Spinneweb

Vanochtend langs het Hegepad waren tal van bedauwde spinnewebben zichtbaar in het struweel. Qua lichtval en formaat sprong deze eruit:

Van wat meer afstand:

En nog wat dichterbij:

Advertenties

Vos in de Onlanden

Ik kwam terug van een fietstochtje door het Westerlkwartier, het weer betrok, zonder dat dit tot regen leidde. Voorbij de op een na laatste Omlander brug, in de verte, zag ik een groepje mensen gebiologeerd naar iets kijken. Het was een vos die in de berm langs het fietspad scharrelde. Hij bleek totaal niet schuw en trok zich nergens wat van aan. Hoewel hij er een stuk gezonder uitziet, zou het wel eens de vos kunnen zijn die dit voorjaar naar de enkel van een fietster hapte. Het ging in elk geval om dezelfde omgeving. Kreeg het idee dat iemand hem zit te voeren::


De plechtige teraardebestelling van Piet de parkiet

Kwam vanmiddag net op tijd voor de uitvaart van Piet, de parkiet ten huize van mijn achterneef in Ezinge. Na de gebruikelijke plichtplegingen werd het beestje met een 1, 2, 3 in Godsnaam aan de schoot der brokkelige aarde toevertrouwd.

Piet was een vrolijk dier. Het zong er tenminste lustig op los. Waaraan het zo plotseling doodging is onbekend. Piet is ruim één jaar geworden.


Eind van de lente

Op het bankje bij de eerste Onlander brug vanaf het gehucht Peizermade – wat voor vogel zingt daar?


Koekoek, Lettelberterpetten


Ram belaagd door lammeren

Gezien aan de Molenweg aan de zuidkant van Eelde: Drentse ram probeert staande op stropak van jonge boomblaadjes te knabbelen, maar lammeren maken het hem lastig:


Heel vroege musjes

Het jaar 1817 was een warm jaar met ook een warme februarimaand. Daarvan getuigt bijvoorbeeld dit bericht:

Groningen, den 13 Maart.
Uit het naburig Winschoten wordt ons gemeld bet volgende buitengewoon natuurverschijnsel:
„Den 17den februarij 1817 werd alhier op een duivenhok een muschennest gevonden met vijf eijeren, waarin reeds levende jongen waren, zoodat dezelve spoedig uit de doppen moeten komen, eene bijzonderheid welke in dit gewest op dien tijd zonder voorbeeld is.”
(Provinciale Groninger Courant.)

Bron: Nederlandsche Staatscourant 19 maart 1817.