Rondje Gaarkeuken

Pol dotterbloemen op Westpoort:
DSC03289
Ma is bezig met de woninginrichting, terwijl pa zijn pak fatsoeneert:
DSC03293
Schuur in Oostwold:
DSC03294
Paarden bij de Gaarkeuken:
DSC03297
Blaarkopkalf met behoefte aan zout:
DSC03302
tuin bij de Maarsdijk onder Niekerk:
DSC03305
Werk aan de spoorverdubbeling, Den Horn:
DSC03308
Berm, Leegkerk:
DSC03310


Rondje Niehove

Deel van het gehucht Nieuwklap:
DSC03237
Schuur bij de Spanjaardsdijk-Noord:
DSC03238
Boerderij bij de Spanjaardsdijk-Noord:
DSC03242
Het kerkje van Den Ham, gezien vanaf de Spanjaardsdijk-Noord:
DSC03243
Boerderij bij Oldehove:
DSC03248
Entree Niehove:
DSC03251
Het “mooiste dorp van Nederland” (2019) Niehove vanaf het stukje Oebelepad langs het Niehoofsterdiep:
DSC03276
Boerderij bij Okswerd:
DSC03280


Voorheen de Bult van Mollema

Het oude viaduct over het Aduarderdiep ter hoogte van Nieuwklap, recentelijk ook wel de Bult van Mollema genoemd, is de afgelopen weken vrijwel geheel gesloopt. Gister kwam ik langs de restanten:

De nieuwe, bredere brug met erachter het zandlichaam van de oude:
DSC03219
Met wat goede wil had er een leuk strandje aangelegd kunnen worden:
DSC03222
Aduarderdiep met links in de verte het heem van het Washuis, waar ooit een overzet van het Aduarder klooster was:
DSC03224
Iemand was aan het touwpluizen geweest, vroeger gevangeniswerk:
DSC03225
Er kwam een grote hoeveelheid kabels tevoorschijn:
DSC03226
Het laatste rechtopstaande stuk van de oude brug, dat van de week er wel af zal gaan:
DSC03227
Doorkijkje naar Hoogkerk:
DSC03233
De oudijzerboer kan zijn geluk niet op:
DSC03234


Een populist avant la lettre in de gemeenteraad van Havelte

In veel plattelandsgemeenten was er in de negentiende eeuw nog geen zelfstandig gemeentehuis. Voor vergaderingen en ambtelijke werkzaamheden was men daar nog gewoon, ruimte in een plaatselijke horecagelegenheid (herberg of hotel) te huren. Voor die werkzaamheden ging het dan om één kamer, waarin de burgemeester op gezette tijden zitting hield. Deze was tevens gemeentesecretaris – verder ontbraken ambternaren, of het moest de gemeentebode zijn, doorgaans een bijbaan van de lokale veldwachter.

Tegen die achtergrond moet je de volgende discussie zien tussen de burgemeester en een raadslid van Havelte. Hoewel er door allerlei wetgeving veel werk op gemeenten afkwam, was niet iedereen het eens met de bijbehorende, noodzakelijke uitbreideling van het ambtelijk apparaat:

Bij de behandeling der gemeentebegrootirg, post: bezoldiging ambtenaren ter secretarie, merkte het lid v. Veen op, dat in eene gemeente als Havelte, geen bezoldigd ambtenaar ter secretarie noodig was.

Van Veen: In gemeente van 6 à 7000 zielen deden burgemeester en secretaris al het werk en dat kon te Havelte ook wel gebeuren.

De voorzitter: Ik ben erg verbaasd over deze bewering. Hij toont den raad aan, dat v. Veen ongelijk had.

Van Veen: Ik hoor, dat de heer J. v. B. niet eens door den raad tot secretaris-beambte is benoemd en dus …..

De voorzitter: Het blijkt uit de notulen.

Van Veen: Ik geloof het nog niet!!

De voorzitter: ’t Was beter, indien men met geen kennis van zaken sprak, te zwijgen.

Van Veen: Maar in omliggende gemeente dan ?

De voorzitter: ’t Schijnt, dat jij niet overtuigd wilt worden.

Bron:  Dagblad van Noord-Brabant, 6 november 1899. Dit blad zal het nieuws vast uit de Meppeler Courant hebben overgeschreven, al staat dat er niet bij.

NB: Door uiteindelijk van vousvoyeren over te stappen op jijen en jouwen, toonde de burgemeester zijn minachting voor het raadslid.


Rondje Briltil

Bij het Hornpad op een slootwal, Den Horn:
DSC03169
Langs de Zuiderweg, Zuidhorn:
DSC03181
Op dezelfde plek:
DSC03184
Kerkhof Jellemaweg Zuidhorn:
DSC03190
Briltil:
DSC03192
Achtererf op ’t Faan:
DSC03196
Feest in Enumatil:
DSC03200
Lammeren bij het Hoendiep:
DSC03207


Royale waarschuwing

Had dit bordje niet eerder opgemerkt,. Het staat bij het pad langs het Wolddiep, in Enumantil.

DSC03201

DSC03203


Rondje Yde

Drentsedijk naar Peize:
DSC03119
Peizerhorst:
DSC03121
Speenkruid in een slootje:
DSC03125
Ponyveulen bij het vliegveld:
DSC03126
Bolhuisgat:
DSC03137
Duinstraat, richting De Punt:
DSC03142
Hooglanders bij de boerderij van Natuurmonumenten, westkant Eelde:
DSC03149
Hiervan cirkelden er twee boven de Roderwolderdijk in de Onlanden:
DSC03157