Rondje Lagemeeden – Leegkerk

Suikerfabrief vanaf de Zuidwending:

Kerkhof Lagemeeden 1:

Kerkhof Lagemeeden 2:

Kerkhof Lagemeeden 3 – er kwam een man bij staan, die vertelde over het nu verdwenen baarhuisje in een hoek van dit kerkhof. In de oorlog hadden er onberduikers in gezeten:

Bordje van twee herindelingen terug – de gemeente Aduard werd in 1990 opgeheven:

Op de dijk bij Leegkerk:

Kiekeboe:

Boerenzwaluw (ze jaagden vooral vlak boven een sloot):


Ongewenst klokgelui op Lagemeeden

Op donderdag 8 maart 1804 werd tot twee maal toe langdurig de klok van Lagemeeden geluid. Tien jaar eerder was dat nog traditie op die datum en zou niemand ervan opgekeken hebben. Het was immers Prinsjesdag, de verjaardag van prins Willem V, de stadhouder. Maar die leefde al tien jaar in ballingschap. Sterker nog: inmiddels had de prins zich door Napoleon laten afkopen met een Duits vorstendommetje en daarmee de Bataafse republiek erkend. Zijn aanhangers had hij bovendien de vrijheid gegeven om binnen het nieuwe staatsbestel samen te werken met het ‘patriotse’ bestuur. Desondanks waren er ook nog altijd vurige oranjeklanten gebleven, die hoopten op een terugkeer van de oude orde. Via dat klokgelui demonstreerden die waar hun sympathie lag. En dat zat de autoriteiten niet lekker, zulke politieke manifestaties waren nog steeds verboden.

De drost van het Westerkwartier besloot de zaak in onderzoek te nemen. Hij stuurde zijn fiscaal (aanklager) naar Lagemeeden voor het inwinnen van informatie. Ook kregen de boer die het dichtst bij de kerk woonde en de schoolmeester van Lage- en Hogemeeden een uitnodiging om in het gerecht een verklaring af te komen leggen.

Die buurman is hier wel eens ter sprake gekomen vanwege een parkeerkwestie. Wat de schoolmeester ermee te maken had, is een raadsel, want die woonde bij de school op Hogemeeden (waarschijnlijk in Den Horn). Maar er waren wel vaker klachten geweest over het “ergerlijk gedrag” van deze Hidde Pieters Feringa, onder andere omdat hij een bevindelijke oefenaar toestond godsdienstige bijeenkomsten in zijn school te houden. Op de orthodox-bevindelijke flank van de hervormde kerk zaten de fanatiekste aanhangers van het Huis Oranje. Zou meester Feringa misschien de hand hebben gehad in het politiek ongewenste klokgelui?

Op 21 maart beoordeelde de drost de verschafte informatie als onvoldoende. De kerkvoogden Enne Everts en Jacob Abels kregen eveneens een uitnodiging om een verklaring voor het gerecht af te komen leggen.

Op de eerste rechtdag na de Paasvakantie – 11 april – meldden die “dat zij geen beheringe of toeverzigt hadden over de klokstoel” die in Lagemeeden aan de westkant van het kerkhof stond. Bij de scheiding van de kerkgoederen tussen de diverse gezindten in 1797 was de kerk van Lagemeeden uiteraard aan de hervormden gebleven, maar de klokkestoel onder een aparte, gezamenlijke beheerscommissie geplaatst, die bestond uit Tijmen Jans van de Lagemeeden en Roelf Sinninge van de Hogemeeden. Ook deze twee kregen nu een oproepje om voor de drost te verschijnen.

De kerkvoogden maakten intussen nog even van de gelegenheid gebruik om te klagen over schoolmeester Feringa. Die zou “dikwijls nalatig” zijn in het afsluiten van de Lagemeedenster kerk na de  godsdienstoefeningen aldaar. Dat het godshuis goed dicht was, achtten de kerkvoogden noodzakelijk, ook vanwege het armblok in de kerk – een soort houten kluis voor de diaconale collecte-opbrengsten, gezekerd met veel ijzeren beslag. De meester weigerde hun orders te gehoorzamen, zo luidde de klacht van de kerkvoogden.

Op 18 april hoorde de drost Timen Jans en Roelf Sinninge als volmachten van de Legemeedenster klokkestoel over het illegale klokgelui op prinsjesdag.  Ze namen de verantwoordelijkheid op zich, zo verklaarden deze,

om tegen alle gelegenheden, bij welke dat misdrijf wederom zoude kunnen plaatshebben, het kloktouw eraf te nemen

De drost liet aantekening van deze belofte maken in de gerechtsakten. Ook onderhield hij meester Feringa over de klacht van de kerkvoogden, gaf de pedagoog zijn “welmening” te kennen en gelastte hem “op het ernstigste” om voortaan de kerk na iedere dienst goed af te sluiten. Waarschijnlijk heeft Feringa daar keurig aan voldaan. We horen immers geen nieuwe klachten.

Bronnen:

  • Groninger Archieven, Toegang 735 (gerechten Westerkwartier) inv.nr. 610: notulen criminele zittingen 1803-1806, die van 14 en 21 maart, en 11 en 18 april 1804.

Rondje Roderwolde – Matsloot – Lagemeeden

Berijpt bermgewas bij tunnel Eemsgolaan:

Kleumende vink (met dank aan Hendrika) bij de eerste Onlander brug:

Uitgebloeide cichorei met rijp:

Even verderop aan de Roderwolderdijk:

Mollenfeest bij de Waalborg:

Het weggetje naar de Waalborg:

Achtereind boerderij bij de Waalborg met diverse plunderij:

Zuidelijke uiteind van de Stobbenvenne met op de achtergrond het Roderwolder kerkhof:

Scharrelvarkens aan de Hooiweg:

Dode reiger in de Matsloot:

Miro-motiefje in de  berm van de Woeste Hoeve:

De Poffert – hellingbazenwoning met pontje:

Kerkhof Lagemeeden:

In een hoek op de zon bloeiden er sneeuwklokjes:

De schuur, wat verder aan de Nutweg:

Berijpte bereklauw:


Rondje Roderwolde – Lagemeeden

Uitloper Stadspark naar Peizermade:

Distelrozet langs de Onlanderdijk:

Slenk bij de Onlanderdijk:

Hooiweg, Roderwolde – het goede voorbeeld?

Lijnenspel bij de Zuidwending:

Kerkstraat Hoogkerk – eerbied voor de rijpere mens is er niet meer bij, tegenwoordig:


Ommetje Lagemeeden

Leegkerk:

Schip met zure appels bij Den Horn:

Lagemeeden:

Westpoort:


Ommetje Lagemeeden

Achterkant suikerfabriek:

Vierverlaten met dampend vloeiveld suikerfabriek op de achtergrond, gezien vanaf Westpoort:

De Poffert bij de Pannekoek: buizerd met ‘ambtsketen’ op zandbult:

Vanaf boerderij Van Zanten, Leegkerk – de nieuwe toren in de verte:

(Foto’s van gister; vandaag was het te mistig en grijs.)


Ooievaars bij Lagemeeden

Ze hadden al zo’n anderhalf, twee maanden op weg moeten zijn. Maar vanmiddag zag ik een groep van acht ooievaars fourageren bij de Nutweg in Lagemeeden:


Van het vee trokken ze zich weinig aan:

En nu maar voor ze hopen op een zachte winter.


Rondje Lagemeeden – Leek – Leutingewolde

Kruin van wilg op Westpoort:

Voetbalmoe veulen op De Poffert:

Jugendstil grafhek op het kerkhof van Lagemeeden:

Belendende schuur:

Libelle rust even uit van het jagen op hoek grafmonument:

Dertien muizenholen op dit hele kleine stukje kerkhof:

Krans liet indruk achter op mos:

Schoonveld:

Het bankje staat niet echt in het zicht en er zit dan ook nooit iemand op:

Bloeiende krokussen, o nee pardon herfsttijloos voor de kerk van Oostwold (met dank aan Hendrika):

Vrij druk op het Leekstermeer:

Dorpsgezicht Leutingewolde:

Foxwolde – wilde bloemen bij schuur:

Om de hoek werd er gezweeld:

Masker van MacDonalds op het fietspad:

Thuis opgewacht door een mot in winterjas:


Ommetje Lagemeeden – Leegkerk

Bij de Zuidwending tussen de Poffert en Lagemeeden liepen tegen de avond vier ooievaars op een afgehooid stuk land rond. Dit was er een van:

Zuidwending bij de Weersterweg:

Blaarkopjes bij Leegkerk:

Er leek een bui aan te komen, maar er viel geen druppel:


Ommetje Lagemeeden

Er stond een hek open, zodat ik de landweg langs een rij populieren af kon fietsen om de kromme tochtsloot te bekijken die me eerder al eens op kaarten opgevallen was:

Het uitzicht vanaf dat punt op de schuren en boerderij aan de andere kant van het kerkhof:

Kastanjes in de dop:

Jonge kwikstaart op de picknicktafel bij de Tichelwerkbrug:


Rondje Onlanden – Lagemeeden

Na de middag lag er nog rijp in de schaduw:

De ronde poel In de hoek van de Eelder Madijk en de Bruilweering:

Blaarkopstiertje, hoek Langmadijk-Hamersweg, Peizermade:

Zijn kornuiten:

Zilverreiger op de Matsloot, op de achtergrond nog een paar:

Ganzen op de Zuidwending:

Lagemeeden – pompoen die over de uiterste houdbaarheidsdatum heen is:

Ze hadden zitten afstromen, zodat er op de sloten aan de randen veel bomijs lag:


Rondje Matsloot – Lagemeeden – Den Horn

Microlandschap Matsloot (kussentjes mos op beton):

Onversaagd boerenwormkruid, Westpoort:

Zuidwendingermolen:

Aan de Nutweg in Lagemeeden was een plataan omgegaan:

Een poosje geleden is de weg tussen Lagemeeden en Den Horn vernieuwd. Het zand zat vol zaad dat aansloeg:

Groep grazende zwanen  in land bij Den Horn:


Rondje Lagemeeden – Leegkerk

De Roderwolderdijk parallel aan de A7, Hoogkerk:

Oude slotenschoner bij de Zuidwendinger molen:

De Lagemeedener dividivi’s:

Herfstblad op de slootkant:

Paarden bij Nieuwbrug:

Eindje verderop redelijk veel reigers in het land -onder andere deze witte:

Rode blaarkoppen grazend bij Leegkerk:

Kerk Leegkerk:

(Foto’s van gistermiddag, tegen de avond.)


Heiig avondrondje Lagemeeden – Leegkerk

Eenzame fietser aan de Roderwolderdijk:

Lagemeeden – de hooiwagen staat opeens op een heel andere plek:

Rood blaarkop stierkalf, Leegkerk:

Grazende paarden, Leegkerk:


Ommetje Lagemeeden

Dat is één (hooi laden bij de A7):

De margrieten zijn de afgelopen week de bermen uitgeschoten:

Als dit zwaluwen zijn, dan is het zomer:

Boerderij op Lagemeeden krijgt een nieuw dak – de dakplaten links vervangen de asbestplaten rechts: