Ommetje Sandebuur

Ingevroren bellen methaan uit het veen onder een sloot aan de Hamersweg, Peizermade:
dsc07634
Onlanden, samenscholende eenden op ijsvlakte.  Op de achtergrond Nieuw-Eelderwolde:
dsc07650
Uitgebloeide wederik met verijsde rijp:
dsc07660
Terwijl het Peizerdiep bij de stuw dichtgevroren was, lag er in deze Onlander slenk nog open water:
dsc07666
Bij een van de bruggen in de Hooiweg zaten vogelaars te koekeloeren naar een winterse roerdomp:
dsc07678
Ganzenvlucht boven Roderwolde:
dsc07681
Bij Sandebuur:
dsc07690
Achtererf in Sandebuur:
dsc07695


Rondje Peize, Eelde Hoornsedijk

Onlanden – de hoogzit van Natuurmonumenten:
dsc07551
Koeien bij Peize gebiologeerd door iets onbekends:
dsc07562
Eelderdiep bij de Peizerhorst:
dsc07565
Samenscholing van eenden:
dsc07566
Dampende paarden bij de boerderij van Natuurmonumenten onder Eelde:
dsc07581
Hoornsedijk, het stukje van Hemmerwolde:
dsc07586
Reiger onderaan de diepswal van het Hoornsediep heeft al niet meer de fut om op te vliegen:
dsc07594
Helpermolen, Paterswoldsemeer:
dsc07596


Rondje Oostwold

Onlander Dijk – riet, riet en nog eens riet, maar een vogel zie je niet:
dsc07527
Wel een dwergmuis in de top van zo’n stengel gezien, maar het beestje klom zo rap naar beneden dat ik mijn camera niet op tijd paraat kreeg:
dsc07530
Het voormalige Stobbenven achter Roderwolde leek onder water te staan, maar dat was optisch bedrog:
dsc07532
Het effect van wat dichterbij:
dsc07533
Oostwold, graffiti op schuur:
dsc07534
Kerkewegsbrug over het Hoendiep:
dsc07544
Els langs de weg:
dsc07545
Boerderij en loze hoogspanningsmast bij Den Horn:
dsc07546


Rondje Peize

Peizermade, Onlanden:
dsc07461
Achterstewold, Peize:
dsc07467
Groningerweg, momentje dat de lage zon er vol doorkomt en alles in een okeren gloed zet:
dsc07469
Eindje verder, ik denk “Wat zit daar voor soepkip op die paal”, blijkt het een van voren nogal witte buizerd, die weinig schuw was en eerst heel rustig bleef zitten:
dsc07472
En pas opvloog toen een passerende automobilist het nodig vond om te toeteren;
dsc07473
Bij de Stenhorstdijk:
dsc07475
Onlanden bij Roderwolde  – zilverreiger:
dsc07485
Bij de stuw in het Peizerdiep achter Peizermade (het dorp):
dsc07495


Rondje Lieveren

Had al een tijdje geen roofvogel meer gezien. Nu drie op een kilometer fietsen. Boven de Onlanden een torenvalk en een kiekendief. Het rijtje begon met deze buizerd bij Peizermade:
DSC02702
Langmadijk – poging tot rastaficering van Haflinger lijkt mislukt:
DSC02713
Langmadijk – jonge zwaluw:
DSC02717
Onlanden – simultaan jagende blauwe en zilverreiger:
DSC02735
Bij Roderwolde:
DSC02746
Kanoërs op weg naar het Waal – de vrouw op de voorgrond moest zich door het riet heen worstelen:
DSC02748
Een stuk of vijftig zwaluwen in een boom aan de Drentsedijk achter Peize:
DSC02760
Japanse Duizendknoop in een berm van de Winderweg bij de Peizerhorst. Plant ziet er in bloei mooi uit, maar het is een vervelende woekeraar die heel moeilijk weg te krijgen is:
DSC02780
Rijpende appels bij Winde:
DSC02794
Ezelsveulen bij Winde:
DSC02800
Bij Winde:
DSC02806
Hetzelfde keuterijtje van veel verdere afstand:
DSC02812
Hooglander stier bij de Nijlandseweg:
DSC02829 was 35
#dtv – zijn deze eetbaar?
DSC02840
De eikels zijn nog groen:
DSC02846
De Veenkampen, vlakbij Lieveren:
DSC02853
Bij de vistrap tussen Lieveren en Roden:
DSC02860
Van die vistrap tot de Weehorsterbrug langs het Oude of Lieversche Diep gelopen. Het gras langs die beek viel blijkbaar zeer in de smaak:
DSC02874
Uitgebloeid leverkruid
DSC02886
Bij de Weehorsterweg nog kamille en ? :
DSC02889
Jubelend paar bij Foxwolde:
DSC02891
Roderwolde:
DSC02892
Roderwolde:
DSC02897
Onderweg in totaal een stuk of tien, vijftien ooievaars gezien. Dit exemplaar liep rond op de Stobbevenne bij Sandebuur:
DSC02902


Roofvogels bij het Leekstermeer (1924)

“Zijn we het midden van het meer voorbij, dan ga ik op mijn rug liggen bovenop het roefje om met den kijker op roofvogels te loeren, die vooral in den voorzomer wel eens hoog aan het zeilen zijn. Dit is een prachtig schouwspel. Een enkelen keer krijgt ge een vischarend te zien, maar ik geloof niet dat hij er broedt, daarvoor zijn er te weinig boomen van zijn gading in de buurt. Vaker ziet ge den kiekendief, met name den bruinen of den rietwouw. Op hem let ik vooral, zoodra we uit het meer het kanaal naar Roden invaren. Daar is een zeer moerassig ruig landschap (de Bolmert, HP) met riet en elzen en andere stobben, waar het voor die roovers. een dorado is. Jammer dat er in den verloopen zomer weer een aantal gedood is. Ze hebben wel geen zuiver geweten, maar ze zijn zoo mooi. Men mist ze, als ze in zulk een landschap ontbreken. En ze staan onder bescherming van de wet. Er mogen geen roofvogels geschoten worden dan de sperwer en het smelleken. Wat zou het prachtig zijn, indien die wetsbepaling inderdaad eens werd nageleefd en door alle jachtopzieners. de handhavers van de wet, streng gehandhaafd!”

Uit ‘Een tocht naar Drenthe’, een reportage over enerzijds het Zuidlaardermeer- en anderzijds het Leekstermeergebied, door een kennelijke liefhebber van vogels – Nieuwsblad van het Noorden, 24 maart 1924.


“Eigenlijk zou je dit niet moeten uitzenden”

Ik wilde me opgeven voor dit programma van rtv Drenthe en dan met de Hamersweg als onderwerp, maar dat hoeft nu dus niet meer. Henk Heeringa was me voor met zijn lofzang op de Onlanden: