Rondje Peize – Eelde – Noordlaren – Onnen

Queueënde Belgen bij het Achterstewold, Peize:

Hooglander houdt van laag hangende, maar sappige boomblaadjes, Onlanden aan de Eelder kant van Peize:

Eelderdiep tussen Peize en Eelde:

De boerderij van Natuurmonumenten bij Eelde heeft weer een beste voorraad nieuw hooi (terwijl er ook nog verscheidene rollen van vorig jaar staan, die nu met gras overwoekerd raken):

Rijplaten op afgeoogst korenland, de Hullen ten oosten van Donderen:

Op meerdere plekken in het Gorecht dode bomen, zoals hier in de buurt van de Blankehoeve bij Noordlaren:

Perceel verleppend suikerbietenloof aan de Kampsteeg, Noordlaren:

Bij Onnen: podiumbeest regelt spotlight in:


Rondje Eelde – Peize

Bij de Eelder Madijk:

Eindje verder – tinten geel:

Doel van de reis was de demonstratie tegen de milieueffecten van de luchtvaart. Op het moment dat ik er aankwam, beantwoordde Lutz Jacobi vragen van iemand die Jan de Arbeider zijn vliegvakantie niet wilde afpakken. Het ging alleen om een beetje minder vliegen:

De opkomst was op dit vroege uur nog bescheiden: 50 à 75 mensen, schat ik, met, gezien de jasjes en shirts, veel leden van Dierenpartij en GroenLinks:.

De meest opzienbarende leus of verklaring:

Ik ben er niet zo heel lang gebleven. Op de terugweg dit gemeenteperkje in Oekraïnekleuren op de hoek van de Legro- en de Esweg:

Aardig trekkertje van hovenier op de rand van Eelde:

Bij een inrit van land aan de Koedijk. De eigenaar wil daar geen honden hebben, en iemand is het daar kennelijk niet mee eens:

Paard aan de Koedijk:

Het bankje ter ere van Jan Tuttel (bio) lijkt opgeknapt:

Schuin tegenover het fietspad naar Bunne en Winde een mystieke keienstapeling op de boomstomp:

Passanten worden gezien:

Overnaadse bouw:

Als ik tegenwoordig ergens een trekker zie, zoals hier op ’t Achterstewold bij Peize, zoekt mijn oog weldra naar de tank die hij op sleeptouw heeft:

Siësta in het varkenslandje op het noordelijke uiteind van ’t Achterstewold. De drie voorste hebben zich ingegraven, dat zijn de individualisten, terwijl de groep er gewoon bij is gaan liggen:


Rondje Peize – Paterswolde

Gevlekte koe bij de Langmadijk, Peizermade:

Prettig dromend varken, Roderwolde:

Weggetje bij maisveld, Peizerwold

Fietspaadje Peize:

Nieuw bord attendeert op het verdwenen Huis te Peize, ooit een havezate waar machtige Drentse heren woonden::

Het schathuis of de boerderij die erbij hoorde staat er nog steeds. De boer stond buiten en gaf me toestemming om de wat verscholen geplaatste gevelsteen te fotograferen – het betreft ’t alliantiewapen De Coninck-Van den Clooster uit 1706:

Sinds jaar en dag huppelen er konijntjes rond de boerderij:

Eenzame lindeboom op de Eelderma:

Duivenhok bij de Verlengde Boterdijk, Paterswolde:

Pompoenenplantage bij de Boterdijk:

Bord langs de Meerweg waarschuwt voor overstekende otters:

De Paalkoepel, in 1908 gebouwd als theehuis voor Jan Evert Scholten, in de jaren 70 nog zwaar vervallen en sindsdien in gebruik als restaurant:


Rondje Roderwolde – Peize – Eelde – Onnen

Ontluikend bij de Onlanderdijk:

Regeneratie:

Fouragerende ooievaars:

Bij een slootje, Roderwolde:

Paal boven water, Peizerdiep bij de Stenhorsten:

Het bospaadje aan het eind van de Stenhorstdijk, Peizerwolde:

Tevreden ogend scharrelvarken, Peize:

Achterstewold, Peize:

Brusselseweg, Peize:

Onnen:

Onnerpolder – de kieviten en grutto’s die je hier vijftien jaar geleden nog volop zag, hebben plaats gemaakt voor ganzen:

Bij de Zuiderhooidijk dit radiobaken van vliegveld Eelde, dat gebouwd is met Europees geld:


Rondje Peize – Roderwolde

De Onlander Cascade werkt weer:

Oostkant Peize:

Bosanemonen galore:

De drie Gezusters, Achterstewold Peize:

Er zit altijd een wat meer ondernemend type bij:

Verkrottende boerderij, westkant Sandebuur:

Verzameling kabelspoelen, Westpoort:


Nieuw insectenhotel aan de Peizerweg

Sinds een week of wat staat dit vrij forse insectenhotel bij de spoorwegovergang Peizerweg aan de zuidkant. Op het eerste gezicht ziet het er vrij vandaalbestendig uit, maar de bijenstal in het Stadspark heeft ook steeds te maken met vernielingen, dus erg gerust ben ik hier niet op.

Ben ook benieuwd wat met de strook erachter gebeurt: voor het inzaaien van bloemenmengsel lijkt me die niet meer geschikt, maar komt er dan een voetpad, zodat mensen niet meer op het fietspad hoeven lopen? Enfin, we zullen zien.


Rondje Peize – Roderwolde – Matsloot

Campinglaan, Stadspark:

Slingerpaadje bij Peize:

Blaarkopkalveren, Achterstewold Peize:

Bij de Waalborg, Roderwolde:

Matsloot:

Els bij de Matsloot:

Pootjebaaiende Kieviten, bij de parallelweg van de A7:

Het waren er best veel, enkele honderden, meer dan ik het hele jaar gezien heb:


Rondje Peizermade – Matsloot – Leegkerk

Het was me even ontgaan, maar gistermiddag zag ik dat er vlakbij, op de parkeerplaats bij het toekanhotel, een coronatestlocatie van het Huisartslab is ingericht:

De uitloper van het Stadspark naar de Groningerweg:

Kudde blaarkoppen bij de Langmadijk:

Altijd weer vreemd, die frisse groene kleur van nieuw riet in het najaar, hier op een slootwal bij Eiteweert:

Meer modder dan hooi, Matsloot:

De kwartiermakers van steeds grotere aantallen grauwe ganzen:

Tichelwerkpad, Leegkerk:

De doodsklok klepte er aan het eind van een uitvaartdienst. Mensen op het kerkhof, kijkend naar de Legeweg:

Waar zich een rouwstoet formeerde – kennelijk ging niet iedereen mee naar graf of crematorium:


Rondje Peize

Bij Roderwolde:

Haarveen/Foxwolde:

Koeienpad op de Weehorst bij het Lieverensediepje:

Springbalsemien:

Vrolijk paard – gefiguurzaagd ornament in het buitengebied van Peize:

Uitzicht vanaf het Achterstewold:

Biggen op de hoek van het Achterstewold – die ene moet een ontgrondingsvergunning:

Hun moeder, ook goed bezig:


Rondje Peize – Roderwolde

Acrobaat in de berm van het Achterstewold, Peize:

Rode blaarkoppen tussen de zuring in de laagte:

Ouwe tractor::

Grasrolverzwaring:

Ooievaar aan de Brusselseweg (in totaal liepen er vijf rond):

Stenhorst, Peizerwold – haverveld met korenbloemen:

Uitgelicht exemplaar:

Onlander slenk richting Stad, vanaf de Hooiweg tussen Roderwolde en Matsloot:


Avondrondje Peize – Eelde

Bij de Gouwe:

Langmadijk – iemand voorziet zijn land van mest – droge, dat wel – en laat er dan zijn ‘edele viervoeter’ in weiden:

Tussen de spijlen van de laatste Onlander brug richting Roderwolde:

Roderwolder ooievaar speurt hooiland af met op de achtergrond de stad:

Rogge tussen de Bommelier en de Stenhorstdijk:

De meditatieve Belg van het Achterstewold, Peize:

Berken aan de Zuiderdijk. Peize:

Rood vee in de hoek tussen de Peizerpol en de Peizerhorst:

Koe zoogt kalf, apart van de kudde:

Weinig gebruikte oprijlaan op de Schelfhorst, Eelde:

Schuur met ooievaarsnest, daar in de buurt:

Het Omgelegde Eelderdiepje bij Eelde:


Botanisch rondje Peizerwold


Rondje Roden – Peize

De Kleibos, Roderwolde:
DSC03415 was 7
Het stikt er van de bosanemonen:
DSC03416
Weehorsterweg, Roden:
DSC03423
Dode reegeit, mogelijk zwanger, in de berm van de Scharenhulsedijk onder Peize. Ze ligt er sinds vanochtend, waarschijnlijk aangereden. De mensen er tegenover hadden verschillende instanties gebeld, maar ja, Goede Vrijdag. Toen ik de naam van boswachter Aaldrik Pot noemde, bleken ze daar het 06-nummer van te hebben, dus die zal het verder wel regelen:
DSC03426
Zo’n mooi beest, zo jammer:
DSC03430
Mannetjesvink, een heel eind verder aan dezelfde weg:
DSC03434
Hij zat in deze magnifieke boom:
DSC03436
Onlander dijken kleuren geel van het raapzaad:
DSC03437


Een slang aan de Peizerweg

DSC03111 graffiti Peizerweg

Dat wil zeggen: graffiti op een loods die te vinden is op het Suikerfabrieksterrein, maar die alleen zichtbaar vanaf de Peizerweg.

 


Rondje Roderwolde – Peize

Hamersweg, Peizermade een zweem van lichtgroen kondigt bladvorming aan:

Provisorische ontwatering:

Wilg aan de Onlandsedijk:

Varkentje bij Roderwolde:

Hij deed heel aanminnig:

Bij de Waalborg:

Achterstewold Peize:

Daar staat sinds medio januari een nieuw plaatsnaambord, dat doet denken aan een Stad-Groninger spreekwoord: “As wiend komt van Paais, is regen an de raais”: