Retour Ezinge

Vanmorgen om een uur of half tien: mamelluswolken, als ik het wel heb:

Het was ook heiig en het werd wat benauwd. Later stak er een lekker briesje uit het noordoosten op. Maar dat duurde ook weer niet zo lang, helaas. Gezicht op de Gaaikemadijk:

Steentil:

Bij de ree van Harkema’s kerkje, achter Aduard:

Museum Wierdenland, collectie van de oprichter:

Ik kwam er om foto’s voor Stad & Lande te maken van de tentoonstelling over Het Oude Riet. Oaltoek (of oalgeer of elger) – hiermee ving men paling:

Weefsel op een primitief weefgetouw:

De molen van Feerwerd:

Drie kraaien – waar zijn de dode ridder en de jonkvrouw?

Bij de brug van Garnwerd – de sleepboot Willem uit Zoutkamp, die je kunt huren als bed-and-breakfast:

Onderonsje op de Reitdiepdijk bij Wetsingerzijl:

Het hele dameskransje:

Aandachtig luisterende en begripvolle mevrouw:

Grazige weiden, de kant van Adorp op:

Einstein op Zernike:

Een wijze uil pakt altijd de fiets:


Rondje Sandebuur – Oostwold – Den Horn

Grasroller met grasrollerverzwaarder in de omgeving van Sandebuur:

Allemaal paarden in de Kleine Oostwolderpolder:

Hooiholdert met doorzontrekker uit de seventies (als ik het wel heb)::

De Gave, ooit de trekvaart naar Dokkum:

Munnekevaart, eigenlijk ook De Gave, maar nog wel breed en diep:

Lagemeeden:

Bij de Zuidwendinger watermolen – compositie met acrobaat, boomstammen en roestige romneyloods:

Den Horn. Tot voor kort stonden die stukjes rails op een grote stapel. Iemand heeft ze nu uitgespreid. Blijkt het smalspoor, terwijl ik altijd heb gedacht dat de stapel bij het echte spoor hoorde::


Rondje Sandebuur – Leek – Niebert

De eerste zonnebloem van het seizoen is al bijna uitgebloeid (aan het Minervapad in Hoogkerk):

Bij het gemaal in Matsloot:

Het bosje van voorheen de herenvisclub Vischlust:

Het bermmonument aan de Hooiweg ziet er nu toch wat anders uit dan vorig jaar:

De koeien van boer Datema op de grazige weiden van Sandebuur:

Vuurvlinder (?) in de berm:

Ooievaarsnest Sandebuur:

Rodervaart:

Jongvee in Leutingewolde:

De sluis in het Leekster Hoofddiep:

Hooien bij de Carolieweg tussen Leek en Niebert:

Boom bij de Traansterwijk. Meende een uil in het gat te zien. Helaas, die bleek er niet in te zitten.


Rondje Gaarkeuken

Het voorhuis van de zwembadboerderij bij Oostwold wordt ook opgeknapt:

Bij de Kerkwegbrug – zwaluw begint aan tweede nest:

Op het Hoendiep – verwonderlijk hoeveel vliegen er altijd op dat fraais afkomen:

Doorkijkje door schuur, nog steeds omgeving Kerkwegbrug:

Berm met havikskruid bij Hoendiep te Enumatil (verderop nog een paar van die kolonies):

Het Van Starkenborghkanaal voorbij Zuidhorn – weer volop tankers:

Noordhornertolhek:

Landschap bij Gaarkeuken:

Ter verkoop uitgestalde ‘antiquiteiten’ op het Oosterzand:

Fouragerende ooievaar bij de Fanerweg in de omgeving van de Dijkstreek, waar ik nog nooit eentje gezien heb (nu waren het er drie):

Woeste taferelen bij de Dijkstreek:

Klaprozen bij het Hornpad tussen Zuidhorn en Den Horn:


Rondje Zuidhorn – Leek

Rode meidoorn op Westpoort – de roden bloeien later dan de witte:

Bijenhotel bij speeltuin Den Horn:

Vier meerkoetjes in de sloot bij het Hornpad:

Bij Zuidhorn – dacht eerst dat de koeien aan het drinken waren, maar ze kijken gebiologeerd naar iets, ik denk kikkers of heel misschien een salamander:

In een boerderijgracht langs de Zuiderweg:

Ooievaar op nest, Niekerk:

Ma geit en haar jong, Kuzemer:

Gezien vanaf het viaduct over de A7, Tolbert: boer verweidt vee door verplaatsing van het schrikdraad. Goed te zien is het effect van de beweiding en de voorkeur van de koeien:

Bij Nienoord – bordercolly wordt getraind in het hoeden van schapen:

Ook bij Nienoord – in een rijtuigie:

Koeien bij de Waalborg, Roderwolde:

Onlander berm:


Avondrondje Oostwold-Den Horn

Door het hooien zie je dat dit land bij de Matsloot reliëf heeft:

Munnikevaart bij het Leekstermeer:

Zwelende hobbyboer bij Oostwold:

De Oostwolder Kerkweg:

Alarmerende grutto:

Aan de andere kant van de weg zijn partner?:

Apart gezette koe met rare bulten op de buik, nabij Nieuwbrug:

Flikvlooiende paarden bij de Aduarderdiepsterweg, Leegkerk:


Buurmans gras (2)

Is altijd groener…:

(Gezien in de hoek tussen de Boerakkerweg en de Roordaweg in de nabijheid van Boerakker.)


Rondje Noordwijk

Veel vergeetmenietjes, en dan vooral op slootkanten, zoals hier op de Hogema bij de A7:

Decoratief groepje witte en bonte koeien bij Lettelbert:

Bij het Schilligepad, Tolbert noordzijde A7:

Roordaweg bij Boerakker:

Zelfde weg: vader en zoon op de oude trekker:

Had deze hybride vlag niet eerder gezien, maar hij past uitstekend bij dit deel van het Westerkwartier, waar de Groningers die ik spreek allemaal een zwaar Friese tongval hebben:

Heel veel groenland was al afgehooid:

Land aan de westkant van de Lietsweg, vrijwel egaal bezet met boterbloemen:

Land aan de oostkant van de Lietsweg – vrijwel egaal bezet met fluitekruid:

Hamrik – hooglanders in ruste:

Die zie je ook steeds meer, helaas allemaal van dezelfde soort, er zal wel een fabriek van zijn of zo. Men merke op dat er geen uil achter dit uilebord zal broeden, omdat het ronde gat voor toegang ontbreekt:

Doel was de (particuliere) Oudeweg, onder Marum ten noorden van de A7. Aardig glooiend landschap heb je daar, huizen kosten er volgens de eigenaar van dit land kapitalen:

Eveneens bij de Oudeweg:

Tussen Noordwijk en Lucaswolde – eik met jong loof laag aan de stam:

Hooiweg Lucaswolde:

Boerderij Lucaswolde:

De mais komt op bij de Polderweg:

Polderweg – vervallende schuren. Aan de overkant zag ik ook een kapot dak. Staat me bij dat er een windhoos is geweest, maar hoe recent dat ook alweer was?:

Voormalige grenssloot van de gemeenten Leek en Grootegast in het verlengde van de Ipo Haaimaweg:

Koeien in de hoek tussen het Hoen- en het Lettelberterdiep:


Rondje Beldam

Koe, Roderwolde bij de Schipsloot (tegenover de oliemolen.)
DSC04421
Leutingewolde – dood paard bij de bekende schuur. Het begon al een beetje te ruiken:
DSC04430
Weg tussen Leutingewolde en Nietap (streek heette vroeger Sweers Anwende, naar de ontginner/turfgraver die het gebied en exploitatie nam:
DSC04433
Landweg bij de Carolieweg tussen Leek en Niebert:
DSC04440
Klein tractorkerkhofje, Nuis:
DSC04447
Coendersborg, Nuis- het erfgoedlogies, rechtsboven, staat leeg:
DSC04450
Uitzicht op het Oude Diep bij de Balktil, ten noorden van Marum:
DSC04454
Bij een picknickplaats aan de Beldam, tussen Marum en Lucaswolde:
DSC04455
Eind verder naar het oosten:
DSC04464
Nog weer verder kwam de zuring in bloei:
DSC04469
Bij een boerenree aan de Noorderweg tussen Boerakker en Tolbert:
DSC04471
Blauwgras in Vierverlaten:
DSC04474


Rondje Ezinge

Het gemaalhuisje aan het Aduarderdiep dat ca. 1886 de plaats innam van poldermolen De Oude Held:
DSC04328
Zuidwending bij Nieuwbrug:
DSC04329
Baltsende fuut op het Aduarderdiep:
DSC04338
Bij Fransum:
DSC04347
Ezinge – schroefjes te koop bij de voormalige smederij in de Torenstraat:
DSC04378
Gezicht op Garnwerd vanaf de noordkant van Feerwerd:
DSC04386
De Feerwerdermeeden – hier had mijn oudoom Klaas veel land liggen:
DSC04388
Scholekster waakt bij het pad naar het Aduarderdiep:
DSC04395
Pelotonnetje soepganzen op de oever van het Aduarderdiep:
DSC04396
De kerk van Dorkwerd:
DSC04404
Grazende paarden bij de Gaaikemadijk:
DSC04408
De Gaaikemadijk gezien vanaf Kleiwerd:
DSC04410


Rondje Marum

De kerk van Midwolde:
DSC04144
Schuur bij Nuis:
DSC04150
Zuivelfabriek Marum (1918):
DSC04153
Het kerkje van Marum:
DSC04156
Aan de andere kant va de kerk zit een bult, een oude stinswier waarop in de Middeleeuwen een verdedigbaar steenhuis gestaan heeft:
DSC04166
Ten westen van Marum dit oorlogsmonument:
DSC04191
Het bevindt zich op de gewezen spoordijk van de Drachtster Tram. Hier zijn eind 1944 vijf mannen bij wijze van represaille door de Duitsers geëxecuteerd nadat een lokale verzetsgroep sabotage had gepleegd waardoor de tram uit de rails liep. De Sicherheitsdienst haalde de vijf mannen uit het Groninger Huis van Bewaring en vervoerde ze vanaf de Peizerweg in Groningen per tram naar Marum, waar ze in marstempo langs de trambaan hun einde tegemoet moesten lopen:
DSC04193
Ten noorden van de A7 bij Marum:
DSC04203
Pril eikenloof:
DSC04206
Koppeltje speelse lammeren:
DSC04214
Paarden op een kampje bij Lucaswolde:
DSC04216
Vlagvertoon in Enumatil:
DSC04225


Ommetje Den Horn

Bangeweer – gelieve hier kikkergekwaak bij te horen:
DSC03765
Groeten uit Leegkerk:
DSC03768
Blaarkoppen, rood en zwart – deze week voor het eerst naar buiten:
DSC03774
In de berm bij de Nieuwbrug:
DSC03782
Bloesem, ook daar:
DSC03786
Weersterweg:
DSC03791
Weersterweg:
DSC03794
Opruiming bij spoorverdubbeling Den Horn:
DSC03801
Lagemeeden:
DSC03805
De laan is geel, het land is groen, nog steeds Lagemeeden:
DSC03811
In de berm bij de Zuidwending:
DSC03815
Kastanjeknoppen bij de Zuidwending:
DSC03820
Een paar kwamen al uit:
DSC03828
Paardebloem:
DSC03832
Hondsdraf?:
DSC03842
In dierenweide Minerva waren er drie hangbuikzwijntjes aan het wroeten en grazen:
DSC03854


Rondje Buikstede

(Zondagmiddag)

In training op Westpoort:
DSC03696
Doorkijkje in Enumatil:
DSC03697
“Hut” bij het Hoendiep zuidzijde, Zuidhorn:
DSC03698
Gaarkeuken:
DSC03706
Buikstederpad, Lutjegast:
DSC03714
Watermolen met schuur tussen het Westerzand en Sebaldeburen:
DSC03728
Daar vlakbij: poldermolen de Eendracht (1997), Sebaldeburen:
DSC03735
Wiekenkruis Eendracht:
DSC03736 was 4
Vervallende kroeg, Sebaldeburen:
DSC03747
Windvaan  in de vorm van een (wal)vis op de Ichthuskerk te Oldekerk:
DSC03749
Abraham in Oostwold:
DSC03758
Ben je vijftig en word je in een scootmobiel gedacht:
DSC03760


Rondje Oostwold

De blakende fruitbomen op Westpoort, een overblijfsel van een boerenboomgaard:
DSC03667
Stookhut bij het Hoendiep:
DSC03668
Voor het eerst valt me op dat hier een waterscheiding ligt: het water voorbij de dam staat vrij wat lager dan aan deze kant:
DSC03670
De zwembadboerderij van Oostwold kreeg een nieuw rieten dak:
DSC03671
Prieeltje, Oostwold – alleen te zien vanaf de Kerkeweg:
DSC03675
Tulpentuintje aan de Kerkeweg:
DSC03677
Hoekje bij de Munnikevaart, Oostwold:
DSC03678
Obsoleet hek bij de Blokhut, Oostwold:
DSC03682
Parallelweg langs de A7 – goed te zien is hoe een naast elkaar fietsend stel ruim de helft van het wegdek inneemt. De weg zal hier een 3,5 à 4 meter breed zijn. Er blijft dan nog genoeg ruimte voor een inhaler of tegenligger over. Op smallere wegen en paden, zoals op de voorgrond, is dat niet zo:
DSC03683
Oostwold weer, onder de A7 door – het hoekje van de paralellweg aan de andere kant bij de Munnikevaart:
DSC03687
Afgedankt schrikdraad bij de boom van hierboven:
DSC03689
Aardig boerderijtje bij de A7, even ten westen van Westpoort:
DSC03692


Rondje Kerkeweg

Pril kastanjeblad, Westpoort:

Perebloesem, Westpoort:

Perebloesem, Westpoort:

Buizerd, Kerkeweg tusen Hoendiep en Den Horn. Drie kievieten verjoegen hem en zijn vrouw:

Heel in de verte een waakzame grutto:

Sloot bij Nieuwbrug:

Blaarkop-pink, vandaag voor het eerst weer in de wei, Leegkerk:

Ja, je bent wel lief: