Onlander avondrondje

Bij het Stobbenven- of oerwoldmonument, Hooiweg Roderwolde:
2015-08-03 009
Ik verbeeld me dat die palen er minder regelmatig bijstaan dan eigenlijk de bedoeling is en dat sommige ietwat scheef zijn gaan hangen door de storm van laatst. Een foto uit eenzelfde hoek heb ik niet. Deze, van twee jaar geleden, is het enige vergelijkingsmateriaal:
2015-08-03 010 Was 2013-05-27 - 048
Stukje kitsch dat zo op de cover van een fantasyroman zou passen:
2015-08-03 017
En deze boom kreeg wat Van Goghiaans over zich:
2015-08-03 023


Rondje Grijpskerk, Niezijl, Kommerzijl

Het rondje dat ik gister in gedachten had, vandaag maar eens afgemaakt.

Achter de kerk in Grijpskerk – de kop van de streektaalauteur Jelte Dijkstra (1879-1946) alias Nikloas Griep:
2015-08-02 009
Jugenstil balkon, eveneens in Grijpskerk, waar de verdwaalde toerist overigens op zondag helemaal geen verversing kan bekomen:
2015-08-02 019
Kunstwerk ‘de Wolkenwandelaar‘ bij Niezijl – diens advies (“That way”) sloeg ik de wind in:
2015-08-02 022
Muur met diverse ornamenten te Niezijl:
2015-08-02 024
Kopje, eveneens aldaar – ik weet net of het wel zo oud is als het lijkt:
2015-08-02 026
Belgen op de dijk tussen Niezijl en Kommerzijl:
2015-08-02 033
Ezinge: optreden van Miranda Bolhuis en een coverband op het terras van het Havencafé:
2015-08-02 036
Kalf te Hekkum mag zich verheugen in een grote belangstelling van spreeuwen:
2015-08-02 041


Tourtje Terheijl – Tolbert – Boerakker – Enumatil

Krachtmeting van twee Belted Galloway-stiertjes bij de Langmadijk, Peizermade:
2015-08-01 007
Een grote kudde wit vleesvee, samengebracht op een vrij klein perceel nabij Roderwolde:
2015-08-01 018
Bij Nietap in de buurt:
2015-08-01 025
Onaangedaan staart hij in de verte – hij is oneindig veel gevaarlijker, maar ook oneindig veel kalmer dan bovenstaande stiertjes van boer Luinge. Je zou er bijna een wet in zien – hoe gevaarlijker de hoorns, hoe kalmer de stier:
2015-08-01 028
Het Vagevuur, een pingoruïne bij Terheijl:
2015-08-01 032
Fredewalda, de historische vereniging van Tolbert, heeft haar dorpsmaquette van Tolbert naar de situatie van 1925 weer opgesteld, maar nu in boerderij Cazemier, die tevens fungeert als oudheidkamer:
2015-08-01 038
Er hingen schilderijen van Jan Hazenberg, een  gepensioneerde boer die eerst foto’s neemt en die dan naschildert. Hoewel ik een beetje sceptisch over deze werkwijze ben, heeft zijn werk soms toch wel wat. Het bekende scheepswerfje bij De Poffert:
2015-08-01 043
Het oudste (ca. 1920) van een serie telefoontoestellen uit een particuliere collectie:
2015-08-01 048
De geredde grafpaal van een jongetje Cazemier dat in 1876 op achtjarige leeftijd overleed:
2015-08-01 051
Radiotoestellen, voornamelijk uit de Wederopbouwjaren. Midden onder luidsprekers en een zenderkeuzeknop van een draadomroep:
2015-08-01 055
Schuur bij het Schilligepad:
2015-08-01 063
Bij de Dijkweg tussen Boerakker en Oldekerk een Vlaamse Gaai:
2015-08-01 064
Hij had net een lekkere vette vlieg gevangen:
2015-08-01 065
Ook bij de Dijkweg – ondersteboven parende soldaatjes op een zwiepende grashalm, een derde exemplaar zit op het vinkentouw:
2015-08-01 084
Suffolk-schapen bij de Mensumaweg:
2015-08-01 089
Grazen in het gelid:
2015-08-01 092
China?-ganger keert behouden terug in Niekerk en kan weer bier gaan drinken met zijn vrienden:
2015-08-01 098
Wilde bloemenberm bij het Hoge Voetpad, oostkant Niekerk:
2015-08-01 102
Tante Til toont op haar terras in Enumatil haar nieuwste aanwinst, een theepot waarvan het middendeel gemodelleerd is naar een fornuis:
2015-08-01 107
Nu wat dichterbij – uit het ding kwam ook nog muziek, te weten Try to remember, zo u wilt Zomer in Zeeland. Naar het verband met de culinaire vormgeving wordt nog gezocht:
2015-08-01 110
Bij de Zuiderweg tussen Enumatil en Zuidhorn drie ooievaars (en buiten beeld nog een stel) – in deze omgeving had ik ze nog niet eerder gezien:
2015-08-01 112
Langs het fietspad naar Den Horn veel kaardebollen met hommels:
2015-08-01 118
Boven het fietspad twee om elkaar heen cirkelende buizerds, beide in de rui gezien hun verfomfaaide staat
2015-08-01 131
Klauterende Nubische  geitjes langs het Aduarderdiep:
2015-08-01 135


Avondrondje Leegkerk

Groenenpalet:
2015-07-31 012
Spreeuwenvlucht met op de achtergrond de oude weem van de hervormde combigemeente Hoogkerk-Leegkerk:
2015-07-31 015
De kerk van Leegkerk:
2015-07-31 026
Westkant, nu met dakruiter:
2015-07-31 029
Strijklicht over een graf:
2015-07-31 036
Pluizende distel langs de Leegeweg:
2015-07-31 040
Ponyveulen in veldje dat vergeven is van zuring en Sint Jacobskruisskruid:
2015-07-31 046
Groeten uit Hoogkerk!:
2015-07-31 058


Een welgesorteerde reukwaterskraam

“Het word geadverteert dat de Koopman MEYER wederom alhier gearriveerd is met zyn wel gesorteerde REUK WATERS KRAAM , Verkoopt allerlei Fyne Franse Reukwaters in zoorten, als mede Eau de la Reine, Eau de Lavande, Eau de Carmes voor Flaauwtens en benauwdheden, Spiritus Citri, Eau de Cologne, Eau d’Arquebuzade, opregte Engelsche of Doctor Stougtons Elixter, Elixter Propitatus, Elixter Magnum Stomathicum, een har[t]sterkende Elixter, het welk met regt mag genoemt worden een Sleutel tot het Menschen Lighaam, reinigt de Maagh en zuiver[t] het Bloed en is zeer dienstig voor verloop van Gal, en neemt weg zwaare binnen Koortzen en versterkt de Eetlust , ook heeft hy een Probatum Tinctuur of Mondspoeling, dienende het gebit te versterken, en de Tanden en Kiezen te verfrissen en de Mond te zuiveren, doet het Tandvlees wederom tegen de Tanden aangroeyen, maakt de losse Tanden en Kiezen vast, dryft de kwaade smaak uit de Mond, haalt de Scheurbuik en Brand uit de Tanden en bewaardze voor alle toevallen, en conserveert ze tot in den hoogsten Ouderdom, ook een ver[i]tabel Middel voor Hoofd-, Kies-, Tandpyn en Zinkens, Parelwassing hetwelke wegneemt alle vuurigheid, Puisten en Sproeten van het aangezigt, ook een Tand Spiritus het welke de Tanden zoo wit maakt als Yvoor, zonder het verglaasel te beschadigen of te benadelen, een opregt Italiaans Oog Water het welke wegneemt alle Vuurigheid en Brand der Oogen, lopende en Tranende Oogen en versterkt het Gezigt, ook heeft hy een Tinctuur het welk een nieuwe uitvinding is, deeze Tinctuur neemt weg alle onzuiverheid en ongemak van het Hoofd , en maakt het hair schielyk aan ‘t groeyen, kost het Flesje 1 Gulden, verder Verkoopt hy allerlei fyne welriekende Oliën en Pomaden, harde en weeke in soorten, hy staat met zyn Kraam naast de vier Stuivers Kraam schuins over de Harderinge Straat, en omdat er eenige Lieden zyn die onder zyn Naam Verkoopen, zoo doet hy een yder waarschouwen, dat hy by alle zyne Goederen Biljetten omtrent het gebruik bygeeft, alwaar zyn Naam en Woonplaats op staat, en heeft het Wapen van Holland de Leeuw in het groot voorhangen, alwaar ook zyn bovenstaande Naam en Woonplaats boven staat, alwaar een yder gelieft op te reflecteeren, en alle die van bovengemelde gekogt hebben en niet goed bevonden, kunnen by Bovengemelde haar Geld aan de Kraam wederom krygen, zoodat een yder verzekert kan zyn van een goede en prompte behandeling. NB. Deze Koopman Verkoopt een oprechte Slangen Balsem, deze Balsem geneest alle Oude en Verse Wonden, en is ook zeer probatum voor Oude Lieden of Kinders die zig Branden, het zy met kokend Water, Olie of gesmolten Vet, of hete Melk, geneest hy in een korten tyd, waarvoor de Koopman instaat, kost ‘t Potje 12 st., en wie deze Balsem voorgaande Kermis gekogt heeft en niet goed bevonden heeft, kan by bovengemelde zyn Geld wederom krygen, mits bet Papiertje van het Potje mede brengen, alwaar zyn eigenhandige Naam op staat, Recommandeert zig in een yders gunst.”

Bron van deze advertentie: Groninger Courant 23 september 1791.


Jan Wolkers – Olga met kat

Zo heel vaak kom ik er niet langs, maar elke keer dat ik erbij stilsta, vind ik het steeds mooier, dit beeld van Jan Wolkers (1960) aan de Paterswoldseweg in Groningen. Naar verluidt betreft het de Olga van Turks Fruit en vandaar wellicht de neiging om het beeld ‘Olga met kat’ te noemen, terwijl het oorspronkelijk toch echt ‘Vrouw met kat’ heet:

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

2011-07-30 003 vh 2015-07-24 011

2015-07-24 011 was 13

2015-07-24 012

Meer info:


Kerkhof-opzichter hekelt dikke duim van de pers

“En toch, hij is lang niet tevreden over de journalisten: “O!, die journalisten! Het zijn aardige menschen, maar met een beetje te veel verbeeldingskracht. Zij verzinnen alles en nog wat om het publiek te vermaken. Zij hebben verscheidene legenden gemaakt omtrent mijn kerkhof, de eene al buitensporiger dan de andere. Daar hebt ge bijvoorbeeld de jacht op de konijnen. Een dagbladschrijver, die stellig kopij tekort kwam, had de aardigheid mede te deelen, dat de hoogten van Père-Lachaise een konijnenberg bevatten en dat die lieve diertjes zich met de hand lieten vangen, als zij het gras om de graven oppeuzelden.

Deze anecdote ging als een loopend vuurtje rond en was daarna onafscheidelijk aan de geschiedenis van het kerkhof verbonden. Vruchteloos zond men tegenberichten aan de kranten, die werden eenvoudig niet opgenomen. Trouwens, de menigte geloofde gaarne aan het bestaan dezer konijnen en als het groote publiek zich eenmaal een denkbeeld heeft eigengemaakt, dan laat het dit niet zoo gemakkelijk weer varen.”

Bron: Interview met de opzichter van het bekende Parijse kerkhof Père Lachaise, Java Bode 12 december 1896.


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 711 andere volgers