Rondje Oosterzand

Bangeweer, Hoogkerk:

Bij de Oostwolmerdraai:

De ginkgo bij Enumatil:

Het Kolonelsdiepje op Oosterzand, vanaf een bult aarde bij de weg:

Onttakelde schuur, Oosterzand:

Het licht aflopende landschap bij Oosterzand – op de voorgrond ligt het land een meter of zo boven NAP, op de achtergrond ligt het ruim een meter eronder:

Bij de Zandumerklap:

Niekerk – wagen met tafereel. Dat mochten we vroeger niet zeggen: “vreten”, want dan had je geen eerbied voor je eten:

Trekkertje op ’t Faan:

Landweggetje tussen Faan en Briltil:

Op de zuidkant van het Hoendiep staan kleine, maar al vruchtdragende appelboompjes:

Herfsttijloos op de oever van het Hoendiep nz. even voorbij Enumatil:


Graasbegeleiding

Gister, laat in de middag, liepen er een stuk of zes zilverreigers tussen de kudde koeien aan de Zuiderweg tussen Enumatil en Zuidhorn schuin tegenover Pabema:


Roze koeken langs het Pieterpad

Tussen Oostum en Garnwerd staat er opeens een voorziening ter verschaffing van verfrissingen langs het Pieterpad:

De nieuwe kiosk bestaat uit een afgedankte maar gerehabiliteerde stuurhut met een paar conventionele zitjes:

Het assortiment, met – opgelet – roze koeken tegen de hongerklop:

Tot nu toe waren de vele wandelaars en fietsers in deze contreien aangewezen op Café Hamming en het Waterborgje in Garnwerd. Ik vermoed dat deze nieuwe outlet wel in een behoefte voorziet:


Ooievaars op thermiek

Gezien bij de Hoedekast, onder Lettelbert:


Zuidhorn – Heereburen – Garnwerd – Garmerwolde

Zonnebloem, Minervapad Hoogkerk:

Westpoort bedrijvernterrein – LCW vanaf de Londenweg:

Bij de Zuiderweg, Zuidhorn – ooievaar trekt zich niets aan van trekker met giertank erachter (verderop wandelden er nog een stuk of zes.):

Vanaf Zuidhorn even doorgefietst naar Oudebosch fruit in Heereburen, vlakbij Kommerzij, voor een paar bakken kersen. Het koren was hier al gemaaid en gedorst:

Dijkcoupure bij de Gaaikemaweg tussen Pama en Aalsum:

Bij de dijk stond een ouwe veewagen, met twee etages schaduw voor de schapen:

Maaidorsers in de tarwe bij Aalsum:

Garage, Oldehove:

In de omgeving van Ellerhuizen – boerderij in wederopbouw:

Achter Thesinge – colonne boerenwagens na gedaan werk:

Wapen van de voormalige gemeente Ten Boer op de molen Germania, Thesinge:

Wolkenlucht bij Garmerwolde:


Andermaal Zuidhorn vv

Leegkerk, Tichelwerkpad – mevrouw blaarkop heeft net als gister haar weiland wederrechtelijk verlaten. Toch maar even terug om de boer te waarschuwen:

Terug van de boer, blijkt dat mevrouw inmiddels in de bijna droge sloot vertoeft:

Boerenzakdoek als vlag:

Bij een bankje aan het Hornpad, tussen Den Horn en Zuidhorn:

Zwarte koe bij het Hornpad:

In een leegstaande handwerkwinkel, Zuidhorn:

Scheuvelaars tegen de wind in, windwijzer zuidkant Zuidhorn:

Het voorwereldse monster (sleuvengraver) te Vierverlaten staat werkloos langs de oprit met een kapotte of erafgelopen graafband:


Ommetje Zuidhorn

Blijkbaar is er een bouwplan voor Bangeweer (Hoogkerk) – daarbij is iets achter de ‘hut’ weggehaald, waardoor je die nu helemaal in zijn oude vorm kunt zien:

Blaarkopstiertje aan stik, Leegkerk:

Op de oever van het Aduarderdiep stond een oud trekkertje. Eerst dacht ik: gedumpt, maar aan de achterkant bleek een buis te zitten, waardoor er water uit het kanaal gepompt wordt, dat waarschijnlijk naar de sloot aan de andere kant van de weg gaat:

Detail op de motorkap:

Ingang kerktoren Zuidhorn:

Bloempjes bij het graf van mijn overgrootouders, Jellemaweg Zuidhorn:

Onderweg naar Enumatil: land tussen de Zuiderweg en het Hoendiep:

Voorwereldlijk monster (sleuvengraver voor kabelwerken) bij het Transformatorstation Vierverlaten:

(Foto’s van gistermiddag.)


Een ooievaar op de Hondehoek

Meestal kijk je niet naar boven als je onderweg bent. Het is immers wel zo veilig om verdacht te zijn op tegenliggers, inhalanten, veel te breed landbouwmaterieel etc. Maar nu keek ik wel eens naar boven en had geluk. Op de boomstam die sinds kort gestript achter de boerderij op de Hondehoek staat, vanaf Lettelbert dichtbij Midwolde, stond pontificaal een ooievaar:

Hij stoorde zich niet aan mij en hield zijn blik gericht op de achterliggende wei- en hooilanden, richting ’t Leekster Hoofddiep:

Misschien checkte hij ook wel, of de paal een volgend jaar voor nestgelegenheid kon dienen:

“Misschien kan de eigenaar de boomstomp plat afzagen”, dacht de passant, “en er een wagenwiel op vastzetten”. Meestal houden ooievaars niet van al te veel drukte in de buurt, en de boomstomp staat vlakbij een interlokale weg, maar dit exemplaar leek me tamelijk onverstoorbaar.


Rondje Roden – Leek – Lettelbert

Onlanden – versleten dagpauwoog op Jacobskruiskruid:

Stenig rommelhoekje met kamille, op de achtergrond de Hooiweg naar Roderwolde:

Ruig slootje in pasgemaaid hooiland, Roderwolde:

De rogge, bijna maairijp:

Aan de andere kant van de Hooiweg zochten de koeien de schaduw al op (ca, 2 uur):

Foxwolde – opgesplitst graasfront:

Bloeiend aardappelveld bij de Drentse Wijk, Terheijl:

Een ontwerper van Jugendstil lampekapjes heeft goed naar deze bloempjens gekeken:

Blauwtje in de tuin van Nienoord, de eerste die ik ooit goed voor de lens kreeg:

On hetzelfde perk deze distels:

Bij de uitgestorven Lettelberterplas:

Ouwe dwars geplaatste paardenstal, te zien vanaf een dijkje bij die plas:

v


Rondje Wierdenland, Ezinge

Bij Dorkwerd – de brug bleek te smal:

Op een rommelbultje bij het Van Starkenorghkanaal:

Tamelijk grote zwam aan de voet van een boom bij Antum:

Voor het eerst dat ik deze opmerk in Aduarderzijl – het maakt deel uit van een stel en lijkt op een stuk borstwering van een boogbrug. Zandsteen, zo te zien achttiende-eeuws:

Fragment van de pendant:

Koeien op de Reitdiepdijk even voorbij Aduarderzijl:

Toegangshek tot de Allersmaborg:

Schuur tussen Allersma en Ezinge krijgt nieuw riet op het dak:

In Museum Wierdenland was nog net de tentoonstelling te zien over de opgravingen van de jaren twintig en dertig. Artist impression van Ezinge in de Middeleeuwen, met de nog complete wierde, een steenhuis en een standerdmolen::

Hoofdmoot vormden de opgravingsfoto’s – archeobaas Van Giffen (derde van rechts, met alpino) ontvangt enkele geleerde gasten:

De steilkanten van de vrij diepe put werden tegen het bepaald niet denkbeeldige instortingsgevaar gestut:

Benen fluitje toont aan dat de Ezingers van destijds al aan muziek deden:


Iwema steenhuis revisited

De laatste keer dat ik het museum bij Iwema steenhuis bezocht, was eind oktober 2018, toen vooral de schilderswerkplaats indruk maakte.

Die werkplaats is er gelukkig nog steeds:

Al herinner ik me niet deze reclameposter:

De schoenmakersafdeling was ook nieuw voor mij:

In de kruidenierswinkel twee pakjes pruimtabak, made in Drachten, waar de fabriek van de Drachtster Kei eind jaren tachtig pas sloot:

De rijwielhersteller kreeg ook een hoekje:

Ouderwetse boorkolom in de timmerwerkplaats:

Keukentje met anachronistisch aanrecht:

Bij de bakker een vooroorlogs blik met speculaaskruiden:


De Bombay op en neer

Het was een hele tijd geleden dat ik De Bombay aandeed.

Hoendiep voorbij Oostwolmerdraai, een mij onbekend stel pluimvee (achteraf parelhoenders of op zijn Fries poelepetaten hetend): “Zo, ook an de kuier?”:

Faan – vorig jaar kreeg de andere kant van het dak nieuw riet, waardoor het boerderijtje zienderogen opknapte. Dit jaar is de wat luwere oostkant van het dak aan de beurt:

Het Verzamelmuseum van Aeldakerka in Oldekerk had een schoolklas, met dit kinderliedje op het bord:

Ook waren er oude radiotoestellen te zien van een lokale collectioneur. Die bruine van de bovenste plank had mijn grootvader:

Dorpsfeest in Grootegast – een van de buurten presenteerde zich met beschilderde pallets. Deze fietsliefhebber deed me denken aan Fiep Westendorp:

Het tutfstenen, romaanse onderstuk van de kerktoren in Doezum:

Trudespad, achterop Doezum, bleek uit te komen bij Trudesdraai over de Doezumertocht. Die brug was geen draai en ook geen klap, zoals het portaal doet vermoeden, maat goed, het is wel een aardig ding:

Een eindje verder lag een wat meer doorleefde brug, gebouwd van ongelijk lange balken:

Einddoel bereikt – De Bombay:

Hooglander aan de westkant van Lutjegast:

Blikken kip (of is het een haan?) versiert kruiwagen met eiernegotie, Westerzand:

Zoutkamper garnalenkottertje in de Woldsloot, Enumatil:


Rondje Noorddijk – Noordwolde – Ezinge

Bij het Hegepad, Hoogkerk – de vier Daltons:

In de kerk van Noorddijk – gebrandschilderde kat?

Die gebrandschilderde ramen hebben een datering van 1944 en vormen dus waarschijnlijk een remake. De kerk van Noorddijk is zelf mede geportretteerd (kerk toont selfie):

Leeuw met balans:

Oplichtend kastanjeblad bij het koor van de kerk in Noordwolde:

Bij Adorp – trekker met lekke band:

Windwijzer op schuur voorbij Sauwerd:

Daar bij de ijsbaan nog even gekeken naar de opgraving van de slotgracht van de Onstaborg, die een vrij omvangrijk terrein bleek te omgeven:;

Boerderij op De Raken, tussen Wetsinge en Garnwerd:

Een perceel aldaar van stichting het Groninger Landschap is vrijwel egaal geel van de boterbloemen:

Blauwe irissen in een tuintje te Garnwerd:

Tulpen in een bak op de rand van Garnwerd:

Weg tussen Ezinge en Hardeweer, afgeperkt met fluitekruid en hagedoornen heggen:

Hier en daar was al gras gemaaid. Wiersen in hooiland bij Fransum:

Witte koe bij Aduuarder Voorwerk:

Grazend zwart paard bij Steentil:


Rondje Matsloot – Oostwold – Leegkerk

De stippelkoe bij de Langmadijk achter Peizerrmade:

Het gemaaltje bij de Matsloot:

De dotters onder Oostwolmerdraai hebben hun beste tijd gehad:

25 jaar getrouwd aan de Weersterweg, bij Den Horn:

Picknick in schapenland, Leegkerk:

Kraantjeskancollectie in De Gabriël, Zuiderweg Hoogkerk (verbannen naar een plekje bovenop een kast):


Rondje Ezinge

Tulpen in voortuintje Zuiderweg, Hoogkerk:

Leegkerk – links de kosterij met erachter de kerk, rechts de voormalige pastorie:

Pas geploegd land en boerderij bij de Gaaikemadijk:

Voederbietenversnipperaar op achtererf, Beswerd:

Sluitsteen met stier, Beswerd – stond hier destijds de buurtbolle ter dekking?

Plaisterploats, bed and breakfast in Beswerd

’t Kerkje van Fransum (1):

’t Kerkje van Fransum (2):

In de kerk op een lessenaar dit gebed voor Oekraïne:

De melkfabriek van Ezinge heeft zijn langste tijd gehad. Onder de ramen metselwerk in Noors kettingverband, als ik het wel heb:

De breimachine van Reinie was kaduuk. Heeft iemand van dit vrij algemene type misschien nog een werkend exemplaar, dat toch niet gebruikt wordt?

Belgen bij Dorkwerd: