Schoonlo, Drents paradijs voor Groninger bijen

Schoonlo was in 1929 nog steeds een eiland in een zee van heide. Kaartfragment ontleend aan Topotijdreis.nl .

Bericht uit Schoonlo, 23 juli 1897:

Wanneer de maand Juli in ’t land is, begint het hier, in het anders zoo stille plaatsje, levendig te worden. Dan toch komen hier de ymkers uit ‘t ‘Groningerland’ om hier hun nijver volktje van de heidebloempjes te laten profiteeren. Veel bijen worden hier dit jaar gebracht, te zamen ongeveer 1500 korven, wat voor menigeen nog een mooi voordeeltje geeft, daar van iederen korf 9 cent ‘steêgeld’ moet worden betaald. Ja, juist 9 cent en geen dubbeltje, want van de 10 korven wordt één gerekend ‘moederloos’ te zijn, d.i. waarin geen koningin is. Zoo’n kolonie is weinig waard, het bestuur is er uit… (…) Van zoo’n ‘moederlooze’ korf hoeft geen ‘steêgeld te worden betaald.”

“Het gewin is op de dopheide en zandboekweit hier tegenwoordig uitstekend, De ymker kan een goed jaar verwachten, daar ook de ‘riegheide’ die straks begint te bloeien, zeer weelderig is.”

Bron: Nieuwsblad van het Noorden, 25 juli 1897.

Advertenties

Oude Veenkoloniën waren hèt bijenteeltgebied bij uitstek in Groningerland

Dat ik de boedelinventaris van Jan Davids Braam vond, kwam door een nieuw ‘trucje’ in de geavanceerde modus van Alle Groningers. Door een procentteken (%) zonder spatie voor een beroepsaanduiding te zetten, krijg je – spelfouten daargelaten – alle akten van de burgerlijke stand waarin dat beroep genoemd wordt. Deze truuk kan je bijvoorbeeld uithalen met bijenhouder, bijker, ijmker, iemker, imker en bijhouder. In totaal krijg je voor die synoniemen dan 94 akten, die als volgt verdeeld zijn over de periode die de Burgerlijke Stand bestrijkt, onder aftrek van de min of meer recente decennia waarvoor een embargo op de akten berust:

Akten Burgerlijke Stand waarin bijenhouder, bijker, ijmker, iemker, imker of bijhouder genoemd wordt als hoofdberoep van een persoon in die akte. Bron: allegroningers.nl .

Vooral in de eerste decennia van de negentiende eeuw, duidden mensen zichzelf of wijlen hun vader nog aan met een dergelijk hoofdberoep. In de tweede helft van de negentiende eeuw viel dat duidelijk terug, waarna er een partieel herstel optrad in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Of de grafiek ook werkelijk het voorkomen van professioneel imkerschap weerspiegelt blijft onzeker. Zoals je aan Braam kon zien, gaf men wel eens de voorkeur aan een andere beroepsaanduiding, terwijl het werkelijke hoofdberoep toch bijenhouder was. Je moet er dan ook rekening mee houden dat er veel meer professionele imkers waren, dan in de akten voorkomen. Het is ook nog mogelijk dat de grafiek vooral het beroepsimago weergeeft. Bovendien zijn de cijfers vanaf 1918 gedrukt doordat de geboorte-aangiften voor die periode nog niet in Alle Groningers zitten.

Uiteraard betreffen die 94 akten niet even zovele bijenhouders, omdat ettelijke imkers in meerdere akten voorkomen. In totaal kon ik 56 mannen identificeren die de bijenteelt als hoofdberoep noemden of als imker etc. werden aangeduid. De namen staan in een lijst die ik bij wijze van bijlage onderaan dit stukje heb geplaatst. In enkele gevallen, vooral in de eerste decennia van de negentiende eeuw, droegen die mannen ook familienamen, ontleend aan hun beroep. Zo hadden imkers in Wolfsbarge en Wehe de achternaam Bijker, terwijl een collega uit Warfhuizen Bijman, ook wel Bijma heette en een vakbroeder uit Hoogezand De Bij genoemd werd. In enkele gevallen zie je bovendien imkerdynastieën, waarbij het beroep van vader op zoon overging. Zoiets had ik al geconstateerd bij de familie Braam (Hoogezand e.o), maar het bleek ook ’t geval bij de Potjewijds (Oude Pekela) en de Van Timmerens (Slochteren).

Hiermee zijn al wat plaatsnamen genoemd. Verreweg het interessantst is inderdaad de vraag waar de mannen woonden, die als hoofdberoep bijenhouder opgaven, of ermee werden genoemd. En dan bedoel ik niet de gemeenten, maar de plaatsen waar deze imkers werkelijk woonden. Die woonplaatsen heb ik op een kaartje gemarkeerd:

Vooral in de omgeving van Slochteren, Hoogezand-Sappemeer, Veendam-Wildervank, het oudste deel van Stadskanaal en de beide Pekela’s kwam de beroepsaanduiding veel voor. In het Westerkwartier was het al beduidend minder, terwijl er in Hunsingo, Fivelingo (met uitgezondering van de omgeving Bierum), het Oldambt en Westerwolde maar weinig mannen waren die zich bijenhouder enz. noemden.

Nogmaals, er is een dark number van mannen die het beroep wel uitoefenden, maar de voorkeur aan een andere aanduiding gaven. Toch weerspiegelt het kaartje mijns inziens wel, waar mensen vooral van de bijenteelt konden leven, namelijk in Midden-Groningen en de oude Veenkoloniën. Dit was ook het gebied, dat centraal gelegen was tussen gebieden met verschillende dominante drachtplanten. Zelf kende het veel boekweitteelt, verder konden bijen naar het koolzaad in het Oldambt en de Ommelanden en naar de heide in Drenthe en Westerwolde.

Dat er veel bijen tussen zulke gebieden vervoerd werden, kan je ook zien aan enkele overlijdensakten. Zo stierf Jan Klaassens Bijman uit Warfhuizen in augustus 1824, tijdens de heidebloei, in het Drentse Hoogeveen, terwijl de Hoogeveense bijker Hendrik Smith in juni 1818, tijdens de koolzaadbloei, in Pieterburen overleed. De laatste heb ik overigens niet in onderstaande lijst opgenomen, net zomin als een andere Drent en enkele Friese imkers. Het was me immers louter te doen om de Groningse bijenhouders.

Bijenhouders etc., genoemd in Alle Groningers:

WOONPLAATS NAAM BIJENHOUDER GENOEMD IN AKTEN UIT JAAR
     
Bedum Jan de Neu (vgl. Zuidbroek) 1900, 1905, 1907, 1909,
Bierum Derk Jans Draak 1827
Jan Gerrits Schuurman 1838
Tjark Alberts van Dijk 1850
Foxhol (gem. Hoogezand) David Jans Braam (vgl. Hoogezand) 1845, 1846
Grijpskerk Eduard Poppema 1911, 1913, 1914
Groningen Willem Spiekman 1826
Haren Evert Heidema 1927
Hellum (gem. Slochteren) Jan Eisses Doornbos 1879
Hoogezand Hindrik Stoffers de Bij 1816
Jan Davids Braam (vgl. Foxhol) 1820
Kalkwijk (gem. Hoogezand) Arend Aljes Smit 1822, 1823
Kleinemeer (gem. Sappemeer) Derk Vegter 1868
Jan Barkman 1901
Kolham (gem. Slochteren) Jannes Tepper 1876, 1877
Pieter Schuur 1879
Midwolda Willem Baas 1943
Nieuwe Pekela Pieter Alles de Jonge 1813, 1814
Willem Jans Horlings 1832
Harm Jans de Weerd 1833
Noordhorn Jan Vlietstra 1906, 1912, 1913
Opende (gem Grootegast) Pieter van Velden 1921
Oude Pekela Harmen Klaassens Pottjewijd 1814
Geert H. Potjewijd 1816, 1818
Schildwolde Eisse Folkersma 1920, 1929, 1930, 1931, 1934, 1943
Jans Folkersma 1930, 1931
Sebaldeburen (gem. Grootegast) Johannes Schaafsma 1919, 1923
Siddeburen (gem. Slochteren) Kornelis Koning 1894, 1896
Slochteren Jakob Jans Meelker 1856
Eisse van Timmeren 1913
Jakob Hindrik van Timmeren 1927
Spijk (gem Bierum) Klaas Simons Groenewold 1827
Stadskanaal (gem. Wildervank) Gozen Albertus van Groenendal 1838
Stadskanaal (gem. Nieuwe Pekela) Pieter Hindriks Brouwer 1826
Harm Arends 1882
Veendam Arend Hindriks Bolhuis 1830
Jan Geerts Kool 1856
Derk Vos 1901
Koert Kram 1906
Vlagtwedde Heero Harms Tammes 1828
Warfhuizen Jan Klaassens Bijman (ook 3x Bijma) 1818, 1820, 1821, 1824, 1836, 1838
Wehe (gem. Leens) Jan Tammes Bijker 1814
Westerbroek (ge, Hoogezand) Eildert Jans Braam 1819, 1824, 1826, 1836, 1838, 1842
Westerlee (gem. Scheemda) Albertus Hermannus Rademaker 1937
Westerzand (vgl. Sebaldeburen) Johannes Schaafsma 1918
Wildervank Abraham Harms Staal 1837, 1839, 1841
Jacob Jans Boer 1851, 1852, 1855
Lourens Fokkes Kroon 1852, 1859
Hindrik Haijes Rubing 1864, 1869
De Wilp (gem Marum) Eelke Nieman 1921
Jelle/Jelke Tienstra 1926, 1934
Windeweer (gem Hz) Reint Arents Nieboer 1812, 1822
Folkert Buitenhof 1923, 1930
Winschoten Jan Wever 1934
Wolfsbarge (gem Hz) Arend Berend Bijker 1824
Zuidbroek Jan de Neu (vgl. Bedum) 1899

Berm Concourslaan, Stadspark


“Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz”

Het hippiedom is onuitroeibaar, getuige dit vehikel aan de Theodus Niemeyerstraat:

Mooi dat de patkeerplaats ernaast leeg was, zo kon hij er helemaal op:

Meerkoppig pantheon of heilige vijfvuldigheid:

Shiva (dat wist ik nog):


Een eerbetoon aan Jan Steen

Hoe de Nietapster Jan Steenstraat haar naamgever eert:

Hoog in de hemelen, op de afdeling schilders, subgroep grootmeesters van de Gouden Eeuw, zit iemand sardonisch te lachen.


Paard met blauw masker

Aan een drinkbak bij de Roderwolderweg tussen Foxwolde en Roden.


Westerwoldambtster toertje

Melancholieke duivel op dampaal voor boerderij tussen Scheemda en Midwolda. Vraag me af of hij uit een tuincentrum komt, of dat het een origineel maaksel is:

Eindelijk de Nortonpomp van de Oostwoldiger Mozes gevonden:

Boerderij aan de Finsterwolder kant van de Goldhoorn krijgt een nieuw dak – zouden dat nou zonnecollectoren in de vorm van dakpannen zijn? Zoja, dan zit de boer er straks warmpjes bij:

Oud boerenvoorhuis in Finsterwolde:

Ik ging naar Finsterwolde omdat ik een seintje kreeg dat er een Perton in december 1904 zijn handtekening had gezet op een zolderbalk van het nu voormalige gemeentehuis. Helaas betreft het hoogstwaarschijnlijk een Jurrien Jans Perdon (met een d in plaats van een t), destijds een jongeling van veertien jaar en dus pas aan het werk. Maar verder was het bijzonder aardig om daar eens rond te mogen kijken (met dank aan de bewoners!):

Dorpsgezicht van Finsterwolde gezien vanaf natuurgebied De Tjamme. Vrijwel overal staat de tarwe nog op de wortel, hier lijkt ze al aardig rijp, maar bij Oudeschans en Bellingwolde zag ik ze ook nog in diverse tinten groen.:

Aan de rand van een akker:

Tussen Beerta en Ulsda bij de spoorlijn:

Bij Ulsda ligt de grens tussen de gemeente Oldambt en de nieuwe fusiegemeente Westerwolde, en daar staat deze nageltjenieuwe grenspaal – het gemeentewapen werd op 23 oktober vorig jaar goedgekeurd:

Bugatti zonder tomtom bleek de weg kwijt in noord Bellingwolde:

Aan de andere kant van de weg – oude, zeer vervallen boerderij wordt van top tot teen opgeknapt. Het dak is al nieuw en die tympaan met zuilen zit ook al strak in de verf:

Een ander paleisje staat nog steeds te koop. Het tuinonderhoud gaat er onverdroten door – met de tractor:

Object bij Museum de Oude Wolden:

Ezel van oude metalen tussen Bellingwolde en Vriescheloo:

Zelden zie je nog rogge – maar er is een veld bij Wedde:

Waar herberg de Hongerige Wolf herleefde met dit fraaie uithangbord:

Tussen Wedde en Pekela hele stroken met Sint Jacobskruiskruid:

“Doar bluit mien eerappellaand”:

Haver, suikerbieten, tarwe:

Oude aardappelmeelfabriek, Zuidwending:

Schuur, Zuidwending:

Niet meer functionerende boerderij, Zuidwending:

Kapiteinshuis met kunststof kozijnen, Zuidwending.

In deze omgeving staan nogal wat huizen te koop, nog steeds.

De Ommelanderwijk heeft thans een mestkarrenbrigade: