Charmante kaart

0817_03530_0001 detail blog

RHC Groninger Archieven 817-3530

Soms kan ik hevig gecharmeerd raken van een ouwe kaart. Zoals deze uit 1818,

“van den uitloop der Drentsche Aa bekend onder den naam van het Hoornsche Diep, met de wederzijdsche oevers en grens tusschen de Provincien Groningen en Drenth “.

Oost is boven, zuid is rechts, west onder en noord links. Weergegeven is een fragment van Hoogkerk e.o.. De provinciegrens is de rode lijn die van halverwege rechts naar halverwege onderaan de kaart voert. De lange, gekromde lijn links is het Hoendiep, met iets onder het midden Hoogkerk en onderaan Vierverlaten. Rechts loopt de Drentselaan (nu Peizerweg) daar min of meer parallel aan. Waar die zich vertakt in de Zuiderweg naar Hoogkerk en de weg naar Peize heb je de buurtschap Lingenhuizen met het Drentse tolhek. Net als het tolhek bij Hoogkerk is dat met een blokje over de weg aangegeven. Onderaan de kaart heb je tot slot nog het Koningsdiep, de Roderwolderdijk en, helemaal rechts, Eiteweert.

Afgezien van de grens, de wateren en de wegen is de kaart niet erg precies. De molen bij Hoogkerk staat er wel op, de watermolens niet. De kerk en de boerderijen zijn aangegeven met simpele rode blokjes, en met wat geclusterde, weinig systematisch ogende streepjes gaf de kaartmaker de richting van de sloten aan.

Wat de kaart in dit geval zo aantrekkelijk maakt? Het zal de wat naïeve en daarom licht aandoenlijke manier van tekenen zijn.


Brief van een honderdjarige

Tussen 1953 en 1963 was mijn oudtante Annie Vondeling directrice van het rusthuis Buitenwoel in Veendam, waar enkele tientallen bejaarden die dat betalen konden in volpension werden verzorgd. Aan deze periode herinnert een flinke stapel foto’s, maar ook een enkele brief die mijn oudtante zal hebben bewaard, omdat hij geschreven werd door een honderdjarige bewoonster van Buitenwoel. Hoewel deze afzendster haar schrijven per abuis dateerde op 1993, in plaats van op 1973 (een jaartal dat o.a. blijkt uit een aangestipte gebeurtenis) was ze bij haar doof- en slechtziendheid geestelijk nog zeer goed bij, reden om haar brief hier te reproduceren:

Veendam 7 jan. 93

Lieve Annie,

Jouw laatste brief van 21 nov. ligt mij al heel lang verwijtend aan te kijken, maar mijn 100 jaren beginnen mij wat zwaar te vallen en ’t was vaak te donker om te schrijven en bij lamplicht wil ’t ook niet zo goed, alleen met zonneschijn gaat het nog. Nu is ’t ook nog mistig en kan ik slecht op de lijntjes blijven, maar ik wil ’t proberen.
Wat heb je toch veel beleefd in de laatste tijd, een auto ongeluk waar je gelukkig vrij goed afgekomen bent en dan je zuster ziek en nu overleden, daarbij de zorg voor je man, wat ook een hele opgaaf voor je is. Een wonder dat je het volhouden kunt en dan zo’n aardige lange brief aan mij schrijven. Ik ben daar dan ook zeer dankbaar voor, omdat telefoneren zo slecht gaat. De mensen kunnen mij wel verstaan maar ik de opgeroepenen maar half of helemaal niet door mijn doofheid.
Mijn ogen worden ook minder, maar de brieven en artikelen met hoofdletters in de krant gaan nog best. Ook puzzelen (Denksport) gaat mij goed en doe ik graag en elke dag speel ik een spelletje skrebbel met de heer Te Velde, die bijzonder aardig voor me is.
De maand december was te druk voor mij, veel jaardagen en dan ga ik ’s morgens naar de koffie. 1e Kerstdagavond gezamelijke maaltijd, verder de Sint Nic. avond, ’t afscheid van zuster Hannie en begin van directrice v.d. Zwaag van Franeker en de Oudejaarsav. tot 12 uur, dat alles heeft me erg vemoeid en nu wil ik liefst maar veel slapen en rustig zitten met benen op een stoel.
De overgang van ’t Ouwe Jaar naar ’t Nieuwe brengt ook allerlei beslommeringen mee, ‘k zal blij zijn als alles weer gewoon is.
De nieuwe directrice is ± 40 jaar, is adjunct geweest in een bejaardenhuis, is een eenvoudiger verschijning dan Zuster, maar ze heeft een heel vriendelijk gezicht, waardoor ze je dadelijk inneemt. Zr. heeft hier een woning gehuurd in Zorgvlied, waar ze helemaal voor zichzelf moet zorgen. Ze valt alle dagen ook ’s nachts in als de directrice vrij is. We hebben nu een kok die goed voor ons kookt, ook voor de bewoners van de flat bij de kerk, nu het Gasthuis afgebroken is (de bewoners zijn verhuisd naar het bejaardenhuis Moria). We hebben heel weinig personeel zoals overal ’t geval is in die tehuizen.
Vorig jaar zijn er 3 gestorven, mevr. v. Dijck, mevr. Jonker en mevr, Venema.
Nu moet ik wel eindigen, want ’t middageten komt soms al voor 12 uur en vanmiddag komt Dinie Bolhuis (ze komt geregeld zondagmiddag) en ik wil de brief nu af hebben.
Ik vind het erg prettig dat je me op de hoogte houdt van wat je beleeft en wens je sterkte toe. Groeten aan je zuster en ook veel liefs voor jou,

je Riek Bosscher

Vijf maanden nadat ze deze brief schreef, overleed Hendrike Johanne Bosscher, zoals ze voluit heette, in Huize Buitenwoel. Doordat haar executeur-testamentair haar geboortedatum in de rouwadvertentie noemt, is het bericht over haar honderdste verjaardag, ook al staat dat niet in een gedigitaliseerde krant, vrij gemakkelijk te vinden. De veenkoloniale krant de Noord-Ooster meldde op 28 juli 1972 dat ze de oudste bewoner van Veendam was, maar dat ze geen drukte wilde en het “heuglijke feit” daarom zo veel mogelijk geheim hield, zodat het toch nog een rustige verjaardag voor haar werd. Vanaf haar meisjesjaren had ze in het onderwijs gezeten. Na enkele jaren in het zuiden van het land te hebben gewerkt, keerde ze terug naar Veendam, waar ze Frans gaf aan de Mulo die vroeger bekend stond als “Boerma’s school”:

“Mevrouw Bosscher heeft zich altijd mogen verheugen in een groot respect van Veendams bestuurders, haar collega’s en leerlingen. Haar grootvader was burgemeester van Veendam, naar wie een straat in Veendam is genoemd.”

Zoals ook al uit haar brief blijkt, mocht ze graag puzzelen:

“Je verrijkt je geest er mee en op den duur word je haast een wandelende encyclopedie…”

De summiere biografie in de Noord-Ooster is verder aan te vullen vanuit gedigitaliseerde bronnen. Riek Bosscher werd in 1872 geboren als dochter van een rijksveearts. Nog voor haar negentiende haalde ze haar lager onderwijsakte en verhuisde vervolgens naar Helmond, waar ze echter pas in 1895 een vaste aanstelling kreeg. Mogelijk was ze eerder volontair of invalkracht geweest. Een jaar later bleek ze teruggekeerd in Veendam, want als onderwijzeres in die plaats haalde ze haar LO-akte Frans, waarna de gemeente Veendam haar vrijwel meteen benoemde tot onderwijzeres Frans “aan de school van den heer T. Boerma”. De rest van haar werkzame leven bleef ze in die functie aan die school verbonden. In 1907 studeerde ze ook nog even voor de akte Duits, maar of ze die ook gehaald heeft, is onbekend. Naast haar werk was ze in elk geval actief in de hervormde gemeente, want in 1935 werd ze herkozen in het Kiescollege van die gemeente. In 1936 kreeg ze op eigen verzoek eervol ontslag als onderwijzeres aan de Ulo, dit na 43 dienstjaren. Haar afscheid ging gepaard met een feest in zaal Parkzicht, dat bijgewoond werd door alle, ruim tweehonderd leerlingen van de school, de collega’s, de oudercommissie en het gemeentebestuur:

“Mej. Bosscher werd op waardige wijze gehuldigd door verschillende sprekers, mooie bloemstukken werden aangeboden, terwijl de jeugd aan de scheidende en zeer beminde leerares een passend cadeau aanbood.”

De Noord-Ooster had in 1972 deze klassefoto van minstens een halve eeuw eerder – ze is de kleine vrouw die tweede van rechts staat, naast de groep leerlingen:

Riek Bosscher a

Helaas herken ik haar van deze foto niet terug op de foto’s van Buitenwoelbewoners, die mijn oudtante bewaarde zonder er de namen achterop te zetten. Misschien leeft er nog een oud-leerling die beschikt over een goed portret? Die zal dan zelf inmiddels ook hoogbejaard zijn.


Stationskauwtje

De trein was wat laat. Deze vogel toonde bijzondere belangstelling voor het krokante kipding dat ik uit de stationsautomatiek had getrokken:

2015-11-28 014 v

Toen ik een stukje afbrak en hem dat toegooide, ving hij ‘t behendig in de lucht op. Voor het eerst viel me die blauwe kuif op:

2015-11-28 017 v

Hij stak goed in de veren, ondanks alle junkfood.


High Noon in Emmen

“In 1926 ontstonden moeilijkheden van grote omvang met de veenarbeiders. Van burgemeester Kootstra werd verteld dat hij toen niet veel anders deed dan zenuwachtig door het dorp fietsen, de hand in de zak waarin een Mauser pistool verborgen zat.

Het was een warme, griezelige dag die ik mij nauwkeurig herinner. Wandelende bij het station zag ik daar de procureur-generaal uit Leeuwarden met andere dignitarissen uit de trein stappen. Gevolgd door een paar honderd man militaire politie en vrijwillige landstorm, die direct begonnen machinegeweren en munitie uit te laden.

Intussen waren enkele duizenden trekkende veenarbeiders met hun vrouwen in Emmen gearriveerd. Uiteindelijk bleken twaalf marechaussees op de fiets, onder leiding van opperwachtmeester Stop, voldoende om de gehele menigte tot omkeren te bewegen. Er vielen weinig klappen, laat staan een schot, en alles liep met een sisser af. Maar het leek wel dreigend.”

Harm van Riel in De Noordooster van 29 juli 1972.


Vul deze zin naar eigen inzicht aan

2015-11-27 145

(Groninger Museum)


‘De elektriciteit in huis maakt een vrouw gelukkig!’

‘Vroeger was de vrouw des huizes de slavin van haar potten en pannetjes, kooktoestellen, kachels, stoffer-en-blik, bezems, stofdoeken en wat al niet meer! Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat werd zij daardoor opgejaagd. Geen oogenblik rust! Elken avond was ze “op” en afgesloofd vòòr haar tijd.’

315-186 c

‘Maar evenals Asschepoes omgetooverd werd tot Prinses, zoo is ook de vroegere huissloof omgetooverd tot de rustige, allesbeheerschende Vrouwe des Huizes, dank zij de nieuwste uitvindingen op electro-technisch gebied. De kaboutersprookjes, die ons als kinderen verteld werden, zijn werkelijkheid geworden. Zie de moderne kabouters op den omslag van dit boekje; zij doen al het werk voor U.  Geen gevlieg en gedraaf, geen rompslomp meer.’

315-186 d

‘De elektriciteit in huis maakt een vrouw gelukkig! Zij is het behoud van haar jeugd en van haar schoonheid. De oorzaak van vroege aftakeling en ontijdig oudworden is voor goed uit Uw huis verbannen.’

315-186 q

‘Het sprookje van Aladin en zijn wonderlamp is in  de elektriciteit bewaarheid: één druk op den knop en de REUS staat voor u klaar om Uw wenschen uit te voeren. Eén vingerdruk en ge hebt: licht, warmte of frissche lucht, warm water, maaltijd kant en klaar, ge wordt gebaad en afgedroogd, Uw blouses worden gewasschen, gestreken en genaaid. Uw huis wordt schoongemaakt tot het laatste stofje toe en zoo al meer!…’

315-186 r

Bron: Brochure met propaganda voor electrische huishoudelijke apparaten, in dit geval uitgegeven door de Veendammer  electricteitsmaatschappij, maar eigenlijk van landelijke aard. Tweede, gewijzigde druk, ongedateerd maar uit 1935 (de eerste kwam uit in 1933). Collectie RHC Groninger Archieven 315-186.


Winterse ochtend

De Ruskenveense plas vanaf een gladde voetgangersbrug, met op de achtergrond de Hoogkerker suikerfabriek

2015-11-23 001
Dampende paardjes bij het Hegepad:
2015-11-23 006


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 762 andere volgers