Boekhandelsbevordering in ’t Fin de siècle

Uit de catalogus bij de eerste tentoonstelling van de Vereeninging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (1881):

Advertenties van belangrijke leveranciers. Europa in al zijn heerlijkheid geschetst, en dan zo’n wrakke molen bij maanlicht:

Staaltje van Spin & Zoon, Amsterdam:

Uit een advertentie van de courant Het Nieuws van den Dag – impressie van de krantendrukkerij:

Voor ’t Jonge volkje – de voorganger van Hitweek en Aloha:

Nog zo’n catalogus, nu uit 1892:

Uit de advertentie van Het Nieuws van den Dag:

De steendrukkerij van Tresling, met een portretje van Senefelder:

Bron: RHC Groninger Archieven, Toegang 1733 (archief Boekverkoperscollege Groningen) inv.nrs. 116 en 117.

Advertenties

Tuinfluiter

Tuinfluiter in bosje aan de Meerweg onder Leek.


Met dank aan @MarcoGlastra en @natuuronlanden.


‘Anonieme sjaal’ actief bij Roderwolde

Zaterdagavond in de nabijheid van Roderwolde – “Verderrie, wat ligt daar nou weer in de berm. En dat nog wel vlakbij een goed zichtbare prullebak”:

Blijkt er in die plastic sluitzak een poppetje te zitten:

Met een briefje van een organisatie die zich “De anonieme sjaal” noemt:

Wat betreft de anonimiteit – even eerder kwam me een ouder stel wandelend tegemoet, dat me nadrukkelijk aankeek. Ik verdenk de vrouw ervan. Ik zou haar nog wel herkennen, denk ik. 🙂


Rondje Zuidlaren

De uitkijktoren in de Onlanden bij Peize voorziet in een behoefte:

Rooie stier bij de Peizerhorst:

Enorm zuringveld ten zuiden van de Peizerhorst:

Boer had overschot aan schrikdraad:

Ezel bij Winde:

Schuur bij Winde raakt steeds meer in verval – als hier een stormwind onder komt, ligt dat hele dak op straat:

Jaren geleden was het echt stil op Eerste Pinksterdag, vandaag de dag niet meer. Op de Peizerhorst was iemand met een pneumatische hamer iets (een  betonnen vloer?) in een boerenschuur aan het slopen, in Winde was een boer gras aan het inkuilen

Het bekende oude schuurtje in Winde:

Voorbij Bunne dit aardappelveld, dat er op een dronefoto vast ook aardig uitziet::

Donderen – paard knabbelt aan verse blaadjes uit de haag:

Monument voor het meisje van Yde:

Particuliere laan bij Vries:

Schuur bij Vries:

Klaprozen achter gaas:

Aandachttrekker voor het ‘Feest van de Geest’ op de kerk van Zuidlaren:

‘You will always find us in the kitchen at parties’:

Windvaan op de Veenhorst, Noordlaren:

Noordlaarderbos:

Vlierbloesem:

Werkzaamheden bij de Trompbrug in Stad:


Rondje Leekstermeer

Gistermiddag scheurde om vier uur het wolkendek open en prompt werd het vijf graden warmer. Nog maar even een eindje fietsen, dacht ik.

Bij Den Horn bleek een stuk groenland gescheurd. Er zal wel nieuw gras op komen, want voor iets anders lijkt het me te laat. Normaal is dit een herfstbeeld, de grond lijkt kleiig en venig tegelijk:

Een heel eind verderop, onder Oostwold, was een boer aan het maaien. Het zuringseizoen is klaarblijkelijk geopend:

Blauwgras en zuring in tegenlicht:

Zuringfantasie à la japonaise op de oever van het Lettelberterdiep:

In het diep ontloken de eerste waterlelies:

Heel erg rustig op het meer – het enige scheepje dat er voer had zuringrode zeilen:

Er staat een uitkijktoren bij de mond van het Lettelberterdiep, waarop je ook mooi de visdiefjes kunt volgen:

Van de week gingen allerwegen de lissen bloeien:

Veenpluis:

Op de rand van hooiland:

Gemaaid wegje dat ik nog eens helemaal moet aflopen:

De tinten van het blauwgras:

Eikenlaan bij Leek, naar ik meen aan de rand van de Leutingerwolderes:

Velden vol zuring en boterbloemen:

Kijk, bij zoiets zouden gemeente-ambtenaren een bankje moeten neerzetten, in plaats van op de uitzichtloze plekken die ze meestal verkiezen:

Slootwal met koekoeksbloemen:

Er was al vrij veel land afgehaald hier tussen Leek en Roderwolde – de sloten zie je dan des te beter:

Enorme zwam op forse wilg:

Een graanachtig gras, zachte dravik (met dank aan Hendrika):

Landschap aan de stadskant van Roderwolde:

Boven de Onlanden betrok het veer, er leek even een bui in de maak:

De volledig met gele lissen opgepropte sloot die ik al vaker kiekte:

De avond valt:

Noar huus tou:


Ontmoeting met meneer Grutto

Onderweg tussen Den Horn en Oostwold, een uur of vijf vanmiddag. Heel in de verte zag ik al een overall met een pet op een poos op de weg stilstaan en heel behoedzaam verder fietsen.

Op de plek aangekomen – hela, wie hebben we daar?

Meneer Grutto identificeert zich netjes:

En loopt dan vlak voor me schreeuwend de weg op. No Pasaran! Ik mag niet verder! (Links in het weiland het alarmeren door zijn vrouw):

Aan de andere kant van de weg voegt hij me nog een duchtige preek toe:

Om even later te taxeren of die ook landt:

Nog een waarschuwing bleek op zijn plaats:

Okee, hij wilde zich ook nog wel even van zijn mooie kant laten zien:

Missie geslaagd. Klaar om op te vliegen:


Zanglijster Contest

Tussen Lettelbert en Leek viel deze beurtzang van twee zanglijsters te horen. In de verte doet ook nog even een koekoek mee, een van de zeven die ik vanavond aan de westkant van het Leekstermeer hoorde:

Kunnen we dat Eurovisie Songfestival niet vervangen door opnamen van onze beste zangvogels? De muzikale kwaliteit is stukken beter en het is ook nog veel goedkoper.