Even naar Veendam

Was vanochtend even naar Veendam, voor een bezoek aan het historisch archief van Waterschap Hunze en Aa’s (folder).

Vanaf het station onderweg ernaar toe dit bruggetje (Bocht Oosterdiep):

Voor de deur van het Waterschapsgebouw plakken cortenstaal die golven voorstellen, met daarop de regels van een gedicht, namelijk ‘Beek’ van Rutger Kopland:

Waarom de reis begonnen was – stukken van de Oostwolderpolder, o.a. de oudste rekening (1772-1774):

Op de terugweg valt in de Sarastraat een gevelsteen van (waarschijnlijk) Anno Smith op:


Rabenhaupt naar meer waardige plek

Van een echte onthulling kon natuurlijk geen sprake zijn, omdat iedereen het beeld allang kende, zij het van een andere plek: de pishoek onder de burgemeesterskamer in het stadhuis waar iedere morgen de reinigingsdienst grote schoonmaak kwam houden. Maar nu is die ellende voorbij en bevindt Rabenhaupt, de verdediger van onze goede stad tegen de smeerlap Bommen Berend, zich aan de zuidkant van het Goudkantoor op het Waagplein. Hij zit nog even achter een stad-Groninger vlag, maar mag straks weer naar het zuiden kijken, waar de vijand vandaan kwam:

De veurzitter van Volksvermaaken, hield een praatje. Zijn club regelde deze nieuwe, meer waardige plek, maar ging daarbij absoluut niet over één nacht ijs. De preses  had bij de zoektocht model gestaan voor fotomontages van de alternatieve locaties, dit vanwege zijn sterk met Rabenhaupt overeenkomende postuur:

Bij trommelslag werd de verwijdering van het dundoek aangekondigd:

Het moment suprème – het weghalen van de vlag door de burgemeester en een paar kinderen:

Rabenhaupt leek zelfs een tikje tevredener te kijken dan op zijn vorige plek, maar dat kan verbeelding zijn:

Weet als kniesoor niet of die helmen wel helemaal 1672 zijn:

Het kinderkoor zong nog een Rabenhauptdeun, waarvan de componist ook aanwezig was:

En als beloning kreeg de burgemeester een mooi boek:

Filmpje OOG-TV.


Luizebos

Cornelis A. Hellemans, Figuren met een luizenkam (17e eeuw). Collectie Rijksmuseum Amsterdam.

In een verslag, uit 1923, van een vastgoedveiling te Deurze (een gehucht tussen Assen en Rolde) is sprake van een hele serie veldnamen, onder meer:

  • Bolmaat
  • Veldland
  • Jannenkamp
  • Luizeboschslag
  • Luizeboschtip

Op de Bolmaat zal een stier (bol) hebben gelopen. Veldland was ooit recent op de natuur gewonnen bouwland (vgl. Felland tussen Haren en Onnen), de Jannenkamp sloeg niet zozeer op een heropvoedingsinrichting voor rechtse types als wel op een stuk land dat oorspronkelijk buiten de es lag en op de natuur gewonnen was, en de Luizebosvariaties duidden op minderwaardige grond, waarbij de slag voor iets venigs zal hebben gestaan en de tip voor een overhoek.

Dat dan gezegd zijnde – toch aardig dat er een echte Luizebos bestond.


Het klauwregister van Hoogkerk

In 1661 vergaderden de eigenerfden van Hoogkerk meermalen in het Provinciehuis in de stad Groningen om een klauwregister vast te stellen voor de Schepperij (= waterschap) van Hoogkerk. Blijkbaar was daar eerder onenigheid over geweest. Afgesproken werd dat de eigenaars van de twintig grootste heerden land (= boerderijen met een bepaald minimum-areaal aan grond) elk om de beurt, en wel om de twee jaar, de Schepper zouden mogen benoemen, die het zijlschot en de schouwboetes zou innen. Zulke boetes waren grotendeels voor degenen die de Schepper benoemden en dat maakte het benoemingsrecht aantrekkelijk.

De manier waarop de Schepper zijn werk deed, moest blijven zoals die ‘altijd’ was geweest. Alleen werd bij loting de volgorde bepaald, waarin de eigenaars van de twintig heerden die aan de criteria voldeden, een Schepper mochten aanstellen. Het klauwregister legde deze “ommegangen” vast. Hieronder heb ik dat stuk in de eerste vijf kolommen samengevat, terwijl in de laatste twee kolommen de opvolgende eigenaren van de ommegangen uit de achttiende eeuw te vinden zijn:

1661 1701 evj. 1741 evj
Nr. Huisnaam Bij rechtstoel genoemd? Eigenaar Meier Eigenaar

 

Eigenaar

 

1 Lt. Derk van Ballen en Juffer Anna de Sygers Jantien, wed. Melis Geerts Heer van Aduard Heer van Aduard
2 Jr. Jan Dominicus Clant Reinder Peters en Oene Clasens Heer van Aduard Heer van Aduard
3 Wed. en erven Soll. Luitjen Jansen Hoving Grietje, wed, Hajo Arends Heer van Aduard Heer van Aduard
4 De Woltgraft Dr. Simeon Wychel Claas Derks en Frerick Siers Stad Stad
5 De Koningspoort Vrouw van Bierum Riener Crabbes Heer van Aduard Heer van Aduard
6 Geert Lubbers Hindrik Fockes Heer van Aduard Heer van Aduard
7 Het Hol Ja Provincie Pieter Claasen Stad Stad
8 Lt. Huysman Hermen Roelefs Heer van Aduard Heer van Aduard
9 Siccamaheerd Ja Dr. van Swinderen Wessel Hindriks Stad Stad
10 Elderhuisen Wed. en erven Lt. Johan Coenders Hermen Jacobs en Hermen Walichs Wiers Stad
11 Cruisemahuis ja Siabbe Abbringe Siabbe Abbringe Heer van Aduard
12 Jr. Doede Manninga, nu jr. Geert Horenken Jan Hermens Heer van Aduard Heer van Aduard
13 Elmersma ja Jr. Ulrich van Ewsum Gerrit Clasen Heer van Aduard
14 Armhuiszittend Convent Jacob Clasen Armhuiszittend Convent
15 Bangeweer Ja (Popko Jongeringsstede op Bangeweer) Dr. Simeon Wychel en Hermen Clasen Hermen Clasen Stad en Heer van Aduard samen
16 Joost Lewe op Klinkenborg Roelf Peters Heer van Aduard
17 Provincie Jan Clasen Buir Stad
18 De Luisenborgh Ja (eerder ook wel ’t Huis ten Hamrik) Erven Fennetien van Rhenen en co. Willem Jansen Heer van Aduard
19 Erven Johan Coenders + Armhuiszittend Convent Evert Jacobs Stad en het Armhuiszittend Convent samen
20 Godes Ackers Heerd William MacDowell + Jr. Ulrich van Ewsum Loech Onnes Heer van Aduard

In het stuk van 1661 staan 10 huisnamen – de overige heerden worden genoemd naar hun eigenaren. Van die 10 huisnamen zijn er maar 6 terug te vinden bij de 17 edele heerden die een stem in het kapittel hadden bij de benoeming van de rechter in Hoogkerk. Er moet veel meer overlap tussen de lijsten geweest zijn – er waren niet veel meer boerderijen in Hoogkerk. De lijst van de 17 inzake de rechtstoel stamt weliswaar uit 1754, en is daarmee beduidend jonger, maar gaat qua huisnamen waarschijnlijk veel verder terug, ik denk tot de zestiende of vijftiende eeuw. Niet alleen het kleinere aantal heerden doet dat vermoeden, maar ook de aard van de namen op die lijst: deze namen verwijzen veelal naar Friese eigenerfde families.

Hoewel de volgorde van 1661 bij loting is bepaald, lijkt er een route van noord naar zuid in de lijst te zitten. De Woltgraft lag op de hoek van de Kerkweg en het oostelijke deel van de Legeweg, waar nu een grote boerderij met een handel in tuinmachines staat. De Koningspoort lag op de hoek van het Koningsdiep en het Hoendiep, waar nu vloeivelden liggen van de suikerfabriek. Het Cruisemahuis, ooit Drents kloosterbezit, moeten we ook  in die omgeving zoeken. Elmersma, een borg met schathuis, lag op de zuidoostelijke hoek van het Hoendiep met de Zuiderweg. Bangeweer bestaat nog steeds als bult met restaurantboerderij. Maar dit zijn ook de enige heerderijn waarvan me de locatie bekend is, van de rest wil ik die nog zien te achterhalen. (Vooral de Luisenborg en de Godsakkersheerd intrigeren me.)

De eigenaren van 1661 waren voor tweederde deel jonkers, praktisch allemaal verschillende. Een paar heerden waren eigendom van de provincie, een paar andere waren van gewone namen en het Armhuiszittend Convent in de stad bezat ook nog anderhalve heerd. In de achttiende eeuw zijn er nog maar een paar eigenaren over: de Heer van Aduard heeft dan 12,5 ommegangen, de Stad 6 en het Armhuiszittend Convent nog steeds 1,5.

Van zowel de Heer van Aduard, als de stad als het Armhuiszittend Convent bleef een goede boekhouding bewaard, met staatboeken en rekeningen. In principe moet het daarmee mogelijk zijn de latere beklemde meiers van deze heerden te achterhalen, zodat er een verband is te leggen met het kadaster van 1830. En dat levert dan de precieze locatie op van alle genoemde heerden en daarmee van de huisnamen die tot nu toe nog niet thuisgebracht zijn.

Bron: RHC Groninger Archieven, Toegang 1605 (Stadsbestuur 1594-1816) inv.nr.8160 (klauwlijsten Hoogkerk, voorheen rnr 1311 d.)


Langs zeven Oost-Groninger kerken

Vandaag waren alle kerken van de gemeenten Menterwolde, Pekela, Oldambt en Bellingwedde open. Een aantal had ik nog nooit van binnen gezien, dus maar eens van de gelegenheid gebruik gemaakt.

Meeden, kansel met allegorische vrouwenfiguren (1802):

Op de flanken van het orgelfront engelen met bazuinen zoals deze:

Absoluut topstuk: de romaanse doopvont van Bentheimer zandsteen die eind 2013 bij een graafklus achter de deur tevoorschijn kwam. Ze stamt uit ca. 1250, deed dienst tot ca. 1600 en moet toen in een gat gekieperd zijn:

Ze berust op vier leeuwenpoten met grijnzende leeuwenkopjes:

Op het kerkhof was een merelvrouwtje druk bezig met het peuren van voedsel uit de spleet tussen twee grafstenen:

Anders dan verwacht was er in Westerlee geen open kerk – dat kwam door een verbouwing, zoals elders werd gezegd. Dit is de weg van Westerlee naar Oude Pekela. Je ziet hem omlaag lopen – voor 1800 lag hier een van de laatste rauwe veencomplexen, een gebied waar hevig gesmokkeld werd met contrabande (vooral tabak en jenever) uit de Westerwoldse gedeelten van de Pekela:

Wiedsters van een uitzendbureau bezig op een veld van een boomkwekerij. Sommige doen het werk liever staand of hurkend dan op hun knieën en ik kan ze geen ongelijk geven, maar of het werk dan net zo hard opschiet?:

Gevelsteen boven de kerkdeur van Oude Pekela. Het Groninger stadsbestuur  liet de kerk in 1739 herbouwen door stadsbouwmeester Verburgh en ik vermoed dat het bestek nog wel ergens te vinden is:

Het pronkstuk hier, ’t orgel:

Met een paar klapwiekende adelaars er bovenop”:

Op het terrein van een voormalige strokartonfabriek de evocatie van een plaggenhut. Een deel van de ‘voorgevel’, die bestaat uit turf, is naar buiten gestort:

In de voorgevel van diezelfde oude strokartonfabriek zitten nu drie werkjes van Anno Smith, waaronder dit mozaïek van een vlucht ganzen:

Naast de opgang naar de kerk van Blijham:

Waar het orgel bekroond wordt met trompetten en bazuinen:

Tussen Blijham en Vriescheloo berookt een imker een van zijn vier bijenvolken:

Het kerkje van Vriescheloo:

Kansel uit 1560 met formeel snijwerk:

Vlakbij de kerk staat een voormalige school, met boven het portaal deze sluitsteen:

Het orgelfront (1797) in de kerk van Bellingwolde:

Grafsteen of deksel van een grafkelder? Eronder liggen Henricus Addens (1606-1678) vanaf 1634 de richter van Bellingwolde, diens vrouw en twaalf van hun zestien kinderen (een dertiende stierf bij hun leven te Heidelberg):

Voor het hele verhaal zie hier, nr. 920:

Dit charmante GADO-bushokje eindelijk ook maar eens gefotografeerd. Het mag wel eens worden schoongemaakt, trouwens:

De kerk van Oudeschans heeft een geschilderd nep-orgel:

Exit Oudeschans, op weg naar station Winschoten:


Een merel aan de Zijlvesterweg


Vier vogels op een avondrondje

Zoel, gisteravond, maar helaas vrij zwaar bewolkt. Zag, naast veel katten struinend in weilanden en bermen, onder andere deze vogels:

Een kiekendier op jacht bij Eiteweert:

Magelhaengans (?) met zwarte ring genummerd 0177 bij de Zuidwendingermolen:

Kleine stern bij de Zuidwending:

Zwaluw op de Tichelwerkbrug (waar de zwaluwstand geheel en al hersteld is):