Avondrondje Leegkerk

Groenenpalet:
2015-07-31 012
Spreeuwenvlucht met op de achtergrond de oude weem van de hervormde combigemeente Hoogkerk-Leegkerk:
2015-07-31 015
De kerk van Leegkerk:
2015-07-31 026
Westkant, nu met dakruiter:
2015-07-31 029
Strijklicht over een graf:
2015-07-31 036
Pluizende distel langs de Leegeweg:
2015-07-31 040
Ponyveulen in veldje dat vergeven is van zuring en Sint Jacobskruisskruid:
2015-07-31 046
Groeten uit Hoogkerk!:
2015-07-31 058


Een welgesorteerde reukwaterskraam

“Het word geadverteert dat de Koopman MEYER wederom alhier gearriveerd is met zyn wel gesorteerde REUK WATERS KRAAM , Verkoopt allerlei Fyne Franse Reukwaters in zoorten, als mede Eau de la Reine, Eau de Lavande, Eau de Carmes voor Flaauwtens en benauwdheden, Spiritus Citri, Eau de Cologne, Eau d’Arquebuzade, opregte Engelsche of Doctor Stougtons Elixter, Elixter Propitatus, Elixter Magnum Stomathicum, een har[t]sterkende Elixter, het welk met regt mag genoemt worden een Sleutel tot het Menschen Lighaam, reinigt de Maagh en zuiver[t] het Bloed en is zeer dienstig voor verloop van Gal, en neemt weg zwaare binnen Koortzen en versterkt de Eetlust , ook heeft hy een Probatum Tinctuur of Mondspoeling, dienende het gebit te versterken, en de Tanden en Kiezen te verfrissen en de Mond te zuiveren, doet het Tandvlees wederom tegen de Tanden aangroeyen, maakt de losse Tanden en Kiezen vast, dryft de kwaade smaak uit de Mond, haalt de Scheurbuik en Brand uit de Tanden en bewaardze voor alle toevallen, en conserveert ze tot in den hoogsten Ouderdom, ook een ver[i]tabel Middel voor Hoofd-, Kies-, Tandpyn en Zinkens, Parelwassing hetwelke wegneemt alle vuurigheid, Puisten en Sproeten van het aangezigt, ook een Tand Spiritus het welke de Tanden zoo wit maakt als Yvoor, zonder het verglaasel te beschadigen of te benadelen, een opregt Italiaans Oog Water het welke wegneemt alle Vuurigheid en Brand der Oogen, lopende en Tranende Oogen en versterkt het Gezigt, ook heeft hy een Tinctuur het welk een nieuwe uitvinding is, deeze Tinctuur neemt weg alle onzuiverheid en ongemak van het Hoofd , en maakt het hair schielyk aan ‘t groeyen, kost het Flesje 1 Gulden, verder Verkoopt hy allerlei fyne welriekende Oliën en Pomaden, harde en weeke in soorten, hy staat met zyn Kraam naast de vier Stuivers Kraam schuins over de Harderinge Straat, en omdat er eenige Lieden zyn die onder zyn Naam Verkoopen, zoo doet hy een yder waarschouwen, dat hy by alle zyne Goederen Biljetten omtrent het gebruik bygeeft, alwaar zyn Naam en Woonplaats op staat, en heeft het Wapen van Holland de Leeuw in het groot voorhangen, alwaar ook zyn bovenstaande Naam en Woonplaats boven staat, alwaar een yder gelieft op te reflecteeren, en alle die van bovengemelde gekogt hebben en niet goed bevonden, kunnen by Bovengemelde haar Geld aan de Kraam wederom krygen, zoodat een yder verzekert kan zyn van een goede en prompte behandeling. NB. Deze Koopman Verkoopt een oprechte Slangen Balsem, deze Balsem geneest alle Oude en Verse Wonden, en is ook zeer probatum voor Oude Lieden of Kinders die zig Branden, het zy met kokend Water, Olie of gesmolten Vet, of hete Melk, geneest hy in een korten tyd, waarvoor de Koopman instaat, kost ‘t Potje 12 st., en wie deze Balsem voorgaande Kermis gekogt heeft en niet goed bevonden heeft, kan by bovengemelde zyn Geld wederom krygen, mits bet Papiertje van het Potje mede brengen, alwaar zyn eigenhandige Naam op staat, Recommandeert zig in een yders gunst.”

Bron van deze advertentie: Groninger Courant 23 september 1791.


Jan Wolkers – Olga met kat

Zo heel vaak kom ik er niet langs, maar elke keer dat ik erbij stilsta, vind ik het steeds mooier, dit beeld van Jan Wolkers (1960) aan de Paterswoldseweg in Groningen. Naar verluidt betreft het de Olga van Turks Fruit en vandaar wellicht de neiging om het beeld ‘Olga met kat’ te noemen, terwijl het oorspronkelijk toch echt ‘Vrouw met kat’ heet:

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

2011-07-30 003 vh 2015-07-24 011

2015-07-24 011 was 13

2015-07-24 012

Meer info:


Kerkhof-opzichter hekelt dikke duim van de pers

“En toch, hij is lang niet tevreden over de journalisten: “O!, die journalisten! Het zijn aardige menschen, maar met een beetje te veel verbeeldingskracht. Zij verzinnen alles en nog wat om het publiek te vermaken. Zij hebben verscheidene legenden gemaakt omtrent mijn kerkhof, de eene al buitensporiger dan de andere. Daar hebt ge bijvoorbeeld de jacht op de konijnen. Een dagbladschrijver, die stellig kopij tekort kwam, had de aardigheid mede te deelen, dat de hoogten van Père-Lachaise een konijnenberg bevatten en dat die lieve diertjes zich met de hand lieten vangen, als zij het gras om de graven oppeuzelden.

Deze anecdote ging als een loopend vuurtje rond en was daarna onafscheidelijk aan de geschiedenis van het kerkhof verbonden. Vruchteloos zond men tegenberichten aan de kranten, die werden eenvoudig niet opgenomen. Trouwens, de menigte geloofde gaarne aan het bestaan dezer konijnen en als het groote publiek zich eenmaal een denkbeeld heeft eigengemaakt, dan laat het dit niet zoo gemakkelijk weer varen.”

Bron: Interview met de opzichter van het bekende Parijse kerkhof Père Lachaise, Java Bode 12 december 1896.


Vier gevelstenen

Op de binnenplaats van het Steenwijker kermismuseum liggen ook een stuk of wat oude gevelstenen. Eerst kijk je daar wat vreemd tegenaan, want ze passen op geen enkele wijze bij de collectie. Maar dan ontdek je dat de binnenplaats gedeeld wordt met het stadshistorisch museum, waarvan overigens geen enkele bezoeker die binnenplaats betreedt, zodat de stenen er wat verweesd bij lijken te liggen.

Het fraaist vond ik de leeuw, vermoedelijk – met allerlei prenten in mijn achterhoofd – uit de zestiende of zeventiende eeuw en gebruikt boven een poortje:
1 - 2015-07-26 066
De vrouw op een korbeel? draagt mode uit de eerste helft van de zestiende eeuw:
2 - 2015-07-26 070
Deze engel met geschonden neus zou ik barok of rococo willen noemen en stamt dan uit de achttiende eeuw:
3 - 2015-07-26 068
Van na 1870 is een tympaan met stoomhoutzaagmolen die mogelijk het huis van de eigenaar of bedrijfsleider sierde:
4 - 2015-07-26 063


In het Kermis- en Circusmuseum

Gister onderweg even het Kermis- en Circusmuseum in Steenwijk bezocht.

Circus en vooral kermis vormen kakelbonte en chaotische fenomenen en daarvan lijkt me dit museum een goede afspiegeling.

– Een paar van de draaimolens die er staan:
a - 2015-07-26 030
De Carrousel Salon – carrousels, zo leert een bijschrift, ontstonden in de zeventiende eeuw als oefenmethode voor adellijke ruiters. Ze moesten eerst maar eens op ronddraaiende houten paarden door een ring leren steken, voordat ze op een echt toernooi werden losgelaten:
a - 2015-07-26 048
Bordje dat me bekend voorkwam:
a - 2015-07-26 072
Draaimolen uit het begin van de jaren 60. De auto is gemodelleerd naar een Jaguar, dacht ik:
a - 2015-07-26 103
Vitrine met circus-kledij:
c - 2015-07-26 053
Maquette van Circus Sarrasani, waarover we ooit een liedje zongen: “Circus Sarrasani, Bokkie Bokkie Beh” (dit is tevens de enige regel die ik onthield):
c - 2015-07-26 079
In 1978 maakte het nog een toernee door Noord-Nederland:
c - 2015-07-26 080
Het kleed- en grimeerhokje van de clown, een van de zeer vele in dit museum:
c - 2015-07-26 086
Topstuk op de muziek-afdeling, de Muziekmobiel van Thomas Brugman. Zo’n object zou ik dus graag geïsoleerd in een zwarte omgeving willen zien, zonder allerlei bric à brac op de achtergrond. En eigenlijk zou hij dan na inworp van een munt ook even moeten werken:
p - 2015-07-26 095
Het op een kruiwagen rondgereden pierementje van De Jong uit Haule:
p - 2015-07-26 096
Detail:
p - 2015-07-26 101
Zaaltje, tevens etalage, aan de markt:
x - 2015-07-26 104


Meppel-Groningen over Steenwijk en de Stellingwerven

Op weg naar het Groninger Hoofdstation. Bij de Peizerweg zijn de populieren gisteravond nogal wat takken kwijtgeraakt en dat bleef de hele reis zo’n beetje het beeld qua bomen:
2015-07-26 001
Mijn ouwe middelbare school is verhuisd naar achter het Meppeler station, waar ze samen ging wonen met diverse andere scholen. De een noemt het campus, voor de ander is het een onderwijsfabriek. De architectuur leidt niet van de lessen af, maar die futuristische muurschildering domineert het hele complex:
2015-07-26 008
Steenwijk vanaf de Nijevener kant:
2015-07-26 011
Zuidveen:
2015-07-26 014
In Steenwijk is men buitengewoon ingenomen met Johan van den Kornput, een held die in 1580/1581 de vesting met succes verdedigde tegen de verraderlijke Rennenberg, die heulde met de Spanjaarden. Overigens ligt Van den Kornput begraven op het koor van de Groninger Martinikerk::
2015-07-26 022
Het marktplein van Steenwijk is ongeveer dubbel zo groot als op onderstaande foto. Aan de overkant een tosti genuttigd. De onderste twee segmenten van de toren zijn van tufsteen, een natuurlijk materiaal uit het Rijnland, dat we gebruikten voordat we bakstenen gingen bakken:
2015-07-26 023
Een arme ouwe drommel boven het Swindermanpoortje:
2015-07-26 119
Stukje vestingwal en -gracht:
2015-07-26 120
Nogmaals de koene Van den Kornput, in overwinnaarspose met vederbos op helm en vliegend vaandel in de knuist:
2015-07-26 123
Tussen Eesveen en Frederiksoord:
2015-07-26 125
Stukje volkskunst bij Elsloo:
2015-07-26 137
In de berm van het fietspad tussen Elsloo en Appelscha deze bloemen – weet iemand hoe je ze noemt?:
2015-07-26 140
De bekende gebogen betonnen palen met prikkeldraad zijn verwerkt in het monument voor werkkamp De Landweer:
2015-07-26 143
Op de diepswal bij Ravenswoud – een van de weinige plekken waar ik deze zomer nog zo’n wilde bloemenstrook zag:
2015-07-26 146
Een ouwe bok krijgt een eindje verder ontbijt op bed, maar mist eigenlijk nog een groen blaadje:
2015-07-26 155
Oud veenkanaaltje tussen Ravenswoud en Fochteloo:
2015-07-26 156
Fochteloërveen:
2015-07-26 159
De heide begint te bloeien – in dit polletje zit een peloton soldaatjes, zoek ze allemaal op:
2015-07-26 161
Bij Veenhuizen weer zo’n constructie dat de ene wegwijzer je een richting opstuurt, waar een andere wegwijzer je weer naar die ene wil hebben. En daar zit dan een paar kilometer tussen – kan iemand de ANWB van de bewegwijzeringstaak ontheffen? Dat zijn gewoonweg fietshaters, daar. Bij voorbaat hartelijk dank.

Waar waren we? In Veenhuizen. Waar het huis met het motto “Werken is Leven” te koop staat voor nagenoeg 2,5 ton:
2015-07-26 165
Tussen Norg en Roden een lekkere plensbui op mijn kop gehad, daarna bleef het zacht maar effectief regenen. Deze buizerd bij Roderwolde vond het ook maar niks, dat weer
2015-07-26 166


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 711 andere volgers