Rondje Roderwolde – Lagemeeden

Uitloper Stadspark naar Peizermade:

Distelrozet langs de Onlanderdijk:

Slenk bij de Onlanderdijk:

Hooiweg, Roderwolde – het goede voorbeeld?

Lijnenspel bij de Zuidwending:

Kerkstraat Hoogkerk – eerbied voor de rijpere mens is er niet meer bij, tegenwoordig:


Rondje Peize – Eelde – Haren

Slenk in de Onlanden, gezien vanaf de brug in de Groningerweg naar Peize:

Huppelpaaltjes, Achterstewold:

Rustend blaarkopkalf:

Hooglanders in het laagland:

Bij het Eelderdiep tussen Peize en Eelde:

Een foeragerende zilverreiger tussen de koeien:

Bij Winde, pony met vlechtjes en in zebrapak:

Winde, open stal:

Insect met lange antennes op stuw in het Eelderdiep:

Hoornsedijk – het huisje staat er nog:

Paterswoldsemeer:

Stadspark – ballonopstijging:


Onlander rondje

Langmadijk Peizermade (1):

Langmadijk Peizermade (2):

Dood hout in de Gouwe:

Onlanderdijk:

Zweefvlieg op gele bloem:

Slenk:

Weiland bij Roderwolde:

Monument voor het Stobbenven:

Buitjes boven Roderwolde:

Het weggetje naar Sandebuur:

Trekkers weer doelmatig gebruikt:

De lucht achter De Poffert:


Vos in de Onlanden

Ik kwam terug van een fietstochtje door het Westerlkwartier, het weer betrok, zonder dat dit tot regen leidde. Voorbij de op een na laatste Omlander brug, in de verte, zag ik een groepje mensen gebiologeerd naar iets kijken. Het was een vos die in de berm langs het fietspad scharrelde. Hij bleek totaal niet schuw en trok zich nergens wat van aan. Hoewel hij er een stuk gezonder uitziet, zou het wel eens de vos kunnen zijn die dit voorjaar naar de enkel van een fietster hapte. Het ging in elk geval om dezelfde omgeving. Kreeg het idee dat iemand hem zit te voeren::


Het Waal rond

Met die windkracht 4 tegen en  mijn voortdurend overslaande trappers was ik het fietsen weldra beu. Ik zat al vlakbij Roderwolde en besloot de dijk tussen de Roderwolder- en de Onlanderdijk af te lopen. Daar mag je niet fietsen, maar ik heb er al vaak mensen zien wandelen. Bovendien voert die dijk langs Het Waal, een intrigerend moerasbos bij Roderwolde.

Nog op de Roderwolderdijk, voorbij de tweede brug:

Het zuidelijke puntje van het Waal, met bomen waar regelmatig roofvogels in zitten:

Ik had een nat broekbos verwacht, maar alles leek droog. Er was zelfs een paadje zichtbaar (niet dat me in het bos begeven heb). Verder waren de stammen, anders dan ik verwachtte, vrij dik:

De noordelijke zoom van het Waal met in de verte de Stad:

In het westen de Hooiweg en het groenland dat de Stobbenvenne heette en waar jaren geleden de resten van een verbrand oerbos tevoorschijn kwamen

De pas gemaaide dijk maakt een paar slingers:

Dit is het onbegaanbare stukje voorbij de Onlanderdijk, roestrood van de uitgebloeide zuring:

Detail: de tinten van de opslag (uitgebloeide gewone raket (met dank aan Hendrika) tegen de achtergrond van die zuring):


Onlander ommetje

Paardenweide Matsloot:

Gewone oeverlibel op vissteigertje Peizerdiep:

Distel met hommel of zandbij:

Door de regen zijn distelpluizen gaan klitten:

Namus kwijtius = vlasbekjes (met dank aan Hendrika):

Onlandsedijk:

Sterk geurende hooibult bij het Stobbenven-monument:

Zwientje, Achterstewold Peize:

Vanaf de Woudrustlaan – buien in het westen:

Hele stukken zijn bezet door kattestaarten, mede door de lage waterstand:

Het inladen van los hooi bij de Weringsedijk:

Geen druppel gevoeld: de buien passeerden aan de zuidkant:


Onlander rondje Peize – Roderwolde

Margrieten op oever zijkanaaltje van het Omgelegde Eelderdiep onder Eelderwolde:

Kattenstaart en rolklaver:

Berm Omgelegde Eelderdiep:

Eind verder, voorbij de afslag naar de Schelfhorst:

Het diep daar bevat over driekwart van de breedte krabbenscheer:

Weissenbruchje:

Achterstewold, Peize – rustend blaarkopkalfje:

De rogge bij de Bommelier was deels terneergeslagen:

Pony met blinddoek, Roderwolde:

Onlandsedijk:

Wederik en vogelwikke:

Bij Eiteweert: zweefvlieg op distel: