Rondje Wierdenland, Ezinge

Bij Dorkwerd – de brug bleek te smal:

Op een rommelbultje bij het Van Starkenorghkanaal:

Tamelijk grote zwam aan de voet van een boom bij Antum:

Voor het eerst dat ik deze opmerk in Aduarderzijl – het maakt deel uit van een stel en lijkt op een stuk borstwering van een boogbrug. Zandsteen, zo te zien achttiende-eeuws:

Fragment van de pendant:

Koeien op de Reitdiepdijk even voorbij Aduarderzijl:

Toegangshek tot de Allersmaborg:

Schuur tussen Allersma en Ezinge krijgt nieuw riet op het dak:

In Museum Wierdenland was nog net de tentoonstelling te zien over de opgravingen van de jaren twintig en dertig. Artist impression van Ezinge in de Middeleeuwen, met de nog complete wierde, een steenhuis en een standerdmolen::

Hoofdmoot vormden de opgravingsfoto’s – archeobaas Van Giffen (derde van rechts, met alpino) ontvangt enkele geleerde gasten:

De steilkanten van de vrij diepe put werden tegen het bepaald niet denkbeeldige instortingsgevaar gestut:

Benen fluitje toont aan dat de Ezingers van destijds al aan muziek deden:


Iwema steenhuis revisited

De laatste keer dat ik het museum bij Iwema steenhuis bezocht, was eind oktober 2018, toen vooral de schilderswerkplaats indruk maakte.

Die werkplaats is er gelukkig nog steeds:

Al herinner ik me niet deze reclameposter:

De schoenmakersafdeling was ook nieuw voor mij:

In de kruidenierswinkel twee pakjes pruimtabak, made in Drachten, waar de fabriek van de Drachtster Kei eind jaren tachtig pas sloot:

De rijwielhersteller kreeg ook een hoekje:

Ouderwetse boorkolom in de timmerwerkplaats:

Keukentje met anachronistisch aanrecht:

Bij de bakker een vooroorlogs blik met speculaaskruiden:


De Bombay op en neer

Het was een hele tijd geleden dat ik De Bombay aandeed.

Hoendiep voorbij Oostwolmerdraai, een mij onbekend stel pluimvee (achteraf parelhoenders of op zijn Fries poelepetaten hetend): “Zo, ook an de kuier?”:

Faan – vorig jaar kreeg de andere kant van het dak nieuw riet, waardoor het boerderijtje zienderogen opknapte. Dit jaar is de wat luwere oostkant van het dak aan de beurt:

Het Verzamelmuseum van Aeldakerka in Oldekerk had een schoolklas, met dit kinderliedje op het bord:

Ook waren er oude radiotoestellen te zien van een lokale collectioneur. Die bruine van de bovenste plank had mijn grootvader:

Dorpsfeest in Grootegast – een van de buurten presenteerde zich met beschilderde pallets. Deze fietsliefhebber deed me denken aan Fiep Westendorp:

Het tutfstenen, romaanse onderstuk van de kerktoren in Doezum:

Trudespad, achterop Doezum, bleek uit te komen bij Trudesdraai over de Doezumertocht. Die brug was geen draai en ook geen klap, zoals het portaal doet vermoeden, maat goed, het is wel een aardig ding:

Een eindje verder lag een wat meer doorleefde brug, gebouwd van ongelijk lange balken:

Einddoel bereikt – De Bombay:

Hooglander aan de westkant van Lutjegast:

Blikken kip (of is het een haan?) versiert kruiwagen met eiernegotie, Westerzand:

Zoutkamper garnalenkottertje in de Woldsloot, Enumatil:


Rondje Noorddijk – Noordwolde – Ezinge

Bij het Hegepad, Hoogkerk – de vier Daltons:

In de kerk van Noorddijk – gebrandschilderde kat?

Die gebrandschilderde ramen hebben een datering van 1944 en vormen dus waarschijnlijk een remake. De kerk van Noorddijk is zelf mede geportretteerd:

Leeuw met balans:

Oplichtend kastanjeblad bij het koor van de kerk in Noordwolde:

Bij Adorp – trekker met lekke band:

Windwijzer op schuur voorbij Sauwerd:

Daar bij de ijsbaan nog even gekeken naar de opgraving van de slotgracht van de Onstaborg, die een vrij omvangrijk terrein bleek te omgeven:;

Boerderij op De Raken, tussen Wetsinge en Garnwerd:

Een perceel aldaar van stichting het Groninger Landschap is vrijwel egaal geel van de boterbloemen:

Blauwe irissen in een tuintje te Garnwerd:

Tulpen in een bak op de rand van Garnwerd:

Weg tussen Ezinge en Hardeweer, afgeperkt met fluitekruid en hagedoornen heggen:

Hier en dara was al gras gemaaid. Wiersen bij Fransum:

Witte koe bij Aduuarder Voorwerk:

Grazend zwart paard bij Steentil:


Rondje Matsloot – Oostwold – Leegkerk

De stippelkoe bij de Langmadijk achter Peizerrmade:

Het gemaaltje bij de Matsloot:

De dotters onder Oostwolmerdraai hebben hun beste tijd gehad:

25 jaar getrouwd aan de Weersterweg, bij Den Horn:

Picknick in schapenland, Leegkerk:

Kraantjeskancollectie in De Gabriël, Zuiderweg Hoogkerk (verbannen naar een plekje bovenop een kast):


Rondje Ezinge

Tulpen in voortuintje Zuiderweg, Hoogkerk:

Leegkerk – links de kosterij met erachter de kerk, rechts de voormalige pastorie:

Pas geploegd land en boerderij bij de Gaaikemadijk:

Voederbietenversnipperaar op achtererf, Beswerd:

Sluitsteen met stier, Beswerd – stond hier destijds de buurtbolle ter dekking?

Plaisterploats, bed and breakfast in Beswerd

’t Kerkje van Fransum (1):

’t Kerkje van Fransum (2):

In de kerk op een lessenaar dit gebed voor Oekraïne:

De melkfabriek van Ezinge heeft zijn langste tijd gehad. Onder de ramen metselwerk in Noors kettingverband, als ik het wel heb:

De breimachine van Reinie was kaduuk. Heeft iemand van dit vrij algemene type misschien nog een werkend exemplaar, dat toch niet gebruikt wordt?

Belgen bij Dorkwerd:


Rondje Lucaswolde – De Jouwer

Ontluikend blad, Roderwolderdijk Hoogkerk:

Stapel schrikdraad langs de weg, Leutingewolde:

In Nietap kwamen tientallen antieke motoren voorbij, waaronder dit zijspan:

Middenweg bij Boerakker, dacht ik:

Vrouw Snakenborg staat er nog, langs de Hooiweg in Lucaswolde:

Stal met extra ventilatie, De Jouwer:

Vrij veel pollen dotters daar, op slootranden – hier bij mij in de buurt heb ik ze dit voorjaar niet zoveel gezien:

Drie lammeren op een dijk bij het Hoendiep zuidzijde tussen Enumatil en Oostwolmerdraai:


Voorjaar in het Vredewold en de Kop van Drenthe

Lammeren bij Sandebuur:

Veel ‘keboutertitjes‘ (speenkruid) dit jaar, zoals in de omgeving van Den Horn:

Sandebuur – ooievaarsnest. Ze zijn daar in de buurt (Roden, Peize, Roderwolde) bijna allemaal bezet, dat was vorige jaren wel anders:

Bosanemonen op berm Roderwolde:

Fazantenhaan in het riet, Onlanden bij de Roderwolderdijk:

Bij Nienoord:

Speenkruid bij slootje Den Horn:

Fazentenhaan bij fietspad Langmadijk, Peizermade:


Rondje Niekerk – Tolbert

Maarsdijk bij Niekerk:

Het ooievaarsnest bij de boerderij Werklust aan de Smidshornerweg in Niekerk blijkt bezet:

De eerste vlinder van het jaar, een kleine vos bij de Dijkweg onder Bakkerom:

De waterberging bij de Dijkweg stond nog voor een groot deel blank:

De drie Pijlders, een ouwe herberg in Tolbert:

De kerk van Tolbert:

Laantje bij Oostwold. Het bosje in de verte rechts, bij de A7, herbergt een vuilnisbelt uit de jaren zestig. Er komt een zonnepark:

Het was de eerste keer dat ik dat hek open zag staan, dus er even heen. Er viel weinig te zien. Het laantje was van de andere kant af wel weer mooi:


Rondje Ezinge

Berken bij het viaduct over de A7 ter hoogte van Matsloot:

Zwanen bij de Nieuwbrug:

Den Horn tegenover de gewezen Vermaning en doopsgezinde pastorie:

Van het overwegwachtershuisje resteren alleen nog de bomen:

Fransumer Voorwerk:

De kat van Reinies buren (de dierenartspraktijk van Ezinge):

“Met vorst is het beste er vanaf”:

Tussen Hardeweer en Fransum:


Rondje Wierdenland, Ezinge

Bij de hoek Zijlvesterweg-Hoogeweg, Dorkwerd:

Vanaf het Lucaspad tussen Feerwerd en Ezinge zicht op de weg naar de Allersmaborg:

Museum Wierdenland, Ezinge: een kort tabakspijpje en gipsen afgietsels van kopjes, aangetroffen in de kerk van Ezinge. Die kopjes komen volgens mij uit de Franse Tijd en ik vraag me af van wat voor voorstelling ze deel uitmaakten:

Museum Het Wierrdenland heeft een doorlopende, zich steeds vernieuwende kleine expositie met vondsten, gedaan bij de opgraving in Adorp. De meest spectaculaire is deze grote pot, die een paar weken geleden in zijn geheel in een waterput aangetroffen werd, en die waarschijnlijk diende voor het warmhouden van voedsel:

De tentoonstelling over hout liep deze week ook nog – vergrote doorsnede van een lindeboom:

Emmer van taxushout uit de Romeinse Tijd, gevonden in Winsum-Bruggeburen. Taxus, ook wel venijnhout geheten, is giftig, maar van het water uit zo’n emmer ga je niet dood, terwijl het wel ontsmet is. De duigen zijn overigens gereconstrueerd van plastic:

Henk Helmantel is bekend om zijn stillevens, maar hij maakte ook dit winterlandschap, dat geïnspireerd lijkt door barre winterlandschappen uit de Bataafs-Franse periode. Het komt uit de collectie van de provincie Groningen:

In de vaste opstelling dit bronzen romeinse godenbeeldje dat ik nog niet kende:

De beroemde opgraving door Van Giffen en hoe dicht die de kerk van Ezinge naderde (de kerk had hij er graag bij genomen, maar dat ging niet door):

Na nog een korte visite terug langs de Oldijk:

En langs Fransum, waar de toren op de kerk in de steigers stond:

Nog voor het donker thuis – met de groeten uit Hoogkerk:


Een vrouwenkopje uit de abdij van Aduard

Omdat mijn fietsketting er voor de zoveelste keer binnen korte tijd aflag, ben ik gistermiddag naar Aduard gelopen (7,7 km) om dit prachtige middeleeuwse vrouwenkopje te zien:

Het bouwornament is onlangs gevonden door historicus Jacob Loer, ook geestelijk vader van de 3d-reconstructie van de machtige abdij ter plaatse. Het sierde waarschijnlijk met een hele serie andere, maar soortgelijke kopjes het interieur van de enorme abdijkerk (d.w.z. de echte, gesloopte, niet de veel kleinere voormalige ziekenzaal die nu daarvoor doorgaat). Begin zeventiende eeuw moet het kopje afgekapt zijn van een grotere baksteen omdat het hergebruik van die baksteen in de weg zat, en bij die gelegenheid op een puinstort zijn beland. Deze stort bevond zich vlak tegen een oude perceelgrens, raakte overwoekerd en onder het maaiveld, waar Jacob het vrouwenkopje bij tuinwerk aantrof. Dat het in de afgelopen vier eeuwen zo gaaf bewaard is gebleven, mag gerust een wonder heten. Het lag met het gezichtje naar onderen. Aan de achterkant van het kopje zit wel een beschadiging door tuingereedschap.

Jacob schat dat het ornament uit de dertiende of veertiende eeuw dateert. Het is waarschijnlijk gemaakt in de omgeving van Utrecht. Nadere datering is misschien mogelijk aan de hand van de hoofdtooi. In elk geval is het kopje post- romaans.

Kreeg na het bewonderen van het vrouwenkopje nog een rondleiding door de directe omgeving van Jacobs woning, een vroegere gereformeerde kosterij die gebouwd is op het terrein dat ooit het hart van de abdij vormde. Dit maakt ook deel uit van de wandeling door Aduard met de genoemde 3d-reconstructie die je via een app op je telefoon kunt downloaden. Ook uit later tijd zijn er sporen en zelfs botanische, zoals een hulstboom die stamt uit de periode (tot 1814) dat hier nog het borgje van de roemruchte jonkers Lewe stond:

Uit de tuin kwamen kloostermoppen in meerdere formaten en kleuren tevoorschijn. De hele abdij vormde een soort van stad, die door zijn hogere gebouwen en toren van heinde en verre zichtbaar was in de vlakke omgeving:

Naderhand nog even bij het Kloostermuseum geweest, waar het kopje nog in de collectie zal worden opgenomen. Daar was de rondleider van dienst echter net met een groep bezoekers naar de kerk vertrokken, zodat ik beter een andere keer eens weer kon komen. Dat doe ik dan maar – momenteel is er een tentoonstelling te zien over onderwijs in het verleden.

.


Rondje Zevenhuizen

Schotse hooglanders bij de Turfweg tussen Leutingewolde en Nietap:

Bij de Langewijk tussen Nieuw-Roden en Zevenhuizen:

In Zevenhuizen heeft iemand dit in de tuin gezet – het bovenstuk lijkt op een handpaal of strijkpaal die bij sluizen en bruggen aangaf dat schippers hun zeilen moesten strijken, alleen ontbreekt de duim:

Het Leekster Hoofddiep bij de Roomsterweg, half dichtgegroeid met waternavel:

De vorig jaar opgeknapte brug aldaar:

Terugblik bij tegenlicht:


Rondje Aduarderzijl

Leegkerk, incompleet populierenlaantje:

Uitdunnend blad:

Aduarderzijl – aanbieder minibieb heeft wat met vogels:

Loop naar de pomp en haal er wat wijsheid:

Aduarderzijl – dreigende situatie:

Antum, bij een van de oprijlanen naar Koepon:

Dijkzicht op grazige weide tussen Hekkum en Wierumerschouw:

Haas koestert zich in zon, ook daar:


Rondje Oldehove

Witte koe op het Viooltjesland (tussen de Roderwolderdijk en het Koningsdiep), Hoogkerk:

De vlakbij grazende stier:

De Zuidwending tussen Nieuwbrug en De Poffert:

Oeps, daar is Boris:

Zonnebadende aalscholver op de hoek van de Zuidwending en het Aduarderdiep:

Bij het Washuisheem:

Molen de Jonge Held tegen de achtergrond van Vinkhuizen:

Aduarderdiep met de Gaaikemadijk verderop:

Het fietspaadje achter Piloersema, Den Ham:

Bij de Jensemaweg in de buurt:

In Oldehove op atelierbezoek bij Johan van der Dong – veenlandschap:

Terug over Noord- en Zuidhorn – hoekje langs de weg tussen Oldehove en Noordhorn: