Een wandeling door de Grunobuurt

De Grunobuurt, gebouwd in de jaren twintig door een woningbouwvereniging voor spoorwegpersoneel, staat er al jaren half gesloopt bij. Door de economische crisis viel de nieuwbouw stil. Op een flinke lap braakliggende grond zijn inmiddels moestuinen aangelegd:

2015-10-07 002
Blijkbaar is er ook een put geslagen. Er staat in elk geval een ouderwetse waterpomp met een zwengel:
2015-10-07 003
Een toegangshek is opgebouwd uit de letters van Gruno, welke corporatie overigens al twintig jaar Nijestee heet:
2015-10-07 009
Straat met oud- en nieuwbouw:
2015-10-07 011
Bij de Snelliuskerk dit vogelhuisje met een kruisje:
2015-10-07 016
Er hangen opmerkelijk véél vogelhuisjes in deze wijk:
2015-10-07 023Ze zijn begin dit jaar gemaakt door kunstenaar Lena van der Wal. Er is zelfs een route van.

Andere mensen laten hun kids graag kickboksen:
2015-10-07 027
Sport en spel, mozaïek van Anno Smith (1915-1990) over wie er vanaf volgende week een tentoonstelling in het Groninger Museum te zien is:
2015-10-07 031
Grappig schoolgebouw uit de wederopbouwperiode met geschakelde lokalen en lessenaarsdaken:
2015-10-07 036
Meditatiecentrum:
2015-10-07 037
Typografische ontsporing op een gevel van Patrimonium, de woningbouwvereniging die in het zuiden van de wijk de grootste huisbaas is:
2015-10-07 040Dat 1936 komt nog authentiek over, de naam Patrimonium al niet meer en het grootschalig uitbazuinen van de oplevering in 1976 getuigt bepaald niet van de ingetogenheid die de stillen in den lande eigen zou zijn.

Kamerlingh Onnesstraat 20, het adres waar mijn oudtante Geeske Perton en haar man Hilvert Timmer, in het stoomtijdperk machinist bij de staatsspoorwegen, langdurig hebben gewoond – herinner me nog van een bezoek dat ik de portiek-etagewoning behoorlijk klein vond:
2015-10-07 046


Over het fabeltje dat Nederland de tolerantie uitvond

tweet KuijerDeze tweet van hedenochtend door een bekend auteur weerspiegelt een idée reçue of gangbaar idee dat de waarheid lelijk geweld aan doet. Nederland is namelijk NIET de uitvinder van religieuze of politieke tolerantie!!!

Ter ondersteuning van het idee worden vaak voorbeelden uit de zeventiende en achttiende eeuw aangehaald, zoals ook nu weer bij de tweet van Kuijer, want een onderwijzer merkt in een reactie op:

“heb het gisteren de kinderen van mijn klas met geschiedenis uitgelegd. Spinoza mooi voorbeeld.”

Spinoza en vooral zijn leer werden echter niet getolereerd. Spinoza is verbannen uit zijn eigen geloofsgemeenschap en de hier te lande heersende calvinistische kerk waakte tot diep in de achttiende eeuw fel tegen zijn leer. Spinoza kon zijn pleidooi voor de vrijheid van meningsuiting slechts anoniem en in het latijn publiceren en later werk,  eveneens anoniem en in het latijn, werd verboden. Zodoende kon dit werk alleen onder de toonbank worden verkocht en raakte het alleen in kleine kring bekend. Aanhangers die in de volkstaal ruchtbaarheid gaven aan Spinoza’s denkbeelden, verdwenen tot in diep in de achttiende eeuw in de kerker. Ik bedoel maar: als de behandeling van Spinoza als een voorbeeld van tolerantie mag gelden, dan is het Rusland van Poetin eveneens tolerant.

Een ander voorbeeld uit de zogenaamde Gouden Eeuw dat vaak wordt gebruikt ter staving van onze vermeende tolerantie, is dat van de Hugenoten.  Maar die werden hier louter gastvrij opgevangen, omdat het om calvinisten ging: geloofsgenoten van de hier te lande heersende gezindte. De opvang was dus geen daad van tolerantie, maar van calvinistische solidariteit. Men voelde zich als geloofsbroeders verantwoordelijk voor de Franse martelaren.  Wat niet wegnam dat rijke Hugenoten hier een oneindig warmer onthaal vonden dan arme. Men hield bij alle religie ook het eigenbelang terdege in de gaten.

De ware toetssteen van tolerantie is niet of geloofsbroeders gastvrij worden ontvangen, maar of de ‘eigen’ religieuze minderheden volledige vrijheid wordt gegund en of hun aanhangers politiek-juridisch gelijkwaardig zijn aan die van de bovenliggende partij. Als we ons even beperken tot de grootste religieuze minderheid, die van de rooms-katholieken, dan zien we dat zij tot vrij ver in de achttiende eeuw in grote delen van ons land niet mochten samenkomen in eigen kerken. Vergunde een overheid kerkbouw, dan was het menigmaal orangistisch en calvijnsgezind volk, dat die bouw in eerste instantie met geweld wist te verhindereen. Kwam zo’n kerk ergens toch tot stand, dan mocht hij ook vooral niet teveel opvallen. Een toren hebben of een klok luiden, bijvoorbeeld, was voorbehouden aan de bevoorrechte gereformeerde gezindte. Ondanks hun ‘lage profiel’ vormden katholieke ‘schuilkerken’ vaak een van de eerste mikpunten bij orangistische oproeren, gedragen door de meerderheid van ons Nederlandse volk (1748; 1785-1787). Ook na de formele gelijkberechtiging van katholieken en protestanten (1796) bleven katholieken trouwens nog lang tweederangs burgers. Tot in de twintigste eeuw gold het bijvoorbeeld  als zéér ongewenst dat een katholiek hoofd van het postkantoor te Groningen zou zijn.

Voor wat betreft de politieke tolerantie hoef ik maar te wijzen op de bejegening die socialisten voor de oorlog, en communisten en radicalen erna ondervonden. Menigeen kon niet het werk krijgen, dat hij ambieerde, dankzij machinaties van onze veiligheidsdienst.

Nee, Nederland voorstellen als uitvinder van de politieke en religieuze en politieke tolerantie is het handhaven van een leugen, weliswaar een populaire leugen, maar daarom nog niet minder leugenachtig.

En eraan voorbij gaande of Vaderlandsliefde überhaupt wenselijk is: trots op een fictief verleden is sowieso misplaatst.


Eerste droom van Geschiedenisdag in daad omgezet

De Dag van de Groninger Geschiedenis, a.s. zaterdag, heeft als thema ‘Tussen droom en daad’. In 1910-1911 droomde een jongeman uit Helpman zich een vliegtuig. Dat crashte al gauw, maar een propeller bleef bewaard en die werd gister op een grote foto van het vliegtuig gemonteerd:

2015-10-05 002

Naschrift donderdag 8 oktober:
Zie ook.


Eeuwig groeien de coniferen

img314 bbb

Deze nogal saaie foto van coniferen op onze erfgrens, door mij gemaakt in de warme zomer van 1975, had eventueel moeten dienen als bewijs in een rechtszaak.

Het kwam zo. Volgens mijn moeder keek, nee loerde onze buurvrouw ‘Olde Ale’ vanuit haar keukentje steeds weer ons huis in. Omdat mijn moeder daar meer dan beu van was, en Olde Ale volgens haar niet wilde luisteren, liet mijn moeder coniferen tegen de erfgrens neerzetten, nog net op onze grond.

Olde Ale echter, meende dat het haar territorium betrof. Onder het motto “Ikke grond kopen en ie der bossies op zetten” kortte zij de coniferen in mt een grote heggeschaar. “Hele tjoeken haalde ze derof’, aldus mijn moeder die dit horticulturele vandalisme tamelijk begrootte.

De coniferen bleven groeien. Olde Ale haalde de gemeente-opzichters erbij en die spanden een draad van het midden van de ene kadastersteen naar het midden van de andere kadastersteen. Zij kwamen eenparig tot de conclusie dat de coniferen op onze grond stonden. Zij gaven mijn moeder, kortom, gelijk.

Dat vond Olde Ale niet leuk! Terwijl mijn moeder was “an de liende” aan het hangen was, begon Olde Ale met modder te gooien. “De hele was had ik eronder”, vertelde mijn moeder. Zij vulde een emmer met water en gooide dat over Olde Ale heen: “’t Was net een verzöpen katte”.

Mijn moeder belde zelf de politie met de mededeling dat ze voor eigen rechter had gespeeld. Volgens haar praatte de politie met Olde Ale en zei haar dat ze op moest houden. Sindsdien heerste er een ijzig bestand bij ons in de straat.

De coniferen bleven groeien.


Rondje Stedum

(Foto’s gister gemaakt.)

Een ‘Plantenasiel’ bij de ingang van EMG Faktors aan het Eemskanaal. Een bedje (grond) is er en wel in het badje, maar het broodje in de zin van natje en droogje lijkt vrij naatje vandaar dat de planten in dit asiel nogal verpieteren of zelfs zieltogende zijn:
2015-10-03 004
Eemskanaal in de richting van de stad – het schip op de voorgrond ligt normaal in Zoutkamp, de Jacoba II een eindje verderop is van een scoutingclub:
2015-10-03 005
Mocht dit een vliegenzwam verbeelden dan zou ik het uitgesproken advies niet opvolgen:
2015-10-03 009
De Voorwaarts Voorwaarts, het vlaggeschip van de provincie Groningen, ligt er sinds zijn aanvaring met een Leeuwarder brug, eind augustus, nog steeds mastloos bij in het Eemskanaal:
2015-10-03 014
Bij de ingang van het Bevrijdingsbos aan de Stadswegkant bij Noorddijk:
2015-10-03 020
Christus voor Pilatus (de man die zijn handen in onschuld waste) – pas gerestaureerde gewelfschildering uit het begin van de zestiende eeuw in de kerk van Garmerwolde:
2015-10-03 029
Lichtval in die kerk:
2015-10-03 033
Zwaan op herenbank:
2015-10-03 038
De grafsteen van jonker Everhardt de Mepsche op de Tackenborch (overleden 1646), met min of meer hetzelfde familiewapen dat in de kerk van Noordwolde te vinden is:
2015-10-03 051
Een deel van de Garmerwolder kerk is in 1859 afgebroken:
2015-10-03 066
Die kerk vanaf het achterliggende kerkhof – op de voorgrond het grafmonument van een recent overleden oud-voorgangster:
2015-10-03 074
Groeten uit Ten Post:
2015-10-03 084
Achter Stedum – schuur met op de achtergrond de lange oprijlaan die voerde naar de borg Nittersum (afgebroken in 1818):
2015-10-03 089
Die laan vanaf de Lopster kant:
2015-10-03 094
Omgeploegd veld bij de Eemshavenweg tussen Stedum en Middelstum:
2015-10-03 102
Tussen Onderdendam en Winsum:
2015-10-03 121
Even op visite geweest in het huis te Obergum:
2015-10-03 123
De tegelfragmentententoonstelling van Open Monumentendag lag er nog. Het onderstaande zou een kiepkerel voorstellen. Zelf dacht ik eerst aan een smartlap, maar het zou ook het een of andere kermisspelletje kunnen zijn:
2015-10-03 139
Een luchtballon bij Harssens:
2015-10-03 146
De dichtgroeiende tochtsloot langs het nieuwe fietspad naar Hoogkerk:
2015-10-03 149


Rondje Roden

Uitloper Stadspark richting Groningerweg:
2015-10-02 038
Onlanden –  ganzen in paniek door passerende helikopter:
2015-10-02 044
Onlanden, landschap:
2015-10-02 047
Hoekje bij Roderwolde:
2015-10-02 059
Foxwolde:
2015-10-02 062
Foxwolde – daar moet haast wel een pomoloog wonen, gezien het assortiment appels langs de weg, o.a. notarisappels, moesappels en Groninger Kroon:
2015-10-02 065
Foxwolde – blaarkoppen in afwachting van hun boer:
2015-10-02 068
Zwartbont vee bij het Lieversche Diep:
2015-10-02 092
Schuur op de Weehorst:
2015-10-02 097
Dezelfde schuur, andere kant:
2015-10-02 105
Tussen Roden en Lieveren kwam er een cowboy voorbij:
2015-10-02 117
Hooiland tussen Roden en Lieveren:
2015-10-02 122
Bramen, ook nog onrijpe:
2015-10-02 125
Onlander coulissen van boerengeriefhout:
2015-10-02 142
Onlanden – zes van de ongeveer vijftien ooievaars die te zien waren op afgemaaide percelen; op de achtergrond de KPN-telefoontoren aan de Peizerweg:
2015-10-02 155
Wagen met potplanten bij een schuurtje in ontbinding, Peizermade:
2015-10-02 168


Rondje Loon

Het dal bij de Vogelzangsteeg, Noordlaren:
2015-09-30 002
Zelfde wegje , andere kant:
2015-09-30 010
Terwijl ik die foto’s bij de Vogelzangsteeg maakte, kwamen er zeker drie zware tractoren met grote bakken grond voorbij. Ik ging de Lageweg op en zag aan de lage kant eerst wat bulten grond in het land liggen, en vervolgens een soort uitgegraven, ondiepe watergang. Je zou haast denken dat hier een aflopend Hondsrug-beekje gereconstrueerd werd:
2015-09-30 012
Schipborg – ze waren uitverkocht:
2015-09-30 015
Hek bij het Oudemolensche Diep:
2015-09-30 017
Elk vakje in de leuning van de brug over het Looner Diep was bezet met een kruisspin. Deze was bezig met het repareren van haar web:
2015-09-30 023
Veld bij de Gasterenseweg
2015-09-30 030
Nog een beek:
2015-09-30 033
Een dubbele ophaalbrug in Assen-Noord:
2015-09-30 035
Onbedoelde land-art bij de Taarloseweg onder Vries:
2015-09-30 036
Vervallen schuur, zelfde lokatie:
2015-09-30 041
Groningerstraat tussen Vries en De Punt – vliegenzwam met omhoogstaande hoedranden vormde psychedelisch hippiepatroon:
2015-09-30 045
Bij Glimmen speelden wat kindertjes op en om een grote bult zand. Het was geen wit zand, wat helemaal makkelijk verschuift, maar toch: het griezelde me toe. De moeders stonden doodgemoedereerd in de schaduw (rechts) ernaar te kijken en te klessebessen. Heb ze toch maar even toegeroepen, hoe gevaarlijk dit kan zijn. Daarna werden de kinderen vlug bij de bult weggehaald:
2015-09-30 054
Glimmen, bij de Rijksstraatweg:
2015-09-30 057
In Haren mag Circus Renz nog wat langer voorstellingen geven (tot 4 oktober):
2015-09-30 060
In het weiland naast de tent liepen wat olifanten. Een bordje bij het hek bezwoer dat ze niet optraden. Dat zijn dan dure kostgangers:
2015-09-30 062


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 732 andere volgers