Avondrondje Beswerd – Hekkum

Gapend paard in het Viooltjesland langs de Roderwolderdijk, Vierverlaten:

Bij de Zuidwending, onder Nieuwbrug:

Steentil – hier zijn nog wel wat meer fietsers onderweg, verderop nauwelijks meer::

Scholekster op wacht bij Fransum:

Haas in hooiland:

En weg was Zoef:

Bij Beswerd – de nieuwe hoogspanningslijn dringt zich visueel meer op dan de oude:

50 tinten groen:

Anders dan bij Den Horn is de populierenrij bij Beswerd nog blijven staan:

Nog steeds Beswerd – boerenschuur halverwege afbraak – de liggers van het gebint lijken ouder dan de zuilen:

Hier is het even holdert:

Via Feerwerd en Garnwerd naar de andere kant van het Reitdiep. Jongen springt van de brug in Garnwerd:

Wakende grutto bij Hekkum:

Ook bij Hekkum:

Koeien op de dijk bij de Wierumerschouw:

Bij Dorkwerd – paarden op afgehooid land doen zich tegoed aan de slootwal. Het klonk heel knapperig:


Een lepelaar bij Hekkum

Tot nu toe had ik ze alleen in de Onlanden gezien, tussen Peizermade (het gehucht) en Roderwolde. Dat vond ik al verwonderlijk, want in de jaren 60, toen ik naar school ging, zaten ze alleen bij het Naardermeer. En nu dan een exemplaar bij Hekkum. Stichting Het Groninger Landschap dat in deze omgeving veel grond heeft, mag met recht en reden trots zijn op zijn beleid hier.

Kwam erlangs in de stille hoop nog eens een kiekendief te zien. In een drassig stukje vlakbij een huis zag ik iets wits een maaiende beweging maken met de snavel.  Hij stond redelijk dichtbij het fietspad, maar met allerlei waterplanten ertussen, zodat het scherpstellen nogal problematisch was:


Zich in vol ornaat oprichtend:

Meer van zulke opnamen gunde hij me niet, hij ging er vandoor:

Gecropped:


Bruine kiekendief op jacht bij Hekkum

Vlakbij Hekkum, in gebied van het Groninger Landschap, zag ik een bruine kiekendief ‘hoveren’ boven lang gras. Op de voorgrond keken twee volwassen hazen toe:
2015-05-22 142
Maar zij waren duidelijk niet de beoogde prooi, want de kiekendief maakte geen aanstalten in hun richting. Hij hing een eindje verder in de lucht:
2015-05-22 143
En steeds boven dezelfde plek, die buitengewoon interessant moest zijn:
2015-05-22 144
Misschien dat de jongen van de hazen daar zaten. Of anders jonge vogels. Maar die hielden zich dan bijzonder gedeisd. Af en toe vloog de kiekendief hoger op:
2015-05-22 145
Om dan weer naar dezelfde plek terug te keren:
2015-05-22 148
Crop van de vorige, waaruit blijkt dat een van de volwassen hazen meer op de fotograaf zat te letten:
2015-05-22 148b
Shotje kiekendief tegen de vrije lucht:
2015-05-22 149
Na deze vloog hij – het betreft een volwassen mannetje –  onverrichterzake weg om niet terug te keren.
2015-05-22 155

Met dank aan Afanja voor de gezaaide twijfel en Wim van Boekel voor het definitieve uitsluitsel dat het een bruine kiekendief en geen buizerd betrof (zoals ik eerst meende).


Rondje Aduarderzijl

Leegkerk, incompleet populierenlaantje:

Uitdunnend blad:

Aduarderzijl – aanbieder minibieb heeft wat met vogels:

Loop naar de pomp en haal er wat wijsheid:

Aduarderzijl – dreigende situatie:

Antum, bij een van de oprijlanen naar Koepon:

Dijkzicht op grazige weide tussen Hekkum en Wierumerschouw:

Haas koestert zich in zon, ook daar:


Rondje Honderd

Hij staat er nog, de droogschuur van voorheen Nanninga’s houthandel te Winneweer:

Garrelsweer – aan zo’n ontvangstcomité gaat men niet snel voorbij:

Weerstation Zeerijp met uitgewapperde Groningse vlag (of is het een zwienhondje?):

Bij ’t Zandt in de buurt – corona zorgt nog maar net voor hoge kartonprijzen of lange halmen komen weer in de mode:

Ten zuiden van Zijldijk:

Bij het gehuchtje Honderd (nu 2 huizen nog) – hetgeen aangetoond moest worden:

Fiveldijk bij Westeremden:

Tussen Westeremden en Huizinge op een abeel:

Nu nagenoeg verdwenen, maar vroeger alomtegenwoordig beeldmerk van een verzekeringsbedrijf op een deurpost in Onderdendam:

Het joodse begraafplaatsje achter Winsum:

Nog steeds op wacht – de grutto bij Hekkum:

Zwarte kraai lijkt vast te zitten op paal (ik kon er helaas niet bij om hem te bevrijden):


Rondje Ezinge

Leegkerk – de nieuwsgierigste van het stel blaarkopjes:

Grazige weiden iets ten noorden van Aduard:

Bij Fransumer Voorwerk in de buurt, deze blackfaced sheeple:

Mooie beesten, toch:

In Ezinge kreeg de voormalige gereformeerde kerk een nieuw dak:

Mijn beide achterneven, toen ze nog leefden en in Feerwerd woonden:

Landschap tussen Ezinge en Allersma:

Tarweveld bij Aduarderzijl:

Antumerweg – ieder zijn meug, de een vreet topgras, de ander vreet riet:

Bij Garnwerd, op het nieuwe fietspad richting Winsum aan de binnenkant van de Reitdiepdijk. Ik verbaas me dus over de populariteit in deze periode van ’t skaten, dat veel meer ruimte inneemt dan fietsen, zodat je er op zulke paden heel gemakkelijk mee in andermans cirkel komt:

Wat die bloem hier in haar uppie moet aan de binnenkant van de dijk? Is ze natuurlijk of gaat het om een restante tuinplant?

Landschap bij Hekkum:

Het haventje van Sauwerd, dat ik nog nooit had gezien:

Boerderijdak, Sauwerd:

Melkenstijd bij de Walfridusbrug:

Graffiti op de Walfridusbrug – de molen in de verte, de Wilhelmina van Noorderhogebrug, heeft geen optimale molenbiotoop:


Rondje Ezinge

Dorstige koe aan de Zijlvesterweg bij Dorkwerd:

Bij de Platvoetsbrug – waakzame scholekster:

Op de Wierumerschouw staat tegenwoordig ’s zondags een busje waarin twee dames yoghurtijs verkopen. Het smaakte best:

Er een beetje rondgelopen met dat ijs. Op de diepswal stond dit voor mij nieuwe bordje. Het verwijst naar een website over oorlogsslachtoffers in het Westerkwartier:

Swaalfke bij het dijkpad naar Hekkum:

Dijkpad voorbij de Wetsingersluis:

Idem, er naderde een bui:

Deze kwam los bij het Feerwerder kerkhof, waar ik schuilde onder een boom:

Gezicht op dezelfde bomenrij vanaf het Lucaspad naar Ezinge:

Altijd mooi – volle zon met een afdrijvende bui:

Bij de begraafplaats van Ezinge wemelde het van havikskruid:

De tuin van mijn achterneef Johannes:


Rondje Ezinge

Bessentsunami, Roderwolderdijk, Hoogkerk:

Blaarkoppenfile, Aduarderdiep Leegkerk:

Zonnebloemen tegen schuur, Zijlvesterweg Leegkerk:

Bij boerderij Gravenburg staat de gracht nog steeds droog:

Op zo’n septemberavond kan het best fris zijn. Dan lopen stoere Galliërs met hun blote armen zo een verkoudheid op. Vandaar hun verwarmde feesttent:

Oldijk tussen Hardeweer en Ezinge – appelboompje buigt door onder de vruchtenlast en wordt gestut – kat ligt op de loer:

Entree vogelhotel, eindje verderop:

Gezicht op Ezinge:

Ram op de Reitdiepdijk bij Oostum:

Grazende stier bij Hekkum:

Droge gracht van boerderij tussen Adorp en Wierumerschouw:

Non-descript bouwsel op Zernike:


Rondje Ezinge

Bij de Aduarderweg overal liggende groepjes blaarkoppen. Deze hebben net een eetbare divan gekregen van hun baas:

Kraaien hadden meestal hun snavel openstaan, zoals hier aan de Zijlvesterweg:

Kleiwerd:

Meerkoet bij Reitdiepdijk begint aan tweede leg:

In de buurt van Bolshuizen bij een sloot – guldenroede (ook wel te zien in tuinen):

Snijwerk in het bovenlicht van havencafé Ezinge:

In de buurt van de Allersmaborg – drie zwaluwen op een draadje:

Achter het Waarhuis zag ik kanonnen staan, waaronder schapen schaduw zochten:

Vogelverschrikker bij Antum:

Hij bewaakt de wierde met graan – in de boom rechts nestelen duiven:

Tussen Hekkum en Adorp. Zitten ze zich een beetje uit te sloven met dit weer:

Rawhide in Wierum – op naar de melkstal:


Obergum – Stad

Haantje bij de kerk van Obergum:

Bemoste, beschadigde en onleesbaar geworden grafsteen achter de kerk van Obergum:

Gekandelaberde bomen, Bellingweer:

Veulen, Alingahuizem:

Haas in de zon, Hekkum:

Druistige paarden, Paddepoel:

Het ene moment jagen ze als gekken door hun weiland, een moment later grazen ze vredig zij aan zij:

Paddepoel, bij het crematorium:


Wind mee vanaf de Eemshaven

De kerk van Oosternieland, badend in pril groen:

Gewelfafsluiting met bloemmotief:

Overzicht vanaf de orgelbeun:

Op het achterliggende kerkhof. In het hoge deel, vooraan, liggen grafstenen uit de achttiende eeuw, waarvan ik vermoed dat die uit de kerk afkomstig zijn:

Zoals deze van de koopman Abel Isebrandts van de Zijldijk, die slechts 27 jaar oud mocht worden:

De kerk gezien vanaf het kerkhof:

Bij het koor:

Van dit gebouwtje in de buurtschap bij de Paapstil heb ik de indruk dat het een voormalige woning is, die in de negentiende eeuw verbouwd werd tot ‘hut’ of bijschuur. In de vroegere voorgevel, nu achtergevel, zit een gevelsteentje uit 1752:

Bij Paapstil ook deze bollenvelden:

Andere kant op:

Door het tele-effect zie je mooi de welvingen van vroegere percelen:

Het kerkje van Oldenzijl:

Hoekje in Eppenhuizen:

De Elemaheerd aan de Kantsterweg:

Hoekje in Kantens:

Hier en daar vee in de wei, zoals tussen Onderdendam en Winsum:

De weem van Wetsinge van de achterkant:

Tussen Wetsinge en Hekkum deze tulpen in de berm:

Hier zie je drie waterlopen. Tussen de twee sloten rechts lag vroeger de Hunze:

Schapen op de dijk bij Hekkum:


Ommetje Ezinge

Sloot, Lagemeeden:

Oude tractor, westkant Aduard:

Kerk, Fransum:

Oldijk tussen Suttum en Ezinge:

Gestoord bij het vissen:

Muur met golfslag, Oldijk:

Oldehoofsterdiep tussen Ezinge en Feerwerd – vroeger was dit een redelijk fotogenieke ophaalbrug:

Oldehoofsterdiep – sfeerbeeld:

Plas en dras bij Hekkum:

Fouragerende grutto:

Schapen in stalopening, Hekkum:

Dijkzicht:

Oostum in de verte:

Drinkende zwaan voorbij Wierumerschouw:

De dartele drie:

De andere helft had geen zin om mee te doen – bij de kerk van Dorkwerd:


Rondje Ezinge

Gaaikemadijk – de oude kerspelgrens Leegkerk-Wierum wordt hier de gemeentegrens Groningen-Westerkwartier:

Gaaikemadijk, stapel oude dakpannen:

Gezicht vanaf de Gaaikemadijk op Heemwerd en de stad:

Schuur in aanbouw, Gaaikemadijk:

Bij de Steentil kwam me een colonne tegemoet van recente oldtimers die meededen aan de Drieborgentocht. Deze Pontiac was de mooiste van die wagens:

De noordelijke hellingbaan voor de nieuwe brug en rondweg bij Aduard lijkt zo’n beetje klaar:

Oude Farmall-tractor op de Medenerweg bij Aduard:

Het kerkje van Fransum:

Open Podium bij café De Brug in Ezinge:

Drentse heideschapen op de dijk bij Hekkum:

Meidoornbessen bij Hekkum:

Bij café Hammingh in Garnwerd stapte een gezelschap dames en heren op en in koetsen. Later zag ik dit Pickwick-achtige tafereel in de verte bij Oostum:


Ommetje Feerwerdermeeden

Het kerkhof van Hoogkerk:

Kwikstaart bij Kleiwerd:

Puberschapen verkennen bult klinkers bij Dorkwerd. De moeders: Ach laat ze maar, ze zijn maar één keer jong:

Op de Feerwerdermeeden een collectie foto’s van bovenlichten bekeken – deze herkende ik van Noordbroek:

Op de terugweg langs Feerwerd, Garnwerd en Hekkum. Bij de Reitdiepdijk bleek een markant bomenbosje gekapt, er zat ziekte in:

Landschap bij Hekkum:

Narcissus de grutto:

Een en al oor, deze haas, de eerste die ik sinds een hele tijd zag:

Dijklandschap bij de Wierumerschouwsterweg:

Kievit viel buizerd aan, was hem helaas al voorbij toen ik af kon drukken:

Buizerd keert mismoedig nestwaarts:

Oude boomsingel bij de Wierumerschouwsterweg:

Tinten langs de Wierumerschouwsterweg, waarschijnlijk door het verschillende tempo waarmee de bomen in blad schieten:

Pril blad:

Oude haas bij Hoogkerk:

De avond valt in Hoogkerk:


Rondje Ezinge

Paarden bij Den Horn:
dsc05545
Onderweg naar Aduard – meidoornbessen:
dsc05549
Vlucht kieviten bij Den Ham:
dsc05554
Barnwerder goudes lijdt aan de essentakziekte:
dsc05564
Zonnewijzer, Barnwerd:
dsc05565
Geploegd en groen land bij Ezinge:
dsc05567
Toren met goudes, Ezinge:
dsc05573
Andijvie, boerenkool en prei op moestuin in Ezinge:
dsc05575
Oosteind Ezinge vanuit het noorden:
dsc05577
Het Lucaspad bij Feerwerd:
dsc05582
Bij het kerkhof van Feerwerd:
dsc05583
Op meerdere graven lagen kastanjecomposities:
dsc05589
Feerwerd, bij de Dataheerd:
dsc05612
Onder de avondmaalstafel in de kerk van Garnwerd:
dsc05617
Ook in Garnwerd staat er een goudes bij de toren:
dsc05636
Wetsingersluisbrug:
dsc05645
Koetjes, dijkje, boerderijtje bij Hekkum:
dsc05647
Koe op dijk bij vallende avond:
dsc05649
Zwaan bij de Wierumerschouw:
dsc05684
Dorkwerder veulen:
dsc05705