Bloemrijk rondje Peize

Op de met mossen overgroeide asfaltrand van de Zuiderweg in Hoogkerk staan fraaie gele bloempjes. Deze zijn hier in de buurt op nog meer van zulke plekken te vinden. De naam wist ik niet, maar volgens Hendrika en anderen (waarvoor dank) betreft muurpeper, ook wel sedum of vetkruid geheten:

Korenbloemen en bolderik op nieuwe grond bij de Eemsgolaan:

Klaprozen in overvloed bij het Transferium Hoogkerk:

Wat dichterbij:

Oever Omgelegde Eelderdiep – vingerhoedskruid:

In dat gecompartimenteerde kanaaltje zit redelijk wat krabbenscheer:

Bij de meeuwenkolonie – een menigte gele plompen:

Vogelwikke aan de Drentsedijk:

Tijdig gezien, ligt in hinderlaag, is levensgevaarlijk::

Boswal bij de Drentsedijk – veel kamperfoelie:

Moeraskers? Te vinden aan de Zuiderdijk:

Rode koeien aan de Zuiderdijk:

Achterstewold – wederik:

Melkstationnetje aldaar:

Herkauwende blaarkoppen met op de achtergrond, in een sprank zon, het nieuwe Eelderwolde:

Peizerwold – ooievaarman vlooit zijn vrouw:

Advertenties

Rondje Leekstermeer

Gistermiddag scheurde om vier uur het wolkendek open en prompt werd het vijf graden warmer. Nog maar even een eindje fietsen, dacht ik.

Bij Den Horn bleek een stuk groenland gescheurd. Er zal wel nieuw gras op komen, want voor iets anders lijkt het me te laat. Normaal is dit een herfstbeeld, de grond lijkt kleiig en venig tegelijk:

Een heel eind verderop, onder Oostwold, was een boer aan het maaien. Het zuringseizoen is klaarblijkelijk geopend:

Blauwgras en zuring in tegenlicht:

Zuringfantasie à la japonaise op de oever van het Lettelberterdiep:

In het diep ontloken de eerste waterlelies:

Heel erg rustig op het meer – het enige scheepje dat er voer had zuringrode zeilen:

Er staat een uitkijktoren bij de mond van het Lettelberterdiep, waarop je ook mooi de visdiefjes kunt volgen:

Van de week gingen allerwegen de lissen bloeien:

Veenpluis:

Op de rand van hooiland:

Gemaaid wegje dat ik nog eens helemaal moet aflopen:

De tinten van het blauwgras:

Eikenlaan bij Leek, naar ik meen aan de rand van de Leutingerwolderes:

Velden vol zuring en boterbloemen:

Kijk, bij zoiets zouden gemeente-ambtenaren een bankje moeten neerzetten, in plaats van op de uitzichtloze plekken die ze meestal verkiezen:

Slootwal met koekoeksbloemen:

Er was al vrij veel land afgehaald hier tussen Leek en Roderwolde – de sloten zie je dan des te beter:

Enorme zwam op forse wilg:

Een graanachtig gras, zachte dravik (met dank aan Hendrika):

Landschap aan de stadskant van Roderwolde:

Boven de Onlanden betrok het veer, er leek even een bui in de maak:

De volledig met gele lissen opgepropte sloot die ik al vaker kiekte:

De avond valt:

Noar huus tou:


Ommetje Eiteweert, vroeg in de middag

Mooi koetje in land bij het Peizerdiep:

Schapen zoeken al de schaduw op:

Wilg met spinselmotten, dacht ik eerst, maar een lezer wees me erop dat het rijp wilgenzaad is:

Fluitekruid, raapzaad en boterbloemen op de oever van het Peizerdiep bij de Baileybrug:


Ommetje Nietap

Haantje bij kinderboerderij Minerva heeft het hoogste woord:

Matsloot, verderop betrok helaas de lucht:

Aangevreten zwanenmossel op slootwal Matsloot:

Els bij het Leekstermeer:

Paartje buizerds in weiland bij de Groeve, tussen Sandebuur en Foxwolde:

Op het ooievaarsnest aldaar werd driftig geklepperd. Jammer genoeg hielden ze ermee op toen ik naderde:

Leutingewolde – obsoleet melkstation:

Geheimschrift der natuur in omgevallen boom:

Die boom ligt aan de Toutenburgsingel onder Nietap en is geheel hol:

Baggelveld, Ter Heyl:

Schuur op de Pasop:

Zingende spreeuw op schoorsteen tegenover Tante Til in Enumatil:


Rondje door de Onlanden

Bij het Omgelegde Eelderdiepje

Afgevallen boomschors, Bruilweering:

Kat op het ijs, Peizermade:

Ganzenvlucht, Hamersweg:

Hamersweg:

Bij de Hamersweg:

In een sloot aldaar:

Hamersweg:

Met de koetsewagen via een dijkje de Onlanden in:

Onlanderdijk:

Slenk:

Reiger bij de Onlanderdijk:

Het wegje naar Sandebuur 1:

Het wegje naar Sandebuur 2:

Zwaan op het ijs bij de Hooiweg:

Helemaal rozig, op weg naar huis:


Kievitenstroper

Theo van Hoytema, Kievit. Proefdruk van een litho. Rijksmuseum.

LEEK, 19 Maart. Nauwelijks bevolken de eerste lenteboden, de kieviten, de madelanden, of de vogelvangers zijn weder bezig ze te verschalken. Honderden van deze nuttige vogels worden tot groote schade van den landbouwer gevangen en naar de poeliers in de steden verzonden; wel behooren de kieviten tot do nuttige vogels en mogen niet gevangen worden, maar onze vogelvangers, wetende dat de wet moeilijk is uit te voeren, gaan ongestoord hunnen gang. Zelden mag het der politie gelukken iemand op heeterdaad te betrappen.

 Toch gelukte het de vorige week aan de rijksveldwachters Velthuis alhier en Wieringa te Roden, J. de H., wonende bij de Matsloot onder Roderwolde, bij zijn strooperij te verrassen. Een 5-tal kieviten werden in beslag genomen. Eere aan de activiteit dezer handhavers der wet, die meermalen nachten aaneen in dit barre jaargetijde op het Leekstermeer rondzwalken om de wet te handhaven.

 Zou een scherper toezicht op de poeliers in de steden niet veel kunnen bijdragen om dezen vogelmoord te voorkomen?

Aldus het Nieuwsblad van het Noorden op 21 maart 1901. J. de H., dat waren de initialen van Juke de Haan, een arbeider die in het drassige gebied rond de Matsloot wel meer dingen deed die niet mochten. Dezelfde rijksveldwachters hadden hem nog geen jaar eerder bekeurd wegens het laten weiden van schapen in andermans weiland. Dat gebeurde in Foxwolde, nota bene in een nacht van zaterdag op zondag. Je zou denken dat de agenten dan wel wat anders te doen hadden, maar blijkbaar loerden ze op Juke. Ook had Juke in de gesloten tijd zitten vissen met een fuik en een schakel. Dat vistuig werd in beslag genomen en Juke kreeg ook hiervoor een proces verbaal aan zijn broek.

Ik denk niet dat hij de politie zo heel goed gezind was. De berichtgever mocht hij denkelijk ook niet zo, want een paar dagen later vond het Nieuwsblad het nodig te melden, dat het Oostwoldiger bericht over Juke van een héél andere correspondent kwam, dan van de gewone.


Rondje Roderwolde – Slaperstil

Uiteind parallelweg bij de A7:

Boerderij bij Roderwolde:

Waalborg:

Molen, paard – Roderwolde:

Zilverreiger inde Onlanden:

Zuidwendingermolen bij De Poffert:

Frappant veel sneeuwklokjes op sommige erven en slootwallen:

Zilverreiger bij Den Horn: