Rondje Oosterzand

Bangeweer, Hoogkerk:

Bij de Oostwolmerdraai:

De ginkgo bij Enumatil:

Het Kolonelsdiepje op Oosterzand, vanaf een bult aarde bij de weg:

Onttakelde schuur, Oosterzand:

Het licht aflopende landschap bij Oosterzand – op de voorgrond ligt het land een meter of zo boven NAP, op de achtergrond ligt het ruim een meter eronder:

Bij de Zandumerklap:

Niekerk – wagen met tafereel. Dat mochten we vroeger niet zeggen: “vreten”, want dan had je geen eerbied voor je eten:

Trekkertje op ’t Faan:

Landweggetje tussen Faan en Briltil:

Op de zuidkant van het Hoendiep staan kleine, maar al vruchtdragende appelboompjes:

Herfsttijloos op de oever van het Hoendiep nz. even voorbij Enumatil:


Rondje Gaarkeuken – Oosterzand

Schuin tegenover de Westpoortbrug:

Boerderij de Erfgooier bij Den Horn:

Hoekje parallelsloot Hoendiep nz.:

Amerikaanse windmotor voorbij de Kerkewegsbrug, Hoendiep zz.:

Ik twijfel tussen twee bijschiften: They’re coming to take me away haha of No passaran!

Zuiderweg Zuidhorn:

In een bepaalde hoek van Zuidhorn was ik nog nooit geweest. Laat daar nou net de plek zijn waar de Hankemaborg heeft gestaan – de plattegrond, die is aangegeven met en in het plaveisel, strekt zich uit tot over de straat:

Langs de noordkant van het Van Starkenborghkanaal zijn zo’n 50 populieren gekapt – om en nabij de 40 (dus ca. 80 %) waren op soortgelijke wijze als deze aangetast:

Bij de Swakkenburger molen:

En de molen zelf:

Landschapje met damwanden:

Het leek of er een aalscholver nestelde op deze lantaarnpaal; hij/zij bleef gewoon zitten:

De brug over het Wolddiep bij Gaarkeuken:

In de berm van de Oosterzandsterweg:

Bij het Kolonelsdiepje was de ene kant gehooid en de andere niet:

Buizerd in de verte, Dijkstreek Enumatil:


Staat ter dekking een beer

Mijn overgrootvader Frans Gerrits Kroese (ook wel eens als Kroeze gespeld) blijkt in de periode dat hij en zijn gezin aan het Oosterzand onder Oldekerk woonden (1910-1919) nog een volbloed inlandse stamboekbeer ter dekking te hebben gehad, getuige advertenties in het Nieuwsblad van het Noorden van 31 juli en 6 oktober 1915;

Daar was hij niet uniek in, d waren er wel meer, destijds. De dekgelden varieerden van een halve gulden tot twee gulden. Wat dat betreft hield mijn overgrootvader het mooi in het midden.


Rondje Gaarkeuken – Oldekerk

Eerst maar eens lekker voor de oostenwind over Den Horn en langs het Hoendiep naar het westen. Vervolgens teg de wind in terug over Oosterzand, Oldekerk, Niekerk en de Maarsdijk.

Aan de andere kant van Den Horn waren wat daken van een boerderij en bijbehorende schuur gestript, ik denk voor een asbestsanering, want anders was er wat minder behoedzaam omgegaan met de onderliggende kapstructuur:

Bij de gewezen kerkplaats met klokkestoel van Oldekerk was ik in tijden niet geweest:

Vanaf de achterkant – de contouren van kerk en toren zijn met stenen in het gras gemarkeerd. Ben hier ook eens aangevallen door een ram, maar zo te zien was er geen beweiding meer:

De kap van de klokkestoel:

Mooi stelletje schapen, vlakbij de hoek Kroonsfelderweg – Ekebuursterweg:

Maarsdijk – toen onze trekker nog een trekkertje was, was-ie aardig om te zien:

Herfsttijloos in de berm bij de kerk van Oostwold:

Duellerende dwerggeiten langs de weg, Oostwold:

Schepen tussen Oostwold en De Poffert:

Suikerfabriek Hoogkerk – jongeman bespuit bieten met een soort waterkanon:

Schip bij de loskade van de fabriek:

Het ging me om dit logo – een soort van poema – dat ogenschijnlijk niets te maken heeft met de scheepsnaam:


Rondje Vierhuizen

Bij Fransum:

Het betrok bij Electra:

Soepgans op dijk:

Tijdens bui bij Ulrum – het uitzicht vanuit ’t bushokje:

Gevelsteen molen ‘De Onderneming’, Vierhuizen:

Dijkcoupure naar de Westpolder:

Vierhuizen achter de dijk:

Markering speeldomein dorpskinderen:

Bij Zoutkamp – niet eerder gezien: oude eilandkaap omgebouwd tot uitkijktoren?:

Bij de weg naar Munnekezijl:

Koeien op het Oosterzand, om melkenstijd, wachtend tot het hek losgaat:

Landweg bij het Oosterzand:


Rondje Lutjegast – Niehove

Bootjesvertier bij de Westpoortbrug:

Gezicht op Lagemeeden vanaf het Hoendiep:

Volop havikskruid in de berm van de Fanerweg:

Ouwe trekker, ’t Faan:

Windwijzer, ’t Faan:

Bij Niekerk:

Kolonelsdiepje, Oosterzand:

Klaprozen langs het Buiksteder fietspad, Lutjegast:

Hooiland bij de Buikstede:

Handstand in tuin Grijpskerk:

Dijkopgang even voorbij Kommerzijl:

Op het terras van Eisseshof, ooit het rechthuis van Niehove:


Rondje Gaarkeuken

Het pontje van De Poffert:

Enumatil:

Koeien zoeken massaal het reepje schaduw op bij de Dijkstreek:

Blaarkopkalfjes op het Oosterzand:

Buikstedepad nabij het Westerzand, Lutjegast:

Bij het Buikstedepad:

Verruigd hoekje, Gaarkeuken:

Brug bij Gaarkeuken:

De sluis van Gaarkeuken. Heb je als schipper net je schip vastgezet, moet die schroef er weer uit:

Aan de oostkant van Grijpskerk heb je een gebouwtje in Delftse schoolstijl. Het was ooit van de PTT (nu KPN):

Die Delftse schoolstijl is historiserend – dat kan je ook zien aan deze dam. De muur lijkt sterk op de ‘baren’ die het water van de Groninger stadsgracht scheidden van Hoornse- en Winschoterdiep. Er staat zelfs een ‘munnik’ in deze ‘baar’:

Door deze deur komt weinig volk in de kerk van Niezijl (er is nog een andere, wel gebruikt):

Uit welke hoek je hem ook ziet, die spoorbrug van Zuidhorn blijft fotogeniek:

Dorpsgezicht Noordhorn:

Door grazige weiden. Op de achtergrond ontwaar ik nu een ooievaar,. In totaal heb ik her en der een 15 à 20 stuks gezien, meest in plukjes van 4 of 5:

De nieuwe trein van Arriva:.


Rondje Gaarkeuken

Het voorhuis van de zwembadboerderij bij Oostwold wordt ook opgeknapt:

Bij de Kerkwegbrug – zwaluw begint aan tweede nest:

Op het Hoendiep – verwonderlijk hoeveel vliegen er altijd op dat fraais afkomen:

Doorkijkje door schuur, nog steeds omgeving Kerkwegbrug:

Berm met havikskruid bij Hoendiep te Enumatil (verderop nog een paar van die kolonies):

Het Van Starkenborghkanaal voorbij Zuidhorn – weer volop tankers:

Noordhornertolhek:

Landschap bij Gaarkeuken:

Ter verkoop uitgestalde ‘antiquiteiten’ op het Oosterzand:

Fouragerende ooievaar bij de Fanerweg in de omgeving van de Dijkstreek, waar ik nog nooit eentje gezien heb (nu waren het er drie):

Woeste taferelen bij de Dijkstreek:

Klaprozen bij het Hornpad tussen Zuidhorn en Den Horn:


Rondje Lutjegast

Eindelijk de man van de schuur in Leutingewolde ontmoet:

Hek achter voormalige smederij, Tolbert:

Aan de andere kant van Grootegast kwam een ouwe brommerclub voorbij:

Ontdekte net even te laat de spiegel aan de overkant – de achterhoede van de antieke brommerberijders:

Bij Lutjegast – eieren te koop:

De kerk van Lutjegast stond open – er was een man bezig met het optuigen van een tentoonstelling en ik mocht van hem wel even rondkijken. Bord met kalligrafische herinnering aan de eerste steenlegging in 1877:

Niet een maquette, maar een duivenhok in de vorm van de kerk zoals die er toen uit kwam te zien:

Eerder stond er een middeleeuws kerkje, dat wat mij betreft had mogen blijven staan (schilderij in de consistoriekamer):

Dampaal met peerd, oostkant Lutjegast:

Oosterzand, kudde melkkoeien met  op de achtergrond de spoorbrug bij Zuidhorn:

Niekerk – teksten van een overspannen boer die in scheiding ligt?

Vanaf Zuidhorn langs het Hoendiep terug naar huis:


Retour Lutjegast

Strowagen bij de Maarsdijk, tussen Enumatil en Niekerk:

Agrarische goniometrie bij Niekerk:

Boerderij op Oosterzand die er een paar jaar geleden nog zeer verwaarloosd uitzag:

Genese van een zandverstuiving:

De christelijk-gereformeerde kerk van Lutjegast (1928):

Vader en zoontje op het Hoendiep:

Rode blaarkop, Zuiderweg tussen Enumatil en Zuidhorn:

De grazige weiden zijn hier bij Zuidhorn ook al bijna kaal:

Zilverreiger bij Den Horn:

Verdorrende kaardebollen bij het Hornpad:

Kerkhof Den Horn:

Reiger op paal:


Rondje Westerkwartier

Roderwolderdijk bij oprit A7 Hoogkerk:

Bij de boomgaard van voorheen Kweeklust, Aduarderdiepsterweg Hoogkerk:

Gemaalgebouw van het vroegere waterschap De Oude Held, westkant Aduarderdiep op grens van Hoogkerk en Leegkerk:

Haan in de berm:

Fluitekruidseizoen aan de Zijlvesterweg onder Leegkerk:

Links watermolen De Jonge Held met vlaggetjes aan de wieken vanwege de nationale molendag – rechtsachter de Gaaikemadijk:

De Elisadahoeve bij de nieuwe Bult van Mollema (brug over Aduarderdiep bij Nieuwklap):

Had een fotoklus voor Stad & Lande in het Kloostermuseum te Aduard. Dit is de achterliggende tuin, waar je iets drinken kan:

Ook hier – bakstenen met afdrukken van dierenpoten:

Aduard – fietsenstalling bij de Friesestraatweg met Ploegachtige evocatie van het Groningerland:

Bij Den Horn:

Gekreukte kabelmarkering, een eind verderop:

Er was een toogdag voor Volkswagens, waar vooral kevers en ook wat busjes op afkwamen. Vanaf het Hoendiep bij Enumatil sloegen deze de richting naar Den Horn in. Een kever uit 1972 kreeg hier panne, maar de jonge eigenaar, kennelijk ANWB-lid, had de Wegenwacht gebeld:

Naar de wegenwachter verklaarde, had hij nog nooit zoiets onder handen gehad – hij hoopte maar dat het goed ging:

Het gemaaltje van de Fanerpolder uit 1926 aan het Hoendiep:

Kolonelsdiep tussen Briltil en Faan – de eendekorven waren hier neergezet op wilgetakken die weer uitliepen:

Bij het Faner brugje over het Niekerkster- of Kolonelsdiep:

Gezicht vanaf Oosterzand op de weilanden richting Zuidhorn:

Het voormalige Kolonelsdiep bij het Oosterzand:

Meidoornexplosie bij het Hoendiep tussen Enumatil en de Oostwolderbrug:


’t Hoekje om

Een bult kleine pruimen in de berm van de Aduarderdiepsterweg:

Land tussen de Zuiderweg en het Hoendiep bij Zuidhorn:

Uil op kerkhofpoort, Jellemaweg Zuidhorn:

Vanaf de spoorwegovergang in de Gast gezien – de nieuwe spoorbrug bij Zuidhorn en Noordhorn:

Grutto in raaigras tussen Noordhorn en Oldehove (er liepen daar meerdere rond):

Tussen Oldehove en Electra:

De ingang van camping Electra:

Doorzonboerderij in de Ruigewaard:

Een van de oude dijkrestanten nabij de boerderij Grovestins aan de Oosterwaarddijk:

Kwekerij bij ’t Hoekje 1:

Kwekerij bij ’t Hoekje 2:

Vanaf een bepaald punt op de Waardweg heb je mooi zicht op de achterkant van de Grijpskerker zuivelfabriek. Deze doet denken aan een grafiek:

In die fabriek zitten verschillende bedrijven en kunstenaarsateliers. Met die wetenschap durfde ik wel een kijkje op het achtererf te nemen:

Onder andere zit er een zorgbazaar in het complex:

Op het Oosterzand stonden hekken dwars over de Zandumerweg. Daar moest rundvee langs, van het weiland aan de rechterkant van de weg naar de melkstal aan de linkerkant. De boer en de boerin waren gezamenlijk bezig de beesten zo ver te krijgen – het was mooi weer, daarom wilden ze niet erg opschieten, aldus de boerin, die zich hiervoor leek te generen. Ten onrechte wat mij betreft:

Restant van het Kolonelsdiepje bij Oldekerk:


Rondje Eiberburen

Groeten uit Enumatil:

De Zuidhorner Zuiderpolder vanaf het gemaal bij het Hoendiep:

Brugwachtershuisje, Briltil:

Kolonels- of Niekerkerdiep bij ’t Faan

Boerenvoortuin op ’t Faan:

Naam lokaal bij kerk Niekerk:

Grazige weiden bij de Oosterzandseweg:

Feijenoord leeft in Niekerk:

Kolonelsdiep bij  het Oosterzand:

Voormalige kerkplaats, Oldekerk:

Aardappelveld bij Doezum:

Bij Kuzemer:

Buizerd op de uitkijk:

De kerk van Grootegast:

Vanaf het viaduct over het Van Starkenborghkanaal bij Eiberburen”:

Watermolentje Grijpskerk blaakt in de zon:


Rondje Bombay

Slootkant vlakbij huis. Pinksterbloemen nog voor Pasen en de zuring schiet ook al in de bloei:


Het kerkje van Lettelbert, d.w.z. de zuidkant:

Jugendstil siersmeedwerk in deur van opknappand in Midwolde:

Opgemaakt paard bij het Schilligepad tussen Tolbert en Boerakker:

Heb zo’n idee dat dit pandje aan de Hoofdweg in Boerakker wordt afgebroken Zou wel eens een café of winkel geweest kunnen zijn:

Betonnen brugdek met de schaduw van de brugleuning, Lucaswolde:

Schaapskooi, Opende. Dat soort reconstructies is altijd net iets te gelikt. Zo denk ik dat schaapskooien niet van glad geschaafd hout werden opgetrokken:

Bij de kerk van Opende stond ik de gevelstenen te fotografere, toen de koster eraan kwam. Mocht wel even mee naar binnen. Boffie, want er hangt geen bordje met een sleuteladres. Het interieur bleek nogal modern en sober. De preekstoel bleek nog het meest de moeite waard:

Windwijzer met smidsfiguur bij voormalige smederij aan de Provincialeweg in Opende:

Vervallende schuren, ook daar:

Landgoed Opende, bij de Oosterdwarsreed:

Het bruggetje van Peebos, uit 1930:

Boerderijtje bij de Doezumerstocht:

Doezumertocht bij De Bombay:

Achtererven met bruggetjes over ouwe tochtsloot, De Bombay:

Dit zal de voormalige watermolen Bombay zijn, verbouwd tot woonruimte:

Langs het Pier Vlasmapad tussen Bombaij en Lutjegast bloeide de meidoorn al:

Deze twee gingen er even mooi voor staan:

Weinig melkvee buiten. Dat stond nog op stal, zoals hier aan de Oosterzandseweg bij Oldekerk:

Deze boerderij op het Oosterzand leek reddeloos, maar schijnt nu toch stukje bij beetje te worden opgeknapt:


Windmeerit Buitenpost – stad Groningen

Was al bij Nieuwbrug toen ik besloot dat ik niet tegen die wind in wilde. Alsnog naar het station en met de fiets op de trein gestapt voor een ritje met dezelfde wind in de rug.

Graffiti-kunstwerk in de wachtkamer van Station Buitenpost:
DSC08643
Buitenpost bleek een bijzonder slecht bewegwijzerd woonoord met uitermate middelmatige architectuur en ik was blij dat ik er eindelijk aan de zuidkant uit mocht raken:
DSC08644
Weiland met enorme zwerm meeuwen bij de Dijkhuizerweg
DSC08646
Achter me – voorlopig niets onrustbarends:
DSC08651
Dijkhuizerweg – Huisaansluiting op elektrisch net, daterend uit de tijd dat dit net nog bovengronds was (voor 1965):
DSC08655
In de buurt van Gerkesklooster:
DSC08656
Rechtsachter kwam een bui op. Omdat de wind van linksachter kwam, dacht ik dat die bui mij wel voorbij zou drijven:
DSC08661
Minibieb nabij de Fries-Groningse grens met op de bovenste plank louter boeken van vrouwelijke auteurs. De bloemen ervoor zullen omgeblazen zijn door de wind:
DSC08674
Intussen zette de bui de achtervolging in:
DSC08677
Even over de grens, bij een tunneltje onder het spoor door:
DSC08687
Detail Hilmahuister molen:
DSC08691
Nog een bui:
DSC08694
De grandioze dorpsentree van Visvliet herinnert aan de ballingschap hier van de Friese astronoom Eise Eisinga uit Franeker:
DSC08697
Best een leuk dorpje, dat Visvliet – er stonden nogal wat huizen te koop:
DSC08701
Kon de flank van de bui ontwijken in een bushokje. Hier is de bui overgedreven, voorbij Visvliet:
DSC08705
Bij Grijpskerk – in de verte, links van het bos, het affakkelen van aardgas op de NAM-lokatie:
DSC08706
Grijpskerk, langs de Woldweg:
DSC08716
Vreemde effecten
DSC08720
Gezien vanaf de Zandumerbrug:
DSC08723
Paardenkudde op ’t Oosterzand:
DSC08726
Oosterzand, landschap:
DSC08729
Bij Kroonsveld – ik meende altijd dat dit een beek was, maar ’t zou ook een restant van het Casper de Roblesdiepje kunnen zijn:
DSC08739
Ezeltje, Hoendiep zuidzijde bij de Kerkwegsbrug:
DSC08751
Terug in de stad moeten wachten op dezelfde trein die me naar Buitenpost bracht:
DSC08761