Rondje Roderwolde – Peize

Lange Madijk, Peizermade:

Onlanderdijk:

Uitgebloeid, maar nog bekoorlijk:

Het maaien of klepelen van een slootwal:

Paard met zebrapak, Roderwolde:

Bij de Waalborg, Roderwolde:
Werk aan de molen, Roderwolde:

Compositie met touw, hout en ijzer, Achterstewold, Peize:

Belgisch paard bij drinkbak, Achterstewold:

Dezelfde wei – veulen met op de achtergrond rooie blaarkoppen:

Linke soep, als je het mij vraagt:

Morgen en overmorgen nog dit mooie weer, daarna is het afgelopen:

Advertenties

Onlander rondje

Omgelegde Eelderdiep bij het Transferium Hoogkerk:

Hamersweg:

Elzenblaadjes als delicatesse voor Haflingers (bij de Gouwe):

De fraaie koe met pantervel was er ook weer:

Jagende zwaluwen:

Zwaluw met narcistische trekjes? Nee hoor, zwaluwen plukken ook insecten zoals schrijvertjes van het wateroppervlak af:

Rood vee bij de Bommelier met de molen van Roderwolde op de achtergrond:

Afstervend coulis bij de Drentse dijk:

Zuidelijk stuk van de Gouwe:

Zwaluwjong, wachtend op voer van pa of moe:

Gele plomp:

Boerderette Nieuw Eelderwolde:


Onlander ommetje

In de buurt van Eiteweert – zwanebloem:

Aangevreten zuring:

Wilgenroosje:

Wederik:

Pluizende distels en helaas geen puttertje te zien:

Wederik en kattenstaarten:

Gehavende bloedrode heidelibel aan de Onlanderdijk – ik vermoed dat kokmeeuwen erop jagen:

Herkauwende witte koeien bij Roderwolde:

Rijpende rogge, Roderwolde:

Achter Foxwolde stond in een weiland een stel pinken met allemaal stippen en vegen van klei op hun koppen. Vroeg me af waarom die stippen niet elders op hun lijven zaten, maar bedacht dat ze daar wel zullen zijn weggelikt. Rest nog de vraag hoe ze aan die stippen en vegen kwamen:

Hooiwerkzaamheden bij Lettelbert:

Noordkant A7 bij Lettelbert:


Bloemrijk rondje Peize

Op de met mossen overgroeide asfaltrand van de Zuiderweg in Hoogkerk staan fraaie gele bloempjes. Deze zijn hier in de buurt op nog meer van zulke plekken te vinden. De naam wist ik niet, maar volgens Hendrika en anderen (waarvoor dank) betreft muurpeper, ook wel sedum of vetkruid geheten:

Korenbloemen en bolderik op nieuwe grond bij de Eemsgolaan:

Klaprozen in overvloed bij het Transferium Hoogkerk:

Wat dichterbij:

Oever Omgelegde Eelderdiep – vingerhoedskruid:

In dat gecompartimenteerde kanaaltje zit redelijk wat krabbenscheer:

Bij de meeuwenkolonie – een menigte gele plompen:

Vogelwikke aan de Drentsedijk:

Tijdig gezien, ligt in hinderlaag, is levensgevaarlijk::

Boswal bij de Drentsedijk – veel kamperfoelie:

Moeraskers? Te vinden aan de Zuiderdijk:

Rode koeien aan de Zuiderdijk:

Achterstewold – wederik:

Melkstationnetje aldaar:

Herkauwende blaarkoppen met op de achtergrond, in een sprank zon, het nieuwe Eelderwolde:

Peizerwold – ooievaarman vlooit zijn vrouw:


Rondje Leekstermeer

Gistermiddag scheurde om vier uur het wolkendek open en prompt werd het vijf graden warmer. Nog maar even een eindje fietsen, dacht ik.

Bij Den Horn bleek een stuk groenland gescheurd. Er zal wel nieuw gras op komen, want voor iets anders lijkt het me te laat. Normaal is dit een herfstbeeld, de grond lijkt kleiig en venig tegelijk:

Een heel eind verderop, onder Oostwold, was een boer aan het maaien. Het zuringseizoen is klaarblijkelijk geopend:

Blauwgras en zuring in tegenlicht:

Zuringfantasie à la japonaise op de oever van het Lettelberterdiep:

In het diep ontloken de eerste waterlelies:

Heel erg rustig op het meer – het enige scheepje dat er voer had zuringrode zeilen:

Er staat een uitkijktoren bij de mond van het Lettelberterdiep, waarop je ook mooi de visdiefjes kunt volgen:

Van de week gingen allerwegen de lissen bloeien:

Veenpluis:

Op de rand van hooiland:

Gemaaid wegje dat ik nog eens helemaal moet aflopen:

De tinten van het blauwgras:

Eikenlaan bij Leek, naar ik meen aan de rand van de Leutingerwolderes:

Velden vol zuring en boterbloemen:

Kijk, bij zoiets zouden gemeente-ambtenaren een bankje moeten neerzetten, in plaats van op de uitzichtloze plekken die ze meestal verkiezen:

Slootwal met koekoeksbloemen:

Er was al vrij veel land afgehaald hier tussen Leek en Roderwolde – de sloten zie je dan des te beter:

Enorme zwam op forse wilg:

Een graanachtig gras, zachte dravik (met dank aan Hendrika):

Landschap aan de stadskant van Roderwolde:

Boven de Onlanden betrok het veer, er leek even een bui in de maak:

De volledig met gele lissen opgepropte sloot die ik al vaker kiekte:

De avond valt:

Noar huus tou:


Ommetje Eiteweert, vroeg in de middag

Mooi koetje in land bij het Peizerdiep:

Schapen zoeken al de schaduw op:

Wilg met spinselmotten, dacht ik eerst, maar een lezer wees me erop dat het rijp wilgenzaad is:

Fluitekruid, raapzaad en boterbloemen op de oever van het Peizerdiep bij de Baileybrug:


Ommetje Nietap

Haantje bij kinderboerderij Minerva heeft het hoogste woord:

Matsloot, verderop betrok helaas de lucht:

Aangevreten zwanenmossel op slootwal Matsloot:

Els bij het Leekstermeer:

Paartje buizerds in weiland bij de Groeve, tussen Sandebuur en Foxwolde:

Op het ooievaarsnest aldaar werd driftig geklepperd. Jammer genoeg hielden ze ermee op toen ik naderde:

Leutingewolde – obsoleet melkstation:

Geheimschrift der natuur in omgevallen boom:

Die boom ligt aan de Toutenburgsingel onder Nietap en is geheel hol:

Baggelveld, Ter Heyl:

Schuur op de Pasop:

Zingende spreeuw op schoorsteen tegenover Tante Til in Enumatil: