwd. Later stak er een lekker briesje uit het noordoosten op. Maar dat duurde ook weer niet zo lang, helaas. Gezicht op de Gaaikemadijk:

Steentil:

Bij de ree van Harkema’s kerkje, achter Aduard:

Museum Wierdenland, collectie van de oprichter:

Ik kwam er om foto’s voor Stad & Lande te maken van de tentoonstelling over Het Oude Riet. Oaltoek (of oalgeer of elger) – hiermee ving men paling:

Weefsel op een primitief weefgetouw:

De molen van Feerwerd:

Drie kraaien – waar zijn de dode ridder en de jonkvrouw?

Bij de brug van Garnwerd – de sleepboot Willem uit Zoutkamp, die je kunt huren als bed-and-breakfast:

Onderonsje op de Reitdiepdijk bij Wetsingerzijl:

Het hele dameskransje:

Aandachtig luisterende en begripvolle mevrouw:

Grazige weiden, de kant van Adorp op:

Einstein op Zernike:

Een wijze uil pakt altijd de fiets:


Rondje Sandebuur – Oostwold – Den Horn

Grasroller met grasrollerverzwaarder in de omgeving van Sandebuur:

Allemaal paarden in de Kleine Oostwolderpolder:

Hooiholdert met doorzontrekker uit de seventies (als ik het wel heb)::

De Gave, ooit de trekvaart naar Dokkum:

Munnekevaart, eigenlijk ook De Gave, maar nog wel breed en diep:

Lagemeeden:

Bij de Zuidwendinger watermolen – compositie met acrobaat, boomstammen en roestige romneyloods:

Den Horn. Tot voor kort stonden die stukjes rails op een grote stapel. Iemand heeft ze nu uitgespreid. Blijkt het smalspoor, terwijl ik altijd heb gedacht dat de stapel bij het echte spoor hoorde::


Rondje Sandebuur – Leek – Niebert

De eerste zonnebloem van het seizoen is al bijna uitgebloeid (aan het Minervapad in Hoogkerk):

Bij het gemaal in Matsloot:

Het bosje van voorheen de herenvisclub Vischlust:

Het bermmonument aan de Hooiweg ziet er nu toch wat anders uit dan vorig jaar:

De koeien van boer Datema op de grazige weiden van Sandebuur:

Vuurvlinder (?) in de berm:

Ooievaarsnest Sandebuur:

Rodervaart:

Jongvee in Leutingewolde:

De sluis in het Leekster Hoofddiep:

Hooien bij de Carolieweg tussen Leek en Niebert:

Boom bij de Traansterwijk. Meende een uil in het gat te zien. Helaas, die bleek er niet in te zitten.


Rondje Gaarkeuken

Het voorhuis van de zwembadboerderij bij Oostwold wordt ook opgeknapt:

Bij de Kerkwegbrug – zwaluw begint aan tweede nest:

Op het Hoendiep – verwonderlijk hoeveel vliegen er altijd op dat fraais afkomen:

Doorkijkje door schuur, nog steeds omgeving Kerkwegbrug:

Berm met havikskruid bij Hoendiep te Enumatil (verderop nog een paar van die kolonies):

Het Van Starkenborghkanaal voorbij Zuidhorn – weer volop tankers:

Noordhornertolhek:

Landschap bij Gaarkeuken:

Ter verkoop uitgestalde ‘antiquiteiten’ op het Oosterzand:

Fouragerende ooievaar bij de Fanerweg in de omgeving van de Dijkstreek, waar ik nog nooit eentje gezien heb (nu waren het er drie):

Woeste taferelen bij de Dijkstreek:

Klaprozen bij het Hornpad tussen Zuidhorn en Den Horn:


Rondje Zuidhorn – Leek

Rode meidoorn op Westpoort – de roden bloeien later dan de witte:

Bijenhotel bij speeltuin Den Horn:

Vier meerkoetjes in de sloot bij het Hornpad:

Bij Zuidhorn – dacht eerst dat de koeien aan het drinken waren, maar ze kijken gebiologeerd naar iets, ik denk kikkers of heel misschien een salamander:

In een boerderijgracht langs de Zuiderweg:

Ooievaar op nest, Niekerk:

Ma geit en haar jong, Kuzemer:

Gezien vanaf het viaduct over de A7, Tolbert: boer verweidt vee door verplaatsing van het schrikdraad. Goed te zien is het effect van de beweiding en de voorkeur van de koeien:

Bij Nienoord – bordercolly wordt getraind in het hoeden van schapen:

Ook bij Nienoord – in een rijtuigie:

Koeien bij de Waalborg, Roderwolde:

Onlander berm:


Avondrondje Oostwold-Den Horn

Door het hooien zie je dat dit land bij de Matsloot reliëf heeft:

Munnikevaart bij het Leekstermeer:

Zwelende hobbyboer bij Oostwold:

De Oostwolder Kerkweg:

Alarmerende grutto:

Aan de andere kant van de weg zijn partner?:

Apart gezette koe met rare bulten op de buik, nabij Nieuwbrug:

Flikvlooiende paarden bij de Aduarderdiepsterweg, Leegkerk:


Buurmans gras (2)

Is altijd groener…:

(Gezien in de hoek tussen de Boerakkerweg en de Roordaweg in de nabijheid van Boerakker.)


Rondje Noordwijk

Veel vergeetmenietjes, en dan vooral op slootkanten, zoals hier op de Hogema bij de A7:

Decoratief groepje witte en bonte koeien bij Lettelbert:

Bij het Schilligepad, Tolbert noordzijde A7:

Roordaweg bij Boerakker:

Zelfde weg: vader en zoon op de oude trekker:

Had deze hybride vlag niet eerder gezien, maar hij past uitstekend bij dit deel van het Westerkwartier, waar de Groningers die ik spreek allemaal een zwaar Friese tongval hebben:

Heel veel groenland was al afgehooid:

Land aan de westkant van de Lietsweg, vrijwel egaal bezet met boterbloemen:

Land aan de oostkant van de Lietsweg – vrijwel egaal bezet met fluitekruid:

Hamrik – hooglanders in ruste:

Die zie je ook steeds meer, helaas allemaal van dezelfde soort, er zal wel een fabriek van zijn of zo. Men merke op dat er geen uil achter dit uilebord zal broeden, omdat het ronde gat voor toegang ontbreekt:

Doel was de (particuliere) Oudeweg, onder Marum ten noorden van de A7. Aardig glooiend landschap heb je daar, huizen kosten er volgens de eigenaar van dit land kapitalen:

Eveneens bij de Oudeweg:

Tussen Noordwijk en Lucaswolde – eik met jong loof laag aan de stam:

Hooiweg Lucaswolde:

Boerderij Lucaswolde:

De mais komt op bij de Polderweg:

Polderweg – vervallende schuren. Aan de overkant zag ik ook een kapot dak. Staat me bij dat er een windhoos is geweest, maar hoe recent dat ook alweer was?:

Voormalige grenssloot van de gemeenten Leek en Grootegast in het verlengde van de Ipo Haaimaweg:

Koeien in de hoek tussen het Hoen- en het Lettelberterdiep:


Rondje Beldam

Koe, Roderwolde bij de Schipsloot (tegenover de oliemolen.)
DSC04421
Leutingewolde – dood paard bij de bekende schuur. Het begon al een beetje te ruiken:
DSC04430
Weg tussen Leutingewolde en Nietap (streek heette vroeger Sweers Anwende, naar de ontginner/turfgraver die het gebied en exploitatie nam:
DSC04433
Landweg bij de Carolieweg tussen Leek en Niebert:
DSC04440
Klein tractorkerkhofje, Nuis:
DSC04447
Coendersborg, Nuis- het erfgoedlogies, rechtsboven, staat leeg:
DSC04450
Uitzicht op het Oude Diep bij de Balktil, ten noorden van Marum:
DSC04454
Bij een picknickplaats aan de Beldam, tussen Marum en Lucaswolde:
DSC04455
Eind verder naar het oosten:
DSC04464
Nog weer verder kwam de zuring in bloei:
DSC04469
Bij een boerenree aan de Noorderweg tussen Boerakker en Tolbert:
DSC04471
Blauwgras in Vierverlaten:
DSC04474